Nyhetsbrev 11/2015

Historiska institutionen
EXTERNT NYHETSBREV nr 11, 7 oktober 2015
PREFEKTEN HAR ORDET
På måndag den 12 oktober börjar Olov Lund arbeta hos oss som vår nya amanuens. Han studerar
första året på masterprogrammet och hälsas välkommen till institutionen.
Ylva S Sjöstrand har fått årets Cliopris av SvD och bokklubben Clio för sin avhandling ”Stadens
sopor”. Instutionen gratulerar. Läs mer här.
Magnus Linnarsson kom på tredje plats med sitt bidrag ”Vinster i välfärden eller ej?” vid
Stockholms deltävling av Forskar Grand Prix på Debaser Medis. En tävling där forskare tävlar i bästa
kortföredrag. Institutionen gratulerar.
Nya kommande disputationer är:
Margaretha Nordquist som försvarar sin avhandling A Struggle for the Realm: Late-medieval Swedish
rhyme chronicles as ideological expressions fredag den 4 december. Opponent är Professor Jens E.
Olesen, Greifswalds universitet. Mer information i kalendariet.
Lisa Hellman som försvarar sin avhandling Navigating the foreign quarters: Daily life of the Swedish
East India Company employees in Canton and Macao 1730–1830 fredag den 11 december. Opponent är
Professor Gunlög Fur, Linnéuniversitet. Mer information i kalendariet.
Jens Ljunggren
_________________________________________________________________________________
KALENDARIUM
__________________________________________________________________________________
VID HISTORISKA INSTITUTIONEN
► DISPUTATIONER
Adam Hjorthén / Border-Crossing Commemorations: Entangled Histories of Swedish Settling in
America
Historia, Stockholms universitet
Fredag 6 november, kl 10.00, DeGeersalen, Geovetenskapens hus
Opponent: Ulf Zander, professor, Historiska institutionen, Lunds universitet. Mer information här.
Margaretha Nordquist / A Struggle for the Realm: Late-medieval Swedish rhyme chronicles as
ideological expressions.
Fredagen 4 december, kl. 13–15, i Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus.
Opponent: Professor Jens E. Olesen, Greifswalds universitet. Mer information här.
Lisa Hellman / Navigating the foreign quarters: Daily life of the Swedish East India Company
employees in Canton and Macao 1730–1830
Fredag 11 december, kl. 13–15, Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus.
Opponent: Professor Gunlög Fur, Linnéuniversitet. Mer information här.
► ”ATT LÄRA UT DYGD” / Sammankallande: Andreas Hellerstedt
Seminariet inom forskningsprojektet ”Att lära ut dygd”.
1/12
Workshop på temat ”Virtue ethics at war”. Lokal och program meddelas senare
► DOKTORANDSEMINARIET / Seminarieledare: Karin Sennefelt och Håkan Forsell.
Doktorandseminariet där även disputerade forskare välkomnas. Sammanträder i regel på tisdagar kl.
13–15 i D900, om inte annat meddelas. Seminarieschemat uppdateras i Mondosajten
”Doktorandseminariet”. Texter kan hämtas i Mondo, beställas av seminarieledaren eller av skribenten.
Fylligare program meddelas senare.
13/10
Olof Bortz presenterar ett avhandlingsavsnitt.
3/11
Anders Sjöbrandt lägger fram ett kapitel.
10/11
Charlotta Forss, ”An erudite geography of the world: The use of the continents in
Swedish 17th-century geography education”.
17/11
Carl Mikael Carlsson ”Efter stånd och villkor. Ståndsindelningens
överlevnadstendenser under det långa 1800-talet”. Slutseminarium.
Opponent: Ann-Catrin Östman, Åbo Akademi
► FORSKARSEMINARIET / Sammankallande: Therese Nordlund Edvinsson
Forskarseminariet sammanträder olika veckodagar kl. 13–15 i D900. Kontaktperson:
[email protected] Fylligare program meddelas senare.
8/10
14/10
3/12
Mats Alvesson, professor i företagsekonomi vid Lunds universitet, talar om ”Funktionell
dumhet”. OBS tid och lokal: kl 15-17 i D499.
Hossein Sheiban presenterar sin bok Den sargade dygden – religionskritik hos tre
klassiska poeter. Kommentator Mohammad Fazlhashemi, professor vid Teologiska
institutionen, Uppsala universitet. OBS: lokal: F3154
Maria Ågren, Historiska institutionen, Uppsala universitet, talar om projektet ”Gender
and work” D900. OBS tiden 15-17.00.
