Potential in Sweden - Closer Starfish, Dr. Henrik Sternberg, Lund

Horizontal collaboration
Dr. Henrik Sternberg
Andreas Holmberg
Jerker Sjögren
285 000 km saved
after 1 year!
http://www.selecta.co.uk/vendingmachines/coffee-vending-machines/korinto/
McKinnon (2014)
DHL Trend radar
Cases
UK Starfish
27 manufacturers, distributors and
retailers shared transport data.
Result – 14,2 % less CO2
emissions!
8 Swedish forest industry companies
examined the potential of joint
material collection.
Result – 20 % less CO2
emissions!
Douwe Egberts, Unipro Bakery & Masterfoods in
joint distribution.
Result – 30 % less traffic!
Increase efficiency of road based freight
transportation
• Increase resource efficiency
• Increase fill rate
• Reduce empty running
Closer Starfish - method
Closer Starfish
• Each company’s network modelled
• Verified with real costs accumulated costs from each
company
Bild på ett av Coops
distributionsflöden
Closer Starfish
• Each company’s network modelled
• Verified with real costs accumulated costs from each company
• Companies combined in scenario analysis
Bild på alla
företagens kunder
Results
• Large potential – in line with previous studies
• Potential to reduce CO2 emissions with up to 12 %
• Potential to reduce costs with up to 14 %
• Qualitative challenges
Company 1
Company 2
Company 3
Ica
Coop
Ica
Löfbergs
Lila
Cloetta
Coop
Arvid
Nordquist
Löfbergs
Lila
Coop
Findus
Company 4
Cloetta
Costs
CO2
-8,1 %
-3,5 %
-2,1 %
0,1 %
-13,1 %
-11,7 %
-0,6 %
-1,9 %
Team Closer Starfish
Dr. Henrik Sternberg
Andreas Holmberg
Dr. Daniel Hellström
ReLog, Packaging logistics
Optilon
Research leader ReLog,
[email protected]
Packaging logistics
[email protected]
+46 723 61 25 56
+46 768 20 63 00
Jerker Sjögren
Lindholmen Science Park Closer
[email protected]
Dr. Henrik Sternberg
Andreas Holmberg
Lunds Universitet
Packaging logistics, ReLog
Lund University, Faculty of
Engineering
http://logistikfokus.se/2014/04/30
/starfish-mojlighet-for-varuagareatt-sanka-sinatransportkostander/
Next steps?
• Practics
• Knowledge gaps
Energimyndigheten: Closer Urban Starfish
Helsingborg försörjningspilot
• Horisontella samarbeten i ett urbant
perspektiv
• Hur kan godsflöden planeras på ett
optimalt sätt i ett avgränsat område
• Bra möjlighet att modellera nätverk
ur ett mer operativt perspektiv
Projektförslag: Starfish Scandinavia
• Bygga på existerande metod – fokus på ”Quickest wins” –
international lanes
• IDENTIFIERING – 4 företag
• ANALYS – 3 företag
• OPERATION -2 företag
Picture by Trivizor
Projektförslag: Starfish Scandinavia
• IDENTIFIERING:
• Datainsamling September till
Oktober
• November: ”Data-tvätt”
• ANALYS
• December Trivizor/LTH
• OPERATION
• Pilot case med två företag i
drift under 2016.
Picture by Trivizor