Transportband och transportörtillbehör

Transportband och transportörtillbehör
Rubber Company säljer och lagerför Dunlop gummitransportband sedan 1977.
DUNLOP CONVEYORBELTING är världsledande inom tillverkning av gummitransportband, med textilinlägg.
DUNLOP CONVEYORBELTING ligger i Drachten, en mindre stad i provinsen Friesland
i norra Holland. Tillverkningen av transportband började 1948 och under 1950-talet
hade man sin största kundkrets bland de holländska kolgruvorna. Snart blev dock Beneluxmarknaden för liten och den expanderande industrin kom in på EG-marknaden.
Dunlop transportband motsvarar beträffande materialvärden och dimensioner internationell standard och tillverkas i enlighet med kraven i DIN 22102. Svensk Standard
SSG 1471 som bygger till stora delar på DIN. Enligt rekommendation från Dunlop bör
dessa transportband skarvas enligt varmvulkaniseringsmetoden. De skarvningar vi
utför följer fabrikens rekommendationer. Full garanti beträffande vidhäftning och
hållfasthet lämnas härmed.
Transportband och transportörtillbehör
Transportband och transportörtillbehör
Rubber Company gör även tekniska beräkningar och dimensioneringar med hjälp av
sofistikerade datorprogram, utvecklade av Dunlop Conveyorbelting, för att optimera
våra kunders bandtransportörer.
Förutom Dunlops transportbandssortiment tillhandahåller Rubber Company många
av de komponenter som finns på en transportör, t ex avskrapare, rullar med mera.
Vi arbetar inom all industri där transportörer förekommer.
77
Industrial Accessories
Transportband och transportörtillbehör
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
SIDA
Allmän information
DUNLOP CONVEYOR BELTING gummitäckplattekvaliteter
Transportband
Transportbandsservice
Utrustningsnivå
Förebyggande underhåll
Transportörregistrering
Dunlop transportband Superfort
Transportband Superfort, fortsättning
Dunlop Transportband Dunloflex
Transportband Trioflex
Dunlop Transportband UsFlex
Dunlop monoplyband
Transportband Ferroflex
Fenaplastband, monoplyband
Elevatorband
Sågverksband ROM, utan täckplattor
Sågverksband ROS, ROM med täckplatta
Metalldetektorband, MD-band
Transportband Grip-Top, GT
Transportband Multiprof
Transportband Chevron/High Chevron
Artiklar inom Transportband Chevron/High Chevron
Wellenkantband
Varmvulkade medbringare
Remlås
Remlås Super-Screw
Remlås Flexco Solid Plate
Remlås Flexco Bolt Hinged
Remlås Flexco Rivet Hinged
Remlås Alligator Staple Ready-set
Reparationsklammer Hawk
Remlås Hawk
Elevatorskopbult
Bandrengöring
Bandskrapa DF DURO-FLEX LINEAR
Bandskrapa DURO-FLEX LINEAR, fortsättning
Förskrapa DF PU-90
Förskrapa DURO-FLEX P2
DF-Chevronskrapa - bandskrapa för medbringarband
DURO-FLEX Diagonal
DURO-FLEX plog
RC ”självjusterande” bandrensare
8
Industrial Accessories
9
12
13
13
14
14
16
17
18
19
20
21
21
22
23
24
25
26
26
28
29
29
30
30
31
32
33
34
35
35
36
36
37
38
38
39
40
41
41
42
Transportband och transportörtillbehör
INNEHÅLLSFÖRTECKNING, FORTS.
SIDA
Bandstyrning
Bandstyrning KGS
Bandstyrning Tru-Trac
Styrrulle RC 7590
Dämpelement
Dämpelement RC
Slirskydd
Slirskydd miniruta
Slirskydd FLEX-LAG DC, mininruta med keramikplattor
Keramiskt slirskydd FLEX-LAG FC
Slirskydd Grip-Top special
Slirskydd Pullybar SU
Slirskydd Noppen
Dammtätning
DammtätningDammtätningsduk
Klämlist/hörn
Medbringarlist
Skruvbara medbringare
Transportörrullar av stål
Bärrullar av HDPE-plast
43
43
43
44
44
45
45
45
46
47
47
48
48
49
50
51
ALLMÄN INFORMATION
Valet av korrekt bandtyp och täckplattekvalitet är beroende av olika faktorer. Driftsförhållanden kan variera
mycket och det är därför nödvändigt att tillhandahålla en så detaljerad information som möjligt, för att underlätta valet av bandtyp. Det är givetvis den produkt/massa som ska transporteras, som slutligen avgör vilket band
som skall användas. Detta kan variera avsevärt mellan olika typer av industrier.
Vid frågor rekommenderar vi att ni konsulterar någon av våra experter inom teknisk service. Tillsammans med
Dunlop Conveyorbeltings tekniker erbjuder vi hjälp med att välja rätt sorts band, för ert specifika användningsområde.
Dunlop Conveyorbeltings tekniska avdelning, har en av världens mest avancerade testutrustningar, samt datasystem för beräkning och framtagning av rätt transportbandskvalitet.
9
Industrial Accessories
Transportband och transportörtillbehör
Beteckningar på transportband
Transportband med vävstomme betecknas enligt internationell fastlagd standard.
Vanligt är också tillverkarens speciella typ- och kvalitetsbeteckningar anges.
Beteckningsexempel
EP 400/3
4/2
RA
800mm
100m
Material i väven
Styrkeklass
Antal inlägg/vävar
Övre täckplatta
Undre täckplatta
Gummikvalitet
Bandbredd
Bandlängd
Material
För standardband används nu så gott som uteslutande inlägg av blandväv. för det mesta tillverkas blandväv av en
kombination av helsyntetiska fibrer som Polyester (E) och Polyamid (P) med beteckningen EP-väv.
Dunlop Conveyorbeltings tekniska avdelning, har en av världens mest avancerade testutrustningar, samt datasystem
för beräkning och framtagning av rätt transportbandskvalitet
Beteckningar för Dunlops transportband:
• Superfort (SU)
• Dunloflex (DU)
• Trioflex (TR)
• UsFlex (UF)
• Ferroflex (FE)
• Monoplyband (SG)
flerinläggsband
2 inläggsband
3 inläggsband
1 och 2 inläggsband med special väv
stålvävsband
1 inläggsband pvc-impregnerad
Styrkeklasser
Denna siffra anger dragskiktets styrkeklass eller brotthållfasthet i RA/mm bandbredd. Dessa värden är internationellt
standardiserade och motsvarar nummerserien R 10.
125
160
200
250
315
400
500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
Antal inlägg
Siffran för styrkeklassen kompletteras med antal inlägg i vävstommen.
Standardvärden för respektive inläggs hållfasthet i N/mm
50
63
80
100
125
160
200
315
400
Styrkeklassen för hela vävstommen fås av summan av inläggens totala hållfasthet avrundad till
närmast högre styrkeklass.
10
Industrial Accessories
500
Transportband och transportörtillbehör
Täckplattor
Täckplattornas tjocklek anges i millimeter. Total bandtjocklek fås av täckplattornas tjocklek plus
vävstommens tjocklek (se värden för respektive bandtyp).
Tillåtna avvikelser för total bandtjocklek (enligt ISO):
Vid bandtjocklekar upp till 10mm ± 1mm
Vid banddtjocklekar över 10mm ± 10%.
Gummikvalitet
Bokstavsbeteckning för baskvalitet enlig DIN se sid 12.
Bokstavsbeteckning för Dunlops kvalitet se sid 12.
Bandbredd
Bandbredden anges i millimeter och rekommenderade bredder specificeras enligt internationell standard.
Standardbredder i millimeter:
300
400
500
650
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
Tillåtna avvikelser från standardbredder enligt ISO:
Bandbredd
300
500mm
Bandbredd
650
1400mm ± 1%
± 5mm
Bandbredd
1600mm och större
± 1%
Bandlängd
Bandlängden anges i allmänhet i meter, öppen längd eller ändlöst utförande. Bandlängden i öppet utförande
avser erforderlig längd med tillägg för ändlös skarvning. Bandlängden i ändlöst utförande avser bandets invändiga
längd.
Schematisk skiss av en transportör
Omslutningsrulle C
Brytrulle C
Omslutningsrulle C
11
Industrial Accessories
Transportband och transportörtillbehör
DUNLOP CONVEYOR BELTING gummitäckplattekvaliteter
Dunlop-Enerkakvalitet
DIN-kvalitet
ISO-kvalitet
Temperatur °C*
min/kont./max
Basmaterial***
RA
RS
RE
Betahete (BHTE)
Starhete (SHTE)
Deltahete (DHTE)
ROM
ROS
BVX
BV ROM
BV ROS
Y
W
X
T
T
T
G
G
K/S**
K/S**
K/S**
D
D
H
-30/80/100
-40/80/90
-40/80/90
-20/150/170
-20/180/220
-20/200/400
-20/80/90
-20/80/120
-20/80/90
-20/80/90
-20/80/90
SBR
NR/SBR
NR
SBR
IIR
EPDM
SBR/NBR
NBR
SBR
SBR/NBR
NBR
Tekniska egenskaper samt användningsområden:
RA
Hög slitstyrka. För normala driftsförhållanden.
RS
Extremt hög slitstyrka. För mycket svåra driftsförhållanden, slitande gods med en stor
andel finkornigt material.
RE
Extra hög slitstyrka och tålighet. För svåra driftsförhållanden med vassa material och
ogynnnsamma lastförhållanden.
BETAHETE
Värmebeständig. För material inom måttliga temperaturområden.
STARHETE
Högre värmebeständighet. För material med konstant hög temperatur.
DELTAHETE
Mycket hög värmebeständighet. För hårda driftsförhållanden inklusive hantering av
slitande material vid temperaturer upp till 400 °C (koks, sinter etc).
ROM
Olje- och fettbeständig. För vegetabiliska oljor och animaliska fetter.
MORS
Olje- och fettbeständig. För vegetabiliska oljor och animaliska fetter och för hård påfrestning av täckplattorna.
ROS
Olje- och fettbeständig. För oljehaltiga produkter på mineraloljebas.
BVX
Brandsäker. För transport av brand- och explosionsfarligt material, t ex kolpulver.
BV ROM
Samma egenskaper som ROM men är dessutom brandsäker.
BV ROS
Samma egenskaper som ROS men är dessutom brandsäker.
* Temperaturangivelserna hänrör sig till det material som skall transporteras på transportbandet, för skopelevatorer
gäller andra värden.
** K är brandsäker med täckplattor.
** S är brandsäker med eller utan täckplattor.
*** Gummityp.
Beteckning
Gummityp
NR
Naturgummi
SBR
Styrenbutadiengummi
NBR
Nitrilgummi
IIR
Butylgummi
EPDM
Etylenpropylendienegummi
CR
Kloroprengummi
Andra kvaliteter för speciella användningsområden på begäran.
12
Industrial Accessories
Transportband och transportörtillbehör
Montering av transportband är ett hantverk
som kräver hög precision av våra servicetekniker.
TRANSPORTBANDSSERVICE
Rubber är genom sina etableringar rikstäckande när det gäller transportbandsservice. Samtlig servicepersonal har bred kompetens och stor erfarenhet av såväl varmvulkanisering som kallskarvning.
Vi har Sveriges största serviceorganisation för montering av transportband
Vi kan mobilisera 20 servicetekniker vid stora projekt. Vårt signum är att varmvulkanisera
gummitransportsband där möjlighet finns. Vi kan vulka upp till 1,8 meter breda band, men
även bredare med flera plattsättningar. Vår utrustning är toppmodern. De senaste tillskotten är vulkplattor i Sundsvall och Umeå. Dessutom har vi investerat i en varmvulkningspress
för medbringare. Med denna press gjuter vi fast medbringarna direkt på gummibanden.
Hållfastheten blir oslagbar och på köpet får ni ett miljövänligt alternativ.
Kallskarvningsmedtoden har utvecklats under det senaste decenniet. Den utförs i stort sett
på alla typer. En av nackdelarna gentemot varmvulkanisering är att väntetiden förlängs tills
det att bandet kan sättas i drift. Fördelar med metoden är att den är mindre utrymmes- och
utrustningskrävande.
Även mekanisk skarvning (remlås) har utvecklats under de senaste åren. Remlåset är tillverkat av
gummi/metall och förstärkt med kraftig EP-duk. Låset är smidigt och enkelt att montera samt
miljövänligt. Andra typer av remlås förekommer, men används oftast vid lättare installationer och
akuta reparationer.
Samtlig servicepersonal har genomgått kurs i brandsäkerhet vid HETA ARBETEN och erhållit certifikat, lägst motsvarande Svenska Brandförsvarsföreningens krav.
UTRUSTNINGSNIVÅ
UMEÅ
VALLENTUNA
VÄXJÖ
SUNDSVALL
KARLSTAD
Fordon
2
2
2
1
1
Varmvulkaniseringsutrustning
PVC / mm.
1200
1200
1200
GUMMI / mm.
1600
1800
1800
1200
1200
Ovanstående avser våra serviceavdelningars normala utrustningsnivå.
13
Industrial Accessories
Transportband och transportörtillbehör
FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL
Förebyggande underhåll är idag ett välkänt begrepp inom industrin för att minska risken för
driftsstörningar.
Vi har utbildat vår servicepersonal inom området och erbjuder våra kunder FU-inspektioner
av sina bandtransportörer.
FU-inspektioner kan göras enkla eller mycket omfattande beroende på bandtransportörernas konstruktioner.
Vi erbjuder skräddarsydda FU-inspektioner för varje enskild bandtransportör.
Vår servicepersonal genomför den okulära FU-inspektionen och upprättar ett åtgärdsprotokoll för varje bandtransportör.
Här noteras vilka åtgärder som måste vidtas för att erhålla en störningsfri transport samt
prioriteringsgrad på åtgärderna.
TRANSPORTÖRREGISTRERING
Denna tjänst kompletterar vår transportbandsservice. Transportören förses med en numrerad identitetsskylt. Under detta referensnummer dokumenteras de viktigaste uppgifterna om bandtransportören. Samtliga uppgifter registreras därefter i vår databas.
Vi kan erbjuda fullserviceavtal med transportband, vulkservice, transportörregistering samt FUinspektioner med åtgärdsprotokoll.
