Nämndskarta Föraren 2

MALMÖ
Ü
CENTRUM
KIRSEBERG
VÄSTRA
INNERSTADEN
Fastighet Föraren 2
SÖDRA
INNERSTADEN
ROSENGÅRD
HYLLIE
HUSIE
FOSIE
LIMHAMN-BUNKEFLO
OXIE
Skala 1:1 000
Sp
ig
ga
ns
ga
t
a
SPÅRVÄGEN 3
LÄRKTRÄDET 15
Ce
lsiu
sga
BILJETTEN 1
tan
INNERSTADEN 4:162
Ga
rag
PASSAGERAREN 1
ega
tan
Garageplan
FÖRAREN 3
PASSAGERAREN 2
GARAGET 1
jee
För
ar
FÖRAREN 2
FÖRAREN 4
Lin
SPIGGAN 2
ttg
ata
n
ega
tan
FÖRAREN 1
Spå
rvä
PEDALVAGNEN 1
PEDALVAGNEN 2
Bussparken
KUPÉN 1
LEDBUSSEN 3
n
tan
gat
an
åga
OMNIBUSSEN 1
e
ata
jetr
VERKET 4
rig
OMNIBUSSEN 2
Lin
ust
jetv
Ind
LEDBUSSEN 1
Lin
Spå
rgå
nge
n
LEDBUSSEN 2
INNERSTADEN 4:3
gen
TRÅDBUSSEN 2