LiU-TurRetur, 1 december 2015

LiU-TurRetur,
1 december 2015
Informationspass för nominerade LiTH-studenter
Åsa Karlsson, rum Origo-2203
Annika Holm, rum Origo-2202 och Täppan-6124 (oftast onsdagar)
[email protected]
Agenda
• Vilka är vi och var finns vi?
• Vad händer nu?
• Innan du åker
• Studieavgift
• CSN, stipendier och ekonomiskt bidrag
• Visum och boende
• Antagningsbesked
• Ändring av studieperioden
• När du kommit fram
• Medan du är utomlands
• När du kommer hem
• Checklista
• Viktiga länkar
•
Frågor
Vilka är vi?
•
Åsa Karlsson – Utresande till Japan/Kina/Taiwan, Singapore
Rum: Origo-2203
Annika Holm – Utresande till övriga länder
Rum: Origo-2202
En dag/ vecka på Campus Norrköping, Täppan-6124
•
Internationella samordnare på LiTH International
mail: [email protected]
•
Aktuell info: startsidan
Tidsbokning
Drop-in tider
•
Två brevlådor i Origo-2202 för in och ut post till LiTH International
•
Postfack i Täppan (märkt: Annika Holm)
Vad händer på vägen mot dina utlandsstudier?
Tidigare
• Steg 1 – Gå till utresewebben, ta reda på
behörighetskraven (Regelverk), kolla
Sökportalen, prata med gamla studenter,
bestäm vilka länder
• Steg 2 – Gå till partneruniversitetens
hemsidor, kolla språkkrav och hitta kurser
• Steg 3 – Intresseanmälan till LiTH
International
• Steg 4 – LiTH fattar beslut om nominering
• Steg 5 – Studenten tackar ja eller nej till
nominering
• Steg 6 – LiTH nominerar studenten till
partneruniversitet
• Steg 7 – Diskutera kursval med
utbildningsledare och ta fram
studieplan/Learning Agreement
Aktuellt
• Steg 8 – Studenten ansöker till
partneruniversitet
• Steg 9 – Partneruniversitet gör
antagning (obs nominering är
ingen garanti för antagning!)
Innan du åker
• Studieplan
Kopia till LiTH International när den är godkänd och signerad av din
utbildningsledare!
- Erasmus+ Learning Agreement (Erasmusstudenter)
- Nordplus Learning Agreement (Nordtek)
- Study Plan (utanför Europa och Schweiz)
•
Hyra ut ditt boende under tiden du är borta
två sätt att annonsera är via LiUs anslagstavla eller KOMBO
• Kom ihåg – det är ditt projekt!
– ditt ansvar att hitta kurser
– fylla i och skicka ansökan i tid
– söka bostad
– ta reda på visumregler
Intyg
Från LiTH International
Maila till oss,
dokument skrivs ut av oss,
signeras och stämplas
Student fyller först i data,
mailar till oss för signatur och
stämpel
•
Official Transcript of Records –
Betyg från LiU (Ladokutdrag)
•
Certificate of Student Status –
Intyg från Ladok om att du är en registrerad student vid LiU
•
Nomineringsintyg
(för stipendieansökan, uthyrning av lägenhet, etc)
•
Språkintyg för engelska (nivå B2)
• Följ instruktion: Nominerade utbytesstudenter
Språkintyg utöver eng. B2
•
Språkintyg, tyska, spanska eller franska
Steg 3 från gymnasiet
Maila/ visa gymnasiebetyget, vilket också bifogas i ansökan
Intyg gällande språkkunskaper motsvarande A2
Studieavgift, ekonomi
•
Utbytesstudenter betalar ingen studieavgift (tuition fee)
•
Studenten svarar för övriga kostnader, ex:
 mindre anmälningsavgifter
 uppehälle
 bostad
 kurslitteratur
 ev. tilläggsförsäkringar
 resor
CSN
•
Som utbytesstudent är du fortfarande student vid LiU och du är berättigad till
studiemedel från CSN
Vi registrerar alla utbytesstudenter i Ladok på utbytestermin
CSN hämtar info från Ladok (du kan inte se utbytet i Studentportalen)
•
Du behöver inte skicka in något intyg om deltagande i utbytesstudier
Men du behöver styrka studietiden till CSN
(bifoga terminsdatum, utdrag från internet räcker)
•
Du ska vara programregistrerad vid LiTH under hela din studieperiod
utomlands
för att visa att du är studerande vid LiU
Stipendier och ekonomiskt bidrag
• Erasmus
Inom EU får Erasmusstudenter Erasmusstipendium (mer info från IO)
• Studenter till Schweiz
stipendium från den schweiziska staten (administreras av mottagande lärosäte)
• Nordtek (en gren under Nordplusnätverket)
Nordtekstipendium, utbytesstudier via våra Nordtek avtal inom Norden
Stipendiet utbetalas endast om LiU får medel för detta syfte
• LiTH bidrag
Resebidrag för utbytesstudier utanför Europa (6.000-10.000kr)
Mer info längst ner på sidan, Nominerade utbytesstudenter
Visum och boende
•
Studentens ansvar!