Vi har ett nära samarbete med Dunlop Conveyourbelting b.v, som är vår huvudleverantör av gummitransportband.
14
Industrial Accessories
Transportband och transportörtillbehör
15
Industrial Accessories
Transportband och transportörtillbehör
Dunlop transportband Superfort
Användningsområde
Superfort används inom alla områden av massgodshantering. Från lätta till svåra driftsförhållanden i samband med
utvinning anrikning och förädling inom gruv-, sten- och
träindustri osv.
gen är förbundna med mellangummi med hög vidhäftning.
Töjning: Brottöjning i varpen 14-16 %. Förlängning vid max
arbetsbelastning T 1-1,5 %.
Övrig information
Superfort kan levereras i olika gummikvaliteter (se sid 10),
samt med skurna eller gummitäckta kanter beroende på
bandtyp.
Egenskaper
Superfort är ett flerinläggsband konstruerat efter modernaste metoder. Superfort transportband uppfyller kraven
enligt internationell standard.
Teknisk beskrivning
Vävstomme: Vävstommen består av 3 till 6 helsyntetiska
och hög-hållfasta EP-inlägg (polyester-polyamid). Den är beständig mot röta, okänslig för fukt och har låg töjning. Inläg-
Art. nr.:
Bandtyp
Täckplattornas
tjocklek mm
Superfort standardkvalitet
3250400
SU250/2
2/1
3250500
SU250/2
2/1
3250600
SU250/2
2/1
3250650
SU250/2
2/1
3250800
SU250/2
2/1
3252000
SU250/2
2/1
3930300
SU250/2
3/1,5
3930400
SU250/2
3/1,5
3930500
SU250/2
3/1,5
3930600
SU250/2
3/1,5
3930650
SU250/2
3/1,5
3930800
SU250/2
3/1,5
3931000
SU250/2
3/1,5
3931200
SU250/2
3/1,5
3931500
SU250/2
3/1,5
3931600
SU250/2
3/1,5
3932000
SU250/2
3/1,5
3932100
SU250/2
3/1,5
3940500
SU315/2
4/2
3940600 SU315/2
4/2
3940650
SU315/2
4/2
3940800 SU315/2
4/2
3941000
SU315/2
4/2
3960400 SU400/3
3/1.5
3960500
SU400/3
3/1.5
3960600 SU400/3
3/1.5
3960650
SU400/3
3/1.5
3960800 SU400/3
3/1.5
3961000
SU400/3
3/1.5
3950400
SU400/3
4/2
3950500
SU400/3
4/2
3950600
SU400/3
4/2
3950650
SU400/3
4/2
3950800
SU400/3
4/2
3951000
SU400/3
4/2
3951200
SU400/3
4/2
3951500
SU400/3
4/2
3951600
SU400/3
4/2
3952000
SU400/3
4/2
3952100
SU400/3
4/2
3390650
SU400/3
6/2
3390800
SU400/3
6/2
3391000
SU400/3
6/2
3391200
SU400/3
6/2
3570650
SU500/3
5/1,7
3570800
SU500/3
5/1,7
3571200
SU500/3
5/1,7
3790800
SU500/3
6/2
3791000
SU500/3
6/2
3791200
SU500/3
6/2
Täckplattskvalitet*
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
Bandbredd
mm
400
500
600
650
800
2000
300
400
500
600
650
800
1000
1200
1500
1600
2000
2100
500
600
650
800
1000
400
500
600
650
800
1000
400
500
600
650
800
1000
1200
1500
1600
2000
2100
650
800
1000
1200
650
800
1200
800
1000
1200
Vävstommens
tjocklek mm
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
Bandets
tjocklek
mm
5,1
5,1
5,1
5,1
5,1
5,1
6,6
6,6
6,6
6,6
6,6
6,6
6,6
6,6
6,6
6,6
6,6
6,6
8,3
8,3
8,3
8,3
8,3
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
9,0
9,0
9,0
9,0
9.0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
10,8
10,8
10,8
10,8
9,9
9,9
9,9
11,2
11,2
11,2
16
Industrial Accessories
Bandets
Min
Min
Min
vikt
drivtrumma vändtrumma brytrulle
kg/m
A** mm
B** mm
C** mm
2,4
3,0
3,6
3,9
4,8
11,9
2,2
3,0
3,7
4,5
4,9
6,0
7,5
9,0
11,2
12,0
15,0
15,8
5,8
6,2
6,6
7,7
9,6
3,3
4,2
5,0
5,4
6,6
8,3
4,1
5,1
6,1
6,6
8,2
10,2
12,2
15,3
16,3
20,4
21,4
7,8
10,8
12,0
14,4
7,5
9,2
13,8
10,2
12,8
15,4
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
250
250
250
250
250
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
400
400
400
400
400
400
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
200
200
200
200
200
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
315
315
315
315
315
315
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
160
160
160
160
160
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
250
250
250
250
250
250
Transportband och transportörtillbehör
Transportband Superfort, fortsättning
Art. nr.:
Bandtyp
Täckplattornas
tjocklek mm
Täckplattskvalitet*
Bandbredd
mm
Vävstommens
tjocklek mm
Bandets
tjocklek
mm
3791600
SU500/3
6/2
RA
1600
3,2
11,2
3890500
SU500/4
4/2
RA
500
3,9
9,9
3890600 SU500/4
4/2
RA
600
3,9
9,9
3890650
SU500/4
4/2
RA
650
3,9
9,9
3890800 SU500/4
4/2
RA
800
3,9
9,9
3891000
SU500/4
4/2
RA
1000
3,9
9,9
3891200
SU500/4
4/2
RA
1200
3,9
9,9
3891600
SU500/4
4/2
RA
1600
3,9
9,9
3090800 SU630/3
6/2
RA
800
4,0
12,0
3091000
SU630/3
6/2
RA
1000
4,0
12,0
3091200
SU630/3
6/2
RA
1200
4,0
12,0
3841000
SU630/3
8/3
RA
1000
4,0
15,0
3841200
SU630/3
8/3
RA
1200
4,0
15,0
3630650
SU630/4
4/2
RA
650
4,2
10,2
3630800
SU630/4
4/2
RA
800
4,2
10,2
3631000
SU630/4
4/2
RA
1000
4,2
10,2
3631200
SU630/4
4/2
RA
1200
4,2
10,2
3400650
SU630/4
6/2
RA
650
4,2
12,2
3400800 SU630/4
6/2
RA
800
4,2
12,2
3401000
SU630/4
6/2
RA
1000
4,2
12,2
3401200
SU630/4
6/2
RA
1200
4,2
12,2
3401400
SU630/4
6/2
RA
1400
4,2
12,2
3401600
SU630/4
6/2
RA
1600
4,2
12,2
3402000 SU630/4
6/2
RA
2000
4,2
12,2
3300800
SU800/4
6/2
RA
800
5,2
13,2
3301000
SU800/4
6/2
RA
1000
5,2
13,2
3301200
SU800/4
6/2
RA
1200
5,2
13,2
3491000
SU1000/4
8/3
RA
1000
6,2
17,2
3491200
SU1000/4
8/3
RA
1200
6,2
17,2
3491600
SU1000/4
8/3
RA
1600
6,2
17,2
Terpenbeständiga band, (beständigt mot vegetabiliska oljor och animaliskt fett)
3310500
SU315/2
2,5/1,5
ROM
500
2,3
6,3
3310650
SU315/2
2,5/1,5
ROM
650
2,3
6,3
3310800
SU315/2
2,5/1,5
ROM
800
2,3
6,3
3970400
SU400/3
4/2
ROM
400
3,0
9,0
3970500
SU400/3
4/2
ROM
500
3,0
9,0
3970600
SU400/3
4/2
ROM
600
3,0
9,0
3970650
SU400/3
4/2
ROM
650
3,0
9,0
3970800
SU400/3
4/2
ROM
800
3,0
9,0
3971000
SU400/3
4/2
ROM
1000
3,0
9,0
3971200
SU400/3
4/2
ROM
1200
3,0
9,0
3971400
SU400/3
4/2
ROM
1400
3,0
9,0
3971500
SU400/3
4/2
ROM
1500
3,0
9,0
3971600
SU400/3
4/2
ROM
1600
3,0
9,0
3972000
SU400/3
4/2
ROM
2000
3,0
9,0
Olje- och terpenbeständiga band, (beständigt mot både vegtabilisk och mineralbaserad olja)
3880500
SU400/3
4/2
ROS
500
3,0
9,0
3880600 SU400/3
4/2
ROS
600
3,0
9,0
3880650
SU400/3
4/2
ROS
650
3,0
9,0
3880800 SU400/3
4/2
ROS
800
3,0
9,0
3881000
SU400/3
4/2
ROS
1000
3,0
9,0
3881200
SU400/3
4/2
ROS
1200
3,0
9,0
Värmebeständiga band
3420400
SU400/3
4/2
BHTE
400
3,0
9,0
3420500
SU400/3
4/2
BHTE
500
3,0
9,0
3420600
SU400/3
4/2
BHTE
600
3,0
9,0
3420650
SU400/3
4/2
BHTE
650
3,0
9,0
3420800
SU400/3
4/2
BHTE
800
3,0
9,0
3421000
SU400/3
4/2
BHTE
1000
3,0
9,0
3421200
SU400/3
4/2
BHTE
1200
3,0
9,0
3410650
SU400/3
4/2
SHTE
650
3,0
9,0
3450200
SU500/3
5/2
DHTE
200
3,2
10,2
3450300
SU500/3
5/2
DHTE
300
3,2
10,2
3450500
SU500/3
5/2
DHTE
500
3,2
10,2
3450650
SU500/3
5/2
DHTE
650
3,2
10,2
3450800
SU500/3
5/2
DHTE
800
3,2
10,2
3451000
SU500/3
5/2
DHTE
1000
3,2
10,2
3451300
SU500/3
5/2
DHTE
1300
3,2
10,2
Bandets
Min
Min
Min
vikt
drivtrumma vändtrumma brytrulle
kg/m
A** mm
B** mm
C** mm
20,5
5,7
6,8
7,4
9,1
11,4
13,7
18,2
11,0
137
16,4
17,1
20,6
7,6
9,3
11,6
13,9
9,2
11,4
14,2
17,0
19,9
22,7
28,4
12,0
15,0
18,0
19,6
23,5
31,3
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
630
630
630
630
630
630
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
400
400
400
400
400
400
3,3
4,2
5,2
4,1
5,1
6,1
6,6
8,2
10,2
12,2
14,3
15,3
16,3
20,4
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
5,0
5,9
6,4
7,9
9,9
11,9
250
250
250
250
250
250
200
200
200
200
200
200
160
160
160
160
160
160
4,1
5,1
6,1
6,6
8,2
10,2
12,2
6,6
2,4
3,5
5,9
7,7
9,5
11,8
15,4
315
315
315
315
315
315
315
315
400
400
400
400
400
400
400
250
250
250
250
250
250
250
250
315
315
315
315
315
315
315
200
200
200
200
200
200
200
200
250
250
250
250
250
250
250
* = Se täckplattskvalitet sid 12.
** = Se transportörskiss sid 11.
17
Industrial Accessories
Transportband och transportörtillbehör
Dunlop Transportband Dunloflex
Användningsområde
Inom alla områden av mass- och godshantering. Från lätta
till medelsvåra driftförhållanden i samband med utvinning,
anrikning samt förädling inom jord-, sten- och träindustri
mm.
dig mot röta, okänslig för fukt och har låg töjning. De två
inläggen är förbundna med extra tjockt mellangummi.
Töjning: Brottöjning i varpen 14-18%. Förlängning vid max
arbetsbelastning T 1-1,5%
Övrig information
Dunloflex kan levereras i olika gummikvaliteter olje-, terpen- samt värmebeständiga utförande (se sid 10).
Dunloflex levereras med skurna värmeförseglade kanter i
bredd upp till 2100 mm.
Egenskaper
Dunloflex är ett transportband konstruerat efter senaste
MPC-rön (minimum-ply-concept). Dunloflexbandets
största fördel är vävstommens ”sandwich”-konstruktion.
Härigenom ökas slagtåligheten väsentligt i förhållande
till konventionella transporband med 4 eller 5 inlägg och
samma draghållfasthet. Dessa egenskaper gör sig speciellt
märkbara vid material-omlastningar, när bandet fångar upp
stora vikter från stor fallhöjd.
Teknisk beskrivning
Vävstomme: Vävstommen består av två helsyntetiska och
hög-hållfasta EP-inlägg (polyester-polyamid) Den är bestän-
Art. nr.:
Bandtyp
Täckplattornas
tjocklek mm
Dunloflex standardkvalitet
3860400 DU200/2
2/1
3860500
DU200/2
2/1
3860650
DU200/2
2/1
3860800 DU200/2
2/1
3861000
DU200/2
2/1
3861200
DU200/2
2/1
3862000
DU200/2
2/1
3360650
DU400/2
5/1,5
3360800
DU400/2
5/1,5
3361000
DU400/2
5/1,5
3361200
DU400/2
5/1,5
3362000
DU400/2
5/1,5
Täckplattskvalitet*
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
10,2
10,2
10,2
10,2
10,2
Bandets
vikt
kg/m
Min
drivtrumma
A** mm
Min
Min
vändtrumma brytrulle
B** mm
C** mm
200
200
200
200
200
200
200
250
250
250
250
250
160
160
160
160
160
160
160
200
200
200
200
200
Olje- och terpenbeständiga band, (beständigt mot både vegtabilisk och mineralbaserad olja)
3170400
DU250/2
3/1,5
ROS
400
3,0
7,5
3170500
DU250/2
3/1,5
ROS
500
3,0
7,5
3170650
DU250/2
3/1,5
ROS
650
3,0
7,5
3170800
DU250/2
3/1,5
ROS
800
3,0
7,5
3172000
DU250/2
3/1,5
ROS
2000
3,0
7,5
3,6
4,4
5,8
7,1
17,8
250
250
250
250
250
200
200
200
200
200
160
160
160
160
160
Värmebeständiga band
3440500
DU315/2
3440650
DU315/2
3440800 DU315/2
5,4
7,0
8,6
250
250
250
200
200
200
160
160
160
500
650
800
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
Bandets
tjocklek
mm
250
250
250
250
250
250
250
315
315
315
315
315
DHTE
DHTE
DHTE
400
500
650
800
1000
1200
2000
650
800
1000
1200
2000
Vävstommens
tjocklek mm
2,6
3,2
4,3
5,2
6,6
7,9
13,2
7,7
9,4
11,8
14,1
23,6
4/2,5
4/2,5
4/2,5
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
Bandbredd
mm
3,2
3,2
3,2
* = Se täckplattskvalitet sid 12.
