Utdelade rese- och fortbildningsanslag 2015

1
Legitimerade sjuksköterskor som beviljats Rese och fortbildningsanslag 2015
Lena Skride
Ensamkommande flyktingbarn - personlig tragedi och professionell utmaning, Stockholm
26 mars 2015
5 000 kr
Gunilla Bexell
Ensamkommande flyktingbarn - personlig tragedi och professionell utmaning, Stockholm
26 mars 2015
5 000 kr
Mattias Bohm
Postresuscitation care, Lund 4-5 juni 2015
2 750 kr
Katarina Pihl Lesnovska
Svenska Gastrodagarna i Uppsala, 27 maj 2015.
5 000 kr
Ulrica Melcer
Internationell konferens EAPC i Köpenhamn, Danmark den 8-10 maj 2015
5 000 kr
Andrea Hållstam
Smärtforum, Stockholm 15-16 oktober 2015
3 500 kr
Hanna Lundblad
Kirurgiveckan i Örebro, den 17-21 augusti 2015
5 000 kr
2
Catarina Nahlén Bose
Kardiovaskulära vårmötet i Örebro 22-24 april 2015
5 000 kr
Carina Johansson
6:e Nordiska amningskonferensen i Stockholm, 24-25 september 2015
3 000 kr
Anna Hörberg
Kongress, organisationen för ledningsansvariga inom ambulanssjukvård i Sverige,
Bohuslän 15-17 september 2015.
4 000 kr
Malin Backman
European Cancer Congress i Wien, Österrike 25-29 september 2015
5 000 kr
Lina Palmér
Nordiska Amningskonferensen, Stockholm 23-25 september 2015
6 000 kr
Mirja Neideman
Nätverksträff för epilepsisjuksköterskor, Göteborg 24-25 september 2015
2 400 kr
Ann-Britt Heinemann
Nordisk konferens i barnpalliativ vård, Oslo 25-27 november 2015
4 000 kr
3
Carolin Nymark
Europeiska kardiologföreningens årliga, stora kongress (European Society of Cardiology),
London, 29 augusti-2 september 2015.
5 000 kr
Sofia Andersson
4:e nationella konferensen i Palliativ vård, Malmö 15-16 mars 2016
5 000 kr
Marie Olsen
EDCNS - The European Doctoral Conference in Nursing Science i Graz, Österrike den 8-19
september 2015
5 000 kr
Helena Kueczke
Nätverksträff för epilepsisjuksköterskor i Göteborg, 24-25 september 2015
2 800 kr
Gunilla Olofsson
Nätverksträff för epilepsisjuksköterskor i Göteborg, 24-25 september 2015
2 800 kr
Yvonne Lidén
Globala kongressen Women Deliver, Köpenhamn 17-19 maj 2016
5 000 kr
Monika Israelsson
Globala kongressen Women Deliver, Köpenhamn 17-19 maj 2016
5 000 kr
4
Maria Svedbo Engström
Foundation of European Nurses in Diabetes, i Stockholm, 11-12 september 2015
5 000 kr
Ingrid Abrahamsson
4th Nordic conference on children with feeding disorders i Oslo, 14-15 september 2015
3 500 kr