Konsultprofil - Lars Axelsson

Konsultprofil - Lars Axelsson
• INTRODUKTION
Lars är en systemutvecklare av inbyggda system med specialitet av test av systemen. Han har
gedigen erfarenhet från medicinskteknisk utveckling med höga säkerhets- och prestandakrav.
Han är ansvarsfull och noggrann som person och slutför alltid sina åtaganden. Lars strävar efter
ett helhetsperspektiv med envishet och målmedvetenhet. Han vill gärna arbeta i lag där han
sprider sina kunskaper i gruppen. Privat lagar Lars gärna god mat, önskar att han tränade mer
aikido och tog långa promenader i skogen.
De tidigare uppdrag som anses mest relevanta för det aktuella uppdraget är framlyfta i CV:t.
• KOMPETENSOMRÅDEN
- Embedded SW
- Testingenjör
- Matlab
- LabView
- Systemtestning
- Shellscript
- csh
- Expect
- C/Assembler IAR Embedded Workbench
- PC104
- OSE51
- Windows 3.x/9x/2k/NT/XP
- ClearCase/ClearQuest
- Rhapsody OOAD/UML
- Ghost
- GOOP
- testspecifikation
- strålkniv
- Riskanalys
- Medicinteknik / Medical devices
- Kravhantering
- DOORS
- telekom
- Unix; bash
- tclsh
- Visual Studio .NET C++
- Siemens MCU
- Sharp SM6000 och SM8500
- Unix
- Nohau emulator
- Requisite Pro
- TurboCase SA/SD (Ward/Mellor)
- CMAC
- Ixia
- mikrovågsinstrument
- röntgenutrustning
• UTBILDNING
- Civ. Ing.-programmet, Teknisk fysik, Uppsala Universitet (1993-1998)
- Idé- och lärdomshistoria, Uppsala Universitet
- Praktisk filosofi, Uppsala Universitet
- Ryska, S:t Petersburgs universitet
• SPRÅKKUNSKAPER
- Svenska - modersmål
- Engelska - mycket god
BEROTEC AB
• ANSTÄLLNINGAR
Kontakt:
Kent Kaltea
- Teleca (2002-2006)
- Personal Chemistry (1999-2002)
- Styrex (1999-1999)
TELEFON: +46 (0)771-44 11 11
E-MAIL: [email protected]
WEBB: www.berotec.se
Sida 1/4
Konsultprofil - Lars Axelsson
- Försvarets forskningsinstitut (1997-1997)
• EXEMPEL PÅ UPPDRAG
konsultuppdrag som egenföretagare inom nätverket Berotec
Elekta Instrument
201501 -201503
Efter föräldrarledighet tillbaka i samma projekt som tidigare. Projektet är nu är i slutfasen.
konsultuppdrag som egenföretagare inom nätverket Berotec
Elekta instrument
201309 -201408
Integrationsarbete, test och verifiering av mjukvara, elektronik och mekanik i ytterligare
vidareutveckling av Elektas strålkniv (röntgen; CBCT). Systemtest, systemintegration,
kravhantering och felrapportering i DOORS.
konsultuppdrag via Teleca, Elekta Instruments (200409-200609)
Elekta Instrument
200409 -200609
Realtidsutvecklare och testledare för verifiering av komplex strålkniv för hjärnkirurgi omfattande
inbyggt system, elektronik och mekanik. Testledningsarbetet omfattade testspecificering,
testgenomförande (automatiska och manuella), felsökning, analys, dokumentering i iterationer
med huvudprojektet. Krav- och testfallshantering i DOORS. Utveckling av
produktionstestmjukvara i LabView. Felrapportering och analys av fel under utveckling,
systemtest och produktionssättning. Support och tekniskt stöd inom projektet och till
produktion m.fl.
konsultuppdrag som anställd på Teleca
Biotage
200310 -200405
Utveckling och test av mikrovågsapplikator för nytt bioteknikinstrument för kemisyntetisering.
Slutverifiering av instrumentet. Utbildning av produktionspersonal och servicetekniker
konsultuppdrag som egenföretagare inom nätverket Berotec
Elekta Instrument
200812 -201010
Integrationsarbete, test och verifiering av mjukvara, elektronik och mekanik i en
vidareutveckling av Elektas strålkniv för hjärnkirurgi. Medverka i uppdatering av kod (LabView)
för, samt test och validering av, produktionstestmjukvara. Reservdelsutredning och test av
laddad strålkniv hos kund. Livstidstester inom mekaniksystem. Kravhantering och
felrapportering i DOORS.
