Kundens bifogade dokument 1

Projekt
Sidnummer
Häradsdomaren 6
1617
1 av 11
Förfrågningsunderlag
Datum
2015-03-26
Vår referens
Fredrik Karlsson
Fastighetsbeteckning
Häradsdomaren 6
Kundnummer
1617
Fastighetsadress
Badvägen 6
Beställare
Carl-johan Claesson
Adress
Badvägen 6
Postadress
191 33 Sollentuna
Telefonnummer
0763-35 04 48
E-post
[email protected]
Ärende
-
-
Tillbyggnad av fritidshus.
Bilagor:
Bilaga 1: 1617-A-Ritn_FFU
Bilaga 2: 1617-K-Ritn_FFU
Bilaga 3: 1617-A-Ritn_Befintligt
För entreprenaden är gällande villkor enligt ABS 09.
Alla arbeten ska utföras fackmannamässigt och enligt gällande branschregler.
Önskad byggstart
Vår 2015
Offert önskas oss tillhanda senast
2015-05-
Alla priser i offertförfrågningsunderlaget är inklusive moms.
Kontaktuppgifter
För platsbesök kontakta fastighetsägarna.
För övriga frågor kontakta Fredrik Karlsson, ByggingenjörsByrån.
Mobil: 070-624 34 83
Vxl: 021-12 29 90
Mail: [email protected]
Tack för visat intresse!
Byggingenjörsbyrån
Kopparbergsvägen 6
722 13 Västerås
Västmanland: +46 (0) 21- 12 29 90
Södermanland: +46 (0)16- 13 03 53
Dalarna: +46 (0)240- 143 10
Mail: [email protected]
Webb: www.byggingenjorsbyran.se
Orgnr: 556705-9968
Innehar F-skattsedel
Projekt
Sidnummer
Häradsdomaren 6
1617
2 av 11
Förfrågningsunderlag
1. Innehållsförteckning
Ärende ............................................................................................................................... 1
Kontaktuppgifter ............................................................................................................... 1
1. Innehållsförteckning ...................................................................................................... 2
2. Allmänna föreskrifter .................................................................................................... 3
3. Generell: Byggteknisk beskrivning & Materialbeskrivning ......................................... 4
4. Utförande för entreprenör ............................................................................................. 6
5. Beskrivning EL, VA, VENT och Målning .................................................................... 9
Ändringar och tillägg ...................................................................................................... 10
Sammanställning ............................................................................................................. 11
Byggingenjörsbyrån
Kopparbergsvägen 6
722 13 Västerås
Västmanland: +46 (0) 21- 12 29 90
Södermanland: +46 (0)16- 13 03 53
Dalarna: +46 (0)240- 143 10
Mail: [email protected]
Webb: www.byggingenjorsbyran.se
Orgnr: 556705-9968
Innehar F-skattsedel
Projekt
Sidnummer
Häradsdomaren 6
1617
3 av 11
Förfrågningsunderlag
2. Allmänna föreskrifter
A. Förutsättningar:
1. Förfrågningsunderlag är framtaget av Byggingenjörsbyrån.
2. Vid utförande av entreprenad med förfrågningsunderlag som ritningsunderlag
ansvarar entreprenör för konstruktion och måttsättning.
3. Vid efterfrågan åtar sig Byggingenjörsbyrån att upprätta Bygghandlingar för
utförande av entreprenad, se eventuellt bifogad offert.
4. Entreprenör har undersökningsplikt avseende byggnaders och installationers
konstruktion, funktion och beskaffenhet.
5. Innan upphandling är avslutad kommer tilltänkt entreprenör att ges tillfälle att
göra kompletterande undersökningar eller revideringar för övertagande av
ansvaret för förfrågningsunderlaget i sin helhet, även vad avser avvikelser
mellan handlingar och verklighet.
