Föreningen som delar det mesta

EN TIDNING FRÅN RIKSBYGGEN
#1 2015
Hur bor vi
om 75 år?
Tonvis
med skräp
i avloppet
Fixa fin
förvaring
Rön
&
d
å
R
testar r
a
hörlur
Föreningen
som delar det mesta
Öppet hus #1, 2015
Föreningen
som delar
på det
mesta
RÅDGIVNING &
PROJEKTERING
020-43 01 00
www.mockfjards.se
Inredning
Fin förvaring
Från smutsigt
till rent
Experterna svarar
Styrelsemedlem
folkbokförd på
annan ort?
sidan 16
sidan 11
sidan 06
sidan 12
Med fokus på
ungas boende
sidan 20
Efter mer än 250 000 fönstermontage vet vi vad som krävs
Mockfjärds Fönsterentreprenad är specialiserade på kompletta fönsterbyten.
Vi har totalt fokus på att göra fönsterbytet så smidigt och effektivt som möjligt för
våra uppdragsgivare och de boende. Därför tar vi hand om hela processen från
rådgivning, projektering, tillverkning till installation och slutkontroll.
sidan 22
sidan 41
Råd & Rön testar
hörlurar
sidan 26
Ledare Leif Linde
Föreningen som delar på det mesta
Experterna svarar
Inredning – Fin förvaring
16
20
22
26
Tonvis med skräp i avloppet
Med fokus på ungas boende
Hur bor vi om 75 år?
Bäst i test med Råd & Rön
sidan 29
sidan 40
Kika, kryssa, skicka.
sidan 35
29
30
33
35
Krönikör – Jacke Sjödin
Nyheter från Riksbyggen
Dina förmåner & erbjudanden
Nya bostäder
Framtidens boende
Hur tror du att vi kommer att bo om 75 år? Hur ser miljön runt
För dem är det också naturligt att dela på
husen ut? Hur förflyttar vi oss? Det är svårt att föreställa sig år 2090,
saker som man inte använder så ofta. Läs
då mina barn kommer att vara närmare 90 år och jag själv för­
mer om föreningen som fick utmärkelsen
hoppningsvis en bra bit över 100. Det händer mycket på 75 år.
”Årets hållbarhetsförening” i en av
Tänk bara på vad den tekniska utvecklingen har gått igenom sedan
de lokala tävlingarna som pågått
CERTIFIERING GaRaNTERaR ETT TRyGGT FöNsTERbyTE
1940. Vad kan vi förvänta oss de kommande 75 åren med det per­
under 2014.
BF9K är ett lednings- och produktcertifieringssystem anpassat till byggbranschen och möjliggör
för företagen att svara upp mot kraven i PBL, miljöbalken, arbetsmiljölagen och annan anknuten
lagstiftning. Mockfjärds Fönsterentreprenad är certifierade enligt BF9K.
spektivet? Riksbyggen, som bildades 1940, bjuder nu in alla läsare
Välkommen till en riktig Fönstermästare!
att komma med idéer och tankar om framtidens boende. Läs mer
om det här i Öppet hus.
Vi har inför det här numret träffat Käppala reningsverk utanför
Trevlig läsning!
Stockholm. De berättade bland annat hur mycket som slängs i avlop­
pet som inte hör hemma där. Tonvis med skräp, fett och kemi­kalier
varje vecka försvårar reningen av vattnet. För miljöns skull krävs det
att vi blir bättre på att sortera och slänga vårt skräp på rätt sätt.
Anna-Maria Engqvist
Att sortera rätt är något som brf Tuvehus 2 har tagit fasta på.
Chefredaktör
De har nu eget miljöhus med nio olika sorteringsfraktioner.
