RESILIENS

RESILIENS
Onsdag 2 december
09.00-09.30
Registrering och kaffe
09.30-10.00
Vad är resiliens och varför ska vi bry oss om det? En introduktion
samt praktisk information för seminariedagarna. – Maria Sundvall
10.00–11.30
Good news for the traumatized and their helpers; Incorporating
resilience in the treatment of asylum seekers and refugees – Cornelis Laban
11.30–11.45
Bensträckare
11.45–12.30
Att möta flyktingar, rättvisa och resiliens – ännu inte besked om
föreläsare
12.30–13.30
Lunch
13.30–14.30
Workshopar
Kan skolan bidra till att stärka resiliens
bland nyanlända elever?
- Sol Belloni, Lena Bolander m fl.
14.30–15.00
Kaffe
15.00–16.00
Workshopar
Ett resiliensperspektiv i
socialt arbete med
ensamkommande barn och
ungdomar
– Åsa Backlund m.fl.
16.00–16.30
ROTS - how we build ResilienceOriented Therapy and Strategies in
transcultural psychiatry in Beilen, The
Netherlands
- Cornelis Laban
Flexibilitet och inkludering
i återhämtning mot arbete
– Monica Stackenäs,
Ann-Sofie Edlund
Avslutning, reflektion från panel och publik
Att hitta en mening i sitt liv då allt
verkar hopplöst - att finna nya vägar
för sammanhang och gemenskap
– Kristina Hellqvist, Pernilla Landin
Hur ser den
resiliensstärkande
vårdcentralen ut? Första
linjens sjukvård och
resiliens
– Joakim Lindqvist m fl.
Torsdag 3 december
09.00–10.00
The role of trauma survivors in managing their mental conditions
– experiences from research and work with Syrian refugees in the Middle
East – Nadim Almoshmosh
10.00–10.30
Kaffe
10.30–11.30
Psychosocial support from Syria to Sweden – Najwa Kallass
Dialog mellan Nadim och Najwa.
11.30–12.30
Lunch
12.30–13.30
Workshopar
Psychosocial support project
for asylum seekers – the kite
– Najwa Kallass, Sara
Hedrenius
13.30–14.15
Barn- och
ungdomspsykiatriskt
behandlingsarbete med
flyktingungdomar som varit
utsatta för trauma
– Kenjiro Sato, Karima Assel
m fl.
Avslutande panelsamtal och summering
Rättvisa – en viktig faktor
för resiliens
– Johanna Hermansson
Tham, Sandra Dolietis