Koldioxidhantering i Sverige. Koldioxid – en värdefull produkt.

Koldioxidhantering i Sverige.
Koldioxid – en värdefull produkt.
AGA Gas AB | Jonas Thelaus
Region Europe North
AGA Gas AB - Region Norra Europa
Fakta
● 8 Länder
● 1578 Anställda
● 75 Produktionsanläggningar
● 600 Försäljningsställen
Reykjavik
AGA Huvudkontor
Lokalkontor
Oslo
Helsinki
Stockholm
Tallinn
Riga
Copenhagen
Vilnius
13/11/2013
Page 2
Gas används överallt i det moderna samhället
Page 3
Råvaran - luftens gaser
Neon
Helium
Krypton
Xenon
0.002 %
Nitrogen
78.09 %
Oxygen
20.95 %
Argon
0.93 %
Produktområden – gaser och service
Linde Gas
Luftgaser
• Nitroen
• Oxygen
• Argon
• Ädelgaser (Kr, Ne, Xe)
Övriga gaser
• Acetylen
• Helium
• Gasol
• Koldioxid
• Kolmonoxid
• Hydrogen
Specialgaser
• Rengaser
• Speciella blandningar
Medicinska gaser
• Medicinskt oxygen
• Nitrogenmonoxid
• Lustgas
Service
• Utbildning, processer, system och utrustning för
gasanvändning
AGA:s Koldioxidanläggningar i Norden
och Baltikum
Reykjavik
Koskenkorva
Örnsköldsvik
Kilpilahti
Stenungsund
Norrköping
Kohtla-Järve
C02 anläggningar
01/06/14
Page 6
Koldioxidtransporter i Europa
● 1 fartyg (Norden och Baltikum)
● 50 järnvägsvagnar varav 8 inom
Norden och Baltikum
● 155 tankbilar varav 23 inom
Norden och Baltikum
● 10 containers varav 3 inom
Norden och Baltikum
21/01/2015
Page 7
Koldioxid – en värdefull produkt
Källa
Process
Transport / logistik
Applikation
Lantmännen Agroetanol,
CO2 källa bioetanol
21/01/2015
Page 8
Livsmedelindustri och gaser
CO2 stimulerar fotosyntesen
21/01/2015
Drycker
Frysning med flytande nitrogen
eller CO2
Page 9
Massa och papper
• CO2 används i massa- och pappersindustrin för
att förbättra processer och minska
miljöpåverkan
• Nya processer utvecklas där koldioxid kan
användas
• Ligninfällning (LigniBoost)
• Fiberloading
• Såpspjälkning med koldioxid
• m fl
Koldioxid vid tvätt
av pappersmassa
21/01/2015
Page 10
Koldioxid för kyltransporter
Kylning med CO2 bidrar inte till klimatpåverkan.
21/01/2015
Page 11
AGAs & Lantmännen Agroetanols nya CO2 anläggning
● Tack vare vårt samarbete med
Lantmännen Agroetenol kan vi på ett
effektivt sätt ta tillvara på koldioxiden
lokalt. Det gör att miljöpåverkan från att
producera ett redan klimatsmart
drivmedel blir ännu mindre.
● Koldioxid är inte bara ett klimathot utan
även en eftertraktad produkt med stor
affärspotential och med flera viktiga
användningsområden inom industrin och
livsmedelssektorn.
Lantmännen Agroetanol
● Producerar bioetanol av vete, rågvete och korn, 600 000 ton spannmål
ger 230 000 m3 etanol
● Två produktionslinjer, AGA tar koldioxid från den nyare
● I dagsläget går koldioxid från jäsning genom en skrubber och man bränner sedan bort
föroreningar i koldioxiden i en egen RTO
● I framtiden tar vi gasen direkt efter deras skrubber och producerar CO2
Vatten
0,8 kg CO2
Enzymer
2,7 kg
Spannmål
Jäst
Malning
Inmäskning
Likvifiering
Försockring
Jäsning
Avdrivning
Absolutering
Destillation
Fodertorkning
1 liter etanol
0,85 kg foder
AGA – en pålitlig leverantör med en ny
koldioxidkälla i Norrköping
● Ger en pålitlig tillgång på CO2 samt en optimerad försörjningskedja
● Möter kundernas ökade krav och efterfrågan på CO2
● Tillvaratar och återanvänder CO2 vilket bidrar till minskade utsläpp
● Minskar importen av CO2 från andra länder
● Minskar transporterna av CO2
Tack.