Läs mer - Afasiföreningen i Västerbottens län

Västerbottens Läns Afasiförenings årsmöte 20 april 2015 i Lycksele Från Umeå, Vännäs, Vindeln, Dorotea, Vilhelmina, Storuman ,Malå och Skellefteå åkte 50 morgonpigga medlemmar för att delta i Västerbottens Läns Afasiförenings årsmöte ‘ Hotell Lappland Lycksele Ordföranden Hildur Lindqvist hälsade alla välkomna och var glad över att så många kommit till årsmötet. Tillsammans var vi 50 medlemmar. Därefter bjöd hon oss till bords. Lunchbuffén med blåbärspannacotta smakade mycket bra och avnjöts i stora matsalen med utsikt över Umeälven. Under lunchen underhöll oss Olle Berggren och Eva Lycksell med sång och musik Underhållningen var mycket uppskattad av lunchgästerna. Vi flyttade oss därefter upp till konferensavdelningen där vi kunde förse oss med frukt och förfriskningar. Innan vi bänkade oss vid borden, försåg sig alla med utlagda årsmötes-­‐
handlingar. Eftermiddagens inleddes med föredrag av Käthe Alrutz, leg. Logoped. Hon tjänstgör som vårdutvecklare på distans. Hon berättade om logopedi med afasirehabilitering. och om ett projekt som har ingått i ett nationellt projekt ITTS för vård på distans (telemedicin.) Projektet hade även haft en Medborgarpanel där Afasiföreningen deltog. Käthe presenterade även resultat och erfarenheter från projektet och vi fick se en film, där logoped Margit Lundström Skellefteå, träffar en patient med afasi på distans Sten-­‐Elis o Marita Viklund i Storuman. Sten-­‐Elis o Marita deltog i årsmötet. Käthe tackade för deras medverkan med present och blommor för deltagandet i filmen och projektet. Det var mycket intressant att få ta del av information om den nya tekniken. Från Afasiförbundets styrelse deltog Carin Joelhed som informerade om Förbundets verksamhet. Ordföranden Hildur Lindqvist delgav oss en intressant historik över de 20 år Prova-­‐På-­‐Rum-­‐
verksamhet bedrivits i Västerbotten. 1 169 personer med afasi har besökt verksamheten med 64.194 tim. Inriktningen är att få träna den förlorade kommunikationen via dator samt att umgås med personer som förstår ens tillvaro och träna den spontana kommunikationen när man svårt att kommunicera. I Västerbottens finns det PPR-­‐rum i 13 kommuner. Verksamheten bygger på samverkan mellan Afasiföreningen i Västerbotten, berörda kommer och landstinget. PPR-­‐rummens värdinnor som deltog i årsmötet kallades fram till ordföranden, som tackade dem för deras insatser och var och en fick en vacker ros Efter en bensträckare började årsmötesförhandlingarna. Ordföranden öppnade mötet och höll en parentation över de medlemmar som inte längre finns bland oss. Hon läste en dikt av Alf Henriksson som följdes av en tyst minut. Till presidium valdes ordförande i Nämnd för Folkhälsa och Primärvård Harriet Hedlund. och till sekreterare Inger Dahlrot. Till justerare valdes Hans Johansson, Umeå och Terese Lövgren, Skellefteå. Som tidigare år var verksamhetsberättelsen väl förberedd och visade en mycket omfattande verksamhet. Den ekonomiska redogörelsen var kompletterad med statistik i form ”tårtbitar” som var lättförståelig. Styrelsens årsredovisning visade på en omfångsrik verksamhet, däribland kan nämnas samarbete med logopedin, hjälpmedelsfrågor, folkhälsa m.m. Afasiföreningen har som medlemsförening i HSO framfört synpunkter att föras vidare HSO:s kontakter med landsting och andra myndigheter. Speciellt bevakar föreningen de områden som av intresse för människor med afasi och deras närstående genom politikerkontakter, uppvaktning, temadagar och konferenser Medlemmarna från länet har deltagit i föreningens verksamheter av diverse slag i samarbete
med SV Vuxenskolan, t.ex. ”Må-bra-träff med middag och underhållning, ”Guldkantsuflykt”
till Lycksele Gammplatsen. Afasiföreningen Café Pratkvarns träffar i Robertsfors, Vindeln,
Storuman o Umeå. Studiecirklar på distans. Edelviks folkhögskola Burträsk sommarkurs.
Årsmötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen. Den föreslagna verksamhetsplanen och rambudgeten för 2015 godkändes.
Valen var väl förberedda och styrelsen fick följande sammansättning:
Ordförande Hildur Lindqvist 1 år (omval )
övriga styrelseledamöter: Greta Gustafsson 2 år (omval), ersättare 1 år Therese Löfgren (nyval)
Hans Johansson (omval)
Annelie Högberg, Susanne Ågren, Gunila Jonsson valda 2014
Valberedning: Pär Tingelöf Vännäs sammankallande, (omval)
Annika Johansson Skellefteå och Inger Dahlroth Umeå (nyval)
Mötet avslutades med att Hildur Lindqvist tackade Harriet och Inger för professionellt Genomfört årsmöte och gav dem vardera en vacker ros. Ett stort tack och en ros till Birgit Nerdell och Kerstin Hermansson för deras engagemang i Vilhelmina afasiförening vid öppnande av Prov-­‐På-­‐Rum 1995. Träffen i Lycksele avslutades med kaffe och smörgås och alla var mycket nöjda med dagen. Vivianne Karlsson Tel:090-­‐779425