Ahlsell Stålgrossisten AB Ahlsell Stål AB Abrahamssons Järnaffär

Pohjolan Sähkötarvike Ålands Elcenter
SIA Profs
Kokkolan Sähkötarvike 2007 Förvärvat. 2007 Förvärvat. Lettlands största distributör
Karjalan Sähkötarvike
av elinstallationsprodukter.
2007. Förvärvat. Fristående
företag med korsägandeskap
i Finland. Ahlsell etableras
inom El på finska marknaden.
Satter AS
2007 Förvärvat.
Blir marknadsledare
inom Verktyg &
Maskiner i Estland.
Förvärvat 2006
1970 Grundat. Ledande
inom bland annat Verktyg
& Maskiner i Finland.
2001 Förvärvat.
Etableras verksamhet
inom Verktyg & Maskiner.
Bildat bland annat genom
uppköp av järnhandelsföretag,
det äldsta från 1861.
Abrahamssons
Järnaffär AB
Broson AB
AB Perforerad Plåt
Ahlsell Stålgrossisten AB
1978 Bildat som
självständigt
grossistföretag.
50 % ägarandel
vardera.
1977 Grossistsektioner ombildade till dotterbolag.
Ahlsell
Stål AB
Stål och
Metaller
Ahlsell
IR AB
Industriråvaror
1977 Namnbyte.
RVS
Thysells
Industri AB
1973 Förvärvat.
142
Thysells
1954 i Anderslöv.
Utvalda förvärv 1985–2007
2005 Förvärvat. Blir
ledande inom El i Norge.
AS Bergens Rørhandel och
AS Stavanger Rørhandel (BRSR)
2004 Förvärvat systerbolagen. Blir
marknadsledande inom VVS i Norge.
2002 För värvat. Norsk
VVS-grossist.
1996 Förvärvat.
Etableras verksamhet inom GDS (GörDet-Själv).
Skoog
Elektriska AB
1997 Förvärvat.
Blir ledande
grossist inom
elområdet.
1987 Ändrad logotyp.
1982 Samgående
1977 Namnbyte.
1985 Förvärvade.
1985
Etablering av verksamhet inom El. Ingår Samarbetsavtal
med Järnia AB.
i Ahlsell El
Ahlsell
Ahlsell EL
Intertrade Bildat 1978
AB
som dotterBildat 1978.
bolag.
1975
Grundat.
El-Partner
143
Svenska AEG
1899 Grundat.
El-Håge