AXQJ-RMF 6/10(12) kV

Kraftkablar 12 kV
AXQJ-RMF 6/10(12) kV
Användning
Halogenfri, flamskyddad och självslocknande vid brand. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och
ej skadlig för elektronisk utrustning. Kabeln är i första hand utvecklad för förläggning inomhus, tunnlar etc. Kabeln kan förläggas utomhus och
i mark. Plöjning rekommenderas ej.
Alternativ beteckning
SE-N10XC7Z1-AR
Brandspridningsklass
F4 enligt SS 424 14 75
samt SS-EN 50266
Standard
SS 424 14 16
CENELEC HD 620 Part 10 Section M
CENELEC HD 604 (halogenfria mtrl)
IEC 60754-1, -2 (korrosiva gaser)
SS-EN 50268-2 (röktäthet)
Konstruktion
Ledare:
Inre ledande skikt:
Isolering:
Yttre ledande skikt:
Bandning:
Skärm:
Mantel:
Märkexempel:
Ledarantal
x area
mm2
3x50/16
3x95/25
3x150/25
3x240/35
Miljödeklaration
AXQJ-F, -RMF
Stötspänning
75 kV
Temperaturområde
I kontinuerlig drift max.
ledartemp: 90 ºC. Lägsta
kabeltemperatur vid
förläggning -20 ºC, under 0 ºC
skall försiktighet iakttagas.
Böjningsradie
Vid fast montering: 8 x D
Under utdragning: 12 x D
Vid plöjning: 8 x D
Fåtrådig, rund och komprimerad aluminium enl. IEC 60228 klass 2, längsvattentät
Sprutat
PEX, min. tjocklek = 2,96 mm
Fastsittande
Ledande band
Glödgade koppartrådar
Halogenfri polymer, svart
AXQJ-RMF 12 kV 3x150/25 LT F4 DRAKA "Datum", metermärkt
Diameter
över
isolering
mm
15,3
18,6
21,5
25,4
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/km
Stand.längd
m
Leveransform
E-nr
42,0
49,5
56,5
65,5
1440
2135
2845
3945
500
500
500
500
K18
K20
K22
K24
0071210
0071910
0071230
0071920
Elektriska data vid +20 ºC
Ledarantal
x area
mm2
Ledarresistans
Ω/km
Skärmresistans
Ω/km
Induktans
mH/km
Reaktans
Ω/km
Kapacitans
μF/km
3x50/16
3x95/25
3x150/25
0,641
0,320
0,206
1,2
0,8
0,8
0,34
0,31
0,29
0,11
0,10
0,09
0,23
0,30
0,35
Kapacitiv
laddnings
ström/fas
A/km
0,5
0,6
0,7
Draka Kabel Sverige AB. Vi reserverar oss för förändringar till följd av den löpande produktutvecklingen och/eller eventuella normförändringar.
Kapacitiv
jordsl.
ström
A/km
1,4
1,8
2,0
AXQJ-RMF 6/10(12) kV Forts
Ledarantal
x area
mm2
Ledarresistans
Ω/km
Skärmresistans
Ω/km
Induktans
mH/km
Reaktans
Ω/km
Kapacitans
μF/km
3x240/35
0,125
0,6
0,27
0,09
0,43
Kapacitiv
laddnings
ström/fas
A/km
0,8
Kapacitiv
jordsl.
ström
A/km
2,5
Elektriska data
Ledarantal
x area
mm2
Bel. förmåga
vid ledartemp. 65 ºC
i mark
A
Bel. förmåga
vid ledartemp. 65 ºC
i luft
A
3x50/16
145
130
3x95/25
205
190
3x150/25
260
250
3x240/35
340
330
Nominella värden om inget annat anges.
Bel. förmåga
vid ledartemp. 90 ºC
i luft
A
160
230
305
400
Max
korttidsström i led.
under 1 sek.
vid begynnelsetemp 65 ºC, kA
5,2
9,9
15,6
25,0
Max
korttidsström i led.
under 1 sek.
vid begynnelsetemp 90 ºC, kA
4,7
8,9
14,2
22,7
Förutsättningar
- Max ledartemperatur 90 °C
- Marktemperatur 15 °C
- Lufttemperatur 20 °C
- Markens värmeresistivitet 1,0 °K*m/W
- Förläggningsdjup 0,65 m
- Frekvens 50 Hz
Draka Kabel Sverige AB, Vallgatan 5, SE-571 88 Nässjö, Sverige
Draka Kabel Sverige AB. Vi reserverar oss för förändringar till följd av den löpande produktutvecklingen och/eller eventuella normförändringar.
Max
stötström
kA
55
65
70
70