Mora Inxx A6 4

INSTRUKTION/INSTRUCTION
Rev. 001 - 12.12. MA nr 890940
Mora Inxx A6
4-hole mixer
Mora Armatur
Box 480
SE-792 27 MORA
SWEDEN
www.moraarmatur.com
PS 1209
VIKTIGT! Monteringen av Mora Inxx 4-hålsblandare måste utföras med tanke på
att kopplingsdetaljer alltid skall vara åtkomliga för eventuella framtida servicebehov.
Åtkomlighet kan ordnas till exempel med hjälp av en så kallad inspektionslucka, eller
motsvarande som ger tillgänglighet till blandaren och dess kopplingar.
IMPORTANT! It is recommended that before fitting the spabath-shower system
provision is made to provide access for any later servicing which may be required on the
valve or divertor. This may be done by means of a removable cover or inspection panel.
B
H1
270mm
H2
150mm
B
150mm
d1 = d2 = d3 = d4 = d
d1
d2
d3
d = 30 - 32 mm
d4
m
0m
2
1
85 - 20 mm
1
85 - 20 mm
1
85 -
A
[1]
hot
cold
[2]
[3]
[3:2]
[3:1]
1
INSTRUKTION/INSTRUCTION
Rev. 001 - 12.12. MA nr 890940
Mora Inxx A6
B
[1]
[3]
[2]
10mm
[7] [8]
C
[1]
[5]
5 mm
[6]
[2]
[3]
2
[4]
INSTRUKTION/INSTRUCTION
Rev. 001 - 12.12. MA nr 890940
Mora Inxx A6
D
max 30 mm
hot
cold
SVENSKA
Funktion omkastare
Vid manövrering av omkastaren mellan kar och dusch så bör blandaren ställas på ett lågt
flöde. Omkastarvredet kan vid höga flöden upplevas som trögt pga. trycket som uppstår
mellan kallt och varmt vatten.
ENGLISH
Function diverter
When switching between tub and shower, it is recommended you should be at a low flow.
The diverter tends to be sluggish at high flows due to the pressure that occurs between
cold and warm water.
3
INSTRUKTION/INSTRUCTION
Rev. 001 - 12.12. MA nr 890940
Mora Inxx A6
E
Ma-nr 708934
Ma-nr 708949
Ma-nr 708935
Ma-nr 708940
Ma-nr 708943
F
Ma-nr 708950
Ma-nr 708933
Ma-nr 409423
Ma-nr 708938
Ma-nr 708951
[1]
[2]
Ma-nr 708937
[3]
27mm
32mm
G
Ma-nr 708936
Ma-nr 139465
Ma-nr 139785
Ma-nr 309210
Ma-nr 708992
4