B. Övriga åtaganden av entreprenör:
1. Frakt av byggmaterial och avfall.
2. Deponi och avfallshantering.
3. Redskapsbodar och manskapsbodar
4. Eventuell kran eller motsvarande till tunga lyft.
5. Vatten och byggström för behov till byggarbeten utöver befintlig kapacitet.
6. Byggställningar.
C. Åtaganden av Byggherren(BH):
Byggingenjörsbyrån
Kopparbergsvägen 6
722 13 Västerås
Västmanland: +46 (0) 21- 12 29 90
Södermanland: +46 (0)16- 13 03 53
Dalarna: +46 (0)240- 143 10
Mail: [email protected]
Webb: www.byggingenjorsbyran.se
Orgnr: 556705-9968
Innehar F-skattsedel
Projekt
Sidnummer
Häradsdomaren 6
1617
4 av 11
Förfrågningsunderlag
3. Generell: Byggteknisk beskrivning & Materialbeskrivning
A. Grund, bjälklag, väggar och tak:
1. Se bifogade konstruktionsritningar i Bilaga 2_1617-K-Ritn_FFU
B. Dörrar:
1. Köps in och monteras av entreprenören, komplett med foder, lister och smygar
utvändigt och invändigt.
2. Dörruppställning, se ritningar A-49.5-001.
C. Fönster:
1. Köps in och monteras av entreprenören, komplett med foder, lister och smygar
utvändigt och invändigt.
2. Fönsteruppställning, se ritning A-49.5-002.
D. Foder- och Listningsarbeten generellt:
1. Alla listverk utvändigt utföres av entreprenör.
2. Målning utvändigt: grundmålas och färdigstrykes två gånger av entreprenör.
3. Lister invändigt utföres av entreprenör.
4. Målning invändigt: komplett.
5. Taklister: Släta vita, lika befintliga.
6. Golvsocklar: släta, vita, lika befintligt.
7. Dörrfoder: släta, vita, lika befintligt.
8. Fönsterfoder: släta, vita, lika befintligt.
9. Smygar: Släta vitmålade, lika befintligt.
10. Fönsterbräda: Släta vitmålade, lika befintligt.
Byggingenjörsbyrån
Kopparbergsvägen 6
722 13 Västerås
Västmanland: +46 (0) 21- 12 29 90
Södermanland: +46 (0)16- 13 03 53
Dalarna: +46 (0)240- 143 10
Mail: [email protected]
Webb: www.byggingenjorsbyran.se
Orgnr: 556705-9968
Innehar F-skattsedel
Projekt
Sidnummer
Häradsdomaren 6
1617
5 av 11
Förfrågningsunderlag
E. Materialspecifikation:
1. Golv: Parkett, priskategori 250kr/kvm.
2. Golv: klinkers priskategori 350kr/kvm
3. Innerväggar: Släta målade= Gips/Spackling/Slipning/Målning.
4. Innerväggar: Kakel Priskategori 350kr/kvm
5. Innerväggar: Tapetserad vägg så tillhandahåller byggherre tapet.
6. Innertak: Slätt målat= Gips/Spackling/Slipning/Målning.
7. Yttertak påbyggnad: Bandtäckt plåt. Svart
8. Yttertak takkupor: bandtäckt plåt. Svart
9. Fasadmaterial: Vit puts.
F. Rivning:
1. Rivning av befintligt yttertak och befintliga takstolar. befintlig underram och
innertak, sparas.
2. Rivning av befintlig trappa upp mot vinden.
3. Rivning av befintlig trappa ner mot källarplan.
G. Yttertak Påbyggnation:
1. Yttertak: Bandtäckning svart plåt
2. Plåtarbeten: Komplett, enligt gällande regler.
3. Taksäkerhet: Komplett, enligt gällande regler.
4. Dagvattenhantering: komplett med hängrännor och stuprör, svarta.
Byggingenjörsbyrån
Kopparbergsvägen 6
722 13 Västerås
Västmanland: +46 (0) 21- 12 29 90
Södermanland: +46 (0)16- 13 03 53
Dalarna: +46 (0)240- 143 10
Mail: [email protected]
Webb: www.byggingenjorsbyran.se
Orgnr: 556705-9968
Innehar F-skattsedel
Projekt
Sidnummer
Häradsdomaren 6
1617
6 av 11
Förfrågningsunderlag
4. Rumsbeskrivning
A. Källarplan - Trapphus:
1. Ombyggnation av befintlig trappa ner till källare.
2. Exkludera inköp och montage av trappa mellan källarplan och entréplan.
3. Inbyggnation med vägglåda för att dölja befintlig EL-central i trapphus.
4. Vägg: Slätta målade.
5. Tak: Slätt, målat. installation av 4 spotlights placerade på undersidan av trapp
upp mot övervåningen.