** = Se transportörskiss sid 11.
18
Industrial Accessories
9,7
9,7
9,7
Transportband och transportörtillbehör
Transportband Trioflex
Användningsområde
Från medelsvåra till mycket svåra driftförhållanden, stora
fallhöjder eller stor styckstorlek inom stål- och gruvindustri
osv. ett special-område utgör sågverkens stock-hantering
vid transportörer för metallsökare.
inläggen är förbundna med extra tjockt mellangummi.
Töjning: Brottöjning i varpen 14-18%. Förlängning vid max
arbetsbelastning T 1-1,5%.
Övrig information
Trioflex kan levereras i olika gummikvaliteter (se sid 12),
samt med skurna eller värmeförseglade kanter. Vid sågverkens mätstationer används öppen vävundersida
s.k. ”sliderback” och terpenbeständigt gummi (ROM).
Egenskaper
Trioflex är ett transportband konstruerat efter senaste
MPC-rön (minimum-ply-concept). Trioflex-bandets största
fördel är väv-stommens speciella ”sandwich”-konstruktion,
med tjockare gummi mellan vävarna. Härigenom ökas
slagtåligheten väsentligt i förhållande till konventionella
transporband med 4 eller 5 inlägg och samma draghållfasthet. Dessa egenskaper gör sig speciellt märkbara vid
material-omlastningar , när bandet fångar upp stora vikter
från stor fallhöjd.
Teknisk beskrivning
Vävstomme: Vävstommen består av tre helsyntetiska och
hög-hållfasta EP-inlägg (polyester-polyamid) Den är beständig mot röta, okänslig för fukt och har låg töjning. De tre
Art. nr.:
Bandtyp
Täckplattornas
tjocklek mm
Trioflex standardkvalitet
3520800
TR500/3
3521000
TR500/3
3521400
TR500/3
3611600
TR630/3
3601000
TR630/3
3601200
TR630/3
3601400
TR630/3
3621200
TR800/3
6/2
6/2
6/2
8/3
10/4
10/4
10/4
8/3
Täckplattskvalitet*
Bandbredd
mm
RS
RS
RS
RS
RA
RA
RA
RS
800
1000
1400
1600
1000
1200
1400
1200
Vävstommens
tjocklek mm
5,0
5,0
5,0
5,5
5,5
5,5
5,5
6,0
Bandets
tjocklek
mm
13,0
13,0
13,0
16,5
19,5
19,5
19,5
17,0
Bandets
vikt
kg/m
12,1
15,1
21,1
29,9
22,6
27,1
31,6
19,9
Min
drivtrumma
A** mm
500
500
500
630
630
630
630
800
Min
Min
vändtrumma brytrulle
B** mm
C** mm
400
400
400
500
500
500
500
630
315
315
315
400
400
400
400
500
* = Se täckplattskvalitet sid 12.
** = Se transportörskiss sid 11.
19
Industrial Accessories
Transportband och transportörtillbehör
Dunlop Transportband UsFlex
Användningsområde
UsFlexs konstruktion gör att bandtypen passar utmärkt för
medelsvåra till extremt svåra driftförhållanden, med stora
fallhöjder och/eller stor styckstorlek inom sten-, trä-, stål-,
cement-, återvinnings- och gruvindustri.
Teknisk beskrivning
Vävstomme: Vävstommen är en specialväv, som är vävd
med en ”rak varp-konstruktion”, vilket innebär att korderna
ligger rakt i bägge riktningarna och hålls samman av en
”binder”. Väven består av en eller två helsyntetiska och höghållfasta EP-inlägg (polyester-polyamid), specialgjorda för
denna konstruktion. Denna vävkonstruktion har resulterat
i ett maximalt skydd för varpen (den längsgående korden)
genom väven, med maximal brotthållfasthet och minimal
töjning som följd. Väven gör även UsFlex till ett lätt band i
jämförelse med ett traditionellt transportband.
Täckplattor: Täckplattorna är av RS-gummi med extremt
hög slitstyrka.
Egenskaper
UsFlex har p g a sin speciella ”heavy-duty” vävstomme, som
överträffar alla traditionella flerlagerband, en överlägsen
slagtålighet och rivhållfastighet. Slagtåligheten är dubbelt
så hög och rivhållfastigheten är mer än fem gånger så hög
gentemot ett traditionellt standardband i samma styrkeklass. UsFlex har också utmärkta trågningsegenskaper.
Övrig information
UsFlex-banden skarvas med fingerskarv eller remlås.
Övre täckplatta
Övre täckplatta
Vävstomme
Vävstomme
Skim
Undre täckplatta
Art. nr.:
Bandtyp
4630650
4630800
4631000
4650800
4651000
4651200
4651400
4651600
4661000
4661200
4661400
4662000
UF 400/1
UF 400/1
UF 400/1
UF 630/1
UF 630/1
UF 630/1
UF 630/1
UF 630/1
UF 1000/2
UF 1000/2
UF 1000/2
UF 1000/2
Undre täckplatta
Täckplattornas
tjocklek mm
Täckplattskvalitet*
4/2,5
4/2,5
4/2,5
6/3
6/3
6/3
6/3
6/3
8/3
8/3
8/3
8/3
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
Bandbredd
mm
650
800
1000
800
1000
1200
1400
1600
1000
1200
1400
2000
Vävstommens
tjocklek mm
2,4
2,4
2,4
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
6,6
6,6
6,6
6,6
Bandets
tjocklek
mm
8,9
8,9
8,9
12,7
12,7
12,7
12,7
12,7
17,6
17,6
17,6
17,6
* = Se täckplattskvalitet sid 12.
** = Se transportörskiss sid 11.
20
Industrial Accessories
Bandets
vikt
kg/m
5,9
7,2
9,0
10,3
12,9
15,5
18,1
20,6
18,6
22,3
26,0
37,2
Min
drivtrumma
A** mm
315
315
315
500
500
500
500
500
800
800
800
800
Min
Min
vändtrumma brytrulle
B** mm
C** mm
250
250
250
400
400
400
400
400
630
630
630
630
200
200
200
315
315
315
315
315
500
500
500
500
Transportband och transportörtillbehör
Dunlop monoplyband
Användningsområde
Monoplybanden är enlagersband. Banden används där extrema shockbelastningar förekommer, t ex vid en förkross,
gruvbrytning mm.
Övrig information
Monoplybanden kan levereras med olika täckplattskvaliteter. samt med täckta gummikanter (RS). Dunloplastbanden
måste varmvulkas med fingerskarv eller monteras med
remlås se (sid.29).
Egenskaper
Bandtypen har en mycket hög schockabsorbtionsförmåga.
Den unika vävkonstruktionen kombinerat med PVCimpregneringen ger en extremt hög motståndskraft mot
hålslag. Även om hål skulle uppkomma minimeras risken för
längsgående rivskador pga vävens konstruktion.
Teknisk beskrivning
Vävstomme: Vävstommen består av en enda helsyntetisk
(polyester-polyamid )och PVC-impregnerat väv (=monoply,
solid-woven). Den är beständig mot röta, okänslig för fukt
och har låg töjning.
Styrkeklasser: 630- och 1000-klass.
Art. nr.:
Bandtyp
Täckplattornas
tjocklek mm
Täckplattskvalitet*
Bandbredd
mm
Bandets
tjocklek
mm
Bandets
vikt
kg/m
Min
drivtrumma
A** mm
Min
vändtrumma
B** mm
Min
brytrulle
C** mm
Dunloplast
2900800
2901000
2901200
2911200
SG 630
SG 630
SG 630
SG 1000
6/3
6/3
6/3
8/3
RS
RS
RS
RS
800
1000
1200
1200
13,0
13,0
13,0
18,0
13,0
16,3
19,5
25,2
400
400
400
630
315
315
315
500
250
250
250
400
* = Se täckplattskvalitet sid 12.
** = Se transportörskiss sid 11.
Transportband Ferroflex
Användningsområde
Ferroflex-transportband är ett stålvävsband, som används
inom alla områden av lösgodshantering. Bandet passar speciellt till långa transportörer och under förhållanden med
mycket hård mekanisk påverkan.
Ferroflex levereras med 12 mm värmeförseglade gummikanter i bredder från 600 mm upp till 1600 mm.
Teknisk beskrivning
Vävstomme: Vävstommen består av en förzinkad stålväv
som hålls samman av en polyamidkord.
Övrig information
Ferroflex kan levereras i olika gummikvaliteter olje-, terpensamt värmebeständiga utförande (se sid 12).
21
Industrial Accessories
Transportband och transportörtillbehör
Fenaplastband, monoplyband
Användningsområde
Fenaplastbandet, som tillverkas av Fenner Dunlop i England,
är ett monoplyband (enlagersband) som främst är framtaget för gruvindustrin. Bandtypen fungerar även utmärkt
för andra applikationer, t ex som elevatorband. Bästa sättet
att skarva dessa band är med remlås eller med varmvulkad
fingerskarv.
Egenskaper
Självslocknande och antistatiska egenskaper som möter
de tuffaste kraven i världen. Större flexibilitet än ”press”tillverkade band gör banden lättare att tråga och styra när
dom väl är installerade. Vävstommens uppbyggnad gör att
separation i väven inte kan förekomma.
Täckplattorna blir en integrerad del av bandet
och förhindrar att bandet delamineras.
•
Hög motståndskraft mot längsgående rivskador.
•
Utmärkt för mekaniska remlås.
•
Hög chockabsorberingsförmåga vid höga fallhöjder.
•
Klarar syror, vatten, olja och kemikalier.
•
Hög motståndskraft mot kantskador.
Teknisk beskrivning
Vävstommen (Karkassen) är av en avancerad vävkonstruktion där varpen och veften av nylon och polyester låser
varandra och bildar en enormt stark väv. Väven är helt
impregnerad med PVC för att skydda den från fukt, damm,
kemikalier, bakterier och olja.
Täckplattorna är av PVC eller gummi. Täckplattor av PVC kan
tillverkas så att de uppfyller samtliga ställda krav när det
gäller självslocknande band. För användning över jord och
under jord, där det behövs en högre friktion rekommenderas gummitäckplattor, vilka även de kan fås självslocknande.
Gummitäckplattor rekommenderas vid korta installationer,
höga fallhöjder, höga lasttonnage och för tranport av sten.
Temperaturområde: -15 till + 90° C, finns specialblandning
som kan gå ner till -30° C
Styrkeklasser: Finns från 500 till 2625 N/mm.
22
Industrial Accessories
Transportband och transportörtillbehör
Elevatorband
Användningsområde
Dunlop elevatorband är främst utvecklade för transport av
nötande och skärande material som krossad malm, kvarts,
granit, grus och sand, men även i utförande för transport av
spannmål od.
Teknisk beskrivning
Tekniska data: Se transportband
Superfort sid 16.
Övrig information
Dunlop elevatorband kan levereras i andra styrkeklasser och i
olika kvaliteter t ex olje-, terpen
samt värmebeständiga (se sid 12).
Egenskaper
Dunlop är världsledande inom tillverkning av elevatorband
och är med sin BVM-K kvalitet (självslocknande och oljebeständig kvalitet) en av de första som kan möta försäkringsbolagens allt högre ställda krav.
Art. nr.:
Bandtyp
Täckplattornas
tjocklek
mm
Täckplattskvalitet*
Bandbredd
mm
Bandets
tjocklek
mm
Terpenbeständiga och självslocknande band, (beständigt mot vegetabiliska oljor och animaliskt fett)
3150650
SU250/2
3/1,5
BVM-K
650
6,5
3150800
SU250/2
3/1,5
BVM-K
800
6,5
3160180
SU400/3
3/1,5
BVM-K
180
7,3
3160200
SU400/3
3/1,5
BVM-K
200
7,3
3160300
SU400/3
3/1,5
BVM-K
300
7,3
3160400
SU400/3
3/1,5
BVM-K
400
7,3
3170200
SU500/3
3/1,5
BVM-K
200
7,7
3170400
SU500/3
3/1,5
BVM-K
400
7,7
3170500
SU500/3
3/1,5
BVM-K
500
7,7
3170650
SU500/3
3/1,5
BVM-K
650
7,7
3170800
SU500/3
3/1,5
BVM-K
800
7,7
3370200
SU630/4
3/1,5
BVM-K
200
9,3
3370300
SU630/4
3/1,5
BVM-K
300
9,3
3190200
SU800/4
3/1,5
BVM-K
200
9,7
3190250
SU800/4
3/1,5
BVM-K
250
9,7
3190320
SU800/4
3/1,5
BVM-K
320
9,7
3190400
SU800/4
3/1,5
BVM-K
400
9,7
33790320
SU1000/4
3/1,5
BVM-K
320
10,4
33790600
SU1000/4
3/1,5
BVM-K
600
10,4
33790800
SU1000/4
3/1,5
BVM-K
800
10,4
Standardkvaliteter
3380150
S 630/4
2/2
RA
150
8,8
3380200
S 630/4
2/2
RA
200
8,8
3380250
S 630/4
2/2
RA
250
8,8
3380300
S 630/4
2/2
RA
300
8,8
3380400
S 630/4
2/2
RA
400
8,8
3380450
S 630/4
2/2
RA
450
8,8
3380500
S 630/4
2/2
RA
500
8,8
3380600
S 630/4
2/2
RA
600
8,8
3380650
S 630/4
2/2
RA
650
8,8
3380800
S 630/4
2/2
RA
800
8,8
3381000
S 630/4
2/2
RA
1000
8,8
3381200
S 630/4
2/2
RA
1200
8,8
3381600
S 630/4
2/2
RA
1600
8,8
Bandets
vikt
kg/m
Min trumma vid 20°C
och 180° kontaktyta
mm
4,9
6,0
1,5
1,7
2,5
3,4
2,7
4,7
5,9
7,7
9,4
2,3
3,4
2,2
2,8
3,5
4,4
3,8
7,2
9,6
250
250
315
315
315
315
400
400
400
400
400
630
630
630
630
630
630
800
800
800
1,5
2,0
2,5
3,0
4,0
4,5
5,0
5,9
6,4
7,9
9,9
11,9
15,8
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
* = Se täckplattskvalitet sid 12.
