Skjutportar för brand- och rökskydd

Högsta kvalitet för innovativ arkitektur inom industri
och i offentlig miljö.
Skjutportar för brand- och rökskydd
En- och tvåflyglig, teleskoputförande i stål och rostfritt stål
T30 EI230 T90 EI290
RS
Sm
MZ
2
Produktion med hållbarhet i fokus
4
Exempel på tillämpningar
5
Goda skäl att välja Hörmann
8
Kvalitet i detaljerna
10
Ytor och färger
12
Specialutrustningar
14
Skjutportar för brand- och rökskydd
16
Tröskellös gångdörr
18
Horisontal- och vertikalsnitt
20
Skjutportar med gångdörr
22
Nisch- och takluckor
23
Inbyggnadsdata
24
Hörmann produktprogram
26
Skyddad enligt lagen om upphovsrätt: Eftertryck, även delvis, endast med vårt
tillstånd. Rätten till ändringar förbehålles. Portarna som visas är delvis
specialutföranden och kan i enstaka fall kräva tillstånd.
Hörmann skjutportar med brand- och rökskydd agentur serviceplan,
München, Tyskland
3
Produktion med hållbarhet i fokus
Framtidsinriktat byggande
Dokumenterad hållbarhet
certifierad av
forskningsinstitutet ift
i Rosenheim
Hörmann har fått den miljömässiga
hållbarheten bekräftad genom
miljöproduktdeklaration (EPD)*
enligt ISO 14025 från Institutet för
fönsterteknik (ift) i Rosenheim.
Underlag för testningen utgörs
av Product Category Rules (PCR)
för dörrar och portar från ift Rosenheim
GmbH, utgåva PCR-TT-0.1.
Den miljövänliga produktionen
är godkänd för alla skjutportar
genom en livscykelanalys enligt
DIN ISO 14040 / 14044.
Produktion av brandoch rökskyddselement
med hållbarhet i fokus
Miljövänlig produktion
Ett omfattande energihanteringssystem
ger en miljövänligare tillverkning.
Regionala råvaror
Merparten av de använda råvarorna
kommer från Tyskland och
Centraleuropa.
Hållbara produkter
Tack vare material av hög kvalitet
blir hållbarheten lång
och underhållskostnaderna låga.
Hållbarhet tack vare
Hörmanns kompetens
Hörmann har redan idag stor erfarenhet
av hållbar utveckling från många
projekt. Vår samlade kunskap blir
din trygghet i ditt projekt. Ytterligare
en fördel för dig: För varje objektavtal
skapas automatiskt de data som krävs
för LEED-certifieringen.
Nachhaltig produzieren –
für zukunftsweisendes Bauen
Wir denken grün
Hörmann übernimmt Verantwortung
für unsere Umwelt und für unsere Zukunft
4
* Mer information om detta finner du på internet på www.hoermann.de/Dokumentationen
Få reda på mer om
Hörmanns
miljöaktiviteter
i broschyren
”Vi tänker grönt”.
Exempel på tillämpningar
Skjutportar för brand- och rökskydd
Teleskopskjutportar är särskilt lämpliga för inbyggnadssituationer med små uppställningsområden.
5
Exempel på tillämpningar
Skjutportar för brand- och rökskydd
Skjutportarna kan beställas i 7 standardfärger och alla RAL-färger. Mer information finns på sidan 17.
6
Den galvaniserade ytan Pearlgrain är särskilt lämplig för användning
i varuhallar. Mer information finns på sidan 13 och 17
Med nischluckor integreras skjutportarna diskret i offentliga miljöer.
Mer information finns på sidan 19.
7
Goda skäl att välja Hörmann
Utföranden av högsta kvalitet för offentlig miljö, funktionella lösningar för industrin
1
Ett kvalitativt
helhetsintryck
Ett kvalitativt helhetsintryck genom patenterad
spår-fjäderelementkoppling
Hörmanns skjutport ger ett modernt intryck,
tack vare ett patenterat V-spår på elementfogen
utan synliga skruvförband. Den höga stabiliteten
garanteras genom de tandade labyrintprofilerna
som hakar i varandra. De 72 mm tjocka elementen
är jämnt limmade över hela ytan och ansluts efter
varandra med hjälp av gängstänger. På så sätt
erhålls ett portblad av hög kvalitet med parallellt
löpande fogkanter av samma bredd.