► GENUSSEMINARIET / Sammankallande: Kirsti Niskanen och Helena Tolvhed
Seminariet sammanträder sista onsdagen i varje månad, kl. 15–17 i D900, om inte annat meddelas. Vid
frågor kontakta: [email protected] Fylligare program meddelas senare.
28/10
Jakten på et fagfelt: den skandinaviske kvinne- og kjønnshistoriens fremvekst i
skjæringsfeltet mellom historieforskning og kvinne- og kjønnsforskning. Dunja
Blazevic, forskare och lektor vid Institutt for arkeologi, historie, kultur- og
religionsvitenskap, Universitetet i Bergen
9/12
Ägare och kapital. Klass och genus hos kapitalägare i Sverige 1918-1939. Pål
Brunnstrom, FD, Historiska institutionen, Lunds universitet
► IDROTTSHISTORISKA SEMINARIET / Sammankallande: Jens Ljunggren
Seminariet sammanträder onsdagar kl. 14–16 i D900, om inte annat meddelas. Fylligare program
meddelas senare.
21/10,
Program meddelas senare.
4/11
Helena Tolvhed presenterar sin nya bok På damsidan: Feminitet, motstånd och makt i
svensk idrott 1920-1990. Samarrangemang med Genusseminariet vid Historiska
institutionen. Kommentator: Kirsti Niskanen. OBS tid: kl. 13-15.
16/12
Diskussion om relationen mellan idrottshistoria och idrottsvetenskap utifrån en
nyutkommen lärobok. Gäst Susanna Hedenborg.
► MARITIMA SEMINARIET / Sammankallande: Leos Müller
Seminariet sammanträder på fredagar kl. 13–15 i Franzénrummet, Vasamuseet, med videolänk till Utkiken
på Marinmuseum, Karlskrona, om inte annat meddelas. Ev. seminarietexter distribueras ca en vecka innan
(beställs från [email protected]).
16/10
Makten i hamnen: arbetsstopp, disruptive potential och Storstrejken 1909. Jesper
Hamark, ekonomhistoriker vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, presenterar
sin avhandling.
6/11
Sillens betydelse för svensk säkerhetspolitik 1215-1857. Carl Johan Hagman, VD Stena
Line.
13/11
Afrikaresenärerna: Svenska vetenskapsmän i det koloniala projektets kölvatten. David
Nilsson, teknikhistoriker vid KTH, presenterar ett forskningsprojekt.
27/11
Rysshärjningarna på Sveriges östkust 1719. En kritisk granskning utifrån historiska och
arkeologiska källor. Tomas Englund, arkeolog vid Södertörns högskola, presenterar sitt
doktorandprojekt.
4/12
Riksäpplet (1676): regalskeppet som glömdes bort. Niklas Eriksson, arkeolog vid
Södertörns högskola/MARIS, presenterar sitt postdokprojekt.
► MEDELTIDSSEMINARIET / Sammankallande: Kurt Villads Jensen
Medeltidsseminariet sammanträder kl. 15-17 alternativt 17-19 i D900, om inte annat meddelas.
19/10
Ville Walta, Helsingfors Universitet presenterar sin avhandling Libraries, Manuscripts
and Book Culture in Vadstena Abbey. Kl. 17-19.
2/11
Stina Fallberg Sundmark, Teologiska institutionen, Uppsala Universitet ”Laurentius
av Vaksala och hans Summula”
10/11
Poul Holm, Trinity College, Dublin. ”Den nordatlantiske fiskerevolution 1400-1700”.
OBS: Tisdag, kl. 17-19.
16/11
Jussi-Pekka Taavitsainen, Turku Universitet, Christian Lovén, Riksarkivet, Kurt
Villads Jensen, SU, ”Reliker och undersökningar av döda kungar” . Kl. 15-17.
30/11
Jonas Nordin, Kungliga Biblioteket, Roger Andersson, Historiska institutionen, SU,
”Texter till tiden” ett forskningsprojekt om medeltidstexter och att göra samlingar
tillgängliga för forskning.
14/12
Anna Kjellström, Institutionen för arkeologi och antikens kultur, SU. ”Analyser av
gammalt DNA: möjligheter och begränsningar i senvikingatida arkeologiska
kontexter”, kl. 15-17.
► MODERNHISTORISKA SEMINARIET / Seminarieledare: Aryo Makko och Ann Nehlin
Seminariet för modern politisk historia sammanträder på onsdagar kl. 13–15 i D900, om inte annat
meddelas.
