Program 22 okt 2015 - Energiintelligent Dalarna

Vad händer när strömmen
går i Falun/Dalarna?
Föreläsning på Stadsbiblioteket i Falun
Torsdag 22 oktober kl. 18.30.
Det är nog inte fråga om Om, utan mer om När det blir ett allvarligt
strömavbrott, eller ont om el på stamnätet som förser Falun/Dalarna med el.
Då kommer det mesta i Falun att stanna av.
Till stadsbiblioteket kommer följande fem föreläsare:
Sanne Godow Bratt
Moderator; arbetar med frågor kring samhällsutveckling
Magnus Svensson
Medlem i Dala Energiförening, elexpert och f.d. anställd på
EON. Kvällen inleds med att han berättar om de allvarliga
konsekvenser som uppstod i Montreal när strömförsörjningen
till staden upphörde.
Jan Eriksson
Driftschef på Falu energi & vatten.
Veronica Gustavsson Lidman
Säkerhetssamordnare i Falu kommun berättar om vad som
händer i Falun och vilka prioriteringar som planeras om
strömmen går i Falun och vilken beredskap som finns.
Karin Jonasson
Länsstyrelsen berättar bl.a. om det pågående arbetet med att
göra en styrelplanering för hela Sverige och till vilka samhällsviktiga
verksamheter elen skall styras vid elbrist från stamnätet.
Elisabeth Myregrund
Civilförsvarsförbundet berättar bl.a. om det ansvar den
enskilda individen har samt vikten av att individen är
förberedd och hur man på ett enkelt sätt kan bli det.
Dala Energiförening i samarbete med
Studiefrämjandet, Falu Energi & vatten, Falu kommun,
Länsstyrelsen och Civilförsvarsförbundet