Taxa på Återvinningcentralen från 20150101

Taxa på Återvinningcentralen från 20150101
Avfall från företag och verksamheter
Typ
Pris
Osorterat avfall
Klippkort
Sopsäck
Personbilssläp
Container 0-9 kbm.
Container 10-20 kbm.
Container 21-40 kbm.
1 610 kr/st = 10 besök personbil och släp
300 kr/säck
1 800 kr/ton
1 800 kr/ton + 1650 kr/st
1 800 kr/ton + 3850 kr/st
1 800 kr/ton + 8250 kr/st
Sorterat Avfall
Bränbart
Deponi
Järn/metall
Träavfall
Sten
Betong med armering
Betong utan armering220 kr/ton
Asbest
Trädgårdsavfall
Trädelar, Ris
Jord/schaktmassor
Aska Slagg Sot
Spillolja
Oljefat tomt
Oljefat ej tomt
Oljefilter
Oljetrasor
Småkem
Affärsdiskar
Asfalt
Batterier
1 250 kr/ton
1 800 kr/ton
330 kr/ton
770 kr/ton
220 kr/ton
600 kr/ton
220 kr/ton
1 800 kr/ton
220 kr/ton
770 kr/ton
220 kr/ton
1 800 kr/ton
5 Kr/liter
110 kr/st
220 kr/st
35 kr/kg
11 kr/kg
110 kr/kg
440 kr/m
550 kr/ton
61 kr/st