HÖSTEN 2015 SEPTEMER OKTOBER NOVEMBER Florence, Colin

HÖSTEN 2015
SEPTEMER
14 september, Anca Gheaus, Forskare vid Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå
universitet. Do biologicall inks give parents the right to rear their child? and What is
childhood? Lokal: Lethe, kl 13.15-16.00.
19 september, BOKMÄSSA, Bokmässa i Österötland Program Tema Barn. Presentatörer på
programmet är prof Bengt Sandin, Johanna Sjöberg, lektor Judith Lind, lektor Cecilia Lind,
lektor Anette Wickström, lektor Johanna Sköld, prof Asta Cekaite och lektor Disa Bergnéhr.
Lokal: Stadsbiblioteket, kl 10.15 - 15.00.
22 september Supertisdag. Barntävlingar. Tävlan är och har länge varit en del av barns liv. I
skolan och på fritiden har barns prestationer och egenskaper jämförts och värderats i idrott, kunskap
och konst, liksom i skönhet och hälsa. I samband med barns tävlan har det stundtals uppstått
diskussioner huruvida tävlingar är lämpliga eller ej. Vad får barn egentligen tävla i och vad uppfattas
som olämpliga tävlingssammanhang? Har synen på barns tävlan skiftat över tid? En annan fråga
handlar om tävlandet i sig och vad det syftar till. Tävlar barn för sin egen skull eller finns det även
andra intressen som står på spel? Dessa och många andra frågor kommer vi att diskutera på Tema
Barns workshop om barntävlingar den 22 september. Program: se länk nedan inom kort.
Medverkande är Bengt Sandin, LiU, Joakim Landahl, Stockholms universitet, Elin Låby, LiU, Ellen
Schrumpf, Högskolen i Telemark, Olle Widhe, Högskolan Väst, Mathilda Hallberg, LiU samt Åsa
Pettersson, Högskolan Dalarna. Lokal: TEM21, Kl 09.00-16.30
OKTOBER
13 oktober Supertisdag. Barns psykiska hälsa Program: se länk nedan inom kort. Medverkande
är. Lokal: TEM21, Kl 09.00-16.30
20 oktober, Dan Cook, Professor Daniel Thomas Cook, Childhood Studies, Rutgers University,
Camden. Lokal: Lethe, Kl 13.15-15.00
NOVEMBER
6 november, International workshop. "History of Children and Childhood – Current State of
Knowledge, Future Challange". Inbjudna gäster: Patrizia Guarnieri, University of
Florence, Colin Heywood, University of Nottingham, Anna Larsson, Umeå
University, Ishita Pande, Queen's University, Mathew Thomson, University of
Warwick, Kaisa Vekhalahti, University of Oulu. Lokal: TEM21, kl 09.00 - 17.00
DECEMBER