8
2
Exakt
portbladsstyrning
Exakt portbladsstyrning tack vare
patenterad löpskena
Den cylindriska löprullen och den stabila styrrullen
i kombination med den patenterade löpskenan
ger en optimal kraftutjämning. Därigenom
garanteras tyst gång och enkel manövrering.
Endast hos Hörmann
3
Exklusiv
yta Pearlgrain
Endast hos Hörmann
4
Tåligt utförande i Pearlgrain
För särskilda krav kan skjutporten inklusive
gångdörren erhållas i Pearlgrainutförande. Pearlgrain
är mycket tåligt mot mekaniska skador under drift
och vid montering. Utförandet är särskilt lämpligt
vid galvaniserat utförande för användning i varuhallar
och högtrafikerade områden. Löpskenans panel,
viktboxen och profilen är släta. Pearlgrainytan
kan också beställas i valfri RAL-färg.
Tröskellös
gångdörr
Ökad komfort och säkerhet tack vare gångdörr
utan tröskel
Bara hos Hörmann är tröskellös gångdörr tillåten
även för skjutportar med rökskydd. Gångdörren
kan öppnas i båda riktningarna, beroende
på planeringen av utrymningsvägar. Monteringen
kan ske variabelt, antingen öppnande i valvets
insida eller öppnande utifrån valvets insida.
Dessutom är det möjligt att ha två gångdörrar
per portflygel, även i motsatta öppningsriktningar
samt glas i dörr- eller portelementet.
9
Kvalitet i detaljerna
Portkonstruktion av högsta kvalitet för ambitiös arkitektur
10
Testad och certifierad enligt EN 12605, klass C5
(funktionstest med 200 000 manövreringar)
Smal totalkonstruktion
• Endast på 132 mm byggdjup
• Minsta bredd för nischlucka: 160 mm
upp till max 360 mm (luckbredd)
• Nischbredd: 180 mm upp till max 380 mm
Löpskenans panel
• smälter in harmoniskt med portflygeln
• galvaniserad, valfri RAL-färg och rostfritt stål
• enkel montering tack vare få skruvförband
Stängningsvikt
• enkel montering och servicearbeten tack
vare skruvbara vikter
Styrprofil/styrcentrering
• Styrcentrering för exakt portstyrning
i styrprofilen
Styrdämpare
• i galvaniserat utförande i rostfritt stål V2 A
• Integrerad i portbladet på de enkelflygliga
brandskyddsskjutportarna T30 / El230
NYHET
Integrerad styrrulle
• horisontellt justerbar
• dold och löpande i portflygeln efter monteringen
Hydrauliskt löpreglage
• för steglöst justerbar stängningshastighet
(0,08 – 0,2 m/s)
• ej synlig, integrerad i viktbox
Fönster i gångdörr och portblad
• maximal fönsterstorlek 500 mm × 1000 mm
• Fönsterstorlek som standard
468 mm × 815 mm
Handtag och musselformat handtag
• i högvärdigt rostfritt stål som standard
NYHET
•
•
•
•
Dold gångdörrs- / portbladsövervakning NYHET
dold kabelstyrning i portblad
dold magnetkontakt i gångdörren
ingen risk för skador under drift
Spiralkabel och anslutningsdosa
på portbladets kant
11
Ytor och färger
Galvaniserad yta i färg eller rostfri stål
Portbladets påbyggnad
Brandskyddsmaterial
Heltäckande limning
Galvaniserad stålplåt eller rostfritt stål V2 A
Pulvergrundskikt eller pulverskikt i valfri RAL-färg (tillval)
12
Portbladsytor
Endast hos Hörmann
Ytor och färger
För port- och dörrblad finns
alternativen Pearlgrain eller slät
stålplåt. Löpskenan och profilen
är släta på båda varianterna.
Tilläggsfärger
Röd
RAL 3000
Antracitgrå
RAL 7016
gråvit
RAL 9002
Pearlgrain, galvaniserad
Slät stålplåt, galvaniserad
vit aluminium
RAL 9006
Aluminiumgrå
RAL 9007
Kritvit
RAL 9010
trafikvit
RAL 9016
Skjutportarna som är jämnt limmade
över hela ytan är galvaniserade
som standard. Ytorna kan också
beställas grundmålade i gråvitt,
RAL 9002 samt dessutom
i ytterligare 6 standardfärger
och i alla andra RAL-färger.
