Hamnkarta Karlskrona Baltic Port, pdf, 448 kB

Hästö
Dragsö
Långö
Karlskrona
stadsmarina
Saltö
Verkö
Kalsholmen
Handelshamn
Färjeterminal
Industriområde
Mjölnareholmen
Karlskrona Baltic Port
Kombiterminal
Trossö
Stumholmen
Saltö fiskhamn
Isverk
Basareholmen
Örlogshamn
Ha
m
no
m
rå
de
sg
rä
ns
H
ns
sgrä
råde
om
amn