Mellanstora solcellspaketet 6 kW

Mellanstora solcellspaketet 6 kW
Paketet innehåller:
• Solcellsmoduler 250W Grade A+
(Europatillverkade)
• Växelriktare SMA eller Kostal
(Europatillverkade)
• Monteringssystem i aluminium
• Energimätare för den totala produktionen
• Montering och installation av behörig personal
• Kontakt med kundens lokala nätbolag
• Driftsättning
• Hjälp med ansökan och tilldelning av Elcertifikat
Garantier
25 års effektgaranti på solpanelerna
5 års garanti på växelriktare
Pris
106 000 SEK*, inklusive ROT avdrag.
(ROT avdrag 21 000 SEK)
* Priset gäller vid ”standardinstallation” i Mälardalen.
Vid installation i andra delar av landet tillkommer ett pristillägg beroende på var i landet som installationen skall göras.
Övriga tjänster som ingår
• Ett förmånligt producentavtal där
Telge Energi köper ditt överskott
av solkraft samt tilldelade elcertifikat
och ursprungs­garantier. Ersättning på
f. n. 60 öre/kWh (2015) är rörlig och
följer pris­utveckling på elmarknaden.
• Förutom ersättning från Telge Energi kan
du få skatte­reduktion med 60 öre/kWh
på överskottsel som matas ut på elnätet.
• Hjälp med överföring av mätvärden av
brutto­produktion till Energimyndigheten för utfärdande av Elcertifikat och
Ursprungs­­garantier.
Extra kostnader kan tillkomma på grund av
• Huset står på otillgänglig plats.
• Högt till takfot.
• Branta tak (>40 graders taklutning).
• Solpaneler fördelade på flera fält.
• Komplettering av elcentral.
• Kablage mellan inverter och elcentral
överstiger 15 m samt att kanalisation
krävs genom betongvalv.
• Behov av olika lyftanordningar.
Standardinstallation
Den standardinstallation som ingår i
paketen gäller 1- eller 1 ½-planshus med
tegel- eller plåttak. 4 m till takfot gäller.
Hus som har papp, gummi eller annat tak
behöver separat offert. För att kunna ta del
av detta erbjudande till detta förmånliga
pris ska följande krav uppfyllas:
• Lutningen på taket kan vara som mest
40 grader och det ska finnas en samman­­
hängande takyta utan hindrande föremål
där systemet kan monteras.
• Växelriktaren ska kunna placeras i samma
byggnad som solcellssystemet, på en vind,
rum på övervåningen eller på fasaden.
Elcentral ska finnas i samma hus och ska
ha lediga säkringar för installationen.
• Det ska finnas jämn mark framför huset,
som det går att sätta en ställning på.
• Arbetet ska kunna utföras på dagtid.
Vid andra förutsättningar lämnas offert.
För mer information, kontakta Telge Energi via e-post på
[email protected] eller telefon på 020-34 40 40.