Inbjudan till Folkbildningstinget 2015

Hola folkhögskola
9 juni
Folkbildningstinget 2015
Vill du ha möjlighet att träffa andra folkbildningsaktörer i Västernorrland för att inspireras,
diskutera samverkansområden och lyfta viktiga framtidsfrågor?
Då är du välkommen till Folkbildningstinget på Hola folkhögskola den 9 juni!
Folkbildning - för ett Sverige
Pris och anmälan
Kostnaden för deltagande 180 kronor
exklusive moms och då ingår fika och lunch.
Drygt 115 000 människor invandrade till Sverige år 2013. Samma år var drygt 1,5 miljoner,
16 procent av Sveriges befolkning, födda
utomlands. Det är av stor vikt att mottagning,
integrationen och vägen in i samhället fungerar.
För de som anländer till Hola folkhögskola
dagen före finns möjlighet att övernatta i
enkelrum med egen dusch och toalett.
Kostnad för deltagande och övernattning är
685 kr.
Hur kan vi inom folkbildningen arbeta med
integration och hur kan vi samverka kring
dessa frågor? Det blir en spännande dag där
möten och samtal står i fokus.
Anmäl dig senast fredag den 29 maj via den
här länken eller klistra in följande adress i din
webbläsare: http://bit.ly/1GrONdA
Program för dagen
9 juni 09:30 - 16:00
09:30 Smörgås och kaffe
One Sweden är ett nätverk av svenska
10:00 Välkommen
10:15 Några exempel på hur vi arbetar med
integration:
• Etableringskurs på folkhögskola
• Världens kvinnor - Örnsköldsviks folkhögskola
• Allmän kurs - Härnösands folkhögskola
• Bibliotek mot rasism - Länsbiblioteket
organisationer med det gemensamma målet att ta tillvara på och utveckla kraften och potentialen hos unga och att skapa möten och dialog mellan olika samhällsgrupper, för ett mer demokratiskt, inkluderande och ekonomiskt framgångsrikt
Sverige.
- Ålsta folkhögskola
• ABF:s integrationsarbete
12:45 One Sweden inspirationsföreläsning
• NBV - asylverksamhet
11:45 Lunch
14:10 Eftermiddagsfika
14:30 Gruppsamtal: Hur kan vi inom
folkbildningen samverka för integration?
15:30 Återsamling och avslutning
16:00 Slut
Folkbildningstinget anordnas av Landstinget Västernorrland • www.lvn.se/folkbildning