020-43 01 00
Läsarnas
tips för
hemmet
NYA BOSTÄDER.
sidan 30
05
06
11
12
Jacke
Sjödin
Krönikör
n
e
g
g
y
b
s
ik
R
n
Nyheter frå
INNEHÅLL
Rätt fönster
rätt monterat
Funktion
eller identitet
Finn&Vinn
www.mockfjards.se
| 03 |
38
40
41
43
Intresseanmälan
Läsarnas tips för hemmet
Finn & Vinn
Kryss
ENKELHET I KOMBINATION MED FUNKTION
DENNA SIDA ÄR EN ANNONS
Vi fyller 75 och ser
fram emot de
kommande 75 åren
GULDKANT
HEMMA
HOS LENA
OCH LASSE
Leif Linde, vd Riksbyggen
[email protected]
Att köket är hemmets mittpunkt
håller nog de flesta med om.
Därför är det inte så konstigt att
många bostadsrättsägare väljer
att förnya sina kök, både för att
trivas bättre och att höja värdet på
bostaden. Vi hälsade på hemma
hos Lena och Lasse som tipsar om
hur du också, enkelt och smart,
kan få ett skönare köksliv.
I år fyller Riksbyggen 75 år. Om man tittar i backspegeln
dra ner produktionen. Även Riksbyggen tvingas införa byggstopp
kan man se många likheter mellan de samhällsproblem som fanns
under en kort period. Bostadssubventionerna försvinner och
när Riksbyggen bildades och de vi har nu med arbetslöshet och
­sätter flera bostadsrättsföreningar i en svår situation. Den svajiga
bostadsbrist. Motivet för att starta Riksbyggen var att tillgodose
bostadsmarknaden stabiliseras på 2000-talet, men 2008 kommer ­
såväl behoven av bostäder som byggarbetarnas behov av arbete.
en ny global finanskris. Riksbyggen klarar av att balansera sväng-
­Under de år som passerat sedan Riksbyggen grundades har
ningarna på bostadsmarknaden på grund av att vi är ett stabilt
samhället och förutsättningarna på bostadsmarknaden förändrats
företag som erbjuder såväl nyproduktion som förvaltning. Vi för-
många gånger. Vår uppgift har hela tiden varit att se människors
valtar och utvecklar sedan många år tillbaka utöver bostäder även
behov och utveckla samhället utifrån det. Motivet för att finnas
offentliga och kommersiella fastigheter.
kvar i minst 75 år till är att fortsätta vara en samhällsutvecklare
med ett särskilt fokus på hållbara bostäder och boendemiljöer. Jag
I dag finns ett stort behov av bostäder i hela landet.
tänkte här dela med mig av några nedslag i Riksbyggens historia
Inte minst finns det ett behov av olika boendeformer för olika
som har betydelse för vilka vi
skeden i livet. Riksbyggen
är i dag. Vår erfarenhet tar vi
producerar bostadsrätter
med oss in i framtiden.
i varierande storlekar och
I slutet av 30-talet bryter
andra världskriget ut. Många
människor bor i fuktiga små
bostäder med stora barn­
E
kullar. Bostadsproduktionen
är låg och byggnadsarbetare
n kväll efter middagen tog
Ett par veckor senare är det nya köket
rullar tummarna. Några fack-
Lena och Lasse en kvälls-
monterat och klart, och Lena och Lasse
föreningsmän från Göteborg
promenad för att samtidigt
njuter och visar stolt upp det för alla
tar initiativet att grunda Riks-
gå på köksvisning. Ett par
som kommer och hälsar på.
byggen för att skapa bättre
»Fokus på hållbara bostäder
och boendemiljöer.
Vi samarbetar med forskare
för att få del av det senaste
inom hållbarhet.»
tillsammans med andra investerare, boenden för äldre
ihop med kommuner i form
av kooperativa hyresrätter
och boenden för dem som
kanske har sålt sin villa och
vill bo bekvämt med egen
värd i vårt koncept Bonum.
