Prof Anders Fällström

Program hösten 2015
1 (2)
Ordföranden har ordet
Välkommen till höstens föreläsningar!
Hela vår verksamhetsidé bygger på att försöka erbjuda intressanta föreläsningar i varierande
ämnesområden. Självklart känner man sig mer förväntansfull inför vissa föreläsningar än andra, men kom
ihåg – allt som får oss att tänka i nya banor utvecklar oss, gammal som ung.
Under det gångna året har vi försökt hitta duktiga föreläsare, som har anknytning till vår bygd s.k.
hemvändare.
Båda föreläsarna Jesper Strömbäck och Lars-Erik Edlund kommer från vår trakt. Även Anders Fällström
får räknas som en son av bygden, även om han är bördig från Sollefteå. Under hösten får vi dessutom
besök av Anna Croon, som är bördig från Svedjeholmen.
Vi har all anledning att känna oss stolta över den kunskap de tillägnat sig och förmedlar till oss.
Konsertpianisten Rune Andersen kommer även under hösten att inleda med ett passande musikstycke,
vilket gläder oss.
Nu ser vi fram emot en ny, givande höst. Väl mött!
Karin Nordin
Nr 5/2015: Vårt livsviktiga vatten – En ödesfråga för världen
Föreläsare
Gustaf Olsson, prof. emeritus i industriell automation vid Lunds tekniska högskola.
Datum och tid
Torsdag 24 september 2015 kl 13.00 – 15.00
Innehåll/Presentation
Vi kan inte leva utan vatten. Trots detta ägnar vi det en ganska liten uppmärksamhet. I
Sverige är vi bortskämda med att bara kunna öppna kranen och få friskt, rent vatten.
Priset är 1,5 öre/liter, och trots detta är vi beredda att betala 3000 ggr mer för flaskvatten, som oftast inte
ens uppfyller de krav vi ställer på kranvatten.
Världen törstar. I Afriska räknar man med att 25 miljoner heltidsarbeten går åt varje år bara för att hämta
vatten. Klimatförändringarna bidrar till att torra områden ofta blir torrare och våta områden blir våtare.
Vatten i både för små eller för stora mängder får en avgörande betydelse för livet.
Var 15:e sekund dör ett barn pga för dåligt vatten. Vatten behövs för att producera föda. Vatten behövs
också för att producera energi: för att utvinna olja och kol, för att kyla kraftverk eller för att generera
vattenkraft. I alla dessa fall finns stora utmaningar.
Lokal
Pingstkyrkan, Lasarettsgatan 11 A, Örnsköldsvik. Avgift 50 kr.
Kontaktperson
Ginger Wedin, 070-246 12 20, [email protected]
Program hösten 2015
2 (2)
Nr 6/2015: Digitala transformationer i vardagsliv och
samhälle
Föreläsare
Anna Croon Fors, föreståndare för Umeå Centrum för genusstudier (UCGS)
vid Umeå universitet.
Datum och tid
Torsdag 22 oktober 2015 kl 13.00 – 15.00
Innehåll/Presentation
Utgångspunkten i föreläsningen är de pågående digitala transformationer som
jag studerat i mitt avhandlingsarbete "Being-With Information Technology:
Critical Explorations Beyond Use and Design (Croon Fors 2006). Jag
kommer att ta utgångspunkt i några av de studier som jag tillsammans med mina forskarkolleger gjorde
under mitten av 90-talet för att därefter ge exempel på hur den digitala transformationen utvecklats sedan
dess.
Vanligtvis utgår vår teknikförståelse från föreställningen att teknik är något som används (verktyg,
instrument) för att förstärka ett agerande i världen. Alternativt uppfattar vi teknik som media
(information) med kvaliteter som på skilda sätt kan återspegla världens innebörd, mening och räckvidd på
ett påtagligt, effektivt och säljande sätt.
En av de grundläggande slutsatserna i min forskning är att vår livsvärld är så nära sammanflätad i, genom
och med digital teknik. Därför kan inte vår teknikförståelse enbart bygga på en syn att den effektiviserar,
eller medierar vår verklighet, utan också som ett grundläggande material för vårt varande och vår
verklighet. Min utgångspunkt är att digitalisering är en betydande del av pågående samhälls och
strukturomvandling vars konsekvenser vi behöver möta och förstå.
Lokal Pingstkyrkan, Lasarettsgatan 11 A, Örnsköldsvik. Avgift 50 kr.
Kontaktperson
Ginger Wedin, 070-246 12 20, [email protected]
Nr 7/2015: Kärlek och andra känslor i skönlitteraturen –
Från poeten Rut Hillarp till Sara Lidmans författardagböcker
Föreläsare
Annelie Bränström Öhman, professor vid institutionen för kultur- och
medievetenskaper, Umeå universitet.
Datum och tid
Torsdag 12 november 2015 kl 13.00 – 15.00
Innehåll/Presentation
Annelie Bränström Öhman, professor i litteraturvetenskap är en av Umeås nya
professorer. Hennes forskning rör hur kärlek och andra känslor och relationer
mellan makt, kultur och kön har beskrivits i skönlitteraturen. Kärlek är huvudtemat i bland annat hennes
avhandling om poeten Rut Hillarp och även hennes senare böcker där också hennes utgåva av Sara
Lidmans dagböcker finns. Hennes samtliga böcker speglar på olika vis det samtal om kärlek, död, sorg,
frihet och lycka som genom hela historien pågått i skönlitteraturen.
Lokal
Pingstkyrkan, Lasarettsgatan 11 A, Örnsköldsvik. Avgift 50 kr.
Kontaktperson
Lars-Erik Morin, 070-398 12 74, [email protected]