Ansökningsblankett till Ungdomsarbete i orten hittar du här

Ansökningsblankett till Fryshusets folkhögskola.
Jag söker distanskursen Ungdomsarbete i orten på Fryshusets folkhögskola
Namn
Personnummer
Adress
Postnummer
Ort
Telefon
E-mail
Medborgarskap
Tidigare studier
Grundskola
Gymnasium
Annan utbildning
Antal år/term
Min arbetsgivare stöder min ansökan till denna kurs.
Ja
Nej
Beskriv Ditt nuvarande arbete.
Hur fick jag kännedom om denna kurs.
Fryshusets hemsida
Till denna ansökan bifogas:
Datum:
Folkhögskola.nu
•
•
Kamrater
Annat
Personbevis för studier
Personligt brev
Underskrift:
Vi gör det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen
Mårtensdalsgatan 2-8, 120 06 Stockholm l Växel 08-691 76 00 l [email protected] l www.fryshuset.se