I direktprogrammet levererar
Hörmann standardfärgerna inom 15
arbetsdagar till användningsplatsen.
Utförande i rostfritt stål
För särskilda visuella behov eller
särskilda konstruktionskrav
är portar i rostfritt stål från V2 A
med 240 K korning.
RAL valfri
Alla portar går att beställa
i RAL-färger som tillval.
Rostfritt stål V2 A, korn 240
Samtliga färger enligt RAL.
13
Specialutrustningar
Allt är möjligt
Frigång
Med hjälp av frigången kan portflygeln positioneras
fritt. Därigenom blir det mycket enkelt att öppna
porten, även t.ex. bara till hälften. Den är idealisk
för brandskyddsskjutportar som manövreras flera
gånger om dagen. Vid en brand, när knappen
manövreras, eller vid strömbortfall stängs porten
automatiskt. En radialdämpare för reglering
av den föreskrivna stängningshastigheten
(5 – 12 cm/s) är integrerad i frigångssläden.
Frigången finns inte att få för portar med gångdörr.
Öppningshjälp
För automatisk portöppning med en knapp
i hålldonsdrift.
Det integrerade uppställningsbeslaget håller
portbladet säkert kvar i öppet läge.
Stängningen sker via portens stängningsvikt.
Öppningshjälpen är underhållsfri och kan också
beställas med nyckelknapp.
Låsbart portblad och gångdörr
För 1- och 2-flygliga brandskyddsskjutportar
finns också med hakregellås eller fallregellås
med profilcylinder i portbladet.
Hakregellås
• Dornmått 120 mm PC och KABA
• Dornmått 250 mm PC t.ex. för nischlucka
Fallregellås
• Dornmått 120 mm PC och KABA
För enkel komplettering av 1- eller 2-flygliga portar
finns ett kompletteringslås tillgängligt.
14
Akustiska och optiskt-akustiska varningssystem
Vid sidan av standardvarningssystemet med akustisk
signal finns också en variant med optisk och akustisk
signal enligt DIN EN 14600 (se bild).
Rökdetektorer
Rökdetektorer finns att få med optisk
rökidentifiering (ORS 142) eller som termobrytare
(TDS 247). Som tillval finns en trådlös rökdetektor
(ORS 145) med optisk rökdetektering. Tack vare
den trådlösa överföringen förenklas
monteringsarbetet för nya system, eftersom inga
kablar behöver dras. Det finns också särskilda
utföranden lämpliga för frysområden.
Nischluckor och takluckor
Lösningen för områden av hög arkitektonisk
kvalitet där skjutportarna måste smälta in i miljön.
Portens in- och utgångsområde döljs av en lodrät
nischlucka. Den minsta nischbredden är 180 mm.
I området över porten döljs löpskenorna
horisontellt med en taklucka. De stängs manuellt.
Öppningsproceduren startas automatiskt genom
en styrning.
Nisch- och takluckorna kan även beställas
för teleskopskjutportar.
Nischlucka vid stängd port
Nischlucka vid öppen port.
15
Skjutportar för brand- och rökskydd
1-flyglig, 2-flyglig, teleskoputförande
MZ
T30
Ej klassad konstruktion
NYHET
1-flyglig
2-flyglig
Teleskop
Svårantändlig
1-flyglig
2-flyglig
Teleskop
EI230
T90
Brandbeständig
1-flyglig
2-flyglig
Teleskop
EI290
RS
Rörtät
1-flyglig
2-flyglig
Sm
gångdörr
1-flyglig
2-flyglig
Teleskop
Utrustningsmöjligheter
• Stål, slät, galvaniserad
• Pearlgrain, galvaniserad
• RAL valfri
• Rostfritt stål
• Tröskellös gångdörr
• Fönster i gångdörr / element
• Låsbar portflygel
och gångdörr
• Öppningshjälp
• Tak-nischluckor
• Frigång (kan inte kombineras
med gångdörr)
16
1-flyglig
2-flyglig
Teleskopskjutport
1-flyglig
Storleksområde
MZ universal
Bredd