De senaste åren har vi
bostäder och fler jobb. Vårt
dagar tidigare hade de
prisklasser, hyresrätter
haft stort fokus på hållbara
Ta hjälp av en köksexpert
första hus står klart 1942 i Göteborg och strax därefter det andra
bostäder och boendemiljöer. Vi samarbetar med forskare för att få
HärjedalsKök om att de skulle ha en köks-
– Hela vårt hem fick en guldkant efter
i Linköping. Tio år senare har Riksbyggen utvecklats till att bli
del av det senaste inom hållbarhet. Vi har utvecklat ett verktyg för
visning i deras bostadsrättsförening.
köksrenoveringen och vi trivs bättre
mer av en samhällsutvecklare. Det är Årsta centrum i Stockholm
att mäta vad naturen ger oss på de platser vi tänker bebygga så att
Den kvällen slutade inte bara med ett
än någonsin. Vi älskar vårt nya kök!
ett tidigt exempel på. På 60-talet är Riksbyggen med och bildar
vi kan återskapa det som eventuellt går förlorat. Vi miljöanpassar
trevligt hembesök och ett nytt kök, utan
berättar de unisont. Det blev inte bara
allmännyttiga bostadsföretag tillsammans med olika kommuner,
vår förvaltning och vi hjälper våra kunder att sänka energiförbruk-
också en härlig kaffestund tillsammans
snyggt och fräscht, hela renoveringen
där Riksbyggen projektleder och sedan förvaltar många av fastig-
ningen och göra det enklare att leva hållbart.
med Björn, säljare på HärjedalsKök.
var så smidig från det att vi träffade
nämligen fått en lapp i brevlådan från
– Vi trivdes bra med planlösningen
Björn första gången tills montören Affe
så den ville vi behålla och Björn tittade
kom och monterade köket. Det är vårt
på våra befintliga stommar som var i
absolut bästa tips.
heterna. En miljon nya bostäder byggs i Sverige mellan 1965 och
Vilka utmaningar kommer vi att stå inför
de kommande 75 åren?
1974. Satsningen är effektiv och Sverige får överskott på bostäder
för första gången.
Det enda jag säkert kan säga är att Riksbyggens målsättning är att
Riksbyggen fortsätter att producera bostäder i hög
fortsätta se och lösa behoven på bostadsmarknaden. Att vi ska vara
bra skick. Han kom med många förslag
Att ta hjälp av en köksexpert när
takt under 80-talet, innan lågkonjunkturen slår till med kraft på
med och utveckla samhället med människan i centrum. Att vi ska
på funktioner vi kunde förbättra och vi
man ska renovera. Att slippa allt bygg-
90-talet. Mängder av osålda lägenheter får bostadsföretagen att
hitta nya lösningar på nya utmaningar.
behövde inte ens byta stommarna för
stök är ovärderligt.
att få lådor i våra bänkskåp. Sen mätte
han hela köket och gav oss ett exakt
pris på vad det nya köket skulle kosta.
härjedalskök.se
Affe monterar en kökslåda.
| 05 |
Föreningen
som delar på
det mesta
Att äga saker
tillsammans är också
en hållbarhetsfråga.
Hur lyckas en bostadsrättsförening med hållbarhetsarbetet?
Ofta är det en kombination av målinriktat arbete och enkla
vardagslösningar. Tuvehus 2 har arbetat systematiskt för
att nå sina miljömål och dessutom storsatsat på att äga
tillsammans. Därför har de utsetts till Riksbyggens lokala
hållbarhetsförening i Göteborg 2014.
häcksaxar, tapetbord och stegar. Och när det är fest på gång finns
Text: Anna Sahlée Foto: Kari Kohvakka
föreningen köpte nya termostater till samtliga radiatorer. Också i
det bord, stolar och partytält att låna, säger Magnus Frisk.
– Kul att det funkar för 66 hushåll att låna och lämna tillbaka.
För oss har det blivit en självklarhet, säger Anna Höök.