23
Industrial Accessories
Transportband och transportörtillbehör
Sågverksband ROM, utan täckplattor
Användningsområde
Ett allround transportband utan täckplattor för sågverksindustrin.
Egenskaper
ROM-bandet är terpenbeständigt. Bandet är av glidbäddstyp, men går även att köra på rullställ.
Teknisk beskrivning
Vävstomme: Vävstommen består av helsyntetiska och höghållfasta EE-inlägg (polyester-polyester). Den är beständig
mot röta, okänslig för fukt och har låg töjning.
Eftersom EE vävarna har ett högre kupningsmotstånd används de ofta i samband med flata installationer mot plåt
eller plast (Poleyetener).
Töjning: Brottöjning i varpen 14–16 %. Förlängning vid max
arbetsbelastning T 1–1,4 %.
Övrig information
Max tillverkningsbredd 2000 mm
Art. nr.:
Bandtyp
3660300
3660400
3660500
3660600
3660650
3660800
3661000
500/4
500/4
500/4
500/4
500/4
500/4
500/4
Täckplattornas
tjocklek mm
Täckplattskvalitet*
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
ROM
ROM
ROM
ROM
ROM
ROM
ROM
Bandbredd
mm
300
400
500
600
650
800
1000
Vävstommens
tjocklek mm
Bandets
tjocklek
mm
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
* = Se täckplattskvalitet sid 12.
** = Se transportörskiss sid 11.
24
Industrial Accessories
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
Bandets
vikt
kg/m
1,6
2,1
2,7
3,2
3,4
4,2
5,3
Min
drivtrumma
A** mm
400
400
400
400
400
400
400
Min
Min
vändtrumma brytrulle
B** mm
C** mm
315
315
315
315
315
315
315
200
200
200
200
200
200
200
Transportband och transportörtillbehör
Sågverksband ROS, ROM med täckplatta
Täckplattan: Täckplattan tillverkas av högvärdigt nitrilgummi (ROS) eller terpenbestsändigt gummi. (ROM)
Töjning: Brottöjning i varpen 14–16 %. Förlängning vid max
arbetsbelastning T 1–1,4 %.
Användningsområde
Ett allround transportband för sågverksindustrin.
Egenskaper
ROS-bandets täckplatta klarar kraven för SSG 1471 C1 avseende volymförändringar mm orsakat av terpenangrepp.
Täckplattans gummi är svärtningsäkert för sågat virke.
Övrig information
Max tillverkningsbredd 2000 mm.
Bandet är av glidbäddstyp, vilket b l a används i tubulatorer (band 391...), men bandet går även utmärkt att köra på
rullställ.
Teknisk beskrivning
Vävstomme: Vävstommen består av helsyntetiska och
hög-hållfasta EP-inlägg (polyester-polyamid) eller EE-inlägg
(polyester-polyester). Den är beständig mot röta, okänslig
för fukt och har låg töjning.
Art. nr.:
Bandtyp
Täckplattornas
tjocklek mm
Täckplattskvalitet*
910300
3910400
3910500
3910600
3910650
3910800
3911000
3480300
3480400
3480500
3480600
3480650
3480800
3481000
3481200
3481400
3481600
3482000
3920300
3920400
3920500
3920650
3920800
3921000
3921200
3921400
3921500
3921600
3922000
3850400
3850500
3850600
3850650
3850800
3851000
EE400/3
EE400/3
EE400/3
EE400/3
EE400/3
EE400/3
EE400/3
EP400/3
EP400/3
EP400/3
EP400/3
EP400/3
EP400/3
EP400/3
EP400/3
EP400/3
EP400/3
EP400/3
EP400/3
EP400/3
EP400/3
EP400/3
EP400/3
EP400/3
EP400/3
EP400/3
EP400/3
EP400/3
EP400/3
EE500/4
EE500/4
EE500/4
EE500/4
EE500/4
EE500/4
1,5/0
1,5/0
1,5/0
1,5/0
1,5/0
1,5/0
1,5/0
2/0
2/0
2/0
2/0
2/0
2/0
2/0
2/0
2/0
2/0
2/0
2/0
2/0
2/0
2/0
2/0
2/0
2/0
2/0
2/0
2/0
2/0
3/0
3/0
3/0
3/0
3/0
3/0
ROM
ROM
ROM
ROM
ROM
ROM
ROM
ROM
ROM
ROM
ROM
ROM
ROM
ROM
ROM
ROM
ROM
ROM
ROS
ROS
ROS
ROS
ROS
ROS
ROS
ROS
ROS
ROS
ROS
ROM
ROM
ROM
ROM
ROM
ROM
Bandbredd
mm
300
400
500
600
650
800
1000
300
400
500
600
650
800
1000
1200
1400
1600
2000
300
400
500
650
800
1000
1200
1400
1500
1600
2000
400
500
600
650
800
1000
Vävstommens
tjocklek mm
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
Bandets
tjocklek
mm
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
Bandets
Min
Min
Min
vikt
drivtrumma vändtrumma brytrulle
kg/m
A** mm
B** mm
C** mm
1,8
2,4
3,0
3,7
4,0
4,9
6,1
2,0
2,7
3,4
4,0
4,4
5,4
6,7
8,0
9,4
10,7
13,4
2,0
2,7
3,4
4,4
5,4
6,7
8,0
9,4
10,1
10,7
13,4
3,3
4,2
5,0
5,4
6,6
8,3
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
400
400
400
400
400
400
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
315
315
315
315
315
315
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
200
200
200
200
200
200
* = Se täckplattskvalitet sid 12.
** = Se transportörskiss sid 11.
25
Industrial Accessories
Transportband och transportörtillbehör
Metalldetektorband, MD-band
Användningsområde
Bandet är framtaget för att användas som spiksökarband i
timmerlinjen på sågverk.
Teknisk beskrivning
Vävstomme: Vävstommen är av en Trioflex-konstruktion.
Den är beständig mot röta, okänslig för fukt och har låg
töjning.
Egenskaper
Bandet är ett glidbäddsband som är lämpligt för tungt
styckegods i transportörer med hela bottnar och vid hårda
pålastningsförhållanden.
Täckplattan: Täckplattan tillverkas av högvärdigt nitrilgummi
MD-bandets täckplatta klarar kraven för SSG 1471 C1 avseende volymförändringar mm orsakat av terpenangrepp.
Töjning: Brottöjning i
varpen 14-16%. Förlängning vid max arbetsbelastning T 1-1,4%.
MD-bandet har en stor stabilitet och god köldtålighet.
Art. nr.:
Bandtyp
Täckplattornas
tjocklek mm
Metalldetektorband/Spiksökarband
3530400
T500/3
5/0
Täckplattskvalitet*
Bandbredd
mm
ROM
400
Vävstommens
tjocklek mm
Bandets
tjocklek
mm
5,0
10
Bandets
vikt
kg/m
4,7
Min
drivtrumma
A** mm
500
Min
Min
vändtrumma brytrulle
B** mm
C** mm
400
315
* = Se täckplattskvalitet sid 12.
** = Se transportörskiss sid 11.
Transportband Grip-Top, GT
Användningsområde
Används där viss form av mönstring krävs t ex då transportbandet lutar.
Bandet passar bra för styckegodshantering.
Möjliga stigningsvinklar bestäms oftast efter typ av gods.
Övrig information
Bandet kan levereras i olika gummikvaliteter (se sid 12)
andra gummikvaliteter (se sid 12).
Egenskaper
Strukturen på mönstret ger bandet en lugn gång på
transportören.
Teknisk beskrivning
Bandkonstruktion: Bandet tillverkas i Superfortutförande (se sid 16).
Art. nr.:
Bandtyp
Täckplattornas
tjocklek mm
Täckplattskvalitet*
3500300
3500400
3500500
3500650
3500800
3501000
3830600
3830650
3830800
3900500
3900600
3900650
3900800
3901000
3901200
3901600
K3500800
K3511200
S250/2
S250/2
S250/2
S250/2
S250/2
S250/2
SU250/2
SU250/2
SU250/2
S250/2
S250/2
S250/2
S250/2
S250/2
S250/2
S250/2
EP400/3
EP500/4
(3)/0
(3)/0
(3)/0
(3)/0
(3)/0
(3)/0
(3,5)/1
(3,5)/1
(3,5)/1
(3,5)/0
(3,5)/0
(3,5)/0
(3,5)/0
(3,5)/0
(3,5)/0
(3,5)/0
(5)/0
(5)/0
RA-Ljus
RA-Ljus
RA-Ljus
RA-Ljus
RA-Ljus
RA-Ljus
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
AAA(RS)
AAA(RS)
Bandbredd
mm
300
400
500
650
800
1000
600
650
800
500
600
650
800
1000
1200
1600
800
1200
Vävstommens
tjocklek mm
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,0
2,0
2,0
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,5
3,7
Bandets
tjocklek
mm
5,1
5,1
5,1
5,1
5,1
5,1
6,6
6,6
6,6
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
8,0
9,5
* = Se täckplattskvalitet sid 12.
** = Se transportörskiss sid 11.
26
Industrial Accessories
Bandets
vikt
kg/m
1,2
1,6
2,0
2,6
3,2
4,0
3,3
3,6
4,4
2,5
2,9
3,2
3,9
4,9
5,9
7,8
8,5
11,5
Min
drivtrumma
A** mm
200
200
200
200
200
200
200
200
200
250
250
250
250
250
250
250
250
400
Min
Min
vändtrumma brytrulle
B** mm
C** mm
160
160
160
160
160
160
160
160
160
200
200
200
200
200
200
200
200
300
125
125
125
125
125
125
125
125
125
160
160
160
160
160
160
160
80
90
Transportband och transportörtillbehör
Medbringarband N7
Användningsområde
N7-bandet är speciellt framtaget för transport av flis och
bark, men bandet passar även utmärkt för styckegodshantering.
Möjliga stigningsvinklar bestäms oftast efter typ av gods.
Egenskaper
Strukturen på mönstret ger bandet en lugn gång på
transportören.
Teknisk beskrivning
Stigningsvinkel: Maximal stigningsvinkel 30° beroende på
materialets beskaffenhet. N7-bandet används på transportörer med plana eller kupade rullställ.
Övrig information
Bandet kan levereras i olika gummikvaliteter (se sid 12).
Art. nr.:
Bandtyp
Täckplattornas
tjocklek mm
Bandbredd
mm
Profilbredd
mm
Profilhöjd
mm
Bandets
tjocklek**
mm
500
650
800
1000
1200
1400
1530
500
650
800
1000
1200
1400
1530
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
5,1
6,6
8,2
10,2
12,3
14,3
15,6
315
315
315
315
315
315
315
250
250
250
250
250
250
250
200
200
200
200
200
200
200
Terpenbeständiga band, (beständigt mot vegetabiliska oljor och animaliskt fett)
K3770500 SU 400/3
3/2
MOR(ROM)
500
500
7
K3770650 SU 400/3
3/2
MOR(ROM)
650
650
7
K3770800 SU 400/3
3/2
MOR(ROM)
800
800
7
K3771000 SU 400/3
3/2
MOR(ROM) 1000
1000
7
K3771200 SU 400/3
3/2
MOR(ROM)
1200
1200
7
K3771400 SU 400/3
3/2
MOR(ROM)
1400
1400
7
7
7
7
7
7
7
5,1
6,6
8,2
10,2
12,3
15,6
315
315
315
315
315
315
250
250
250
250
250
250
200
200
200
200
200
200
Standardkvalitet
K3760500 SU 400/3
K3760650 SU 400/3
K3760800 SU 400/3
K3761000 SU 400/3
K3761200 SU 400/3
K3761400 SU 400/3
K3761530 SU 400/3
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
Täckplattskvalitet*
AA(RA)
AA(RA)
AA(RA)
AA(RA)
AA(RA)
AA(RA)
AA(RA)
Bandets
vikt
kg/m
Min driv- Min vänd- Min bryttrumma trumma trumma
A*** mm B*** mm C*** mm
* = Se täckplattskvalitet sid 12.
** = Bandtjocklek utan profil
*** = Se transportörskiss sid 11.
27
Industrial Accessories
Transportband och transportörtillbehör
Transportband Multiprof
Teknisk beskrivning
Stigningsvinkel: Maximal stigningsvinkel 30º beroende på
materialets beskaffenhet. Multiprof-bandet används på
transportörer med plana eller kupade rullställ.
Bandkonstruktion: Multiprof tillverkas i Superfort-utförande.
Användningsområde
Multiprof-bandet kan användas inom nästan alla områden
av materialhantering, från lätta till svåra driftförhållanden.
Bandet är avsett för transport av styckegods, som t ex lådor,
paket, kartonger, säckar bagage mm, samt för massgods
som t ex koks, kol, spån, bark , spannmål, jordbruksprodukter mm.
Övrig information
Multiprof kan mot beställning även erhållas i 1000mm(SU400/3) samt 1200mm- bredd (SU500/4).
Egenskaper
Multprof –bandet har utvecklats för allsidig användning och
särskild hänsyn har tagits till följande punkter:
• Jämn gång, tack vare längsgående kilformade profiler.
• Rengöring underlättas genom utformningen av profilerna
och profilhöjden. Roterande bandborstar är en lämplig
rengöringsmetod.
• Dränering sker genom öppna profilövergångar exempelvis
vid transport av mycket fuktigt eller vått material
Art. nr.:
Bandtyp
Täckplattornas
tjocklek mm
Täckplattskvalitet*
Bandbredd
mm
Profilbredd
mm
Profilhöjd
mm
3760800
SU 400/3
2/1,5
ROM
800
650
7
Bandets
tjocklek**
mm
6,3
Bandets
vikt
kg/m
7,6
* = Se täckplattskvalitet sid 12.
** = Bandtjocklek utan profil
*** = Se transportörskiss sid 11.
10
5
7
106
106
151
45°
45°
28
Industrial Accessories
Min driv- Min vänd- Min bryttrumma trumma trumma
A*** mm B*** mm C*** mm
315
250
200
400 mm
(C330/16)
2.
