GRUMS 43A. EDSHOLMS SLOTTSRUIN SHM/KMK 25 195, 25 516

GRUMS
43A. EDSHOLMS SLOTTSRUIN
SHM/KMK 25 195, 25 516
Tid:
Fyndår:
Fyndtyp:
Antal:
Äldsta mynt:
Medeltid, nyare tid
1954-55
Hopat fynd
2 mynt
Danmark, Erik av Pommern
(1396-1439), sterling
Fyndomständigheter
Mynten påträffades i samband med arkeologiska undersökningar 1954-55 under
ledning av Elsie Nordahl, RAÄ. Vid utgrävningarna fann man rester av murar samt
fynd från medeltid såväl som från nyare
tid.
Beskrivning
Medeltid
DANMARK: Erik av Pommern (1396-1439),
sterling (1 ex).
G rums forts.
Nyare tid
SVERIGE: K XI, Avesta, 1/6 öre sm 1681
(1 ex).
Referens: ATA; SHM/KMK inv.; KMK top.
ark • Rapport dnr 5485/54, 6040/55 i ATA;
NNÅ 1956 s. 234; NNÅ 1957-58 s. 268.
43B. EDSHOLM SLOTTSRUIN
Gamla slottsbron 1:10
KMK dnr 479/91
Tid:
Fyndår:
Fyndtyp:
Antal:
Medeltid
1991?
Ensamfunnet
1 mynt
Fyndomständigheter
Myntet påträffades vid en arkeologisk
undersökning utförd av Per-Olof Millberg,
VM.
Beskrivnine
TYSKLAND: Mecklenburg, Wismar, witten
1379-1381 (preliminär bestämning).
Referens: KMK top.ark.
44. FLOKERUDSTORP
VM 1500:1
Tid:
Fyndår:
Fyndtyp:
Antal:
Vikingatid
Före ca 1880-talet
Gravfynd ?
3 mynt ?
Fyndomständigheter
I Ernst Nygrens anteckningar berättas att
"Det är funnet i Flokerudstorp i Grums
församling, på ett ställe, som syntes ha
varit bebygt för länge sedan."
En annan anteckning, återgivande en äldre
not nedskriven innan 1917, berättar
"Birkamyntet vid Flokerudstorp. Flod
nu 48 år. Vid omkr. 10 års ålder vid
grävning efter mask under en ganska
stor sten. Ung. som vid Slottsbrokullen;
kalk och tegelstenbitar. Under en sten.
En klump, som var omgiven av björk
näver. I denna 3 mynt och 2 å 3 röda
stenar ung. som rönnbär. De 2 trol.
kufiska." (Nygren, manuskript i ATA)
Om mynten skall vara hittade under 1700talet som tidigare uppgivits för "Birkamyntet" så måste Flods berättelse om fyndtillfället tillskrivas 1800-talets tidigare
hälft.
Ett mynt är
"...inköpt för 25 kronor av skräddaren
Karl Flod i Karlstad." (Nygren,
manuskript i ATA)
Beskrivning
KALIFATET: (2 ex).
DANMARK: Hedeby, ca 825, Malmer CE11/
Båt:AI (1 ex)*.
*Plansch 1:7.
Referens: ATA; VM in v.; Bergqvist 1905
s. 5; Hildebrandsson & Samuelsson 1917
s. 167; Nygren 1917 s. 55; Bromander 1919
s. 58; Kjellin 1939-40 s. 169; Furuskog 1941
s. 97; Wideen 1957 s. 24, 1958 s. 81;
Malmer 1966 s. 280 nr 98; Jonsson, manuskript 1991 nr 1705.0; Hallström, Handskrift 7:4 i Forskn. arkivet, Umeå; Nygren,
manuskript i ATA.
45. GRUMS KYRKA
VM
Tid:
Fyndår:
Fyndtyp:
Antal:
Äldsta mynt:
Nyare tid
1938
Hopat fynd
2 mynt
Sverige, K XI, Avesta, 1/6
öre sm 1666-86
Fvndomständigheter
Mynten kom fram vid grävningar för
värmeledningar i koret. Grävningarna
skedde under besiktning av landsantikvarie Helge Kjellin.
Beskrivning
SVERIGE: KXI, Avesta, 1/6 öre sm 1666-86
(1 ex).
Grums forts.
NORGE: Fredrik VI, Kongsberg, 2 skilling
1811 (1 ex).
Referens: Rapport dnr 4602/38 i ATA.