Miljöhus minskade mängden hushållssopor
Föreningen har satt upp ambitiösa miljömål. Ett av dem var att
sänka värmeförbrukningen med tio procent. Detta mål nåddes
med råge – värmeförbrukningen sänktes med hela 20 procent när
avfallsfrågan har Tuvehus 2 gjort en rejäl förändring. För omkring
Tuvehus 2 är ett radhusområde byggt på det sena 1950-talet i Göteborgsområdet Tuve som
15 år sedan byggde föreningen ett hus för kompostkvarnar, där hus-
expanderade i takt med Volvofabriken. Nu har många av de små radhusen hunnit vara
hållen malde ned sina matrester för att göra kompostjord. Kvarnarna
med om ett generationsskifte. Unga familjer flyttar in, bebisar föds och sorlet stiger mellan
gick varma i många år, men när de började sjunga på sista versen
husen under sommarhalvåret, då bord och stolar flyttas mellan trädgårdarna för spontana
grannträffar. Även styrelsen för Tuvehus 2 är en del av föryngringen. Kanske har
de gemensamma aktiviteterna bidragit till viljan att engagera sig? Ett
exempel är de frivilliga trädgårdskvällarna. Som många andra föreningar har Tuvehus 2 en städdag på våren och en på hösten. Men
saker behöver ju göras vid andra tidpunkter också. En tidigare ordförande kläckte idén med frivilliga trädgårdskvällar
en gång i månaden under den gröna årstiden. Många
tänkte styrelsen om. Göteborgs stad hade infört viktbaserad
taxa på avfallet. De boende i föreningen var väldigt duktiga
på att sortera, men det var långt till miljöstationen.
– Vi var många som hade det likadant, bilarna fulla
av förpackningar och andra sopor i väntan på nästa
tur till sorteringen, säger Magnus. Vi tänkte att om
vi hade ett eget miljöhus kunde vi spara ännu mer
vikt på hushållssoporna.
ställer gärna upp och gör fint på de allmänna ytorna.
Det stämde. Sedan Tuvehus 2 infört egen
Dessutom sparar föreningen en slant. En liten bonus
sortering med nio fraktioner har man sparat tio
är att alla som medverkar kan använda en del av den
ton restavfall på ett år.
inköpta trädgårdsjorden till sina egna rabatter.
– Och miljökostnaden för alla bilturer fram
och tillbaka till miljöstationen har försvunnit,
En självklarhet med gemensamt ägande
tillägger Eva Lindberg som är teknisk förvaltare
Att äga saker tillsammans är också en hållbarhets-
för Riksbyggen.
fråga. Det sparar resurser och utrymme, något som
är mycket värdefullt i denna förening med sina
kompakta hus.
– Det känns bara larvigt att alla ska ha en egen
skottkärra och en egen gräsklippare. Vi har verkligen
Vinsten, en cykel till
föreningen, kommer att
kunna användas av alla
medlemmarna.
satsat på det här, och har gemensamma snöskovlar,
| 06 |
| 07 |
Tuvehus 2
Riksbyggens lokala
hållbarhetspris Göteborg 2014
Radhusområde i Tuve i Göteborg
66 radhus, 84 kvm stora
Byggår 1956–1958
Ur juryns motivering:
Tuvehus 2 lämnade in en väldigt omfat­
tande ansökan, där man i en handlingsplan
har beskrivit vad man gjort under året och
vad man ska ta sig an under kommande år,
exempelvis energibesparande åtgärder som
att installera energisnåla torktumlare
som ger en total minskning av energi­
förbrukningen med ca 20 procent.
Man hade även i sin motivering en
önskan om att vinna cykeln, som skulle
kunna användas av alla medlemmar.
Omsorg om vardagen
En rundvandring i de allmänna utrymmena avslöjar att Tuvehus 2
är en mycket välskött förening. Tvättstugorna är nyrenoverade och
kommer under 2015 att utrustas med energisnåla torktumlare. Det
finns en speciell tvättstuga för pälsallergiker, och till och med ett
mangelrum. Med dessa välutrustade ytor borde få känna behovet
av en egen tvättmaskin hemma. I ett tidigare outnyttjat källarutrymme har föreningen också inrett ett styrelserum med alla
faciliteter som behövs.
