KONTOR | 2 382M2 | STOCKHOLM MEJERIVÄGEN 3

KONTOR | 2 382M2 | STOCKHOLM
MEJERIVÄGEN 3
OMGIVNING
TREVLIG LOKAL I POPULÄRA
LILJEHOLMEN
Stora Katrineberg har ett utmärkt citynära läge
precis vid vattnet intill Liljeholmshamnen i
anslutning till Marieviks kontorsområde och
Liljeholmens galleria. Här finns närhet till service,
goda kommunikationsmöjligheter inom några
minuters promenadavstånd och smidig access till
E4/E18.
Stora Katrinebergs bebyggelse är av mycket blandad karaktär.
Mitt i kvarteret finns Stora Katrinebergs gård bevarad.
Huvudbyggnaden är från 1770-talet och byggdes som en plats
för sommarnöjen, här brukade Karl XIV Johan stanna till för att
fräscha till sig på sina resor söderut. Stora Katrinebergs gård
med tillhörande flyglar är idag kulturminnesmärkta. I början av
1900-talet anlades många industrier i kvarteret, däribland en
skofabrik, en glassfabrik och Sveriges troligtvis första bilfabrik.
Kvar från den tiden står en byggnad kallad Tryckeriet som har
innehållit en mängd industriverksamheter under åren, samt ett
flerbostadshus. Övrig bebyggelse är välplanerade kontorshus
från 1980-talet i olika stilar. Stora Katrineberg är ett av Atrium
Ljungbergs senast förvärvade fastighetsbestånd. I närområdet
finns det stora planer om att utveckla nya bostäder, kontor,
service och kultur som kommer att stärka kopplingen till
Södermalm. Målet är att göra stadsdelen ännu mer levande
dygnet runt, med ett härligt promenadstråk längs med kajen.
KOMMUNIKATION
På några minuters gångavstånd finns Liljeholmens
tunnelbanestation (röda linjen) där tunnelbanan går cirka var
tredje minut som tar dig till Slussen på 6 minuter. Den bilburne
har direktaccess till E4/E18. Här finns även tvärbanan som tar
dig till Alvik och Sickla udde, samt ett stort antal busslinjer. En
kort promenad över Liljeholmsbron tar dig till Hornstull och
övriga Södermalm.
SERVICE
UTFÖRANDE
ADRESS
MEJERIVÄGEN 3, STOCKHOLM
OBJEKTTYP
KONTOR
STORLEK
2 382M2
BYGGÅR
1987-1991
I kontorsområdet i direkt anslutning till Stora Katrineberg finns
ett antal lunchrestauranger. Liljeholmens Galleria är ett
köpcentrum med 90 butiker, som ligger på tre minuters
promenadavstånd från kontoren. Här finns alla tänkbara
bekvämligheter, såsom systembolag, apotek, shopping och
restauranger för att förenkla vardagen för de som vistas i
området. Här finns även bra träningsmöjligheter, såsom SATS
och Itrim. Över bron, vid Hornstull, finns även Friskis &
Svettis.
PARKERING
EKONOMI
HYRA/KVM/ÅR
LÄMNAS PÅ BEGÄRAN
EL
LÄMNAS PÅ BEGÄRAN
VÄRME
LÄMNAS PÅ BEGÄRAN
VATTEN
LÄMNAS PÅ BEGÄRAN
FASTIGHETSSKATT
LÄMNAS PÅ BEGÄRAN
Utbudet av parkeringsplatser i området är stort, i både
varmgarage och utomhus. Det finns gott om parkeringsplatser
att hyra efter behov.
OMRÅDET
Stora Katrinebergs gård från 1700-talet • Liljeholmens galleria har stort utbud av butiker • Precis intill vattnet med Söder på andra sidan • Tbana Liljeholmen ligger precis intill Liljeholmens galleria • Mycket bra kommunikationer • Interiörbild från kontor i byggnaden
PLANLÖSNING
Kontorsbyggnaden är flexibel till sin utformning med möjlighet till öppet kontorslandskap eller enskilda kontorsrum. Fiberanslutning finns i huset.
Det finns ett flertal lastkajer längs med Liljeholmsstranden och Mejerivägen. De fyra största hyresgästerna i fastigheten är Roche, Stockholms
läns landsting, Boehring Ingelheim och VIA Egencia.
KONTAKT
Stina Kullman
070-927 60 38
[email protected]
OM ATRIUM LJUNGBERG
www.atriumljungberg.se
[email protected]
Box 4200, 131 04 Nacka
Sickla Industriväg 19
08-615 89 00
Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag med ett
fastighetsvärde om 26 miljarder kronor. Vi investerar årligen drygt en miljard
kronor i egna projekt. Vår inriktning är att äga, utveckla och förvalta framför allt
handels- och kontorsfastigheter. Ambitionen är att utveckla områden till stadslika
miljöer som är långsiktigt hållbara och attraktiva över tiden. Vi finns i starka
tillväxtområden som Stockholm, Uppsala och Malmö.
