(YPG30F) höstterminen 2015 - Institutionen för pedagogik och didaktik

1
Välkommen till kursen Handledning för yrkeslärare, 7.5 hp
(YPG30F) höstterminen 2015
Kursen startar tisdagen den 15 september kl. 09.00 i sal 1508 vid Institutionen för pedagogik och
didaktik, Frescativägen 54 (se kartan sista sidan).
Allmän kursinformation
Kursen ges på halvfart med internetbaserad distansundervisning och 3 obligatoriska kursträffar i
Stockholm. På kurshemsidan finns all information du behöver inför kursstart, med kursplan, schema
och studiehandledning. Kurshemsidan hittar du här.
Om du inte kan närvara vid första tillfället är det viktigt att du kontaktar kursansvarig lärare
Katarina Lagercrantz All ([email protected]) och meddelar frånvaron.
Schema
Du hittar kursens schema genom att klicka på länken nedan:
Schema Handledning för yrkeslärare, 7.5 hp HT-15
Du kan också söka efter schema på kurskod (och tidsperiod) eller logga in i schemaverktyget efter att
du registrerat dig så får du upp schema för de kurser du är registrerad på
Universitetskonto
Som ny student skapar du ett användarkonto via www.antagning.se och får ett användarnamn och
lösenord sänt till din hemadress. Samma användarnamn och lösenord använder du för att aktivera
ditt Universitetskonto. För att aktivera kontot loggar du in på: www.su.se/aktivera.
Universitetskontot ger tillgång till inloggning i datorsalarna, webbmail, Mondo, utskrifter, inloggning
vid bibliotekets e-tjänster och annat. Du behöver också ha ditt universitetskonto för att kunna
webbregistrera dig på utbildningen.
Webbregistrering
Du registrerar dig på kursen genom att logga in på www.minastudier.su.se med ditt universitetskonto. Webbregistreringen öppnas den 13 augusti och stänger 24 augusti. Om du inte registrerar dig
Institutionen för pedagogik och didaktik
Stockholms universitet
Institutionen för pedagogik och didaktik
106 91 Stockholm
Besöksadress:
Frescativägen 54
www.edu.su.se
Telefon: 08-16 20 00 (vxl)
Telefax: 08-15 83 54
E-post: [email protected]
inom utsatt tid förlorar du din plats till någon som har en reservplats. Har du frågor om
webbregistrering kontakta kursadministratören, se kontaktuppgifter nedan.
Efter registrering och aktivering av ditt universitetskonto får du bland annat tillgång till vår lärplattform Mondo och aktuell kurssajt samt biblioteks- och kopieringskort. Observera att du måste
vara registrerad för att kunna få studiemedel från CSN.
Kontaktuppgifter
Om du har frågor om kursens innehåll (schema, litteratur etc.) eller närvaro kontakta kursansvarig
Katarina Lagercrantz All, [email protected] . Vid administrativa frågor som rör t.ex.
registrering kontakta kursadministratör Susanne Hallander, [email protected]
Återbud/Avbrott
Om du har tackat ja till utbildningen men har ändrat dig så är det viktigt att du meddelar detta till
kursadministratören snarast möjligt så att någon annan kan ta din plats.
Om du anmäler ditt avbrott senast tre veckor efter kursstarten så rapporteras detta in i Ladok som
ett s.k. ”tidigt avbrott”. Det innebär att du inte anses ha påbörjat dina studier och du kan därför söka
till kursen på nytt vid ett senare tillfälle.
Om du meddelar avbrottet senare än tre veckor så betecknas det som ett studieavbrott. Eftersom du
inte kan bli antagen till samma utbildning mer än en gång får du efter ett studieavbrott endast återgå
till utbildningen och delta i undervisningen i mån av plats.
Litteraturlista
Claesson, Silwa. (2002). Spår av teorier i praktiken. Några skolexempel. Lund: Studentlitteratur. ISBN:
9789144047553 Sidor 152
Hägg Kerstin, Kuoppa Svea-Maria. (2007. Professionell vägledning: Med samtal som redskap.
Studentlitteratur. ISBN:9144015372, ISBN: 9789144015378, Sid. 141
Lauvås, Per & Handal, Gunnar. (2008). Handledning och praktisk yrkesteori. Polen: Studentlitteratur.
Antal sidor, 384
Löw, Ole. (2011). Pedagogisk handledning Studentlitteratur AB. ISBN: 9789144068862 Sidor 230
Selander, Staffan & Selander, Ulla-Britt. (2007). Professionell handledning. Studentlitteratur AB.
ISBN: 9789144007724 Sid 82
Smith, Kari. (2010). Assesing the Practicum in teacher education-Do we want mentors to agree.
Studies in Educational Evaluation. 36 (2010) 36-41
2
http://www.sciencedirect.com.ezp.sub.su.se/science/article/pii/S0191491X10000131 2015-06-16, kl
10:31
Valfri litteratur efter samråd med läraren
Välkommen!
Med vänliga hälsningar
Kursansvarig lärare
Katarina Lagercrantz All
Karta
Institutionen för pedagogik och didaktik finns på Frescativägen 54, bakom Naturhistoriska
riksmuseet:
3
4