Församlingsblad 2015-2 - Lutherska Missionskyrkan

April-maj 2015
FÖRSAMLINGSBLADET
Lutherska
Missionskyrkan
nr. 2 2015. Årg. 81
EFS i Göteborg
Program för
april och maj
sida 2-3
Inför gemenskapsdag
sida 3
Nytt om vårt
kyrkfolk
sida 4
11
Lutherska
Missionskyrkan
Församlingsbladet är ett informationsmaterial som utkommer med 4-5 nummer per år.
Det finns till för de som framför allt söker information om
Lutherskas löpande program.
Redaktion
Carolina Johansson
Olof Abrahamson
Föreningens styrelse
Hälsning från redaktionen
Nu är jag, Carolina, tillbaka på expeditionen. Kul att vara
här igen tycker jag! Det tar ett tag för mig att komma in i
vanorna, men snart har jag koll på det jag borde hoppas jag.
Jag ser fram emot våren! Det blir ljust och varmt igen. Här på
expeditionen ser jag fram emot att få en ny kollega. Kristoffer
Lignell, som idag arbetar i EFS-kapellet i Lund, kommer att
börja arbeta i Lutherska som präst med inriktning mot barn
och ungdom och arbeta 50 %. Han kommer hit i slutet av
april. Söndag den 10 maj predikar har han sin första predikan
hos oss. Välkommen då och till allt annat som händer
framöver i vår!
Carolina Johansson, samordnare och administratör
Adress
Lutherska Missionskyrkan
Vasagatan 2B
411 24 Göteborg
Tfn: 031-13 40 34
E-post: [email protected]
Hemsida: www.lutherska.nu
Dagens bibelord
031-13 33 13
Distribution
Skickas elektroniskt via
Lutherskas veckohälsning inför
varje ny utgåva samt finns att
hämta i tidningsställ i Lutherska
Missionskyrkan och på hemsidan www.lutherska.nu.
Nästa nummer
utkommer den 31 maj. Deadline för material till det är
söndag 17 maj.
Program
April
v. 14 ansvarsgrupp 3
Onsdag 1 april
11.30 Onsdagscafé
”Påsk - under och
mysterium” Ragne Fransson
leder oss in i påskhelgen
Fredag 3 april
v. 16 ansvarsgrupp 4
Onsdag 15 april
11.30 Onsdagscafé
Fiskebäcksflickorna sjunger
med oss och för oss
Söndag 19 april
3:e söndagen i påsktiden
11.00 Långfredagsgudstjänst
med mässa
Predikan: Olof Abrahamsson
Musik
11.00 iFokus Bedöma,
bemöta - en timme om att se
varandra
Predikan: Pia Nordung
Musik: Åsa Haugstvedt,
Mattias Simonsson
Söndag 5 april
v. 17 ansvarsgrupp 5
11.00 Gudstjänst
Predikan: Olof Abrahamson
Musik
Lördag 25 april
13.30 Gemenskapsdag på
Kåsjögården
v. 15 ansvarsgrupp 4
Söndag 26 april med mässa
Söndag 12 april
11.00 Gudstjänst
Predikan: Olof Abrahamson
Musik: Psalmorkestern
Skogsskola
Långfredagen
Påskdagen
2:a söndagen i påsktiden
11.00 Gudstjänst
Predikan: Ulrika Nätterdal
Musik: Lovisa Westbacke
4:e söndagen i påsktiden
2
v. 18 ansvarsgrupp 5
v. 21 ansvarsgrupp 7
v. 22 ansvarsgrupp 7
Onsdag 29 april
11.30 Onsdagscafé
”Göm mig i din kärleksfamn”
Ulrika Nätterdal sjunger
Tomas Boströms sånger
Söndag 24 maj
Onsdag 28 maj
11.30 Onsdagscafé
Vårfest, terminsavslutning
Torsdag 30 april
Valborgsmässoafton
20.00 Konsert med Embrace
Pingstdagen
11.00 iFokus ”Kreativitet - en
timme om talang, lust och
lek”
Predikan: Johanna Olander
