Nättraby trädgårdsförening höstprogram 2015 - Salto

Höstprogram 2015 för Nättraby Trädgårdsförening.
Måndagen den 17 augusti: Utfärd till Westerdahlsgården i Eringsboda, där vi tittar på
blåbärsodling i stor skala. Vi kan även köpa buskar och bär. Vi har tid klockan 18.00 på
platsen, där ägaren ger oss information om verksamheten. Samåkning från OK kan
ordnas vid behov. Kontakta någon i styrelsen i så fall.
Lördagen den 19 september: Vi firar 110-årsjubileum i Martagården med start klockan
13.00. Gäster inbjuds från angränsande trädgårdsföreningar, SV, RST samt Nättraby
Hembygdsförening. I programmet ingår måltid till självkostnadspris, tipsrunda, allsång,
musikunderhållning, lotteri mm. Anmälan önskas senast den 12 september till
ordförande eller kassör i vår förening.
Tisdagen den 13 oktober: Gemensam föreläsning, som ordnas av de samverkande östra
trädgårdsföreningarna i Blekinge äger i år rum i Karlskrona Stadsbiblioteks hörsal,
Borgmästargatan 8. Den startar klockan 19.00. Majlis Pettersson från Stockholm
kommer att tala om Vackra blomster i trädgården under hela säsongen. Efteråt blir det
tillfälle för frågor om skadegörare i trädgården. Det blir också kaffeservering och lotteri .
Entré 50 SEK.
Söndagen den 13 december klockan 11- 17 planeras för en julmarknad i Nättraby vid
ICA Nättran-området. Många föreningar inbjuds att deltaga och Nättraby
Trädgårdsförening samt Hembygdsföreningen är två av dem. Även hantverkare inbjuds.
Skolan kommer att medverka med tomteparad mm. Planeringen är under utformning.
Välkommen till våra aktiviteter.
Styrelsen
Vi finns på Facebook.
Ordför. Gerd Sjögren tel: 0455-47702
Vice ordför. Erik Björnberg 0455-332500
Kassör Bo Skårstedt 0708-897350
Ledamot Jackie Yates 0733-961890
Ledamot Marianne Åkesson 0455-49700
Ledamot Margit Karlsson 0455-47248
Ledamot Marie Johansson 0702992882
Suppleant Anja Johansson 0457-454083
Vi samarbetar med Vuxenskolan