Lärande för hållbar utveckling

Lärande för
hållbar utveckling
i förskola och skola
Linköping 16 september
17:00 Välkommen
Lars Rejdnell, Barn- och ungdomschef, Linköpings kommun
17:15 Hur vi arbetar med hållbar utveckling på Folkungaskolan 7-9
Mari Hultgren, lärare SO, Folkungaskolan i Linköping.
Mari ger konkret exempel på hur hon ar-betar med progressionen kring lärande för hållbar utveckling, från årskurs 7-9, samt hur NTA-temat Energi och hållbar utveckling varit ett stöd i samarbetet
med andra ämneslärare.
17:35 Skattningsmaterial för skolors arbete med lärande för hållbar utveckling för grundskolan
Eva Jansson, delprojektledare för LHU-frågor i Linköpings kommun.
Med hjälp av ett skattningsmaterial, framtaget i Linköpings kommun, ges skolans personal möjlighet att upptäcka utvecklingsområden inom lärande för hållbar utveckling. Utifrån gjord skattning
finns det olika vägar att utveckla i forma av processtöd, utbildningar etc.
17:55 Teknik i förskolan, så arbetar vi i förskolan.
Anne-Sofie Mildaeus, förskollärare i Linköping som deltagit i utvecklandet av lärarhandledningen Teknik i förskolan.
Teknik i förskolan, ett projekt finansierat via barn- och ungdomsnämndens utvecklingsmedel.
Lä-rarhandledningen omfattar didaktiska diskussioner och konkreta exempel på teknikundervisning utifrån barnens perspektiv, där undersöka och utforska teknik i barnens vardag tillsammans
är centralt.
18:15 Betydelsen av samarbete mellan lärare, omgivande samhälle och elever
Anders Jidesjö, Fil.Dr. i naturvetenskapernas och teknikens didaktik.
Anders är lärare och forskare på Linköpings universitet och arbetar främst med internationella studier om elevers prestationer och intresse och fungerar även som rådgivare i nationella sammanhang. Han kommer tala på temat vad meningsfullt lärande och professionsinriktning på lärararbete
kan innebära där kontakter med omgivande natur och samhälle är en viktig dimension.
19:15
Förflyttning till middagen
Middag och underhållning.
Konferensen äger rum 16 september i Linköping och riktar sig till dig som är intresserad av lärande för hållbar utveckling med fokus på förskolan och grundskolan.
Plats
Konsert och kongress, Konsistoriegatan 7, Linköping
Kostnad
Kostnadsfri konferens inklusive middagsbuffé och underhållning från sånggruppen Men.
Anmälan
Anmälan görs via följande länk eller genom att skanna:
Frågor
Har du frågor om konferensen kan du kontakta Rasmus Hunt på 013-207164 eller
[email protected]