Antagningsprov till spetsutbildningen

Da
mm
fri
en
sko
la
att
räk
na
me
d
Välkommen till
Dammfriskolans antagningsprov till
spetsutbildningen i matematik 2015
21 mars 10.00-12.00
Antagningsprov till spetsutbildningen i matematik, Dammfriskolans matsal. Anmäl senast den 15 mars om du vill delta.
Eller
7 april 15.00-17.00
Antagningstest II till spetsutbildningen i matematik, Dammfriskolans matsal. Anmäl senast den 26 mars om du vill delta.
25 april Öppet hus, Dammfriskolan.
11-12 maj intervjuer, Dammfriskolan. Eleverna meddelas via
mail vecka 19.
22 maj skickas antagningsbesked ut.
Ta med penna och suddgummi. Övriga hjälpmedel
tillhandahåller vi på skolan.
Vi bjuder på frukt.
Jörgen Håkansson
Rektor på Dammfriskolan
0709-341800
DAMMFRISKOLAN
Dammfrigången 9
217 45 Malmö
Anders Sandström
Biträdande rektor på
Dammfriskolan 7-9
0709-341802
Mer information hittar du på
www.malmo.se/grundskola (Dammfriskolan)
eller dammfri.skola.malmo.se/
Spetsutbildning matematik
p
En s
ning
ld
utbi
Dammfriskolan
de
an
änn
t
u
med
ar
ing
man