Program - Göteborgs universitet

Program – SND Nationell forskarworkshop 2015
Nya villkor för forskning
Tid: 11 november kl 9-16, Plats:
Sal Torgny Segerstedt, Vasaparken
Tid
Presentationer
09.00
Registrering och fika
09.30
Daniel Jansson: Välkommen och presentation av dagen.
Max Petzold: presentation av SND och SND:s roll som forskningsinfrastruktur.
Eva Stensköld, Utbildningsdepartementet: arbetet kring de nationella riktlinjerna för
öppen tillgång (Open Access) till vetenskaplig information.
Magnus Stenbeck, Karolinska institutet/SIMSAM-INFRA: status för EU:s nya
dataskyddsförordning.
Håkan Billig, ledamot i VRs Råd för forskningens infrastrukturer (RFI): RFI:s tankar och
planer för den kommande utlysningen för forskningsinfrastrukturer
12.15
Lunch
Workshop - presentationer och diskussion
Spår 1 – Nya insamlingsmetoder
Introduktion till Spår 1
Spår 2 – Nya analysmetoder
Introduktion till Spår 2
Helena Francke, Biblioteks- och
informationsvetenskap, Högskolan i Borås
Jens Edlund, Kungliga tekniska högskolan,
avdelningen för tal, musik och hörsel
Christel Larsson, Institutionen för kost
och idrott, Göteborgs universitet
Johan Sundström, Uppsala universitet,
institutionen för medicinska vetenskaper
Mattias Obst, Swedish Lifewatch samt
Institutionen för marina vetenskaper,
Göteborgs Universitet
Ulf Johansson, Tekniska högskolan i
Jönköping och Sektionen för
informationsteknologi på Högskolan i
Borås
Paneldebatt
Paneldebatt
14.30
Fikapaus
Fikapaus
15.00
Gemensam diskussion
Gemensam diskussion
16.00
Avslutning
Avslutning
13.15
13.20