Inbjudan till SKTFs skyddsombudsutbildning

Inbjudan till skyddsombudsutbildning
Syfte
Utbildningen ska ge grundläggande kunskaper inom arbetsmiljöområdet samt stärka dig
som skyddsombud för uppdraget och göra det möjligt för dig att påverka och arbeta aktivt
med arbetsmiljöfrågor på arbetsplatsen och i Vision.
Mål
Deltagarna ska efter utbildningen:
ha kunskap om uppdraget med stöd av AML och arbetsmiljöföreskrifter
agera och påverka inom arbetsmiljöområdet
vara aktiva i det systematiska arbetsmiljöarbetet
kunna och vilja samverka samt vara pådrivande i arbetet för en tillfredställande
arbetsmiljö
kunna företräda Visions medlemmar i arbetsmiljöfrågor inom sitt skyddsområde
Målgrupp
Du som är skyddsombud (haft uppdraget mindre än två år eller saknar utbildning) och som
har gått medlemsutbildning.
Plats
Vision Landstingsavdelningen, Sabbatsbergs sjukhus Vision, Olivecronas väg 5.
(Huvudentrèn)
Tunnelbana till station Odenplan eller buss 53 till hållplats Sabbatsbergs sjukhus.
Datum
onsdagen den 18- torsdagen den 19 februari 2015
Tider
Dag 1 onsdagen den 18/2 kl 09.00 - 17.00
Dag 2 torsdagen den 19/2 kl 09.00-17.00
Kursledare
Jonas Anundi
Kenneth H Larsson
Anmälan
Sker via KursIT på www.vision.se sök Skyddsombudsutbildning Stockholm (du måste logga
in) i andra hand kan du skicka e-post till [email protected] ange ditt namn,
födelsenummer, sektion du tillhör och eventuella livsmedelsallergier samt att det är
anmälan till Skyddsombudsutbildningen.
Ledighet
Ansökes enligt Förtroendemannalagen §7 (Arbetsgivaren förväntas stå för förlorad
arbetsförtjänst).
Övrigt
Program med reservation för förändringar.
Utbildningen sker hos Vision Landstingsavdelningen i Stockholm som står för kostnader
gällande utbildningen samt kost. Vi ersätter dock inte eventuellt förlorad arbetsinkomst.
Begränsat antal platser, vid behov kommer sektionsstyrelsen kontaktas för prioritering.
Uteblir du från utbildningen utan att meddela förhinder på grund av skäl som vi bedömer
giltiga kan du komma att debiteras en kursavgift.
Program
Vision Landstingsavdelningen Stockholm,
Skyddsombudsutbildning
Dag 1
09.00
Samling
10.00
Inledning med presentation och
Praktiska frågor
Vad är arbetsmiljö för dig?
Lagar och föreskrifter: AML, AMF, AFS
12.00
Lunch
13.00
Arbetsmiljöpolicy och SAM- Systematiskt arbetsmiljöarbete
14.30
Fika
15.00
Skyddsombudets roll och funktion
Risk och konsekvensanalys
17.00
Slut för dagen
Dag 2
08.30
Fika
09.00
Reflektion
Fortsättning skyddsombudets roll och funktion
10.00
Grupparbete kring praktikfall
Redovisning
Kallelse – samverkansgrupp
Arbetsskador och tillbud
12.00
Lunch
13.15
Aktivt arbetsmiljöarbete
15.00
Summering och avslut
17.00
Slut för dagen