SFV – Första myndigheten i molnet

SFV – Första myndigheten i molnet
Susanne Walldén IT-chef SFV
• Major, Officer i Flygvapnet, ledningsoch informationssystem
• Magisterexamen i data och
systemvetenskap Uppsala universitet
• Projektledare FMV
”men med tiden kanske man utvecklar
ett självförtroende i det man gör”
SFV- Statens fastighetsverk
• 2 300 fastigheter med ca 3000 byggnader
• Förvaltar 6,5 miljoner hektar mark
• 135 objekt i 65 länder, varav 40 ambassader
• Ca 400 anställda
• IT administrerar ca 900 användare.
Open LDAP – Scalix – Connector – Office
2003
AD - Exchange – Office 2010
Alternativ
Egen drift
Hostingtjänst
Molntjänst
Utvärdering av alternativ
•
Exchange egen drift + Office 2010
•
Molntjänst
•
Nuvarande lösning
Slutsats:
Molntjänst ca 40% billigare än egen drift
+ Allt extra vi fick på köpet
•
Driftsäkerhet
•
Flera tjänster ex. SharePoint, Skype (fd Lync)
Att tänka på vid val av molnet
• Klassificering av informationen
• Paketerade tjänster
• Geografisk placering av servrarna
• Vilka avtal som gäller
(personuppgiftsbiträdesavtal)
• Läs datainspektionens råd
• Åtkomst och inloggning
• Större förändringar av tjänsten
• Backup och återskapande
• Offentlighetsprincipen
• Urbackningsplan
• 3:e partsprodukter
Framgångsfaktorer
• Information – vad är en molntjänst?
• Kravspecifikation/förberedelser tester- stora
resurser
• Juridiskt stöd
• Utbildning
• IT ute hos användarna och choklad
• Besök i datorhallen (Irland)
Utmaningar
• Big bang!
• Kommunikationsplan – användare
• Migration av data
• Vad vi inte vet?
• Säkerhet –Support
Office 365 (E3)
Microsoft Exchange online
Office professional plus
Microsoft Skype för företag (fd Lync)
Microsoft SharePoint online
Office online
Införande
2012 April
beslut
2012 augusti
Kravspecifikation
Molntjänst
Tester, inventering
2013-03-12
Avtal Office
365
2013-05-03
Big bang
Exchange,
Office 2010,
Lync
2014-04
Uppgradering
Office 2013
domänbyte
2014-03
Förberedelser
SharePoint
(OneDrive,
projektplatser
mm)
2014-05
Införande
SharePoint
Flytt
intranätet
2015 okt
2015
IT-on tour
Skype
avveckling av
videokonferens
Alltid på tårna!
• Förändringar av tjänsten
Ex:
•
Delve
•
Clutter (övriga E-post)
•
Sway
•
Video
Nya pågående projekt
• SharePoint – projektplats, samarbetsforum,
organisatoriska samarbetsforum, enkäter, VSAprocesswebb
• Nytt intranätet i SharePoint
”Jag upplever att allt bara fungerar hela tiden”
Mobilitet
Hur kan ni lita på
leverantören?
Effektivitet
Stabilitet
Helhet
Är er information säker?
Har användarnas
inställning till IT
påverkats?
Använder ni en
molntjänst? får
myndigheter det!
Verksamhetsnytta/funktion på ett kontrollerat sätt!
Undvik
informationsläckor
Frågor?
[email protected]