Läs mer - Sparbanken i Karlshamn

Erbju
Nyckeln
dand
e till N
yckelk
ÖPPET HUS
unde
Ditt
medlemsskap
gäller hela
2016
till ett friskare liv!
Som
Nyckelkund
betalar du
Sparbanken i Karlshamn är en av Kallbadhusets, i Vägga,
större sponsorer. Därför kan vi erbjuda samtliga
Nyckelkunder
960kr
20% rabatt
på Kallbadhusets årsavgift, medlemsavgift samt
signerade badhanddukar Årsavgift 1000kr + Medlemsavgift 200kr = 1200kr
OBS! Du måste hämta ditt Nyckelkunds-bevis på något
av våra bankkontor för att få ta del av rabatten på 20%.
Du får mer information och kan köpa årskort, medlemskort
och handduk på www.kallbad.com.
28-29 nov
Kl. 12-17
r!
NÄRA BRA NYTTIG
www.sparbankenikarlshamn.se
Därefter öppet bad
under hela vecka 49
30/11-6/12
Mån-fre 12-18
Lör-Sön 10-17
Badhanddukar
signerade Lehån
(begränsad och numrerad upplaga). Pris 300kr.
Du betalar 240kr/st.Max 1 st/medlem.
Som
Nyckelkund
betalar du
240kr