Vic E Kårhuset

1
3
Ole Römer
s väg
a
parken
17
19
evägen
7
G Ws väg
m
Pal
MÅRTENS FÄLAD
Vipeholmsväg
en
Tornav
Gymnasieskolan
Vipan
Vipemöllev
Lagerbrings
torg
Fälad svägen
Trafikplats
Gastelyckan
1
Knut
17
sells väg
Wick
29
0
v
ibbings 26
äg
ed R 14
ergs v
Sev
Gullb
r
a
2
Hjalm
7
9
dreasv
s
Rydeliu 30
1 An
100
VIPELYCKAN
2
g
äg
11
5
Vinter
Fri
tjo
fs v
Jup
iterg
3
sgatan
område
14
21
24
gränd
Saturnu
29
rvä 2
gen
32
St
LB
21
rfy
en
illspark
Mång
2
14
Djursjukhus
2
ma
1
Po
34
25
2
2
13
11
36
1
B gr
34
r
eg
ka
r
18
n
ge
vä
by
15
Rå
1
2
Vegaskolan
an
Koloniområde
30
Råbykorset
S:t Laurentii
kyrka
2
Herkulesg
Sirius
17
Vegagatan
24
13
hallen
19
Rosenh
12
gatan
n
Ulrike
15
skolan
Ul
23
21
12
Damm
15
2
atan
nsg
ma
g
Kastanje
dalsväge
husgå
1
skolan
2
17
DC (Design
first lecture is M
ÄnggCenter) - where the
Tell
usga
Nil
n
äste
sH
tan
e
v
rO
väg
ad MA (Math
als
l
o
d
where
some
lectures
are
Gylleholmsg Annex)
f
an
s vä
e
k
i
g
r
Marsg
Dal
gatan
Hyllegr
Apel
byv
Kårhuset
- where some other
lectures
are
Neptun
usgatan
äge
n
gen
ä
lv
LYCKAN
atan
E-house - whereSothe labs are,
and
where
your
instructors
16 have
Planetg
Fäl
tsp
Raketg
atv
their
offices
ägen
Stjär n
äge
g a tan
ödra V
n
G li
Kas
mm
GASTELYCKANS
Vic (Victoria
Stadion)
where
the
exam
is
tan j
erv
ega
äg
t
3
1
yv
1
väg
Koloniområde
ägen
2
Merkuriusgatan
grän
d en
Sa
n db
l ga tan
Ped
el
2
gen
en
Östra
2
Arkivgatan
1
s
ing
vä g
Lagerbrings
Celsiusg
OH
43
Östr
a
Ös
te
1
19
äg
11
Val lgata n
tan
5
1
19
äge
n
sjöv
Pål
1
43
g
ort
Tome21ga
Hj
Stora
Sankt 17
Jörgens
park
13
an
Sö
lve 13
g
gat
aba
He
lgo
n
1
16
S
4 and
g
nneg
:t A
sgr
1
den 13
17
Teg
nér
spl
S
Bary
ton
v
Nils L
svägen
parken
Teno
rgrä n
Ba
Vip eholm
20
2
18
Brunns gat a n
11
nden 25
1
väg
n
1
35
angrä
1
200 m
äg
ns v
ehr ma
N
Schlyters
v
Dalins v
Locations of interest to EDAN65:
35
v
VÅNGEN
nds ba
kt
Fa backen
kir
en
s vä
g
vå
n gs
Be
v
ngt
Lid
f orss
Ce
der
b or
g hs väg
lj
ulls
kL
i
enr
Per H
Blomstra
1
Sankt
Jörgens
park
g
gens vä
Jör
an
Dalb S
yväg
en
i
Ga
E22
16
ur
La
g
vius vä
Nicolo
27
Vaktk
.gå.
Fader
Bergs v
14
Sop1r
18
.gå.
S pelma nsv
Karta: www.infabvitamin.se
Hills
Thom
a n ders v
L
Otto
ata
Råbyg
4
Bankg at an
n
Skolgatan
Linnégatan
Ränt
m.gå
.