BEROTEC AB
konsultuppdrag som anställd på Styrex, sedan Teleca, utveckling, test
Personal Chemistry
199906 -200202
Kontakt:
Kent Kaltea
TELEFON: +46 (0)771-44 11 11
E-MAIL: [email protected]
WEBB: www.berotec.se
Sida 2/4
Konsultprofil - Lars Axelsson
Ansvar för överföring av information om ett bioteknikinstrument (mikrovågskemi,
dispenseringsrobot) till en supportavdelning, med dokumentation och utbildnings-verksamhet.
Översättning av instrumentmjukvara till ett bioteknikinstrument från LabVIEW till C++ med
hjälp av Rhapsody, UML och kodgenerering. Produktionsanpassning av sluttester för nytt
bioteknikinstrument. Felsökning och överföring av kunskap om instrumentet till
produktionspersonal. Installation av nytt bioteknikinstrument hos kund. Support och service av
instrumentet. Felsökning inom mjukvara, hårdvara och mekanik. Utbildning av servicetekniker
och kunder. Planering och genomförande av systemtest och verifiering av ett nyutvecklat
bioteknikinstrument. Tekniska utredningar omfattande PC104, stegmotor, kemi, GUI,
mikrovågsteknik, pipetteringsrobot (Gilson), sensorteknik, Gilson 735 SW av olika delar till ett
nytt bioteknikinstrument.
konsultuppdrag som egenföretagare inom nätverket Berotec
Net Insight
201011 -201108
Verifiering av nätverksövervaknings- och konfigurationssystem, Nimbra Vision, för synkront
datakommunikationsnät; av MADI-trafik - multiplexade AES-strömmar; av
JPEG2000-komprimerad video.
konsultuppdrag som anställd på Teleca
Siemens Elema
200203 -200309
Realtidsutvecklare för inbyggd mjukvara C och assembler i mammografiinstrument. Test,
felsökning (modultest, automattester). Dokumentation, FDA-krav, kravspecifikation, UML
modellering. Kravhanteringsverktyg: Requisite Pro. Versionshanteringsverktyg: Clear Case.
Felrapporteringsverktyg: Clear Quest. Emulator: Nohau. Processor: Siemens. OS: Enea OS51.
TurboCase. SA/SD. DUEP. RS232. Protkollanalysator.
konsultuppdrag som egenföretagare inom nätverket Berotec
Net insight
200610 -200811
Integrationsarbete, test och verifiering av datakommunikationsnoder i synkront fibernätverk.
Utveckling av testspecifikationer. Utveckling och exekvering av testscript i Unix-miljö.
Buggrapportering i Bugzilla. I viss mån utveckling av produktionstestscript i Unix-miljö.
konsultuppdrag som anställd på Teleca
Teleca, korta outsourcinguppdrag
200406 -200408
Interna outsourcingprojekt: 1. Uppdatering av mjukvara i .Net C++ för kommunikation med
kamera som används vid detektering av Cherenkovstrålning. 2. Test av analysinstrument för
dispenserings- och rotationsnoggrannhet. 3. Uppdatering av elektronikkort.
konsultuppdrag som anställd på Styrex
IAR Systems
199901 -199905
Realtidsutvecklare för programmering i IAR Embedded Workbench av ROM-monitor i C och
assembler. Miljön var byggd på Sharp SM6000, Sharp SM8500 och monitorn användes för att
stega genom kod samt kontrollera stack, register och minne hos en processor på ett
Sida 3/4
BEROTEC AB
Kontakt:
Kent Kaltea
TELEFON: +46 (0)771-44 11 11
E-MAIL: [email protected]
WEBB: www.berotec.se
Konsultprofil - Lars Axelsson
evalueringskort.
examensarbete
Försvarets Forskningsinstitut
199808 -199812
Framtagning av regulator för styrning av fiberoptiskt ihopkopplade robotar med hjälp av
"reinforcement learning".
tillfällig anställning som forskningsingenjör
Försvarets Forskningsinstitut
199706 -199708
Sammanställning av meteorologiska parametrars inverkan på vinterkrigföring.
Praktikarbete
Försvarets Forskningsinstitut
199606 -199608
Analys och presentation av hur ny teknik inverkat på krigföringen genom historien
• KURSER I URVAL
- C++ för C-programmerare.
- Yourdon-Hatley, Ward Mellor.
- LabView System Design with GOOP.
BEROTEC AB
Kontakt:
Kent Kaltea
TELEFON: +46 (0)771-44 11 11
E-MAIL: [email protected]
WEBB: www.berotec.se
Sida 4/4