500-600-650-800-1000-1200
(C430/16) (C530/16) (C650/16) (C800/16) (C1000/16)
3.
500-600-650-800-1000-1200-1400-1600
(HC450/32) (HC600/32) (HC800/32) (HC1000/32)
(HC1200/32)
Industrial Accessories
* = Se täckplattskvalitet sid 12.
** = Se transportörskiss sid 11.
DU 250/2***
DU 250/2***
DU 250/2***
DU 250/2***
SU 400/3***
SU 400/3***
SU 400/3***
SU 400/3***
SU 500/4***
SU 500/4***
SU 500/4***
SU 500/4***
DU 250/2
DU 250/2
DU 250/2
DU 250/2
SU 400/3
SU 400/3
SU 400/3
SU 500/4***
3710500
3710600
3710650
3710660
3720650
3800650
3720800
3700800
3731000
3731200
3811400
3811600
3740400
3740500
3740600
3740650
3750650
3750800
3751000
3751200
2/1,5
2/1,5
2/1,5
2/1,5
3/1,5
3/1,5
3/1,5
3/1,5
4/2
4/2
4/2
4/2
2/1,5
2/1,5
2/1,5
2/1,5
3/1,5
3/1,5
3/1,5
3/1,5
RA
RA
RA
RA
RA
ROS
RA
ROS
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
500
600
650
650
650
650
800
800
1000
1200
1400
1600
400
500
600
650
650
800
1000
1200
HC 450/32
HC 450/32
HC 450/32
HC 600/32
HC 450/32
HC 450/32
HC 600/32
HC 600/32
HC 800/32
HC 1000/32
HC 1200/32
HC 1200/32
C 330/16
C 430/16
C 530/16
C 530/16
C 530/16
C 650/16
C 800/16
C 1000/16
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
2
2
2
2
2
2
2
Utförande
450
450
450
600
450
450
600
600
800
1000
1200
1200
330
430
530
530
530
650
800
1000
Profilbredd
mm
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
16
16
16
16
16
16
16
16
Profilhöjd
mm
1.
Profilbenämning
250
250
250
333
250
250
333
333
333
333
333
333
250
250
250
250
250
333
333
333
Delning
profiler
mm
Övrig information
Standard gummikvaliteten på Chevron är RA (se sid 12).
Olje- samt värmebeständiga band kan erhållas efter
förfrågan. Chevron finns i bredder från 400 mm upp till
1600mm. Banden har täckta gummikanter.
Bandbredd
mm
6,5
6,5
6,5
6,5
7,7
7,7
7,7
7,7
10,3
10,3
10,3
10,3
6,5
6,5
6,5
6,5
7,7
7,7
7,7
9,3
Bandets
tjocklek
mm
Teknisk beskrivning
Stigningsvinkel: Chevron och High Chevron tillåter en
stigningsvinkel på ca 30º - 40º , beroende på materialets
beskaffenhet.
Täckplattskvalitet*
6,2
6,9
7,3
7,5
8,2
8,2
9,7
9,7
14,7
17,3
21,6
24,0
3,9
5,2
6,0
6,4
7,2
8,5
10,2
14,5
Bandets
vikt
kg/m
315
315
315
315
315
315
315
315
500
500
500
500
250
250
250
250
315
315
315
500
Min drivtrumma
A** mm
315
315
315
315
315
315
315
315
400
400
400
400
250
250
250
250
250
250
250
400
Min vändtrumma
B** mm
Egenskaper
Chevron och High Chevron har gummiprofiler som är
integrerade med den övre gummitäckplattan. Profilerna är
av mycket nötningsbeständig och elastisk gummikvalitet.
Chevron profilerna 15/16 används där materialet är mindre
än 30mm. High Chevron- profilen, 32mm, används där
material upp till 80mm transporteras. Medbringarna är
konstruerade så att inga specialrullar behövs, utan bandet
har en jämn gång över släta returrullar.
Täckplattornas
tjocklek mm
200
200
200
200
200
200
200
200
250
250
315
315
160
160
160
160
200
200
200
250
Min bryttrumma
C** mm
Användningsområde
Chevron-band används när stigningsvinkeln är så stor att
man riskerar att godset glider eller rullar tillbaka. Profilerna
på Chevron möjliggör ökade stigningsvinklar i förhållande
till släta transportband.
Bandtyp
Transportband Chevron/High Chevron
Art. nr.:
Artiklar inom Transportband Chevron/High Chevron
Transportband och transportörtillbehör
29
Transportband och transportörtillbehör
Wellenkantband
Användningsområde
Wellenkantband används som elevatorer och kan transportera gods i vinklar upp till 90°.
Medbringare:
Utförande:
T = Standardutförande finns i höjderna 20, 35, 55, 75, 90,
110, 140, 180 och 230mm. 180 och 230 är vävförstärkta som
standard.
C = Lutande medbringare finns i höjderna 35, 55, 75, 110, 140
och 180mm.
TC = Vinklat utförande finns i höjderna 75, 90, 110, 140,180
och 230mm. 180 och 230mm är vävförstärkta som standard.
Egenskaper
Fördelarna med elevator band är;
• Inga omlastningspunkter.
• Inget spill vid branta lutningar.
• Kompakta konstruktioner.
• Minimalt underhåll, lång livslängd.
• Energisnål och tyst drift.
Övrig information
Specialkatlog och underlag för beräkning av wellenkantband kan erhålla vid förfrågan.
Teknisk beskrivning
Wellenkantband består av tre delar:
transportbandet, wellenkanten och medbringarna.
Tillbehör
Rubber Company har tillgång till alla specialprodukter som
krävs vid byggandet av en wellenkanttransportör.
Transportbandet: Finns med olika täckplattskvaliteter
(se sid 12). Standardkonstruktionen är ett tvärstabilt band
(XE). Tvärstabiliteten kan förstärkas med flera tvärstabila
inlägg (XE+2) eller med inlägg av stålcord (XE-SC).
Styrkeklasserna går från 250/2 t o m 1000/6.
Wellenkanten:
Höjd: Finns i höjderna 40, 60, 80, 100, 120, 160, 200, 250,
300 och 400mm.
Utförande:
S = Standardutförande 40 - 120mm.
HDSR = Vävförstärkt utförande 120 - 300mm.
XHDSR = Vävförstärkt specialutförande 250 - 400mm.
Varmvulkade medbringare
Användningsområde
Rubber Company är med sin specialutvecklade medbringarpress ett av få företag i Sverige som kan varmvulka raka
T-medbringare på befintliga släta gummitransportband.
Egenskaper
Att varmvulka fast en medbringare ger den överlägset bästa
vidhäftningen mellan medbringare och band i jämförelse
med t ex limning och mekanisk fastsättning.
Teknisk beskrivning
Pressens totala kapacitet är 1400 mm.
I dagsläget kan följande dimensioner framställas;
Höjd 15mm, maxlängd 920 mm
Höjd 40mm, maxlängd 1400 mm
Höjd 70mm, maxlängd 1200 mm
Man kan fylla pressen med flera bredder, men då måste
bandtjocklekarna motsvara varandra vid presstillfället.
Övrig information
Om ni har andra önskemål än de som nämns ovan kontakta
Rubber Company för en diskussion.
30
Industrial Accessories
Transportband och transportörtillbehör
Remlås Super-Screw
Användningsområde
Super-Screw används inom gruv-, stenkross- och återvinningsindustrin, men passar även för sågverk och annan
”tung” industri. Den klenaste versionen av Super-Screw, 35,
är mycket lämplig för jordbrukssektorn som lås till rundbalsremmar.
Egenskaper
Super-Screw är mycket enkel att montera; det enda som
krävs är en skruvdragare.
Teknisk beskrivning
Låset är av vävförstärkt gummi, och invulkade metallameller. Det monteras med specialskruvar från Minet.
Övrig information
Mot förfrågan kan Super-Screw också leverers i oljebeständigt, icke magnetiskt, livsmedelsgodkänt,
svårantändligt och värmebetsändigt utförande.
Super-Screw ger en helt tät skarv, så man slipper spillet som
de flesta andra lås medför. Super-Screw har lång livslängd
och tål mycket tuffa påkänningar.
Super-Screw är konstruerat för att smidigt följa bandet över
driv-, vänd- och brytrummor.
Super-Screw är i sig elastiskt, vilket gör att låset kan ta upp
tillfälliga chocklaster och samtidigt skona bandet.
Super-Screw kan också användas tillsammans med bandskrapor.
Art. nr.:
45632400
45632401
45632402
45632403
45632404
45652400
45652401
45652402
45652403
45652404
45802400
45802401
45802402
45802403
45802404
45852400
45852400
45852400
45852400
45852400
45125....
Benämning
För
tjocklek
mm
Max längd
m
63-6
63-8
63-10
63-12
63-14
65-6
65-8
65-10
65-12
65-14
80-6
80-8
80-10
80-12
80-14
85-6
85-8
85-10
85-12
85-14
125-
5,0 - 7,0
7,1 -9,0
9,1 - 11,0
11,1 - 13,0
13,1 - 15,0
5,0 - 7,0
7,1 -9,0
9,1 - 11,0
11,1 - 13,0
13,1 - 15,0
5,0 - 7,0
7,1 - 9,0
9,1 -11,0
11,1- 13,0
13,1 - 15,0
5,0 - 7,0
7,1 - 9,0
9,1 - 11,0
11,1 - 13,0
13,1 - 15,0
8,0 -20,4
25
25
25
25
25
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
Min
För bandstyrka
trumdiameter
upp till
mm
N/mm
200
250
300
350
400
200
250
300
350
400
250
300
350
400
400
250
300
350
400
400
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1250
31
Industrial Accessories
Transportband och transportörtillbehör
Remlås Flexco Solid Plate
Användningsområde
Flexco Bolt Solid Plate används vid hög arbetsspänning för
transportband i kolindustri, gruvbrytning, gjuteri, spannmålstransportörer, krossverk och stålverk mm.
Egenskaper
Avsaknad av rörliga delar ger längre livslängd och mindre
genomsläpp av fint material än hos lås med vajer.
Teknisk beskrivning
Låset: Låset är gjort av elförzinkat stål, men går att få i
andra utföranden. Låsen monteras med specialbult och
mutter.
FLEX-LOC tape: Tapen förhindrar att bandet skrynklar sig
och fungerar dessutom som extra tätning mellan bandändarna.
Övrig information
Specialverktyg för montering av olika bandlås finns i separat
katalog.
Art. nr.:
Benämning
För
bandtjocklek
mm
Min
trumdiameter
mm
För bandstyrka
upp till
N/mm
1SP
140SP
190SP
1-1/2SP
2SP
5 - 11
5 - 11
8 - 14
11 - 17
14 - 21
250
300
400
400
700
315
400
630
500
800
100
100
100
100
100
5 - 11
8 - 14
11 - 17
14 - 21
300
400
400
700
400
630
500
800
25
25
25
25
Erverdur (antimagnetiska, rostfria och gnistfria)
15102140
140EE
5 - 11
15102190
190EE
8 - 14
15102198
1-1/2EE
11 - 17
15102200
2EE
14 - 21
300
400
400
700
400
630
500
800
25
25
25
25
Stål med påvulkat gummi
15110140
140VP
15110190
190VP
15110200
2VP
300
400
700
Stål
15100100
15100140
15100190
15100198
15100200
Antimagnetiska/ rostfria
15101140
140ES
15101190
190ES
15101198
1-1/2ES
15101200
2ES
5 - 11
8 - 14
14 - 21
400
630
800
Tillbehör
15100101
15100191
15100082
15100070
FLEX-LOC-tape FL7C till låstyp ”1”, ”140”
FLEX-LOC-tape FL11C till låstyp ”190”, ”1-1/2”, ”2”
Reservskruv till låstyp ”140” och ”190”
Reservmutter till låstyp ”1”, ”140”, ”190”
Verktyg
15100194
15100204
15100192
15100202
15100193
15100203
151141000
151191000
151201000
Bultbrytare 110 till låstyp ”1”, ”140”, ”190”
Bultbrytare 112 till låstyp ”1-1/2”, ”2”
Hålpipa HP1 för slagborr till låstyp ”1”, ”140”, ”190”
Hålpipa HP2 för slagborr till låstyp”1-1/2”, ”2
Mutternyckel HW1 för slagborr till låstyp ”1”, ”140”, ”190”
Mutternyckel HW2 för slagborr till låstyp”1-1/2”, ”2
Hålmall till 140SP 1000 mm
Hålmall till 190SP 1000 mm
Hålmall till 2SP 1000 mm
30
30
100
100
1
1
1
1
1
1
1
1
1
32
Industrial Accessories
Antal
st/m*
5x180 mm
5x180 mm
5x180 mm
Åtgång plattor per skarv
Bandbredd
mm
400
500
650
800
1000
1200
1400
Låstyp
1, 140, 190
90° / 45°
Låstyp
1-1/2, 2
90° /45°
13 / 19
16 / 26
21 / 33
26 / 40
32 / 45
39 / 54
46 / 71
10 / 15
13 / 21
17 / 27
21 / 32
26 / 36
31 / 43
37 / 51
Transportband och transportörtillbehör
Remlås Flexco Bolt Hinged
Användningsområde
Flexco Bolt Hinged 375X och 550 används för mekanisk
skarvning av transportband som används i utrustning för
byggnadsarbete, vägbyggnad, gruvor, sågverk, upplags- och
förrådshantering, samt applikationer som använder små
drivrullar.
Övrig information
Låsen kan beställas kompletta. Vid beställning av komplett
lås medföljer låsvajer, bult, mutter, utfyllndasslang och
låsbrickor. Låsen kan också besällas i bulkförpackning, då
ingår enbart lås, bult och mutter. Övriga delar kan givetvis
också beställas separat.
Egenskaper
Låsen gör så att bandet med fördel kan monteras på verkstaden för att sedan, när man väl är på plats, sammanfogas
med skarvsprinten. Denna egenskap underlättar dessutom
demontering, förlängning eller rengöring av bandet.
Specialverktyg för montering av olika
bandlås finns i separat katalog.
Teknisk beskrivning
Låset: Låset är gjort av elförzinkat stål, men går att få i
andra utföranden. Låset monteras med specialbult och
mutter.
Låsvajer: Standardutförande är nylonbealgd stålvajer, NCvajer. Andra utförande kan erhållas mot förfrågan.
