Program - Trafikverket

Program
Trafikverkets regionala leverantörsdag i Gävle
10 november 2015
Clarion Hotel Winn, Norra Slottsgatan 9, Gävle
Moderator: Håkan Pålsson
08.00 Registrering, mingel med kaffe och smörgås
09.00 Välkommen till regionala leverantörsdagen 2015!
Rapport från Trafikverkets och branschens arbete med produktivitet, innovationskraft och säkerhet i regionens
bygg- och anläggningsuppdrag. Och hur ser Trafikverkets inköpsvolymer ut i er region? Ulf Holm, Inköpschef region Mitt
09.30 Aktuella och kommande affärer i regionen
Aktuellt på Underhåll
Henrik Sundquist och Marcus Danielsson, verksamhetsområde Underhåll
Affärsmöjligheter på Planering
Helene Geimar, verksamhetsområde Planering
10.10 Mingel i dialogstationer
Samling vid dialogstationerna för dialog med Trafikverket och branschkollegor − allt från specifika projekt till upphandlingsfrågor
11.00 Aktuella och kommande affärer i regionen
Affärsmöjligheter på Investering
Keith Bergström, Roger Ullström, Åsa Bergqvist, Jeanette Larsson, verksamhetsområde Investering
Klimatkalkyler i uppdragen – vilka krav ställer Trafikverket på leverantören?
Malin Kotake, verksamhetsområde Planering,
Jonas Melén, Inköp & Logistik
11.40 Frågepanel
Frågepanel med dagens talare
12.00 Lunch
13.00−14.00Dialogstationerna håller öppet
13.15 startar två halvtimmeslånga seminarier. Välj något av dem eller fortsätt mingla i dialogstationerna.
Seminarie 1: Våra förväntningar på leverantörer med BIM
Johan Wilén, verksamhetsområde Investering
Seminarie 2: Trafikverkets totalentreprenader Rogert Andersson, Juridik och planprövning
www.trafikverket.se