Visum
•
Kan sökas när du har fått antagningsbesked från
partneruniversitetet
•
Olika processer i olika länder
•
Kolla med partneruniversitetet och ambassaden
Boende
•
Info från partneruniversitetet
•
Faktablad och sökportal
•
Kolla med tidigare studenter
Antagningsbesked från partneruniversiteten
•
Antagningsbeskedet skickas direkt till dig eller till
LiTH International
•
Om du inte har hört något senast 2 månader innan
studiestarten, kontakta LiTH International
[email protected]
Ev. ändring av studieperioden utomlands
•
Om du ångrar dig och inte åker iväg på utlandsstudier
Kontakta
LiTH International [email protected]
•
Om du vill förkorta eller önskar förlänga din utlandsvistelse
1. Kontakta
LiTH International, vi frågar:
2. Din utbildningsledare
3. partneruniversitet
4. Informerar International Office (IO)
(Erasmusstudenter)
5. Du kontaktar CSN
När du kommit fram – Programregistrering
• Programregistrering varje termin
Studentportalen
• OBS! Ej registrering på kurser vid LiU
(undantag: kandidatarbete / examensarbete)
När du kommit fram - CoA
Nordtek, Schweiz och utanför Europa:
1. Certificate of Arrival, CoA från hemsida
2. Underskrift och stämpel från partneruniversitet
3. Skanna in och maila till: [email protected]
Erasmus+:
1. Certificate of Attendance, CoA se Erasmustipendium
2. Underskrift och stämpel från partneruniversitet
3. Skanna in och maila till: [email protected]
Programregistrering och CoA, Certificate of Arrival / Certificate of Attendance
LiTH International registrerar i Ladok.
Viktigt för dina CSN-medel!
”Ev.” kursändringar
•
Kursändringar
Dialog med utbildningsledare!
För att kurserna ska bli tillgodoräknade ska din utbildningsledare godkänt din
uppdaterade och ändrade studieplan!
Changes to Learning Agreement (Erasmus+), Changes to Learning Agreement (Nordtek)
1. Student och partneruniversitet skriver på
2. Utbildningsledare godkänner genom att skriva på
3. Kopia till LiTH International
Changes to Study Plan (utanför Europa & Schweiz)
A) Fyll i ”changes” dokumentet för study plan
efter signatur från student, LiU och partneruniversitet maila till: [email protected]
B) Eller kom överens med din utbildningsledare om hur ändringar ska kommuniceras
Medan du är på utbytesstudier
•
Kursändringar
Utbildningsledare
•
Regler för tillgodoräknande
Utbildningsledare
•
Ändring av din utbytesperiod
LiTH International, [email protected]
•
Skadeanmälan
International Office, [email protected]
•
Försäkringsfrågor
International Office, [email protected]
•
Krishantering , vi följer UD:s rekommendationer
Hör av dig till din familj och oss! [email protected]
•
Kursanmälan på LiU
Inför studier vid LiU!
vt2016: 1/10-10/10
ht2016: 1/4-10/4
Innan du åker hem
•
Kontakta partneruniversitetet hur du får dina betyg
•
Ta med kursbeskrivningar
• Erasmus+
Certificate of Departure, se Erasmusstipendium
Efter utbytet
•
Transcript of records (Betyg)
Skickas oftast från partneruniversitetet till LiTH International
Vi kontaktar dig när vi har fått dina betyg
Din utbildningsledare får kopior på dina betyg
Från student: kopia på betyg till CSN
• Tillgodoräknande
Kontakta din utbildningsledare efter din utlandsvistelse!