VÄNTYTA
ÖPPET KONTOR
ÖPPET KONTOR
ÖPPET KONTOR
ENTRÉ
SAMTAL
FRD
WC
MÖTE 4-6P
WC
FRD
EL
MÖTE 4-6P
DUSCH
TRAPPA
KAFFE
MÖTE 4-6P
KOP
WC
WC
WC
HISS
MÖTE 4-6P
BASTU
KONF. 10P
WC
SAMTAL
OMKL
DUSCH
KONF. 10P
SAMTAL SAMTAL
MÖTE 4-6P
KAFFE
Anslut vatten
ÖPPET KONTOR
ÖPPET KONTOR
VÄNTYTA
KONTOR KONTOR
KONTOR
KONTOR
ÖPPET KONTOR
KONTOR
KONTOR
KONTOR
KONTOR
KONTOR
SPONTANMÖTE
KONTOR
F
Liljeh
olms
ham
nen
RUMSFUNKTION
Me
jeriv
äge
n
ägen
Katrinebergsv
PLAN 9
PLAN 8, 6tr
PLAN 7, 5tr
PLAN 6, 4tr
PLAN 5, 3tr
PLAN 4, 2tr
PLAN 3, 1tr
PLAN 2, BV
PLAN 1, ÖK
PLAN 0, NK
ägen
olmsv
Liljeh
Sö
de
rtä
lje
vä
ge
n
PLAN 9
PLAN 8, 6tr
PLAN 7, 5tr
PLAN 6, 4tr
PLAN 5, 3tr
PLAN 4, 2tr
PLAN 3, 1tr
PLAN 2, BV
PLAN 1, ÖK
NÖDUT
ST
INTERN TRAPPA
FRD
K
WC
DM
WC
SAMTAL
KONF. 10P
HWC
RWC
KPR
DM
KPR
HWC
HISS
KAFFE
Anslut vatten
KOP
MÖTE 4-6P
MÖTE 4-6P
OMKL
DUSCH
ken
Katrinebergsbac
ORIENTERINGSFIGUR
ÖVERSIKSPLAN
K V . STORA KATRINEBERG - DEL AV PLAN 6
F Ö R S L A G H Y R E S G Ä S T - YTA ~ 1275m ²
I L L U S T R A T I O N S R I T N I N G S K A L A A 3 1 :2 0 0 - 2 0 1 5 -0 7 -0 6
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ARBETSPLATSER, KONTOR
ARBETSPLATSER, LANDSKAP
KONFERENSRUM 4 pers
KONFERENSRUM 10 pers
SAMTALSRUM
KOP / SKRIV
PAUS / PENTRY
FÖRRÅD
WC
HWC
DUSCH
STÄD
BASTU
ANTAL
10st
90st
7st
3st
5st
2st
3st
2st
6st
2st
2st
1st
1st
K/F
PENTRY
K/F
BARHÄNG /
FÖRVARING
K/F
DM
PAUS
DM
ÖPPET KONTOR
ÖPPET KONTOR
DM
EV INTERN TRAPPA
MÖTE 4P
SAMTAL
SAMTAL
KOP
SAMTAL
EL
FRD
HWC
SAMTAL
TRAPPA
KOP
FRD
FRD
WC
MÖTE 8-10P
SAMTAL
KPR
WC
WC
MÖTE 4P
MÖTE 4P
WC
KONF. 10P
SAMTAL
KONF. 10P
ST
SAMTAL
PAUS
ÖPPET KONTOR
KONTOR
ÖPPET KONTOR
KONTOR
KONTOR
KONTOR
KONTOR
MÖTE 8-10P
Liljeh
olms
ham
nen
Me
jeriv
äge
n
RUMSFUNKTION
ägen
Katrinebergsv
PLAN 9
PLAN 8, 6tr
PLAN 7, 5tr
PLAN 6, 4tr
PLAN 5, 3tr
PLAN 4, 2tr
PLAN 3, 1tr
PLAN 2, BV
PLAN 1, ÖK
PLAN 0, NK
ägen
olmsv
Liljeh
Sö
de
rtä
lje
vä
ge
n
PLAN 9
PLAN 8, 6tr
PLAN 7, 5tr
PLAN 6, 4tr
PLAN 5, 3tr
PLAN 4, 2tr
PLAN 3, 1tr
PLAN 2, BV
PLAN 1, ÖK
ken
Katrinebergsbac
ORIENTERINGSFIGUR
ÖVERSIKSPLAN
K V . STORA KATRINEBERG - DEL AV PLAN 7
F Ö R S L A G H Y R E S G Ä S T - YTA ~ 1107m ²
I L L U S T R A T I O N S R I T N I N G S K A L A A 3 1 :2 0 0 - 2 0 1 5 -0 7 -0 6
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ARBETSPLATSER, KONTOR
ARBETSPLATSER, LANDSKAP
KONFERENSRUM 4 pers
KONFERENSRUM 10 pers
SAMTALSRUM
KOP / SKRIV
PAUS / PENTRY
FÖRRÅD
WC
HWC
STÄD
ANTAL
5st
58st
3st
4st
7st
2st
1st
3st
4st
1st
1st