Kursblad

Storköksutbildning
med svenska som andraspråk på
grundläggande nivå
För dig som t.ex. vill arbeta inom
storkök
Detta är en utbildning för dig som tidigare har läst
vår utbildning Storkök med yrkessvenska. Många
restauranger och storkök kräver högre kompetens.
Här ger vi dig möjligheten att läsa de kurser du saknar.
Utbildningen innehåller också svenska på grundläggande
nivå.
Att arbeta inom restaurang och storkök idag kräver
stora kunskaper för att kunna tillgodose gästernas
behov. Det handlar inte enbart om att kunna laga mat.
Verksamheterna styrs av lagar och nya sätt att tillreda
livsmedel, gästerna blir mer och mer medvetna om vad de
vill ha. För att kunna följa med och utvecklas krävs goda
baskunskaper i yrket.
I grundutbildningen har du bl.a läst de grundläggande
matlagningskurserna och fått kunskap om lagstiftning
inom branschen, hygien och näringslära.
Att arbeta inom restaurang och storkök innebär ofta att
man arbetar kvällar och helger beroende på verksamheternas
inriktning. Det kan vara catering, lunchrestaurang,
personalrestaurang och storkök.
Tycker du om att laga mat, ha kontakt med människor
och många gånger arbeta i en fartfylld bransch är detta
något för dig. Du gör lite drygt hälften av din utbildning
på en praktikplats och är i skolan för studier i svenska och
matlagningskurser övrig tid.
Efter utbildningen har du lagt grunden för att kunna arbeta
inom restaurang, storkök, personalmatsalar och sjukhuskök.
Utbildningens rekommenderade kurser
Kurs Kurskod GyPoäng
Matlagning 4 Specialkost Mat och dryck i kombination Servering 1
Branschkunskap
Frukost och bufféservering
MALMAL04 MALSPE0 MACMAT0 SERSER01 MÅTBRC HOTFRU0 200
100
100
100
100
100
Totalt Kurs Svenska som andraspråk på grundläggande nivå
700
Kurskod GRNSVA2
Verksamhetspoäng
400
För heltidsstudier krävs minst 20 poäng per vecka.
Information om utbildningsstarter
För ytterligare information om utbildningen och
utbildningsstarter se www.brvux.se och
boras.se/yrkesvux
Förutsättningar för att klara utbildningen
Genomgått grundutbildningen Storkök SFI C eller
motsvarande, matematik motsvarande år 6 grundskolan.
Studieekonomi
Kontakta Centrala studiestödsnämnden (CSN),
tfn 0771-276 000 eller www.csn.se
Studie- och yrkesvägledning
Besök gärna studievägledarna på DropIn
Öppettider se boras.se/vux/syv
033-35 81 20, [email protected]
Betyg
Betygsskalan har fem godkända steg E, D, C, B och A och
ett underkänt steg F.
Kurslitteratur
Meddelas vid utbildningens start
Huvudman
Vuxenutbildningen Borås
Tina Lundell, rektor
Utbildningen genomförs av
Almåsgymnasiet, Alingsåsvägen 36
Med reservation för ändringar.
postadress Vuxenutbildningen, 501 80 Borås
besöksadress Fabriksgatan 12 e-post [email protected]
webbplats boras.se/vux