Karaktärisering av klinker med avseende på reaktivitet

EXAMENSARBETEN INOM KEMI C
Företag:
Cementa AB/Cementa Research
Skeppargatan 1
624 48 Slite
Titel på projekt:
Karaktärisering av klinker med avseende på reaktivitet.
Beskrivning av projekt:
Syftet med arbetet är att utifrån givna produktions förutsättningar karatisera klinkers kemiska
innehåll och struktur, klinkerns reaktivitet bestäms sedan som följande cementegenskaper:
Värmeutveckling.
Hållfasthetsutveckling.
Bindetid.
Arbetet är utformat för att motsvara ett examensarbete på 15-30 poäng beroende på
omfattningen av undersökningen. All utrusning, utbildning och handledning kommer att finnas på
plats i Slite.
I ett examensarbete ingår förutom det praktiska arbetet och utvärdering av resultat en inledande
litteratursökning inom ämnesområdet och en sammanställning av resultatet av denna inkluderat
en beskrivning av klinkerproduktionen.
Del 1 innebär att samla klinkerprover under ordinarie produktion för att sedan genomföra följande
analyser/undersökningar på:


Klinker
o Kemisk analys (XRF).
o Mineral sammansättning (XRF).
o Struktur och haltbestämning av mineraler (Rietveldt).
o Malning till cement med energi bestämning.
Cement
o Värmeutveckling (TAM).
o Bindetid.
o Hållfasthet.
Utvärderingen omfattar att se hur variationen i klinkern påverkare cementens egenskaper och se
vilka egenskaper som gynnas av en viss klinkerstruktur.
Del 2 innehåller ett styrt försök vid produktionen. Syftet är att förändra klinkerstrukturen efter de
resultat som i del 1 visat sig gynnsammast för de olika cementegenskaperna och verifiera detta.
Omfattningen av analyser/undersökningar är de samma som del 1.
Kontaktperson hos företaget (namn, telefon, e-post):
Tina Hjellström, tel 0498 281342, e-mail [email protected]
Handledare ÖrU:
Professor Mattias Bäckström, tel 019-303965, e-mail [email protected]öru.se
Examinator ÖRU:
Professor Stefan Karlsson, tel 019-303705019-303705, e-mail [email protected]öru.se
Tidsperiod:
2015-09-01 – 2016-01-30