Art. nr.:
16103375
16104375
16105375
16106375
16108375
16110375
16112375
16161550
16163550
16165550
16166550
16168550
16170550
Benämning
För
bandtjocklek
mm
För
bandbredd
mm
375X-3
375XJ-400-NC
375XJ-500-NC
375XJ-650-NC
375XJ-800-NC
375XJ-1000-NC
375XJ-1200-NC
550-1
550-3
550J-500-NC
550J-650-NC
550J-800-NC
550J-1000-NC
6 - 10
6 - 10
6 - 10
6 - 10
6 - 10
6 - 10
6 - 10
6 - 16
6 - 16
6 - 16
6 - 16
6 - 16
6 - 16
*
400
500
650
800
1000
1200
*
*
500
650
800
1000
Låsvajer i metervara / Låspinne
15060248
Låspinne AC-1200-1 6,3 mm
15060263
Låspinne AC-1600-1 6,3 mm
15060010
NC-vajer 6,3mm
15060020
Säkring för låsvajer/pinne 6,3 mm
Min
För bandstyrka
trumdiameter
upp till
mm
N/mm
152
152
152
152
152
152
152
230
230
230
230
230
230
400
400
400
400
400
400
400
500
500
500
500
500
500
1
1
30
50
Tillbehör
15100081
15100082
15100070
Reservskruv till låstyp ”375X”
Reservskruv till låstyp ”550”
Reservmutter till låstyp ”375X”, ”550”,
Verktyg
15100194
15100192
15100193
151371000
151551000
Bultbrytare 110 till låstyp ”375X”, ”550”
Hålpipa HP1 för slagborr till låstyp ”375X”, ”550”
Mutternyckel HW1 för slagborr till låstyp ”375X”, ”550”
Hålmall till 375X 1000 mm
Hålmall till 550 1000 mm
100
100
100
1
1
1
1
1
* = Levereras i hink. Förpackningstorlek för 375-3 är 18 st, 550-1 är 50 st och 550-3 är 18 st.
33
Industrial Accessories
Transportband och transportörtillbehör
Remlås Flexco Rivet Hinged
Övrig information
Vid beställning av komplett lås medföljer låsvajer, nit och
låsbrickor. Delarna kan också beställas separat.
Användningsområde
Flexco Rivet Hinged R2-SE, R5-SE, R5 1/2-SE och R6-SE
används för mekanisk skarvning av transportband inom
underjordisk gruvbrytning, asfaltsanläggningar och sågverk
mm.
Specialverktyg för montering av olika bandlås
finns i separat katalog.
Egenskaper
Låsen gör så att bandet med fördel kan monteras på verkstaden för att sedan, när man väl är på plats, sammanfogas
med skarvsprinten. Denna egenskap underlättar dessutom
demontering, förlängning eller rengöring av bandet.
Teknisk beskrivning
Låset: Låset är gjort av elförzinkat stål, men går att få i
andra utföranden. Låsen monteras med nit.
Låsvajer: Standardutförande för R2 och R5 är nylonbelagd
stålvajer, NC-vajer, och för R5 1/2 och R6 AC-vajer. Andra
utförande kan erhållas mot förfrågan.
Art. nr.:
Benämning
För
bandtjocklek
mm
För
bandbredd
mm
Min
trumdiameter
mm
För bandstyrka
upp till
N/mm
Kompletta lås inklusive nit och vajer
15021000
R2J-40/1000AANC
15021200
R2J-48/1200AANC
15061020
R5-SE-20/500NC
15061026
R5-SE-26/650NC
15061032
R5-SE-32/800NC
15061042
R5-SE-40/1000NC
15061048
R5-SE-48/1200NC
5-7
5-7
7 - 11
7 - 11
7 - 11
7 - 11
7 - 11
1000
1200
500
650
800
1000
1200
125
125
175
175
175
175
175
400
400
800
800
800
800
800
Lås exklusive nit och vajer
15061021
R5-SE-20/500
15061027
R5-SE-26/650
15061033
R5-SE-32/800
15061041
R5-SE-40/1000
15061049
R5-SE-48/1200
15061056
R5-SE-55/1400
15061064
R5-SE-63/1600
15062026
R5-1/2-SE-26/650
15062032
R5-1/2-SE-32/800
15062040
R5-1/2-SE-40/1000
15062048
R5-1/2-SE-48/1200
15062055
R5-1/2-SE-55/1400
15062060
R5-1/2-SE-60/1500
15062063
R5-1/2-SE-63/1600
15063032
R6-SE-32/800
15063040
R6-SE-40/1000
15063048
R6-SE-48/1200
15063055
R6-SE-55/1400
15063063
R6-SE-63/1600
15063072
R6-SE-72/1800
6 - 11
6 - 11
6 - 11
6 - 11
6 - 11
6 - 11
6 - 11
8 - 15
8 - 15
8 - 15
8 - 15
8 - 15
8 - 15
8 - 15
10 - 17
10 - 17
10 - 17
10 - 17
10 - 17
10 - 17
500
650
800
1000
1200
1400
1600
650
800
1000
1200
1400
1500
1600
800
1000
1200
1400
1600
1800
175
175
175
175
175
175
175
250
250
250
250
250
250
250
400
400
400
400
400
400
800
800
800
800
800
800
800
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1400
1400
1400
1400
1400
1400
Låsvajer i metervara / Låspinne
15060248
Låspinne AC-1200-1 6,3mm
15060263
Låspinne AC-1600-1 6,3mm
15060332
Låspinne AC6-800-1 9,6mm
15060363
Låspinne AC6-1600-1 9,6mm
15060010
NC-vajer 6,3mm
15060020
Säkring för låsvajer/pinne 6,3mm
Nit
15060003
15060004
15060005
15060006
15060007
SRA-nit
SRB-nit
SRC-nit
SRD-nit
SRE-nit
6-8
7 - 10
9 - 11
11 - 13,5
12 - 14
34
Industrial Accessories
Transportband och transportörtillbehör
Remlås Alligator Staple Ready-set
Användningsområde
Remlås Alligator Staple Ready-set 62J, 125J och 187J används
till transportband i mindre eller måttligt krävande arbete
inom t ex förpackningsindustri, bagagehantering, lådförpackat gods, livsmedel, träindustri och jordbruksprodukter
mm.
Egenskaper
Låsen gör så att bandet med fördel kan monteras på verkstaden för att sedan, när man väl är på plats, sammanfogas
med skarvsprinten. Denna egenskap underlättar dessutom
demontering, förlängning eller rengöring av bandet.
Övrig information
Låsen kan beställas kompletta. Vid beställning av komplett lås medföljer låsvajer, klammer (förmonterade) och
låsbrickor. Delarna kan också beställas separat.
Tillbehör
För att montera Alligator Staple Ready-set krävs det att
man använder C187-specialverktyg (se bild).
Teknisk beskrivning
Låset: Låset är gjort av elförzinkat stål, men går att få i
andra utföranden. Låset är försett med förinstallerade
klammer, vilket förenklar monteringen.
Låsvajer: Standardutförande är nylonbelagd stålvajer, NCvajer. Andra utförande kan erhållas mot förfrågan.
Art. nr.:
Benämning
Kompletta lås inklusive nit och vajer
24020062
RS62J12/300NC
24021062
RS62J24/600NC
24022062
RS62J32/800NC
24023062
RS62J40/1000NC
24024062
RS62J48/1200NC
24120125
RS125J12/300NC
24121125
RS125J24/600NC
24122125
RS125J32/800NC
24123125
RS125J40/1000NC
24124125
RS125J48/1200NC
24420187
RS187J12/300NC
24421187
RS187J24/600NC
24422187
RS187J32/800NC
24423187
RS187J40/1000NC
24424187
RS187J48/1200NC
24020061
NC-vajer 2,0m (RS62)
24120121
NC-vajer 3,6m (RS125)
24420181
NC-vajer 5,2m (RS187)
För
bandtjocklek
mm
För
bandbredd
mm
Min
trumdiameter
mm
För bandstyrka
upp till
N/mm
Antal
1,5 - 3,2
1,5 - 3,2
1,5 - 3,2
1,5 - 3,2
1,5 - 3,2
3,2 - 4,8
3,2 - 4,8
3,2 - 4,8
3,2 - 4,8
3,2 - 4,8
4,8 - 6,4
4,8 - 6,4
4,8 - 6,4
4,8 - 6,4
4,8 - 6,4
300
600
800
1000
1200
300
600
800
1000
1200
300
600
800
1000
1200
50
50
50
50
50
75
75
75
75
75
102
102
102
102
102
200
200
200
200
200
315
315
315
315
315
400
400
400
400
400
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
30
30
st/m
Reparationsklammer Hawk
Användningsområde
Ett beprövat lås som i huvudsak används för tillfälliga reparationer av skador i transportband.
Teknisk beskrivning
Låset: Låset är gjort av ytbehandlat stål.
Art. nr.:
23006201
23008202
23010203
23013204
23015205
23017206
Benämning
För bandtjocklek
mm
201
202
203
204
205
206
4-6
6-8
8 - 10
10 - 13
13 - 15
14 - 17
Antal
st
100
100
100
100
100
100
35
Industrial Accessories
Transportband och transportörtillbehör
Remlås Hawk
Användningsområde
Remlås Hawk används vid skarvning av transportband inom
livsmedels-, förpacknings-, sågverks- och jordbrukssektorn.
Egenskaper
Låset är mycket lätt att montera. En vanlig hammare räcker
för att klara av monteringen.
Teknisk beskrivning
Låset: Låset och stålsprinten är gjorda av stål.
Övrig information
Låsen levereras kompletta, med lås och stålsprint.
Art. nr.:
18001600
18162401
18324015
18324015
18404820
18485625
18567127
18717935
18799545
18951155
18951265
Benämning
00
1A
7
15
20
25
27
35
45
55
65
För bandtjocklek
mm
Låsets bredd
mm
Antal
st
0 - 1,6
1,6 - 2,4
2,4 - 3,6
3,2 - 4,0
4,0 - 4,8
4,8 - 5,6
5,6 - 7,1
7,1 - 7,9
7,9 - 9,5
9,5 - 11,0
11,0 - 13,0
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Elevatorskopbult
Användningsområde
Elevatorskopbult används för montering av elevatorskopor
på elevatorband.
Teknisk beskrivning
Elevatorbulten tillverkas av smitt stål.
Levereras komplett med 6-kantsmutter och specialbricka.
Övrig information
Elevatorskopbult med M7-gänga levereras efter förfrågan.
Art. nr.:
4500820
4500825
4500830
4500835
4500840
4501025
4501030
4501035
4501040
4501045
4501050
4501055
4501230
4501240
4501245
4501250
4501255
4501260
Benämning
Bultdimension
Bultlängd
mm
Bultskalle
mm
M8x20
M8x25
M8x30
M8x35
M8x40
M10x25
M10x30
M10x35
M10x40
M10x45
M10x50
M10x55
M12x30
M12x40
M12x45
M12x50
M12x55
M12x60
M8
M8
M8
M8
M8
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M12
M12
M12
M12
M12
M12
20
25
30
35
40
25
30
35
40
45
50
55
30
40
45
50
55
60
28 - 30
28 - 30
28 - 30
28 - 30
28 - 30
32 - 35
32 - 35
32 - 35
32 - 35
32 - 35
32 - 35
32 - 35
38 - 40
38 - 40
38 - 40
38 - 40
38 - 40
38 - 40
36
Industrial Accessories
Transportband och transportörtillbehör
Bandskrapa DF DURO-FLEX LINEAR
Användningsområde
LINEAR är en högeffektiv hårdmetalls-bandavskrapare med
optimal bandkontakt.
Övrig information
LINEAR-skrapan finns nu även i ett ultra hårt uförande (UH),
samt i ett speciellt utförande för reversibla band (DF-90).
Egenskaper
Optimal rensningsverkan.
Skonsam mot transportbandet.
Lång livslängd.
Tillbehör
Lösa gummifjäderelement går även att beställa separat: För
Duro-Flex 400 - 650 passar SE-27 (art.nr 06011004).
För Duro-Flex 800 - 1400 passar SE-38 (art.nr 06011005)
Teknisk beskrivning
Bladet på skrapan är av tungstenskarbid.
Skrapan monteras med spännskruvar (se bild 1), men den
kan även monteras med gummifjäderelement (se bild 2).
Bild 1
Bild 2
Fäste för spännskruv
37
Industrial Accessories
Transportband och transportörtillbehör
Bandskrapa DURO-FLEX LINEAR, fortsättning
Art. nr.:
För bandbredd
mm
Skraparbredd A
mm
Huvudram B
mm
Komplett bandskrapa med spännskruv
113110350
400
350
900 (48,3)
113110450
500
450
1000 (48,3)
113110600
650
600
1200 (48,3)
113110700
800
700
1300 (48,3)
113110900
1000
900
1500 (48,3)
113111050
1200
1050
1700 (60,3)
113111200
1400
1200
1900 (60,3)
113111400
1600
1400
2100 (60,3)
113111600
1800
1600
2300 (48,3)
Komplett bandskrapa med fjäderelement
113100350
400
350
900 (48,3)
113100450
500
450
1000 (48,3)
113100600
650
600
1200 (48,3)
113100700
800
700
1300 (48,3)
113100900
1000
900
1500 (48,3)
113101050
1200
1050
1700 (60,3)
113101200
1400
1200
1900 (60,3)
113101400
1600
1400
2100 (60,3)
Lösa skraparblad
113200350
400
350
113200450
500
450
113200600
650
600
113200700
800
700
113200900
1000
900
113201050
1200
1050
113201200
1400
1200
113201400
1600
1400
113201800
1800
1600
Spännelement vid montage med spännskruv
11353310
400 - 650
11353311
800 - 1000
11353312
1200 - 1800
11353315
Spännelement och DF-armar vid montage med fjäderbelastning
113100001
113100002
06011004
06011005
Benämning
DF 400
DF 500
DF 650
DF 800
DF 1000
DF 1200
DF 1400
DF 1600
DF 1800
DF 400
DF 500
DF 650
DF 800
DF 1000
DF 1200
DF 1400
DF 1600
Spännskruv M24x160
Spännskruv M30x160
Spännskruv M36x200
Fäste för spännskruv
DF-arm för SE27
DF-arm för SE38
Spännelement SE-27*
Spännelement SE-38*
Förskrapa DF PU-90
Användningsområde
Förskrapan DF PU-90 är tillverkad av slitstark polyuretan. Polyuretanbladen är
mjuka och följsamma och ger därför en mycket bra rengöring av transportbandet.