B. Entréplan - Trapphus:
1. Ombyggnation av befintlig trappa upp till övervåning.
2. Exkludera inköp och montage av trappa mellan entréplan och övervåningen.
3. Vägg: Släta målade,
4. Tak: Slätt, målat. installation av spotlights.
C. Entréplan - Kök:
1. Rivning och avväxling av befintlig vägg mellan kök och trapp. Öppning i nedre
kant sågas i vinkel med trapplutning. Öppning ca 1,8m lång.
2. Vägg: ny slätmålad vägg mot trappan.
D. Påbyggnad - Allrum
1. Golv: Parkett, 23,07kvm.
2. Vägg: Släta målade,
3. Tak: Slätt, målat.
4. Skorsten: Komplett förlängning av befintlig murstock genom murning samt
genomföringar i tak och takhuv.
E. Påbyggnad - Sovrum 3:
1. Golv: Parkett, 10,21kvm.
2. Vägg: Släta målade.
3. Tak: Slätt, målat.
4. Inredning: Inkludera byggnation av platsbyggd garderob.
F. Påbyggnad - Sovrum 4:
1. Golv: Parkett, 15,97kvm.
2. Vägg: Släta målade.
3. Tak: Slätt, målat.
4. Inredning: Exkludera inköp och montage av garderober och inredning.
G. Påbyggnad - Sovrum 5:
1. Golv: parkett, 9,87kvm.
2. Vägg: Släta målade..
3. Tak: Slätt, målat.
Byggingenjörsbyrån
Kopparbergsvägen 6
722 13 Västerås
Västmanland: +46 (0) 21- 12 29 90
Södermanland: +46 (0)16- 13 03 53
Dalarna: +46 (0)240- 143 10
Mail: [email protected]
Webb: www.byggingenjorsbyran.se
Orgnr: 556705-9968
Innehar F-skattsedel
Projekt
Sidnummer
Häradsdomaren 6
1617
7 av 11
Förfrågningsunderlag
H. Påbyggnad - Klk:
1. Golv: Parkett, 6,67kvm.
2. Vägg: Släta målade.
3. Vägg mot Sovrum 5 tapetseras, BH tillhandahåller tapet.
4. Tak: Slätt, målat.
Byggingenjörsbyrån
Kopparbergsvägen 6
722 13 Västerås
Västmanland: +46 (0) 21- 12 29 90
Södermanland: +46 (0)16- 13 03 53
Dalarna: +46 (0)240- 143 10
Mail: [email protected]
Webb: www.byggingenjorsbyran.se
Orgnr: 556705-9968
Innehar F-skattsedel
Projekt
Sidnummer
Häradsdomaren 6
1617
8 av 11
Förfrågningsunderlag
I.
Påbyggnad - Bad:
1. Golv: klinkers, 6,80kvm.
2. Vägg: kakel.
3. Tak: Slätt, målat, med våtrumsfärg. Installation av spotlights i tak.
4. Inredning: Exkludera inköp av inredning: badkar, Vägghängd Wc, tvättställ,
duschhörna, blandare och pax-fläkt.
5. Inredning: Inkludera montage av inredning: badkar, vägghängd Wc, tvättställ,
duschhörna, blandare och pax-fläkt.
J. Påbyggnad - FRD:
1. Golv: Parkett, 3,44kvm.
2. Vägg: Släta målade.
3. Tak: Slätt, målat.
Byggingenjörsbyrån
Kopparbergsvägen 6
722 13 Västerås
Västmanland: +46 (0) 21- 12 29 90
Södermanland: +46 (0)16- 13 03 53
Dalarna: +46 (0)240- 143 10
Mail: [email protected]
Webb: www.byggingenjorsbyran.se
Orgnr: 556705-9968
Innehar F-skattsedel
Projekt
Sidnummer
Häradsdomaren 6
1617
9 av 11
Förfrågningsunderlag
5. Beskrivning EL, VA, VENT och Målning
A. EL:
1. El-ritningar projekteras av entreprenör samt genomgång med byggherre innan
byggstart.
2. Elinstallationer motsvarande Svensk standard.
3. Inköp av armaturer exkluderas.
4. Montage av armaturer inkluderas.
5. Utbyggnad av befintlig el-central.
6. Besiktning samt driftsättning med intyg om godkännande.
7. Kök: Flytt av befintliga elinstallationer och uttag pga öppning i vägg.
8. Badrum: Installation av väggspotlights ovanför spegeln. Installation av
reglerbar golvvärme, eluttag, dimmer för spotlights i tak
9. Allrum: Installation av 5 eluttag, tv, Bredband, montage av dimmer för
spotlights i taket.