Musik: Alma Fridolfsson
Skogsskola
Maj
Söndag 3 maj
Söndag 31 maj
Helig trefaldighets dag
11.00 Gudstjänst
Predikan: Kristoffer Lignell
Musik: Klapp & klang,
Musikmix, Musikmax,
Tonårskören
Avslutning för söndagsskolan
5:e söndagen i påsktiden
11.00 Gudstjänst
Predikan: Olof Abrahamson
Musik: Gospel Rose Chior
från Malmö
v. 19 ansvarsgrupp 6
Söndag 10 maj
Bönsöndagen
11.00 Gudstjänst med mässa
Predikan: Kristoffer Lignell
Musik: Karolina och Gunnel
Sandström
Skogsskola
v. 20 ansvarsgrupp 6
Onsdag 13 maj
11.30 Onsdagscafé
”Pippi, Ida och Emils mamma”
Pastor Ingrid Svensson,
Mariannelund berättar
14-17 maj
Årskonferens för EFS och Salt
i Umeå
Gemenskapsdag
för Lutherska missionskyrkan
på Kåsjögården
lördag 25 april
13.30-14.00 Drop in med kaffe/te
14.00 Roliga stationsaktiviteter
för kropp och hjärna
16.00 Korvgrillning
18.00 Fest med middag
21.00 Kvällen rundas av
Anmälan senast söndag 19 april, anslag i
kyrkan eller till expeditionen ([email protected])
Pris: 60 kr/person eller 200 kr/familj
Söndag 17 maj
Söndagen före pingst
11.00 Gudstjänst
Predikan: Ulrika Nätterdal
Musik: Samuel och Helena
Westin, Elin Karlsson,
Andreas Stenlund
3
der
a klä
m
m
r!!
Oö
väde
efter
Vägbeskrivning:
Adress Norra Örjansvägen 9c
Med bil ta av vid Partillemotet (avfart 80).
Kör mot Landvetter, du passerar Furulunds
centrum. Följ skyltar mot Kåsjögården.
Med kollektivtrafik ta buss 513 eller 751,
hållplats Örjansvägen
Lutherska missionskyrkan...
...är knuten till EFS, en rörelse inom Svenska
Kyrkan, och är grundad i Guds kärlek genom
Jesus Kristus.
Vi vill verka som en öppen, kärleksfull och
solidarisk gemenskap med plats för Guds
andes närvaro. Lutherska missionskyrkan vill
vara en växtplats där människor kan komma
till tro och i församlingen finna en djupare
gemenskap med Gud och varandra genom
ett ansvarsfullt förvaltarskap och nådegåvor i
funktion.
Lutherska missionskyrkan (Evangeliska
fosterlandsstiftelsen, EFS)
Vasagatan 2B, 411 24 Göteborg
Tel: 031-13 40 34
E-post: [email protected]
Präst
Olof Abrahamson
Tel: 0706-19 90 40
E-post: [email protected]
Samordnare/adminstratör
Carolina Johansson
Tel: 031-13 40 34
E-post: [email protected]
Ordförande i föreningen
Edvard Lundgren
E-post: [email protected]
Kassör
Torgny Karlsson
Plusgiro: 49148-0
Clearingnr till Plusgirot bank: 9960
Bankgiro: 261-8577
Konto i Swedbank: 8105-9, 3 206 186-3
Swish-nummer: 123 480 78 22
Nytt om vårt kyrkfolk
Nya medlemmar
Maria och Peter Nyström
Födelsedagar
Ove Lumsden och Ulla Pettersson fyller 50
år den 3 april
Grattis!
Födda
13 december föddes Estrid, dotter till Linda
och David Sturk
Rättelse till matrikel
Tyvärr har Lisa Swarthamre fallit bort i
matrikeln 2015. Hennes uppgifter:
Lisa Swarthamre
Toleredsgatan 9B
417 27 GÖTEBORG
070-949 11 65
[email protected]
www.lutherska.nu
På hemsidan hittar du alltid aktuell
information om vår verksamhet, aktuell
kalender och mycket mer.Välkommen dit
och se vad vi kan erbjuda dig.
41