Bladen byts snabbt utan verktyg.
Teknisk beskrivning
Polyuretan 90°ShA, röd.
Art. nr.:
För bandbredd
mm
Skraparbredd
mm
Huvudram
mm
Antal
blad
Komplett skrapa
121100300
500
300
1100
121100450
650
450
1300
121100600
800
600
1400
121100750
1000
750
1600
121100900
1200
900
1800
121101050
1400
1050
2000
121101350
1600
1200
2200
121152310
1800
1350
2400
Lösa ersättningsblad till DF PU-90
121112119
PU-90S
(För trumstorlek D=220-340 mm)
121112120
PU-90
(För trumstorlek D=340-600 mm)
121112120
PU-90L
(För trumstorlek D=600-1000 mm)
Spännelement till DF PU-90 och DF P2
121152310
2
3
4
5
6
7
8
9
38
Industrial Accessories
Transportband och transportörtillbehör
Förskrapa DURO-FLEX P2
Användningsområde
Förskrapan DF P2 är framtagen för installationer med
trånga utrymmen. Skrapan är av tungstenskarbid och är
perfekt för slitande och ”kladdiga” material, t ex lera. Det
enskilda skrapsegmentet med sitt poyuretanfäste i kombination med spännelementet garanterar en kontakt med
bandet, vilket ger en effektiv och skonsam rengöring.
Teknisk beskrivning
Storlek på skrapsegmentet 152mm (6”).
Övrigt
Vid driv- vändtrummor över 500mm eller band bredare än
1200mm bör man gå upp till DF P3, vilken offereras efter
förfrågan.
Art. nr.:
För bandbredd
mm
Komplett skrapa
121200300
121200450
121200600
121200750
121200900
121201200
121201350
500
650
800
1000
1200
1400
1600
Skraparbredd
mm
Huvudram
mm
Antal
blad
300
450
600
750
900
1050
1200
1100
1300
1400
1600
1800
2000
2200
2
3
4
5
6
7
8
Lösa skrapsegment till DF P2
121212120
Lösa ersättningsblad till DF P2
121220150
150
121220200
200
Spännelement till DF PU-90 och DF P2
121152310
39
Industrial Accessories
Transportband och transportörtillbehör
DF-Chevronskrapa - bandskrapa för medbringarband
Användningsområde
DF-Chevronskrapa är en effektiv avskrapare för medbringarband (Chevronband) med medbringare upp till
30mm. Denna unika skrapa är försedd med fingerförsedda
polyuretanblad, som effektivt rengör bandet. Den fungerar
utmärkt både för vulkade skarvar och remlås, samt är lätt
att installera.
Teknisk beskrivning
Storlek på skrapsegmentet 200mm.
Polyuretan 90°ShA, röd.
Temperaturområde: -30°C - +80°C.
Övrigt
Axel och spännelement kan erhållas i rostfritt stål.
Art. nr.:
För bandbredd
mm
Komplett skrapa
118100390
118100395
118100580
118100770
118100960
118101150
118101340
118101530
118101720
118101910
Skraparbredd
mm
Huvudram
mm
Antal
blad
390
390
580
770
960
1150
1340
1530
1720
1910
900 (48,3)
900 (48,3)
1200 (48,3)
1300 (48,3)
1500 (48,3)
1700 (48,3)
1900 (48,3)
2100 (60,3)
2300 (60,3)
2500 (60,3)
2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
400
500
650
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
Lösa skrapsegment till DF-Chevron
118200200
200
Spännelement vid montage med spännskruv
11353310
400 - 1400
Spännskruv M24x160
11353311
1600 - 2000
Spännskruv M30x160
11353315
Fäste för spännskruv
40
Industrial Accessories
Transportband och transportörtillbehör
DURO-FLEX Diagonal
Användningsområde
DF-Diagonal är en enkel, men effektiv avskrapare för bandets insida. Skrapan förhindrar att material kommer in mellan transportbandbandet och vändtrumman, vilket annars
är en vanlig orsak till att transportband havererar. Skrapan
är lätt att installera.
Art. nr.:
För bandbredd
mm
Övrigt
Spännelement kan erhållas i rostfritt stål.
Skraparbredd
mm
Komplett skrapa
131500550
500
131500700
650
131500850
800
131501050
1000
131501250
1200
131501450
1400
131501650
1600
131501850
1800
131502050
2000
550
700
850
1050
1250
1450
1650
1850
2050
Reservblad
13150-550
13150-700
13150-850
13150-1050
13150-1250
13150-1450
13150-1650
13150-1850
13150-2050
550
700
850
1050
1250
1450
1650
1850
2050
500
650
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
Teknisk beskrivning
Plogen är av rostfritt stål och polyuretan, 90°ShA, gul.
Temperaturområde: -30°C - +80°C.
DURO-FLEX plog
Användningsområde
Plogen används som avskrapare på bandets undersida.
Den fästs i ramverket på transportören. Plogen är vändbar.
Teknisk beskrivning
Maximal bandkontakt p g a fjäderelementen.
Skraparbladen är av polyuretan, 90°ShA, gul.
Temperaturområde: -30°C - +80°C.
Art. nr.:
För bandbredd
mm
Skraparbredd
mm
Huvudram
mm
Komplett skrapa
131100550
131100700
131100850
131101050
131101250
131101450
500
650
800
1000
1200
1400
550
700
850
1050
1250
1450
1100
1350
1450
1650
1850
2050
Reservblad
13120-550
13120-700
13120-850
13120-1050
13120-1250
13120-1450
500
650
800
1000
1200
1400
550
700
850
1050
1250
1450
1100
1350
1450
1650
1850
2050
41
Industrial Accessories
Transportband och transportörtillbehör
RC ”självjusterande” bandrensare
Användningsområde
RC Självjusterande bandrensare är konstruerad för att uppnå en hög rensningseffekt på släta och mönstrade band.
Egenskaper
Bandrensarens konstruktion tillgodoser kraven om god
tillgänglighet och service. Stativet ger flera möjligheter
till montage på transportören. Inställning av borstvalsens anliggning mot bandet sker genom vridning av den
monterade torsionsdämparen. Borstvalsens anliggning mot
bandet bör vara ca 2 - 5 mm.
Teknisk beskrivning
Borstvals: Diameter 300 mm, borstmaterial är som standard polypropen. Borstmaterial av andra kvaliteter kan
specialbeställas.
Trummotor:
kW: 0,75
V: 400
A: 1,9
Hz: 50
Ph: 3
Skyddsklass: IP66
Varvtal, (standard)/rpm: 120
Övrig information
För övriga hastigheter och bandbredder lämnas pris mot
förfrågan. Leveranstid ca 2 – 4 veckor.
Art. nr.:
Benämning
mm
Justering
axelfäste
mm
Bredd
infästning
mm
Självjusterande bandrensare, komplett
1280400
Bandrensare VDG 400
1280500
Bandrensare VDG 500
1280650
Bandrensare VDG 650
1280800
Bandrensare VDG 800
1281000
Bandrensare VDG 1000
1281200
Bandrensare VDG 1200
1281400
Bandrensare VDG 1400
400
500
650
800
1000
1200
1400
240 - 310
240 - 310
240 - 310
240 - 310
240 - 310
240 - 310
240 - 310
660
760
910
1060
1260
1460
1660
Borstkärnor
461270400
461270500
461270650
461270800
461271000
461271200
461271400
400
500
650
800
1000
1200
1400
Borstkärna PP för VDG 400
Borstkärna PP för VDG 500
Borstkärna PP för VDG 650
Borstkärna PP för VDG 800
Borstkärna PP för VDG 1000
Borstkärna PP för VDG 1200
Borstkärna PP för VDG 1400
För bandbredd
42
Industrial Accessories
Transportband och transportörtillbehör
Bandstyrning KGS
Användningsområde
Används där grava styrproblem finns. Fungerar även på
reversibla transportbandsdrifter.
Teknisk beskrivning
Gummibelagda bandrullar 2 st.
Kantrulle PU 1 st. Styrarm 1 st.
Fästen samt styrhus med ställskruv 1 st. Se ritning.
Art. nr.:
49401150
49401199
49402706
För bandtjocklek
mm
upp till 20
upp till 30
upp till 30, för hård drift
Bandstyrning Tru-Trac
Användningsområde
Ett av de effektivaste bandstyrningssystemen. Fungerar
även för reversibel drift.
Egenskaper
Enkel att installera.
Underhållsfri.
Ingen kontakt med bandkanter.
Vibrationsfri drift.
Kan installeras på insidan av eller under bandet.
Övrigt
Kontakta oss för offert.
Styrrulle RC 7590
Användningsområde
RC styrrulle 7590 löser problem med bandvandringar där
transportbandet ej låter sig styras med normala årgärder.
Kan också användas som en extra säkring för att fånga upp
tillfälliga, svårkontrollerade bandvandringar vid t ex inkörning av nya band.
Teknisk beskrivning
RC styrrulle 7590 tillverkas av slitstark polyamid med bult
och fäste i varmförzinkat stål.
För starkt dammande kan styrrullen förses med kapslad
bultskalle.
Art. nr.:
Benämning
49759020
49759021
49759022
Styrrulle
Stag vänster
Stag höger
43
Industrial Accessories
Transportband och transportörtillbehör
Dämpelement RC
Användningsområde
Dämpelement används vid pålastningsställen under
transportbandet i stället för de traditionella rullställen.
Dämpelementen skyddar transportbandet mot stötar och
ökar transportbandets livslängd. Dämpelementens glidyta
är tillverkad av polyeten och mellanskiktet av elastiskt
dämpande gummi.
Teknisk beskrivning
SBR-gummi, svart 60±5° ShA.
Grönt slitplastskikt hela ovansidan, 5 mm.
Genomgående aluminiumprofil.
Tillbehör
Infästningsarmatur ingår.
T
Art. nr.:
501001500
751001500
Höjd
mm
Bredd
mm
Längd
mm
50
75
100
100
1500
1500
T
Slirskydd miniruta
Användningsområde
Minirutan används för att minska friktionen mellan transportband och drivtrumma. Slirskyddet används i huvudsak
vid tyngre installationer inom t ex sten- och grussektorn,
sågverk samt pappersbruk, dvs vid all bulkhantering.
Färgerna är i de flesta fall orange för 50°ShA och svart för
60°ShA. Vid höga yttryck används normalt 60°ShA och vid
lägre yttryck 50°ShA. Minirutan kan varmvulkas direkt på
drivtrumman och då i de flesta fall i 60°ShA.
Övrig information
Minirutan finns i 8 mm tjocklek samt 10 mm.
Egenskaper
Friktionskoefficienter:
Torr drift:
• Obelagd trumma 0,35-0,40
• Belagd trumma 0,40-0,45
Fuktig drift:
• Obelagd trumma 0,10
• Belagd trumma 0,35
Våt/ Kletig drift:
• Obelagd trumma 0,05-0,10
• Belagd trumma 0,25-0,30
Teknisk beskrivning
Minirutan är ett rutmönstrat slitgummi med en hårdhet på
50 alternativt 60°ShA. Minirutan kan erhållas med CN-skikt
(förlimmad) för högre vidhållfasthet mot underlaget som
skall beläggas.
Art. nr.:
Benämning
5205008
5206008
5206018
Miniruta
Miniruta
Miniruta, oljebeständig
Hårdhet
°ShA
50
60
60
Färg
Orange
Svart
Svart
Tjocklek
mm
8
8
8
Bredd
mm
Längd
m
Vikt
kg/m2
800 - 2000
800 - 2000
800 - 2000
10
10
10
8,6
9,0
9,0
44
Industrial Accessories
Transportband och transportörtillbehör
Slirskydd FLEX-LAG DC, mininruta med keramikplattor
Användningsområde
En kombination av miniruta och slirskydd med keramiskt
inlägg. Flex-Lag DC används under svåra driftsförhållande,
där den vanliga minirutan inte räcker till och ett vanligt
keramiskt slirskydd inte är ekonomiskt motiverat. Väta, lera,
slam och frätande transportmaterial är inga problem.
Teknisk beskrivning
Utförande: Knottriga keramikplattor, som är fast förankrade i gummistripes (200mm x 6,5m) av naturgummi (NR).
Kan även erhållas i självslocknande/antistatiskt utförande
(FRAS).
Trumstorlek: Passar trumdiametrar 300mm - 1800 mm.
Art. nr.:
Benämning
Bredd
mm
5206020
Flex-Lag DC
200
Längd
m
6,5
Keramiskt slirskydd FLEX-LAG FC
Användningsområde
Keramiska slirskydd har den högsta friktionskoefficienten
av alla existerande slirskydd. Flex-Lag FC används under
värsta tänkbara driftsförhållande. Extrem väta, lera, slam
och frätande transportmaterial är inga problem.
Teknisk beskrivning
Utförande: Slirskyddet består av knottriga keramikplattor, som är fast förankrade i gummi. Mellan plattraderna
finns spår, som innebär att vatten och lera lätt rinner av
plattorna.
Mönster: Knottrig utförande.
Trumstorlek: Passar trumdiametrar 300 mm - 1800 mm.
Slirskydd Grip-Top special
Användningsområde
Som trumbelläggning på grövre applikationer främst inom
grus- och stenindustrin men även inom sågverkssidan.
Egenskaper
Grip-Top special rekommenderas ej vid reversibel drift,
eftersom ena änden är lös. I vissa fall kan den lösa änden
fästas men då bör slirskyddet förspännas.
anpassas längden efter den aktuella trumdiametern.
Mönster: Grip-top mönster.
Tjocklek: 13 mm.
Övrig information
Slirskyddet finns upp till 2000 mm bredd.
Teknisk beskrivning
Utförande: Slirskyddet består av en bandskonstruktion med
täckplattorna 6/2. Slirskyddet monteras fast i ”bandets” ena
ände i drivtrumman med en infälld stålskena och därefter
Art. nr.:
Benämning
Bredd
mm
Vikt
kg/m2
5206514
GRIP-TOP SPECIAL
1600
11,3
45
Industrial Accessories
Transportband och transportörtillbehör
Slirskydd Pullybar SU
Övrig information
Pullybar finns även med bombering (Pullybar BB), som kan
offereras vid förfrågan.