Kurs
.gå.
skolan
Spyken
g
olhems
P
Bo k h
1
20
Tv skolan
är g
2
38
n
Shoppingområde/Shopping
area
äg e
TUNA
eib
tz W
toften
Parkeringshus/Car Park
Gågata/Pedestrian street
22
Tunaskolan
gen 66
navä
Tor indblads väg
1
2
n
50
Östra Mårtensg
2
ge
sv ä
gs
40
g
gården vån
r6
en
väg
2
Lab.g
n torget
Kapellv
Östra
tg
cen
Do
tg
en 30
ud
28
16
ån
erv
Öst
an
lla Kyrkog
Magle Li
Konsthall 2
37
38
sg
Stadsteater
2
11
an
A gardhsg
Magle St Kyrkog
makareg
väg
24
St
lg
Botaniska
trädgården
at
ellg
Ped
LA
N8
17
4
lg
12
e
n
lgata18
tan
sga
n
o
ati
Olshögsvägen
ora
A
17
2
Sparta
s vpark
Tycho Brahoerd
en
s
Tunaväg
Crafo
Holger
ä
lds v g
marskjö
Dag Ham
Tunaparken
14
OLSHÖG
Tunavägen
61
Kulturen Ad
gen
vä
lsjö
På
1
an
28
platsen
nav
Tu
18
sga
t
et AF
Ki 3
li
19
n 20
Tomeg
ap
6
St
an
g
Sjö
13
tan
HYPHOFFS
ng LYCKAN Stude
at
6
nt
32
sk
op
sg
at
a
g
23
1
Bi
hallen
31
vä
tan
ga
en
F in
9
Järnvägsstation/Railway station
n
väge
torns
Återvinning/Recycling
stra
Ö
5
Skingatorns
Parkeringsplats/Parking
14
Forskarparken
centrum
tan
en
g
Skissernas
museum
ga
13
huset
1
Gamla
kirurgen
H
Busstation/Bus station
en
rholms
Wa
ko
centrum
so
rs
gen
Ky
r
es
3
Livets Univ.
museum bibl. s
gen
of
Ideon
Alfa
LTH
vä
Torna
na
E
MA
1
Pr
OMRÅDE
s väg
Matematik
Fysicum
He1
lgo
navä
r icsson
27
Sölvegatan
BMC
ans
son
sb
Lasarettsblocket
gen
2 46
Bad/Swimming
Vandrarhem/Hostel
Campingplats/Camping site
OMRÅDE
Solistvä
n
ge
ge
vä
n
Museum/Museum
Bibliotek/Library
Arena/Arena
17
Idrottsanläggning/Sports
ground
Spexarevä
16
Kårhuset
Vattenhallen
center
John Science
LTH
E
Wallenberg
neurocentrum
Skånes
universitetssjukhus
an
20 16
Kårhuset
Biologi
centrum
éga
ta
Turistbyrå/Tourist centre
Sölvegat an
Sjukvård/Medical service
Polisstation/Police station
parken
Sch eelevä g
ntr
E
Ge
Sölvegatan
Scheele
Ekologi
huset
10
tin
OMRÅDE
Ingvar Kamprad
Designcentrum
SMÖRLYCKAN
en
11
Sy
DC
39
g
vä
26
ster
PÅLSJÖ
IDEONS
Kemicentrum
Al
bo
ga
en
väg
Vattentorn
lv
ky
34
ole
tan
kogården
Stigers
n
Sunväg
g
nge
Göi
jöga
Ons
50
Emdalav
Mo
ing
Sche
Ideon elev
Gateway
M
66
gen
evä
Get
1
gen
Smörlyckan
22
32 3
0
gård
gårdens allé
Lovisast
Trafikplats
Lund Norra
16
A Strind
berg
sv
23
av ä
in gen
HÖGS
22
FÖRETAGSOMRÅDE
en
äg
Filip
p
Svenshögsvägen
parken
n
stadion
skolan
Sofiavägen
ngual
essori
hool
Lund
Norra R
Vic
Sofia
parken
Magistrat svägen
12
ta
n
Margareta
vägen
FÄLADENS
Sångar
2
Delfinv
NORRA
ägen
N
vägen
15
Kämnärsvägen
skytte
väg
Skarp
en
3
FÖRETAGSOMRÅDE
27