Ägarbyte av Närhälsan Sätila vårdcentral

Pressmeddelande
Från Närhälsan
2015-09-24 16:30
Ägarbyte av Närhälsan Sätila vårdcentral
Närhälsans primärvårdstyrelse har beslutat att låta vårdbolaget Strand
AB fortsätta driften av Närhälsan Sätila vårdcentral.
Invånarna i Sätila får en fortsatt bra och patientsäker vård, Strand AB har de
ekonomiska resurserna och professionalitet som krävs. De har dessutom det
kontaktnät som behövs för att kunna nyrekrytera och med närhet till sin vårdcentral
i Rävlanda kan de använda personalen från båda vårdcentralerna.
­ Jag vill driva vidare vårdcentralen i en positiv anda som ska gagna patienter och
medarbetare i Sätila med omnejd, säger Sven Strand specialist i allmänmedicin,
medicinskt ansvarig och ägare Rävlanda vårdcentral.
Ekonomin på Närhälsan Sätila vårdcentral har varit dålig under en lång tid och
vårdcentralen har haft svårt att bemanna, främst med läkare. Med vikande
bemanning har också antalet listade minskat. Närhälsan behöver koncentrera sina
resurser i hela området och då är detta en bra lösning.
Antalet vårdcentraler i området påverkas inte men ekonomin och bemanningen blir
bättre på Närhälsans övriga vårdcentraler i området.
Närhälsans medarbetare på Sätila vårdcentral kommer att erbjudas anställning i
Strand AB i Sätila. De som vill stanna i Närhälsan kommer att erbjudas andra
tjänster.
Förtida uppsägning lämnas in av Närhälsan senast 30/9
Närhälsan avträder 31/12
Strand AB startar 1/1 Kontaktperson: Maritha Bäck, Primärvårdschef, 070­516 21 46, [email protected]
Sven Strand, [email protected]
Publicerad av: Epost: [email protected]