CC infästningshål: 114mm
Skuvar: Självgängande M8x25
Starthål: diameter 7,3 - 7,5mm.
Åtdragningsmoment: 25Nm
Övrig information
Pullybar finns även med bombering (Pullybar BB), som kan
offereras vid förfrågan.
Användningsområde
Gummits friktion och pilmönster förhindrar att transportbandet slirar mot drivtrumman. Vattenplaning mellan
trumma och band elimineras genom att vattnet tränger in
i mönstret och leds bort av trumman. Dessutom minskar
risken för haveri på bandet, eftersom det grova pilmönstret
håller trumman ren från material.
Egenskaper
Montering av slirskyddet är enkel och det passar för alla
trumdiametrar från 400mm och uppåt.
Teknisk beskrivning
Konstruktion: Gummielementet har en invulkad aluminiumprofil, med vilken elementet bultas fast.
Standardlängd: 1400 mm (vid monterings ska gummielementet vara bandets bredd+100 mm)
Bredd: 70 mm
Tjocklek: 20 mm
CC infästningshål: 114mm
Skuvar: Självgängande M8x25
Starthål: diameter 7,3 - 7,5mm.
Åtdragningsmoment: 25Nm
Art. nr.:
Benämning
mm
Tjocklek
mm
Bredd
mm
Längd
20711400
Pullybar SU
20
70
1400
46
Industrial Accessories
Transportband och transportörtillbehör
Slirskydd Noppen
Användningsområde
Används ofta ihop med lätta bandtyper främst PVC men
även till gummitransportband.
Egenskaper
Kan användas ner till 50 mm rulldiameter.
Appliceras med kontaktlimmer eller köps med färdig
limbaksida.
Teknisk beskrivning
Utförande: Finns i ett flertal färger och bredder.
Mönster: Noppen-mönstrat (”Ping-Pongrack-mönster”)
Tjocklek: Ca 3 mm
Standardbredder: 50 mm och 100 mm
Art. nr.:
Benämning
Färg
Utförande
Bredd
mm
Längd
m
Vikt
kg/m
5200050
5200100
5210050
5210100
N-19
N-19
N-19
N-19
Vit
Vit
Vit
Vit
Med självhäftning
Med självhäftning
Utan självhäftning
Utan självhäftning
50
100
50
100
50
50
50
50
0,08
0,15
0,08
0,15
Dammtätningsduk
Användningsområde
En elastisk duk, lämplig för dammtätning. (Exempel band
transportörer.) Antiflameduken 1021020, används där risk
för brand föreligger.
Egenskaper
Dammtätningsduk=God elasticitet och åldringsegenskap.
Dammtätningsduk antiflame=Svårantändbar.
Teknisk beskrivning (Gäller ej artikel 1022500)
Material: 61353 NR.
Färg: Svart.
Yta: Vävmönstrad.
Densitet riktvärde: 1,0 mg/m3
Hårdhet: 40±5° ShA
Temperatur i torr luft: -50°C till +70°C
Tillbehör
Klämlister och klämhörn, se artikel 4333085, 4333086,
4333087, 4333088.
Art. nr.:
Tjocklek
mm
Längd
ca m
Bredd
ca mm
Vikt ca
kg/m2
Vikt ca
kg/rulle
1020015
1020020
1021015
1021020
1022500
1,5
2,0
1,5
2,0
0,5
10
10
10
10
50/100
1400
1400
1400
1400
2500
1,96
2,62
2,15
2,86
0,65
27
37
30
40
51/103
Egenskap
Svårantändbar
Svårantändbar
PVC duk
47
Industrial Accessories
Transportband och transportörtillbehör
Klämlist/hörn
Användningsområde
Klämlist och klämhörn används i huvudsak för att montera
dammtätningsduk på rundstål 10mm eller stålram.
Egenskaper
God åldringsegenskap.
Teknisk beskrivning
Material: EPDM.
Färg: Svart.
B
A
Art. nr.:
Benämning
Längd
m
4333085
4333086
4333087
4333088
Klämlist
27
Klämlist
1,35
Klämhörn Horisontell
Klämhörn Vertikal
Enhet
Utförande
m
st
st
st
A
A
B
C
C
Medbringarlist
Användningsområde
T-list och wellenkant (veckad kantlist) används främst till
att föra med, eller hålla på plats (rama in) materialet på ett
transportband. Det finns även ett antal andra användningsområden för dessa produkter.
T-list
Teknisk spec.
Material: Gummi SBR, 60° ShA, Svart.
Art.nr.:
4441520
4442040
4444070
4445065
4446080
4448090
4445080
Wellenkantlist
Benämning
Dim.bas mm.
Dim.höjd
mm
Profil.
(se figur
T15
T20
T40
T50
T60
T80
W80
20
40
70
65
80
90
50
15
20
40
50
60
80
80
1
1
1
1
1
1
2
48
Industrial Accessories
Vikt kg/mtr.
0,2
0,3
0,7
0,8
1,0
1,5
1,9
Transportband och transportörtillbehör
Skruvbara medbringare
Användningsområde
Skruvbara medbringare används på transportband vid
lutning. Dom är mycket enkla att montera, kräver inget lim,
och kan användas på befintliga band. Bortslitna och trasiga
medbringare är lätta att ersätta.
Teknisk beskrivning
Material: HD - SBR-gummi
EC - EPDM-gummi
L - NBR-gummi
HD-profil
Art.nr.:
Benämning
Dim.bas mm.
HD-profil
71525600
HD-1
71550600
HD-2
71525600
HD-1S (rostfri skruv)
71550600 HD-2S (rostfri skruv)
EC-profil
716321219
EC1-1/4
716511219
EC2
716761219
EC3
717021219
EC4
717521219
EC6
716300001
Extra bult
L-profil standard
71516610
L5/8-B
71525610
L1-B
71538610
L1-1/2-B
71554610
L2-B
71566610
L3-B
L-profil rostfri
71516611
L5/8-BS
71525611
L1-BS
71538611
L1-1/2-BS
71554611
L2-BS
71566611
L3-BS
L-profil standard vit
71516612
L5/8-W
71525612
L1-W
71538612
L1-1/2-W
71554612
L2-W
71566612
L3-W
L-profil rostfri vit
71516613
L5/8-WS
71525613
L1-WS
71538613
L1-1/2-WS
71554613
L2-WS
71566613
L3-WS
LUG/PEG-profil standard
71538620
LG1-1/2-C
71551620
LG2-C
71552620
PG2
71576620
PG3
LUG/PEG-profil rostfri
71552621
PG2S
71576621
PG3S
Styr-profil standard
715013200
A10
715016200
B10
715026200
C10
Styr-profil rostfri
715013201
A10
715016201
B10
715026201
C10
Dim.höjd
mm
Profil.
(se figur)
Vikt kg/mtr.
10-pack
5-pack
10-pack
5-pack
25x610
50x610
25x610
50x610
1
1
1
1
5,22
4,30
5,35
4,30
5-pack
5-pack
5-pack
5-pack
2-pack
61-pack
32x1220
51x1220
76x1220
102x1220
152x1220
2
2
2
2
2
5,67
7,03
9,98
14,97
12,84
1,27
10-pack
10-pack
10-pack
10-pack
10-pack
16x610
25x610
38x610
54x610
76x610
3
3
3
3
3
3,31
4,22
5,08
6,35
8,31
10-pack
10-pack
10-pack
10-pack
10-pack
16x610
25x610
38x610
54x610
76x610
3
3
3
3
3
3,31
4,22
5,08
6,35
8,31
10-pack
10-pack
10-pack
10-pack
10-pack
16x610
25x610
38x610
54x610
76x610
3
3
3
3
3
3,31
4,22
5,08
6,35
8,31
10-pack
10-pack
10-pack
10-pack
10-pack
16x610
25x610
38x610
54x610
76x610
3
3
3
3
3
3,31
4,22
5,08
6,35
8,31
100-pack
100-pack
100-pack
100-pack
38
51
51
76
4
4
4
4
3,00
3,21
1,95
3,13
100-pack
100-pack
51
76
4
4
1,95
3,13
10-pack
10-pack
10-pack
13x10x200
16x12x200
26x16x200
5
5
5
0,45
0,59
1,49
10-pack
10-pack
10-pack
13x10x200
16x12x200
26x16x200
5
5
5
0,45
0,59
1,49
EC-profil
L-profil
LUG/PEG-profil
Styr-profil
49
Industrial Accessories
Transportband och transportörtillbehör
Transportörrullar av stål
Användningsområde
Rullarna passar till alla transportörer med standardrullar. Om det krävs
specialrullar är inte heller detta något problem att ta fram.
Egenskaper
Rullarna är försedda med en specialkonstruerad labyrinttätning som ser till att
hålla smuts och damm från kullagret bättre än tradItionella labyrintpackningar,
vilket ger dessa rullar en lång livslängd.
Teknisk information
Temperaturområde: -20°C - 80°C (kan även fås med specialsmörjning för lägre
temperaturer)
Beräknad livslängd: 15.000 - 20.000timmar
Utförande: omålad, oljad stål.
Övrig information
Förutom bärrullar och underpartsrullar finns även rullställ, styrrullställ, drivtrummor, vändtrummor, renstrummor och andra tillbehör till transportörer.
Rullarna kan efter förfrågan levereras gummibeklädda, elgalvaniserade eller med
köldbeständigt fett.
Art. nr.:
Bär-rullar
RL0890160
RL0890200
RL0890250
RL0890315
RL0890380
RL0890465
RL0890500
RL0890600
RL0890650
RL0890750
RL0890950
RL0891150
RL0891400
RL1080200
RL1080230
RL1080250
RL1080280
RL1080315
RL1080350
RL1080380
RL1080400
RL1080465
RL1080750
RL1080950
RL1081150
RL1081400
Unerpartsrullar
RR63108095
RR63108115
RR63108139
RR63108140
Styrrullar
RG0630120
RG0700120
RG0890120
Benämning
Rulldiameter
Ø mm
Längd
Axellängd
mm
Nyckelfattning
mm
Axeldiameter*
Ø mm
LM 89x160/186 A:Ø 20 (14x9)
M+ 89x200/226 A:Ø 20 (14x9)
M+ 89x250/276 A:Ø 20 (14x9)
M+ 89x315/341 A:Ø 20 (14x9)
M+ 89x380/406 A:Ø 20 (14x9)
M+ 89x465/491 A:Ø 20 (14x9)
LM 89x500/526 A:Ø 20 (14x9)
LM 89x600/626 A:Ø 20 (14x9)
LM 89x650/676 A:Ø 20 (14x9)
LM 89x750/776 A:Ø 20 (14x9)
LM 89x950/976 A:Ø 20 (14x9)
LM 89x1150/1176 A:Ø 20 (14x9)
LM 89x1400/1426 A:Ø 20 (14x9)
LM 108x200/226 A:Ø 20 (14x9)
LM 108x230/256 A:Ø 20 (14x9)
LM 108x250/276 A:Ø 20 (14x9)
LM 108x280/306 A:Ø 20 (14x9)
LM 108x315/341 A:Ø 20 (14x9)
LM 108x350/376 A:Ø 20 (14x9)
LM 108x380/406 A:Ø 20 (14x9)
LM 108x400/426 A:Ø 20 (14x9)
LM 108x465/491 A:Ø 20 (14x9)
LM 108x750/776 A:Ø 20 (14x9)
LM 108x950/976 A:Ø 20 (14x9)
LM 108x1150/1176 A:Ø 20 (14x9)
LM 108x1400/1426 A:Ø 20 (14x9)
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
160
200
250
315
380
465
500
600
650
750
950
1150
1400
200
230
250
280
315
350
380
400
465
750
950
1150
1400
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
186
226
276
341
406
491
526
626
676
776
976
1176
1426
226
256
276
306
341
376
406
426
491
776
976
1176
1426
14x9
14x9
14x9
14x9
14x9
14x9
14x9
14x9
14x9
14x9
14x9
14x9
14x9
14x9
14x9
14x9
14x9
14x9
14x9
14x9
14x9
14x9
14x9
14x9
14x9
14x9
RR 63/108x950/976 3+2+3 A:Ø 20 (14x9)
RR 63/108x1150/1176 3+2+3 A:Ø 20 (14x9)
RR 63/108x1390/1420 4+2+4 A:Ø 20 (14x9)
RR 63/108x1400/1426 4+4+4 A:Ø 20 (14x9)
63/108
63/108
63/108
63/108
950
1150
1390
1400
20
20
20
20
976
1176
1420
1426
14x9
14x9
14x9
14x9
STYRRULLE LM 63,5x120 A:Ø 20 (17x8)/M16x30MM
STYRRULLE LM 70x120 A:Ø 20 (17x8)/M16x30MM
STYRRULLE LM 89x120 A:Ø 20 (17x8)/M16x30MM
* = Kan även erhållas med andra axeldiametrar och utföranden.
50
Industrial Accessories
Transportband och transportörtillbehör
Bärrullar av HDPE-plast
Användningsområde
Helt ny transportörrulle som är tillverkad av syntetiskt
material, HDPE. Detta medför en betydligt lägre ljudnivå,
minskat slitage samt en rulle som väger 55% mindre än en
normal rulle av stål.
Teknisk beskrivning
Material: HDPE
Färg: Blå
Ljudreducering: 10 dB
Rullarna tillverkas enligt DIN standard
Egenskaper
Hög kvalitativa material som ej rostar, tål kemikalier och har
låg slitage.
En robust och slagtålig konstruktion.
Vatten- och dammtät.
Låg vikt.
Rulldiameter*
mm
89
89
89
89
89
89
108
108
108
108
108
108
Längd
mm
Axel
mm
Axellängd
mm
Nyckelfattning*
250
315
380
750
950
1150
250
315
380
750
950
1150
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
276
341
406
782
982
1182
276
341
406
782
982
1182
15x10
15x10
15x10
15x10
15x13
15x13
15x10
15x10
15x10
15x10
15x13
15x13
* Specialfattning samt andra storlekar kan tillverkas vid behov
Hos Rubber Company finner du även
•
Drivtrummor
•
Vändtrummor
•
Renstrummor
51
Industrial Accessories