1000 – 12000
T30 / El230 Svårantändlig
Fritt genomgångsmått
RS Röktät *
Fritt genomgångsmått
Bredd**
1000 – 8500
2000 – 9000
Höjd
2000 – 9000
Bredd
2000 – 6000
2000 – 8500
2000 – 9000
2000 – 12000
FST 30-1-RS / FST 90-1-RS
2000 – 8000
2000 – 9000
FST 30-1-T2
2000 – 6000
2000 – 8500
FST 90-2
2000 – 6000
Höjd
FST MZ-1-T2
FST 30-2
FST 90-1
1000 – 8000
Teleskop
FST MZ-2
FST 30-1
T90 / El290 brandbeständig
Fritt genomgångsmått
Höjd
FST MZ-1
NYHET
Fritt genomgångsmått
2-flyglig
2000 – 6000
FST 90-1-T2
2000 – 6000
2000 – 8000
2000 – 6000
3500
2100
FST 30-2-RS / FST 90-2-RS
1000 – 7000
2000 – 4500
2000 – 7000
2000 – 4500
vid assymetrisk flygeldelning
1650
2100
2750
2100
vid symmetrisk flygeldelning
1650
2100
3500
2100
minsta portstorlek med gångdörr
* med gångdörr max 20 m²
**Delning vänster/höger min. 1000 mm
gångdörr
gångdörr
Storleksområde
Bredd
Höjd
Standardstorlek
1000
2000
T30 / El230 Svårantändlig
625 – 1200*
1750 – 2000
T90 / El290 brandbeständig
625 – 1050
1750 – 2000
RS röktät
625 – 1000
1750 – 2000
* möjlig i enskilda fall med godkännande
17
Tröskellös gångdörr
Även tillåten för skjutportar med rökskydd
18
Endast hos Hörmann
tillåtet också för skjutportar
med rökskydd
Konstruktionsegenskaper
• falsad dörrkonstruktion utan tröskel
• som tillval: konstruktion med 22 mm
tröskel (t.ex. utfartsramper
i parkeringshus)
• med rökskyddsfunktion
upp till 20 m² portyta
• upp till 2 gångdörrar per portflygel
• Gångdörrar med öppning i båda
riktningarna beroende på riskkälla
(även i motsatt öppningsriktning)
• tillval fönster: standardstorlek
468 mm × 815 mm, specialstorlek
max 500 × 1000 mm
tillåtna varianter för gångdörren
1-flyglig med gångdörr
Övervakning gångdörr
• inbyggd magnetkontakt med dolda
kablar (anslutning via anslutningsbox
och spiralkabel)
• tillval låskolvskontakt, e-öppningskontakt
Dörrstängare
• som standard glidskene-dörrstängare
upptill HDC 35
• tillval: Integrerad dörrstängare
upptill ITS 96
1-flyglig med 2 gångdörrar
Beslag
• 3-dimensionella justerbara gångjärn,
för enkel inställning av dörren
• rostfritt stål och RAL-färger som tillval
Låsvarianter
• Lås för brand- och rökskyddsdörrar
enligt DIN 18250 (standard BKS 1206)
• tillval: panikfunktion enligt EN 179 resp.
EN 1125 vid gångdörr som öppnas
i väggens insida
2-flyglig med 3 gångdörrar
Fri genomgång
• T30 / El230: upp till 1000 × 2000 mm
(standard)
• T30 / El230: upp till 1200* × 2000 mm
(enligt kraven i den tyska riktlinjen
Hochhausrichtlinie HHRL M-V)
• T90 / El290: upp till 1000 × 2000 mm
* möjlig i enskilda fall med godkännande
2-flyglig med 4 gångdörrar
19
Horisontalsnitt
1-flyglig, 2-flyglig, teleskoputförande
1-flygligt utförande
220
LW
LW + 450
≥ 30
≥ 30
100
150
166
132
110
54
2-flygligt utförande
LW
TLL + 505
TLL
100
TLR + 505
TLR
≥ 70
100
166
132
≥ 70
110
150
150
59
110
Teleskoputförande
333
LW
54
20
≥ 30
LW × 0,5 + 400
≥ 30
100
150
291
50
257
170
117
Mått i mm
Vertikalsnitt
1-flyglig, 2-flyglig, teleskoputförande
1- och 2-flygligt utförande
≥ 65
Kommentarer
136
fri väggöppning
delning vänster
delning höger
160
De avbildade portsnitten
visar utförandena normal
styrning, väggmonterad,
utan rökskyddsfunktion.
Anvisning
De toleranser som ska följas
ligger i enlighet med vad
byggnadsmyndigheterna
tillåter för skjutportar
med brand- och rökskydd.
