Inbjudan 16 november

JONSEREDSSEMINARIUM
Opera för psykiatrin
Jonsereds herrgård
16 november 2015
Allt fler unga människor drabbas av psykisk ohälsa.
Vad kan konsten betyda för dem? Och för psykiatrin?
Program
12.00 Lunch
13.00 Inledning
Paula af Malmborg Ward
Pernilla Holmgren Larsson
Lise-Lotte Risö Bergerlind
14.00 Gemensam
diskussion
15.00 Kaffe
15.15 Kompositionswork-
shop och konsert med bidrag från seminariedeltagarna
16.00 Avslutande
diskussion
I en opera som sedan en tid är under arbete, Dansa min Docka,
gör Paula af Malmborg Ward och Pernilla Holmgren Larsson ett
musikaliskt-dramatiskt inlägg i debatten om vården av psykiskt
sjuka i Sverige.
Välkommen till ett Jonseredsseminarium om vad som är tänkt
att bli ett på flera plan banbrytande projekt!
Paula af Malmborg Ward är tonsättare, Pernilla Holmgren
Larsson journalist och Lise-Lotte Risö Bergerlind chef för
Kunskapscentrum för psykisk hälsa i Västra Götalandsregionen.
Ange vid behov önskemål om specialkost.
Inbjudan är personlig.
Anmäl dig till
[email protected]
senast den 9 november.
Deltagande är kostnadsfritt
men antalet platser begränsat.
Vägbeskrivning och information
om Jonsereds herrgård hittar du
på www.jonseredsherrgard.gu.se
Kontakt: Anders Franck, [email protected], 031-786 54 15, eller Eva Staxäng, [email protected], 031-786 12 58