Sker inte per automatik
Varje student måste ansöka om att få kurserna tillgodoräknade
Utländska betyg läggs inte in i Ladok
•
Utvärdering av utbytet via E-post
•
Uppföljande språktest, Erasmus+ studenter, se Erasmusstipendium
CHECKLISTA
• I början av utbytet
• Terminsregistrering i
Studentportalen
• Certificate of Arrival, CoA
till: [email protected]
• Vid ändringar av kurser,
kontakta utbildningsledare.
A) fyll i ”changes”
dokumentet för study plan
(efter signatur från student,
LiU och partneruniversitet
till: [email protected]
B) Eller kom överens med
din utbildningsledare om
hur ändringar ska
kommuniceras
• Efter utbytet
• Utvärdering
(fås via e-post)
• Begära tillgodoräkning
Innan utbytet
• Learning Agreement, LA
(signerat av dig och
utbildningsledare)
till: LiTH International
I början av utbytet
• Terminsregistrering i
Studentportalen
• Certificate of Arrival till, CoA
till: [email protected]
• Learning Agreement, LA (efter
signatur från student, LiU och
partneruniversitet)
till: [email protected]
• Vid ändringar av kurser, kontakta
din utbildningsledare och fyll i
”changes” LA dokumentet
för Nordplus
(efter signatur från student, LiU
och partneruniversitet
till: [email protected]
• Efter utbytet
• Utvärdering
(fås via e-post)
• Begära tillgodoräkning
Erasmus
Innan utbytet
• Studieplan/ Study plan
(signerat av dig och
utbildningsledare)
till: LiTH International
•
•
Nordplus
Bilaterala avtal
•
Innan utbytet
• Lämna in Erasmus Grant Agreement
till: IO, [email protected]
• Språktest (fås via e-post)
• Learning Agreement, LA
(signerat av dig och utbildningsledare)
till: LiTH International
• I början av utbytet
• Terminsregistrering i Studentportalen
• Certificate of Attendance, CoA
till IO: [email protected]
• Learning Agreement, LA
(efter signatur från student, LiU och
partneruniversitet) till: LiTH
International, [email protected]
• Vid ändringar av kurser, kontakta din
utbildningsledare och fyll i ”changes”
LA dokumentet för Erasmus +
(efter signatur från student, LiU och
partneruniversitet)
till: [email protected]
• Efter utbytet
• Certificate of Departure till: IO,
[email protected]
• Utvärdering i Mobilty Tool
(fås via e-post)
• Uppföljande språktest
(fås via e-post)
• Begära tillgodoräkning
Att tänka på
•
Behåll lugnet, ev. problem försöker vi lösa
•
Specifika frågor (om boende, söka kurser etc.) ställs till partneruniversitetet
•
Var trevlig!
Du representerar dig själv och LiU i all kontakt med partneruniversitetet.
Tänk på kulturella skillnader (”Du”, titlar, hälsningsfraser)
•
Läsa först, fråga sedan (om det behövs)
•
Maila till en person och vänta på svar
Det kan ta några dagar innan svar kommer
Viktiga länkar
Läs och spara länkarna till våra hemsidor:
• Aktuell information, startsidan
• Nominerade utbytesstudenter
• Medan du är utomlands
• Studieplaner
• Erasmus
Kom ihåg – det är ditt projekt!
•
Erasmusstudenter, se kriterier för Erasmusstipendiet
• Kom ihåg – det är ditt projekt!
–
–
–
–
ditt ansvar att hitta kurser
fylla i och skicka ansökan i tid
söka bostad
ta reda på visumregler
Frågor?????????
Utbytesstudier vt2016
LiU-TurRetur
Annika Holm/ LiTH International
Åsa Karlsson/ LiTH International
www.liu.se