Nyhetsbrev - Juni 2015 - Sveriges Åkeriföretag

”52 %”
NYHETER FRÅN REGION NORR
Seminarier under lasbilsträffen i
Ramsele
Sveriges Åkeriföretag Norr, Trygg Hansa, Statoil och
Polisen erbjuder fristående seminarier under båda
mässdagarna i Ramsele, 18 och 19 september.
Ingen föranmälan krävs, drop in och kostnadsfritt. Vi
bjuder på lunch och fika i samband med seminarierna.
Välj det som är intressant för dig!
Plats: Ramsele Kongress & Forskarscentrum
För tider och program, se vår hemsida.
Kontakta Göran Danielsson, SÅ Norr, vid frågor och
funderingar, 0771-16 10 00.
Juni 2015
Markant ökning av andelen utländska
fordon i Norrbotten
För 5:e gången sen 1998 har Sveriges Åkeriföretag Norr
genomfört en trafikräkning i regionen. Under 24 timmar
räknades den tunga lastbilstrafiken och ursprungsbestämdes. Samtliga fem trafikmätningar har genomförts
på samma plats och under samma dygn. Resultatet visar
på ett marginellt ökat antal fordon men en markant ökad
andel utländsk trafik jämfört med den senaste mätningen.
Platsen som mätningarna genomförts på är trafikplatsen i
Töre i Norrbotten där E4 och E10 korsar varandra. Trafikräkningen pågick mellan 14:00 den 2 juni till 14.00 den 3
juni.
- Vi har räknat samtliga tunga lastbilar och ekipage över 16
ton, säger Carina Ahlfeldt, regionchef Sveriges
Åkeriföretag Norr
Resultatet visar på att andelen utländsk trafik ökat från 26
% 2010 till 38 % 2015. 1998 låg andelen på 18 %.
Läs mer på vår hemsida.
Kemikalier och klassificering/märkning enligt CLP
Aktuellt just nu:
Seminarier i Ramsele, 18-19 sep
Fristående seminarier, drop in!
Helvecka YKB - vecka 34 i Umeå
Läs mer och gör din bokning
Mittia
14-15 Augusti
Medlemskryssning
Helsingfors, 25 - 27 september
Alla kemiska produkter som säljs ska vara klassificerade
med avseende på sina fysikaliska faror, hälsofaror och
miljöfaror. Information om produkternas farliga egenskaper och hur man ska skydda sig själv och miljön ska
lämnas i form av märkning på förpackningen.
Regler om klassificering, märkning och förpackning av
kemiska ämnen och blandningar finns i den nya CLPförordningen (EG) nr 1272/2008, som gäller i hela EU.
CLP-förordningen ersätter äldre regler om klassificering
och märkning som finns i Kemikalieinspektionens
föreskrifter (KIFS 2005:7).
CLP innebär stora förändringar jämfört med tidigare
system för klassificering och märkning. Gäller alla blandningar från 1 juni 2015
Läs mer.
Sveriges Åkeriföretag Norr, Storgatan 28 F, 903 21 Umeå
Tel: 0771-16 10 00 epost: [email protected]
Nyhetsbrevet utkommer 10 ggr/år
och skickas till medlemmar via epost.
Ansvarig utgivare: Carina Ahlfeldt
Nyhetsbrev - Juni 2015
Nytt registreringsbevis skickas ut för
släpvagnar med bruttovikt på 37 och
38 ton
Den 1 juni 2015 höjdes den tillåtna bruttovikten för
släpvagnar, som får dras på vägar med bärighetsklass 1,
från 36 till 38 ton. Transportstyrelsen har inte hunnit göra
nödvändiga justeringar i vägtrafikregistret.
Det innebär att registret visar en skattevikt på 36 ton fast
vissa släpvagnar egentligen kan ha en skattevikt på 38 ton.
Totalt berörs ägare till cirka 7 000 tunga släp. Nya registreringsbevis kommer att skickas ut under sommaren.
Läs mer på Transportstyrelsens hemsida.
Nu finns vi även på facebook.
Följ oss:
www.facebook.com/akerinorr
Öppettider på kontoret i sommar
Mellan 15 maj och 15 september har vi sommartid på
kontoret och har öppet mellan 08.00 - 16.00.
Kontoret har semesterstängt under vecka 28-31.
Trevlig sommar önskar Carina, Lena, Mats, Göran och
Lotta!
Sveriges Åkeriföretag Norr i
Almedalen
Sveriges Åkeriföretag Norr kommer att finnas resresenterade under Almedalsveckan.
Vi har bjudit in riksdags- och kommunalpolitiker i
regionen för stt diskutera transportsektorn i Sverige med
fokus på Norrlands behov och försutsättningar.
Skogslogistikträff 2015
I samband med Skogsnolia som hölls 11-13 juni i Umeå,
arrangerade SÅ norr en Skogslogistikträff i Umeå där flertalet intressanta föreläsare bjöds in att tala. Totalt deltog
drygt 30 personer från Norrland.
Ulrik Långberg, Sveriges Åkeriföretag pratade bland
annat om regelefterlevnad och 64-tons frågan. Krister Palo,
Trafikverket berättade om deras arbete med BK 74. Jonas
Eriksson, Norra Skogsägarna delgav beställarsidans
utmaningar med bl.a. svaveldirektivets påverkan. Skogforsk och Johanna Funck delade med sig av erfarenheter
kring HCT-fordon. Även Trafikpolisen, Trygg Hansa och
Edward Riedl, moderat riksdagsledamot och representant
från Trafikutskottet hade var sitt pass.
En längre artikel kommer i nästa nummer av Norråkarn.
Helvecka YKB i Umeå
Vecka 34, 17-21 augusti
Åtgärdsvalstudie E12:an
Den 3-4:e juni genomfördes en avslutande workshop
gällande Åtgärdsvalstudie E12. Deltagare från Norge,
Sverige och Finland fanns representerade.
Möt oss på Mittia
Vi på Sveriges Åkeriföretag finns på plats under Mittiamässan den 14- 15 augusti.
Missa inte konferens ”Tyngd i utveckling inom skogslogistik” Fredag den 14 aug kl. 10-14.
Folkparkens restaurang. Ingen föranmälan krävs.
Välkommen!
En åtgärdsvalsstudie är en metod som grundar sig på
dialog. Metoden används i tidigt planeringsskede och ska
leda till att vi får transportlösningar som ger större effekt
tillsammans.
Deltagarna arbetade i grupper där de viktigaste åtgärderna
för att utveckla stråket prioriterades. När prioriteringarna
summerades i grupperna var målhastighet 100km/h högst
prioriterad med gränsöverskridning på andra plats.
Därefter följde järnväg och kollektivtrafik.
Läs mer.
Sveriges Åkeriföretag Norr, Storgatan 28 F, 903 21 Umeå
Tel: 0771-16 10 00 epost: [email protected]
Nyhetsbrevet utkommer 10 ggr/år
och skickas till medlemmar via epost.
Ansvarig utgivare: Carina Ahlfeldt