Peter Georén

Mobilitetsutmaningar –mer än bara
personbilar
Peter Georén, centrumföreståndare ITRL
Fyra aspekter av mobilitet
Effektivitet, Naturresurser, Tjänstifiering
Gatrummet - ”60 personers testet”
Forskningscentret ITRL
Integrated Transport Research Lab
Sustainability
Vehicle concepts
ICT & Infrastructure
User
needs &
Business
models
Policy
Society
Tre ”living lab” exempel
Off-peak “piloten” i Stockholm
-living lab för citylogistik
Off peak piloten, erfarenheter
Connected Mobility Arena Stockholm
Connected Mobility Arena
– Automatiserad Busstrafik
”KTH Mobility Pool”
Stockholm och Sverige är i framkant
- låt oss vara kvar där !