EN PSYKOLOG - Kårkulla samkommun

Kårkulla samkommun ger service till svenskspråkiga personer med funktionsnedsättning och
vård för rusmedelsmissbrukare. Samkommunen driver också landets enda svenskspråkiga
arbetsklinik. Kårkulla är en av Svenskfinlands största arbetsgivare med ca 1000 anställda och
100 verksamhetsställen.
Vi söker
EN PSYKOLOG
till omsorgsbyrån i Vasa under tiden 23.11.2015–10.10.2016 (eller enligt överenskommelse).
Du ingår i ett inspirerande och mångprofessionellt team. Du arbetar med barn, ungdomar
och vuxna med funktionsnedsättning, deras familjer och personer i deras närmiljö utgående
från nätverkstänkande och ett teamarbete. Det geografiska arbetsområdet är mellersta och
södra Österbotten med placering på omsorgsbyrån i Vasa.
Behörighet: Legitimerad psykolog och sådan kännedom om området som uppgiften
förutsätter. Goda kunskaper i svenska och finska krävs.
Lön enligt kollektivavtalet AKTA. Anställningen inleds med prövotid. Den valda ska innan
tjänsten tillträds uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd och ett utdrag ur
straffregistret.
Ansökan med CV sänds till [email protected] eller till Omsorgsbyrån i Vasa,
Fredsgatan 16B, 2.1 vån., 65100 Vasa. Ansökan ska vara oss tillhanda senast den 9.10.2015
kl. 16
Närmare information ger regionchef Kirsi Louhi-Timmerbacka, tfn 0247 431600, [email protected]
22.9.2015