Inbjudan till utställning under Ögondagarna

Inbjudan till utställning
under Ögondagarna
20-22 maj, 2015, Malmö
Plats: Malmömässan, Mässgatan 6, 215 32 Malmö
Under Ögondagarna förväntas ca 250 deltagare från hela Sverige.
Utställningen är placerad vid huvudentrén till Mässhallarna. Föreläsningssalen ligger en trappa upp från
utställningshallen, se bif. ritning. Samtliga kaffepauser kommer att äga rum i utställningshallen samt kaffe
på maten efter lunchen. (Sittande lunch en trappa upp)
UTSTÄLLARAVGIFTEN INKLUDERAR:
Möjlighet för en personer att delta i konferensen 20–22 maj
Lunch, kaffe och välkomstmingel för en person
Bankett som tillval: 750 kronor ex moms
TILLVAL SOM BOKAS VID REGISTRERING AV MONTERPERSONAL:
Extra utställardeltagare: 1 000 kr per person
Bankett: 750 kr ex moms
Anmälningslänkar för deltagande monterpersonal skickas av Akademikonferens separat.
För beställning av montermaterial, vänligen kontakta:
Malmö Mässervice AB
Tel 040-30 67 20
Fax 040-30 67 10
Email: [email protected]
Uppbyggnad av monter: Onsdag den 20/5 mellan 13.00-17.00
Nedmontering: Fredag den 22/5 efter 16.00
Material kan tidigast levereras till Mässan den 19/5.
Leveransadress:
Ögondagarna 20–22 maj, 2015
Monternummer: XX
Malmömässan
Mässgatan 6
215 32 Malmö
Bokningsblankett
utställning under
Ögondagarna
Utställningsyta för UTSTÄLLARE: 2 000 SEK/kvm
x __________ kvm.
Total summa utställningsyta: ___________.
Pris ex. moms.
Minsta monterstorlek att boka är 4 kvm
Företag
Faktura adress
PostnummerStad
Land
Organisationsnummer
Kontaktperson
Telefon
E-mail Totalsumma
ex moms
Skicka detta formulär till: Akademikonferens
Att: Ögondagarna 2015
Box 7059
750 07 Uppsala, Sweden
Tel: 018-67 15 39 E-mail: [email protected]
SignaturDatum
Namnförtydligande
Betalnings- och avbokningsvillkor
Avgiften betalas mot faktura vid bokningen. • Betalningsvillkor 30 dagar efter fakturadatum.
Anmälan är bindande och kan ej återbetalas