HÄR - Skillinge Båtklubb

SKILLINGE BÅTKLUBB
Anmälan till seglarskolan för vuxna
Båttyp:
606 (kölbåt)
Välj önskad kurs:
Kurs 1:
Tider för årets kurser se Båtklubbens hemsida, Seglarskolan, Kursinformation.
Kurs 2:
Namn
Fast adress
Sommaradress
Telefonnummer fast
Mobilnummer
Medlem i Skillinge Båtklubb:
ja
Ort
Telefonnummer sommar
nej
Datum
Villkor och upplysningar:
•
Anmälnings-/medlemsavgift inbetalas till Skillinge Båtklubbs PlusGiro kontonummer: 22
62 24-4. Ange namn på PlusGiro-avin. När komplett anmälningsblankett och
anmälningsavgift mottagits av Skillinge Båtklubb registreras anmälan till seglarskolan.
•
I anmälningsavgiften ingår obligatoriskt medlemskap i Skillinge Båtklubb (SBK).
•
Vuxen person som deltar i seglarskolan skall ha egen olycksfallsförsäkring då föreningens
försäkring endast omfattar barn- och ungdom som deltar i seglarskola.
•
Återstående del av kursavgiften betalas i samband med kursstarten.
•
Den som deltagit i seglarskola och blivit godkänd har möjlighet att senare hyra båt eller följa
med som gast på eskadersegling.
Skriv ut och sänd till: Skillinge Båtklubb, c/o Skonaregatan 3, 272 38 Brantevik.