OFF
15 ± 5
LW
≥ 30
≥ 255
132
LW
TLL
TLR
261
195
257
OFF
Mått i mm
15 ± 5
LW
≥ 30
≥ 290
≥ 65
Teleskoputförande
21
Skjutportar med gångdörr
Dörrvy
LZ
LW
≥ 100
Vertikalsnitt
Horisontalsnitt
15 ± 5
LZ
OFF
Enkelflyglig brandskyddsskjutport
LW ≥ 1650 / 1850 1)
≥ 825
1000
Tvåflyglig brandskyddsskjutport, asymmetrisk delning
LW ≥ 2750 / 2950 1)
≥ 805
≥ 1000
1000
Tvåflyglig brandskyddsskjutport, jämn delning
LW ≥ 3500 / 3900 1)
≥ 805
1000
Teleskopport
LW ≥ 3500 / 3900 1)
LW/2 ( ≥ 1750 )
≥ 825
1000
Handtagsdel
T30 / El230, T90 / El290 möjlig med gångdörr
22
≥ 805
1000
Väggdel
T30 / El230 möjlig med gångdörr
Mått i mm
Nischluckor och takluckor
Nischluckor för väggparti
Horisontalsnitt 1-, 2-flyglig skjutport
≥ 70
Kommentarer
LW
≥ 70
42
10
NB
KB
10
EK
10
KB
NB
10
42
28
38
AK
28
LW
LZ
fri väggöppning
Fritt karmmått
EK
AK
DK
Inloppslucka
Utloppslucka
Taklucka
KB
NB
Luckbredd
Nischbredd
De avbildade portsnitten
visar utförandena normal
styrning, väggmonterad,
utan rökskyddsfunktion.
38
Takluckor för området över porten
Vertikalsnitt, 1-, 2-flyglig skjutport
90
Anvisning
Vid nischbredder ≤ 340 mm krävs ett
portblad med musselformat handtag
på båda sidorna (höjdförskjutet).
På portar med inmonterad gångdörr
krävs ett musselformat handtag på
båda sidorna och en Dorma ITS 96.
Det är inte möjligt att montera
nischluckor i efterhand på befintliga
portsystem p.g.a. den större
portövertäckning som krävs.
38
LW
26
40,5
≥75
DK
10
KB
NB
10
De toleranser som ska följas
ligger i enlighet med vad
byggnadsmyndigheterna
tillåter för skjutportar
med brand- och rökskydd.
Nischluckor för väggparti
Horisontalsnitt – teleskopskjutport
≥ 70
LW
≥ 70
42
38
10
EK
28
10
10
KB
NB
NB
KB
10
42
AK
28
38
90
Takluckor för området över porten
Vertikalsnitt – teleskopskjutport
38
LW
40,5
26
≥ 75
DK
10
KB
NB
10
1)
Mått i mm
Gångdörrar med en fri genomgångsbredd > 1000 mm
23
Inbyggnadsdata
Väggar av murverk
SD
SD
SD
Väggar av betong
SD
SD
SD
Väggar av porbetong
DM
DM
SD
Endast i kombination med stålbetongöverstycke enligt statisk beräkning.
Överstycket ska leda över portöppningsområdet motsvarande löpskenans längd.
Klädda stålkomponenter
ST
ST
ST
Klädda stålstöd och/eller -balkar med minst brandmotståndsklass F90,
kortbeteckning F90-A enligt DIN 4102-4.
24
Mått i mm
≥ 65
132
132
fri väggöppning
DM
Genomskruvningsmontering
med gängstång
M10, mutter, ruta och motplatta
80 × 80 × 5 mm
Stålexpanderplugg Ø 10 (M6) × ≥ 80
Stålskruv M8
SD
ST
LW
≥ 30
160
Väggar av murverk enligt DIN 1053-1²,
stenhållfasthetsklass minst 12,
normalbruk ≥ II: 175 mm
Väggar av betong DIN 1045-1,
hållfasthetsklass minst C12 / 15: 140 mm
Väggar av porbetong-, block- eller
plansten enligt DIN 4165 4 del 3,
hållfasthetsklass 4: 240 mmm
Väggar av förstärkt - liggande eller
stående - porbetongplattor, förutsatt att
det finns ett allmänt tillstånd
från byggnadsmyndigheten,
hållfasthetsklass 4.4: 200 mmm
Direkt takmontering
med falskt överstycke
132
Anvisning
De toleranser som ska följas
ligger i enlighet med vad
byggnadsmyndigheterna
tillåter för skjutportar
med brand- och rökskydd.
