Vår tids Marx - Göteborgs universitet

JONSEREDSSEMINARIUM
Vår tids Marx
Jonsereds herrgård
17 november 2015
Varför ska man i vår tid läsa Marx?
För Sven-Eric Liedman är ett av svaren på den frågan självklart. Därför att hans texter i så hög grad handlar om vår tid.
Program
12.00 Lunch
13.00Inledning
Sven-Eric Liedman
Ulrika Knutson
13.30Gemensam
diskussion
15.30 Kaffe
Han inspirerar, säger Sven-Eric Liedman i sin nya biografi över Marx,
till ”dagsaktuell kritik av kapitalismens senaste bravader, politikens
tillkortakommanden och de nutida makthavarnas knäfall inför en
fetisch som Marknaden.”
Och förklaringen till det är delvis att vår – 2000-talets – värld i så
många avseenden liknar hans – 1800-talets.
Sven-Eric Liedman är professor emeritus i idé- och lärdomshistoria
vid Göteborgs universitet och Ulrika Knutson kulturjournalist.
Ange vid behov önskemål om specialkost.
Inbjudan är personlig.
Anmäl dig till
[email protected]
senast den 10 november.
Deltagande är kostnadsfritt
men antalet platser begränsat.
Vägbeskrivning och information
om Jonsereds herrgård hittar du
på www.jonseredsherrgard.gu.se
Kontakt: Anders Franck, [email protected], 031-786 54 15, eller Eva Staxäng, [email protected], 031-786 12 58