broschyren Familje- och kvarlåtenskapsrätt

Familje- och kvarlåtenskapsrätt
Från juridik till praktik – en praktisk kurs kring
familje- och kvarlåtenskapsrättsliga frågor
Hanken Fortbildning Vasa arrangerar i juni 2015 kursen Familje- och kvarlåtenskapsrätt. Kursen,
som ordnas för tredje gången, ger grundläggande kunskaper inom familje- och kvarlåtenskapsrätt
samt hur praktiska ärenden som bouppteckning, rätt till arv, testamenten mm bör skötas och tolkas
enligt lag.
MÅLSÄTTNING
Den centrala målsättningen med denna kurs är att fördjupa kunskapen kring familje- och kvarlåtenskapsrätts-
liga frågor hos personer som praktiskt jobbar med kundspecifika ärenden.
Familje- och kvarlåtenskapsrätt
Från juridik till praktik – en praktisk kurs kring
familje- och kvarlåtenskapsrättsliga frågor
Som expert eller kundrådgivare i frågor rörande t.ex. bouppteckningar, förvaltning av dödsbo, testamenten mm
ställs höga krav på den som rådgör med sin kund. I dylika situationer, där kunden ofta är i en omvälvande livssituation, är det av största vikt att kundrådgivaren är professionell och saklig i sin betjäning. För att utveckla och
upprätthålla ditt kunnande som sakkunnig rådgivare i familje- och kvarlåtenskapsrättsliga frågor, erbjuder vi dig
ett praktiskt och koncentrerat utbildningspaket som stärker dig i din yrkesroll - från juridik till praktik !
målgrupp
INNEHÅLL och tidpunkt
Personal inom kundrådgivning, kundbetjäning,
bokföring, placeringsfrågor samt notariatfunktioner.
»Dag 1
16.6.2015
Familjerätt
Den lagliga arvsordningen
och rätt till arv
Makens/makans ställning
Nya sambolagen
Kvarlåtenskapsrätt
Bouppteckningens specialfrågor
ANMÄLNING
» Tilläggsinfo och anmälning:
www.hanken.fi/sv/node/472568/
» Sista anmälningsdag: 31.5.2015
PRIS
» 750 € (+ moms 24 %) per deltagare.
» I priset ingår kaffe, lunch, diplom,
föreläsningar samt kursmaterial.
»Dag 2
17.6.2015
Grupparbeten
Testamentsfall
Förrättningar
Giftorätt
Avstående från arv
Förvaltning av dödsbo
Kvarlåtenskapsrätt
Arv och beskattning
Modellblanketter och ifyllnadsråd
Frågor och diskussion
Under kursen är deltagarnas egen aktivitet i form av frågor, reflektioner och
erfarenhetsutbyte i gemensamma aktiviteter en viktig del av helheten. Vi varierar
föreläsningarna med praktiska och verklighetsnära övningar och grupparbeten.
plats
» Hanken Svenska Handelshögskolan. Biblioteksgatan 16, Vasa
UTBILDARE
» Advokat Max Lindholm
Kontaktuppgifter
André Österholm, 050 3626 746
[email protected]
Yvonne Högholm, 040 3521 720
[email protected]