Så här går en llbyggnad ll

Så här går en *llbyggnad *ll Agenda • 
• 
• 
• 
• 
Bakgrund Kort om BST Värdefulla 6ps innan och vid byggstart Byggprocessen – steg för steg Frågor Om BST Värdefulla 6ps innan byggstart 1.  Anlita en arkitekt 2.  Rita upp och ta fram ordentliga A-­‐ och K-­‐ritningar 3.  Gör en geoteknisk undersökning av markförhållande 4.  Anlita en kvalitetsansvarig alt någon som kan supporta med bygglov på Stockholms byggnadskontor 5.  Sök bygglov 6.  Inmätning/utstakning av 6llbyggnad. Kan göras via Stockholms byggnadsnämnd 7.  Gör en rumsa/rumsbeskrivning och var så detaljerade som möjligt 8.  Kontakta underentreprenörer för upphandling 9.  Skriv kontrakt 10. Se 6ll aU entreprenören tecknar färdigställandeskyddsförsäkring 11. Samråd med Stockholms byggnadskontor Värdefulla 6ps vid byggstart •  Gör upp med KA hur kontroller ska löpa kon6nuerligt •  Se 6ll aU egenkontroller finns i ordning •  Se 6ll aU entreprenörer tar fullt ansvar över arbetsmiljöplanen •  Slutbesiktning Grävning och betongplaUa Bjälklag Stomme och tak Avväxling och fönsterinfaUning Färdigställande Slutresultat Lycka 6ll! Threst Gray 0708-­‐840579 [email protected] Följ oss gärna på Facebook!