10. Sovrum 3: Installation av 3 eluttag och 1 dimmer för takbelysning.
11. Sovrum 4: Installation av 4 eluttag, 1 lamputtag ovanför fönster, 1 dimmer för
takbelysning.
12. Sovrum 4: Installation av 4 eluttag, 1 lamputtag ovanför fönster. 1 dimmer för
takbelysning
13. KLK: Installation av 2 eluttag, 1 dimmer för spotlights i taket.
B. VVS:
1. Ventilation: Frånluft, Montage av pax-fläkt med grundflöde i Bad.
2. Ventilation: Tilluft genom spaltventiler i Sovrum 3, Sovrum 4, Sovrum 4 och
Allrum.
3. Uppvärmning entreplan: befintligt,
4. Uppvärmning Övervåning: El- golvvärme i Badrummet.
5. Uppvärmning Övervåning: Radiatorer i Sovrum 3, Sovrum 4, Sovrum 5,
Allrum, Klk och Frd.
6. (Sidoanbud) Uppvärmning Övervåning: Ändring ifrån radiatorer till komplett
system med vattenburen golvvärme på övervåning.
7. VA: Dragning av vatten och avlopp till Bad
8. Exkludera inköp av inredning: badkar, vägghängd Wc-stol, handfat duschhörna
och blandare.
9. Inkludera montage av inredning: badkar, Vägghängd Wc-stol, handfat
duschhörna och blandare.
C. Målning:
1. Exteriört: Påbyggnad komplett grundmålning och färdigstrykning 2 gånger av
väggar, foder, lister, smygar, takfot och takutsprång.
2. Exteriört: Ommålning av samtliga fönster utvändigt samt fönsterbleck.
3. Exteriört Lagning av befintlig fasad pga skruvhål ifrån tidigare fönsterluckor.
4. (Sidoanbud) Exteriört: Komplett målning av befintlig fasad.
5. Interiört: Enligt rumsbeskrivning komplett målning av väggar, tak, foder, lister
och smygar.
Byggingenjörsbyrån
Kopparbergsvägen 6
722 13 Västerås
Västmanland: +46 (0) 21- 12 29 90
Södermanland: +46 (0)16- 13 03 53
Dalarna: +46 (0)240- 143 10
Mail: [email protected]
Webb: www.byggingenjorsbyran.se
Orgnr: 556705-9968
Innehar F-skattsedel
Projekt
Sidnummer
Häradsdomaren 6
1617
10 av 11
Förfrågningsunderlag
Ändringar och tillägg
Punkta upp de ändringar och tillägg som utifrån underlaget har gjorts.
Ex. 1: 3.D.5 Ändrat: från parkettgolv till klinker 6 kvm.
Ex. 2: 2.c.1 Ändrat: Punkten borttagen och ej medräknad.
Kod
Byggingenjörsbyrån
Kopparbergsvägen 6
722 13 Västerås
Ändring/Tillägg
Västmanland: +46 (0) 21- 12 29 90
Södermanland: +46 (0)16- 13 03 53
Dalarna: +46 (0)240- 143 10
Mail: [email protected]
Webb: www.byggingenjorsbyran.se
Orgnr: 556705-9968
Innehar F-skattsedel
Projekt
Sidnummer
Häradsdomaren 6
1617
11 av 11
Förfrågningsunderlag
Sammanställning
Redovisa alla kostnader så detaljerat som möjligt. Lägsta detaljeringsnivå på
specificering sker enligt nedanstående tabell.
Specificering
Materialkostnad
Total arbetskostnad
Vid tillägg och ändring debiteras
Kostnad
Kr/h
Total kostnad (ex.moms)
Total kostnad (ink.moms)
Byggingenjörsbyrån
Kopparbergsvägen 6
722 13 Västerås
Västmanland: +46 (0) 21- 12 29 90
Södermanland: +46 (0)16- 13 03 53
Dalarna: +46 (0)240- 143 10
Mail: [email protected]
Webb: www.byggingenjorsbyran.se
Orgnr: 556705-9968
Innehar F-skattsedel