Konsultprofil - Claes

Konsultprofil - Claes-Isaksson
• INTRODUKTION
Claes är en positiv och driven medarbetare med bakgrund inom maskinkonstruktion och
polymera kompositer. Övriga erfarenhetsområden är projektledning, utbildning och operativ
verksamhet.
• KOMPETENSOMRÅDEN
- Projektledning
- Polymera kompositer
- Maskinkonstruktion
- Undervisning
• METODER OCH VERKTYG
Metoder/Verktyg/Tekniker
- NX 6
- Microsoft Project
- Laminattillverkning
- Mekanisk provning
- Haveriutredning
- Fraktografisk undersökning
- Verkstadsvana (fräsning, svarvning, svetsning)
• UTBILDNING
- Civilingenjörsexamen i maskinteknik med inriktning Hållfasthetslära, Linköpings tekniska
högskola
- Licentiatexamen inom polymera kompositer med avhandlingen "Compressive Failure of Glass
Fibre NCF Composites", Linköpings Tekniska Högskolan
- Utbildningar inom polymerer och kompositer, Linköpings Universitet, STF Ingenjörsutbildning,
Kompositcentrum i Västervik
• SPRÅKKUNSKAPER
- Svenska - modersmål
- Engelska - mycket god
• ANSTÄLLNINGAR
- Konsult, Kompositkunskap CLI AB (2011--)
- Utredare, Exova AB (2009-2011)
- Industridoktorand, Polymerindustrins utvecklingscentrum i Kalmar län (2004-2007)
- Operativ chef och konstruktör, MX Composites AB (2008-2009)
BEROTEC AB
LINKÖPING
Kontakt:
Lennart Nilsson
Sida 1/3
TELEFON: +46 (0)771-44 11 11
E-MAIL: [email protected]
WEBB: www.berotec.se
Konsultprofil - Claes-Isaksson
• EXEMPEL PÅ UPPDRAG
Konstruktör
Siemens Industrial Turbomachinery AB
2011Konstruktionsansvarig för brännkammaren på gasturbin SGT-800. Uppdraget innefattar att
skapa och uppdatera ritningsunderlag, hantera tillverkningsavvikelser, utreda felrapporter, driva
kostnadsbesparingsprojekt m.fl.
Konsult
Exova AB
2009 -2011
Konsult/utredare på avdelningen för polymerer och kompositer hos Exova i Linköping.
Arbetsuppgifterna var varierande och innefattade offertarbete, projektplanering,
haveriutredningar, tillverkning och provning. Merparten av uppdragen kom från flygindustrin och
ställde därför höga krav på systematisk och väldokumenterad arbetsgång.
Mekanikkonstruktör
Dynaseal Technologies
2009 -2010
Konstruktionsunderlag till testrigg för utprovning av komponenter till ny typ av ångmotor.
Uppdraget innebar att utveckla, modellera och ta fram ritningsunderlag för de ingående
komponenterna i riggen.
Operativ chef och konstruktör
MX Composites AB
2008 -2009
Operativ chef och konstruktör med följande huvudsakliga arbetsuppgifter:
- Projektledning inom utveckling, effektivisering och externa projekt
- Konstruktions- och tillverkningsunderlag (i SolidWorks)
- Sköta kommunikation och samverkan med leverantörer/underleverantörer
- Fakturering av kunder
Arbetet innebar även att upprätta ett ömsesidigt förtroende med de kunder och team som
använder vevstakarna i sina motorcyklar.
Mekanisk provning
Trifilon Technologies och Q-Assist AB
Planering, utförande och efterföljande fraktografisk undersökning vid mekanisk provning av
polymera kompositer.
Industridoktorand
Polymerindustrins utvecklingscentrum i Kalmar län
2004 -2007
BEROTEC AB
LINKÖPING
Industridoktorand till genomförd licentiatexamen. Anställningen innebar självständigt arbete
med fokus på forskning inom polymera kompositer, studera samt undervisa på såväl Linköpings
Kontakt:
Lennart Nilsson
Sida 2/3
TELEFON: +46 (0)771-44 11 11
E-MAIL: [email protected]
WEBB: www.berotec.se
Konsultprofil - Claes-Isaksson
universitet som hos arbetsgivaren. Utöver en gedigen utbildning inom polymera kompositer har
tjänsten även gett erfarenhet inom att administrera och undervisa i kurser, laborativt arbete
samt skriva tekniska rapporter och vetenskapliga artiklar.
• KURSER I URVAL
- Introduktionskurs NX6, 2011.
- Grundkurs i Microsoft Project, 2012.
- Härdplastutbildning.
- Reparationsteknik motsvarande nivå 2 för strukturella reparationer av polymera kompositer,
CSM Materialteknik.
- Universitetspedagogik steg 1, LiTH.
- Flertalet FEM-kurser från grundläggande till advancerad nivå inom grund- och
forskarutbildningen.
BEROTEC AB
LINKÖPING
Kontakt:
Lennart Nilsson
Sida 3/3
TELEFON: +46 (0)771-44 11 11
E-MAIL: [email protected]
WEBB: www.berotec.se