21/10
Lubna Qureshi, gästforskare på Ekonomisk historia presenterar sin forskning om Olof
Palme i ett internationellt perspektiv.
11/11
Textseminarium: Ni som vill lägga fram en text på detta seminarium kontakta Ann
Nehlin eller Aryo Makko.
2/12
Andrej Kotljarchuk presenterar sin bok In the forge of Stalin: Swedish colonists of
Ukraine in totalitarian experiments of the Twentieth Century
9/12
Ventilering av forskningsansökningar, kontakta Ann Nehlin eller Aryo Makko om du
vill lägga fram en text.
► URBANHISTORISKA SEMINARIET / Sammankallande: Mats Berglund
Seminariet sammanträder torsdagar kl. 9-11.30 i D900 om inte annat meddelas. Vi bjuder på kaffe och
en lättare frukost! Ingen föranmälan krävs. Höstens program meddelas senare.
► ÄLDREHISTORISKA SEMINARIET / Sammankallande: Mats Hallenberg och Karin Sennefelt.
Seminariet sammanträder onsdagar kl. 17–19 i D900, om inte annat meddelas. Fylligare program
meddelas senare.
21/10
Leif Runefelt (Södertörn) presenterar sin nyutkomna bok: Att hasta mot undergången.
Anspråk, flyktighet, förställning i debatten om konsumtion i Sverige 1730-1830.
11/11
Anna Nilsson Hammar (Lund) presenterar sitt forskningsprojekt om synen på samvete
i 1600-talets Skånelandskap.
2/12
Tidigmoderna utmaningar. Tillsammans löser vi aktuella forskningsproblem som vi
råkat ut för.
► SEMINARIER, FÖRELÄSNINGAR OCH KONFERENSER
Den lagfästa kungamakten i det högmedeltida Norden
Fredrik Charpentier Ljungqvist föreläser på Historiska föreningen i Uppsala. Föreläsningen hålls i
Geijersalen och mötet följs av en sexa på Historiska institutionen. Den 8 oktober kl. 18:15. Anmälan
och mer information här.
Boksläpp: På damsidan
Helena Tolvheds bok ”På damsidan. Feminitet, motstånd och makt i svensk idrott 1920–1990” har
boksläpp på Gymnastik- och idrottshögskolan, Lidingövägen 1. Samtal mellan Helena Tolvhed,
genusforskaren Karin S. Lindelöf samt Elin Bjärkstedt, skribent och personlig tränare. Mingel med
dryck och tilltugg samt bokförsäljning från kl 17.00. Torsdagen den 8 oktober. Mer information.
Onsdagshistorier på Stockholms stadsarkiv
Varje onsdag, kl. 13–13.45 på Stadsarkivet, bjuds på historisk föreläsning. Hör historiker och
arkivarier berätta! Onsdagshistorier är ett samarbete mellan Stadsarkivet och Stockholms universitet.
Fri entré men begränsat antal platser. Mer information på Stadsarkivets webbplats här.
Idrott som kvinnofrigörelse
Onsdag 14 oktober kl. 13. Företrädarna för Svenska kvinnors centralförbund för fysisk kultur såg
idrott som en väg till samhällsdeltagande på 1920-talet. Helena Tolvhed, fil. dr, Stockholms
universitet.
Välfärd som propaganda och politik
Onsdag 28 oktober kl. 13. Under 1930-talet förde Socialdemokraterna fram välfärden som det
samlande begreppet för sin politik. Nils Edling, docent, Stockholms universitet.
Odödlighetens konst
Onsdag 11 november kl. 13. Förr präglades medaljer över personer för att bevara minnet av deras
egenskaper och handlingar. Vad säger medaljerna om synen på social status? Martin Tunefalk, fil. dr,
Stockholms universitet.
Reformatorns fantastiska propagandamaskin
Onsdag 25 november kl. 13. I en källare i Gamla stan installerades landets enda tryckpress på 1520talet. Där trycktes de texter som formade den svenska reformationen. Möt Olaus Petri! Mari Eyice,
doktorand, Stockholms universitet.
Sjukligt kränkta och obotligt störda
Onsdag den 9 december kl. 13. Förhandlingar mellan patienter, läkare och myndigheter kring
samhällsbesvärlighet, kverulans och psykopati i 1930-talets Sverige. Annika Berg, fil. dr, Stockholms
universitet.