≥ 30
LW
LW
≥ 30
≥ 120
132
≥ 120
LW
Minsta väggtjocklek
≥ 255
160
Direkt takmontering
Kommentarer
Väggmontering på väggen
≥ 30
LW
≥ 255
≥ 65
Väggmontering mot överstycket
Hängande takmontering
(endast i området för sidoskjutning)
LW
≥ 30
≥ 120
132
Mått i mm
25
Hörmann produktprogram
Allt från samma leverantör
Takskjutportar
Platsbesparande portsystem som tack
vare olika beslagstyper lämpar sig
i alla inbyggnadssituationer. Hörmann
erbjuder måttanpassade lösningar
för alla olika användningsområden.
Rullportar och rullgaller
Tack vare enkel konstruktion
och få komponenter blir rullporten
en robust och ekonomisk lösning.
Hörmann levererar rullportar
i upp till 11,75 × 9 m (B × H),
som specialutförande även
i större format.
Snabbrullportar
Hörmann snabbrullportar används
inomhus och utomhus för att optimera
trafikflödet, förbättra inomhusklimatet
och spara energi. Hörmannprogrammet omfattar transparenta
portar med flexibelt portblad
och vertikal eller horisontell öppning.
26
Lastningsteknik
Hörmann erbjuder kompletta
lastningssystem inom logistikområdet.
Samtliga komponenter är väl avpassade
och kännetecknas av hög funktionalitet.
Brandskyddsportar
och flerfunktions-skjutportar
För alla objektområden och för den
brandskyddsklass som krävs,
och även utan brandskyddsfunktion,
har Hörmann 1- och 2-flygliga
skjutportlösningar.
Flerfunktionsdörrar
och innerdörrar
Hörmann flerfunktionsdörrar
och innerdörrar har ett brett
användningsområde, både inomhus
och utomhus. Finns med både
enkla och dubbla dörrblad, vilket
gör att det finns en lösning
som passar varje situation. Dörrarna
är robusta och kan beställas
med flera extrafunktioner, såsom
brand- och rökskydd, ljudisolering
eller inbrottsskydd.
Rörramelement
För byggnader där man ställer höga
krav på form och design, exempelvis
i offentlig miljö, erbjuder Hörmann
brand- och rökskyddsdörrar, fasta
glaspartier med stål och aluminium,
samt automatiska svängdörrar
även för byggnationer
med speciella brandskyddsvillkor.
Genomsynsfönster
Genomsynsglas från Hörmann används
som fönster eller element med samma
höjd som lokalen för bättre ljusinsläpp
och synlighet.
Snabbare service vid kontroll,
underhåll och reparationer
Genom vårt decentraliserade servicenät
finns vi alltid i din närhet, redo att hjälpa
till dygnet runt.
27
Hörmann – kvalitet utan kompromisser
Hörmann KG Amshausen, Tyskland
Hörmann KG Antriebstechnik, Tyskland
Hörmann KG Brandis, Tyskland
Hörmann KG Brockhagen, Tyskland
Hörmann KG Dissen, Tyskland
Hörmann KG Eckelhausen, Tyskland
Hörmann KG Freisen, Tyskland
Hörmann KG Ichtershausen, Tyskland
Hörmann KG Werne, Tyskland
Hörmann Genk NV, Belgien
Hörmann Alkmaar B.V., Nederländerna
Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polen
Hörmann Beijing, Kina
Hörmann Tianjin, Kina
Hörmann LLC, Montgomery IL, USA
Hörmann Flexon, Leetsdale PA, USA
Hörmann erbjuder ett komplett sortiment av
GARAGEPORTAR
byggprodukter från egna fabriker. Vi har ett nätverk
MASKINERIER
Kina. Detta gör oss till en stark och pålitlig interna -
INDUSTRIPORTAR
LASTNINGSTEKNIK
tionell partner för byggprodukter av högsta klass.
DÖRRAR
Vi står för ”Kvalitet utan kompromisser”.
KARMAR
Hörmann Svenska AB, Box 1206, S-701 12 Örebro
Officiell samarbetspartner till Svenska Fotbollförbundet
www.hoermann.com
Europa och vi har även etablerat oss i USA och
Version 08.2013 / utgåva 03.2015 / HF 86038 SV / PDF
av försäljnings- och service företag över hela