Vad vet du om historia? på Historiska museet
En kunskapsserie på Historiska museet i samarbete med Historiska institutionen, Stockholms
universitet. Mer information finns i kalendariet på museets webbplats här.
Onsdag 7 oktober kl 18 – 19:30
Vad vet du om 1700-talet? med museipedagog från museet och Lisa Hellman, historiker från SU.
Fördjupningstema: Det svenska Ostindiska Kompaniet: Vänner och älskare i Sveriges internationella
förflutna.
Onsdag 4 november kl 18 – 19:30
Vad vet du om 1800-talet?
med museipedagog från museet och Anna Götlind, historiker från SU.
Fördjupningstema: Fattigvård för barn – ett mikrohistoriskt exempel.
Onsdag 25 november kl 18 – 19:30
Vad vet du om 1900-talet?
med museipedagog från museet och Karin Carlsson, historiker från SU.
Fördjupningstema: Pigor, hemvårdarinnor och RUT-avdrag: Husligt arbete som lösning och problem.
Onsdag 9 december kl 18 – 19:30
Vad vet du om 2000-talet?
med Eva Kingsepp, historiker från SU. Fördjupningstema: Nazityskland inom populärkulturen –
historiebruk kring bilder av nazism.
________________________________________________________________________________
ANSLAGSTAVLAN
► I MEDIA
Svenska dagbladet, den 1 oktober, har publicerat en artikel om Ylva S Sjöstrand med anledning av att
hon fått årets Cliopris för sin avhandling, Stadens sopor, från 2014. Läs mer här.
Dagens nyheter, den 27 september, tog upp flyktingfrågan ur ett historiskt perspektiv på ledarsida och
nyhetsplats. Den antologi, där flera av instiutionens nuvarande och tidigare medarbetare medverkar
”Reaching a state of hope. Refugees, immigrants and the Swedish welfare state, 1930–2000”,
redaktörer Mikael Bylund och Pär Frohnert, nämns speciellt. Läs mer på webben här.
I Expressen den 21 september intervjuas Ann Nehlin om sitt forskningsprojekt kring finska krigsbarn
under andra världskriget. Läs artikeln på webben här.
Gustav Nyberg intervjuas av Stockholmstidningen, den 11 september, om hur statarsystemet i
Stockholmsområdet växte fram med anledning av att han tidigare i år fått Stockholmiapriset för sin
mastersuppsats om statarnas fackliga kamp. Läs artikeln på webben här.
► PUBLICERAT
Urban Lundberg har publicerat artikeln ””Volkshiem” oder ”Mitbürgerheim”?: Per Albin Hansson und
die schwedische Demokratie”, i antologin Normalität und Fragilität Demokratie nach dem Ersten
Weltkrieg, red. Tim B Müller och Adam Tooze, Hamburger Edition, 2015.
Fredrik Charpentier Ljungqvist publicerade artikeln ”Rape in the Icelandic Sagas: An Insight in the
Perceptions about Sexual Assaults on Women in the Old Norse World”, Journal of Family History 40
(2015): 431–447.
Jens Ljunggren har kommit ut med boken Den uppskjutna vreden. Socialdemokratisk känslopolitik från
1880 till 1980-talet, (Nordic Academic Press, 2015). Läs mer här.
Bo Persson har publicerat artikeln ”Sågverksarbetarna”, i Sågad skog för välstånd. Den svenska
sågverksindustrins historia 1850-2010, red. R Pettersson, KSLA.
Stefano Fogelberg Rota och Andreas Hellerstedt är redaktörer för boken Shaping Heroic Virtue.
Studies in the Art and Politics of Supereminence in Europe and Scandinavia, (Brills Studies In
Intellectual History, 249) där även Kristine Kolrud, Jennie Nell, Tania Preste och Biörn Tjällén
medverkar med artiklar. Läs mer här.
Elisabeth Elgán har kommit ut med boken Att ge sig själv makt. Grupp 8 och 1970-talets
feminism,(Makadam förlag, 2015). Läs mer här.
Helena Tolvhed har kommit ut med boken På damsidan. Feminitet, motstånd och makt i svensk idrott
1920-1990,(Makadam förlag, 2015). Läs mer här.
__________________________________________________________________________________
Nyhetsbrevet ges ut var tredje vecka under terminstid. Planerad utgivning hösten 2015: 26/8, 16/9, 7/10, 28/10, 18/11, 9/12. En något
kortare version sänds externt och läggs ut på denna sida.
Välkommen att skicka material till: [email protected]