Små detaljer betyder mycket
Vad kan andra föreningar göra för att komma igång med, eller
växla upp, sitt hållbarhetsarbete? Tuvehus 2 vill slå ett slag
för de små detaljerna som i längden får stor betydelse.
Föreningen tipsar om materialet ”Riksbyggens enkla miljö­idéer” som innehåller massor av bra tips som presenteras
på ett enkelt och strukturerat sätt.
En enkel sak som Tuvehus 2 precis gjort är att beställa
”Reklam – nej tack”-skyltar till allas postlådor. På så sätt hoppas
”Riksbyggens enkla
miljö­idéer” är ett
material som föreningen
rekommenderar.
man minska mängden tidningsavfall rejält.
Årets hållbarhetsförening
Vartannat år delas priser ut i Riksbyggens lokala och
regionala hållbarhetstävlingar och vartannat år tävlar
föreningarna på riksnivå. 2014 pågick tävlingen på
flera håll i landet. 2015 arrangeras ”Årets hållbar­
hetsförening” centralt. Kontakta Riksbyggen för mer
information.
Anna Höök, ledamot i styrelsen
Kristian Nordh, ordförande
Magnus Frisk, sekreterare och
Eva Lindberg, kundansvarig
från Riksbyggen träffas
i föreningens nyligen
iordningsställda möteslokal.
| 08 |
Öppet hus tittar närmare på…
AndrahandsStoppa
smutsen
Kåbe Skrapgaller
upplåtelse
i entrén...
Experterna svarar
Ställ frågor till våra experter om bostadsjuridik, teknisk förvaltning och
miljö. Skriv till: Riksbyggen, Öppet hus, 106 18 Stockholm eller mejla till
[email protected] Frågor besvaras endast i denna spalt och
Camilla Alm-Eriksson,
jurist
i mån av plats.
Karolina Brick,
sakkunning
hållbarhetsfrågor
Henrik Albrecht,
sakkunnig
teknisk förvaltning
Halkskyddslister av pressat stål eller gummi
Normalt ligger skrapgallret utanför entrédörren. Om möjligt
över en djupare försänkning
där smutsen
kantid
samlas
kunna komma
i fråga viss
under lång tid utan att gallret behöver lyftas för rengöring.
närolika
bostadsrätten
är svårsåld på
Skrapgaller finns i flera
utföranden.
Förslag till
nya regler
igen!
Matos hos oss när grannen
lagar mat
renovering då anslutningar kanske kommit ur läge eller mekanisk åverkan orsakat
Riksbyggens föregående normalstadgar.
grund av de marknadsförutsätt-
Varför sprids matos i vår lägenhet när andra
hål på ventilationsrör. Vid misstanke om
Skrivning med motsvarande innebörd
ningar som råder.
i huset lagar mat? Vad kan man göra åt det?
läckage på rör så kan tryckprovning ske.
finns även i våra nya normalstadgar som
Denna kan ske med spårrök som läcker ut
kom förra året. Den som är medlem i
i skarv eller hål.
föreningen kan vara styrelseledamot eller
Olle
Vidare ska synen på
Svar: Skrivningen i era stadgar är från
Text: Camilla Alm Eriksson
upplåtelse till närstående bli
mer generös. I dag anses som
Svar: De vanligaste orsakerna till
Som vi redogjorde för i Öppet hus
godtagbart skäl för andra-
matos från andra lägenheter är obalans i
värmeväxlare så kan tätningarna i dessa
Utöver medlemmar kan även den som
nr 1 2013 röstade Riksdagen i slutet
handsupplåtelse att en förälder
ventila­tionssystemet, inläckning från an-
över tiden bli dåliga. Det innebär att det
ingår i bostadsrättshavarens (medlem-
av förra året ner regeringens förslag
vill bereda sitt barn en bostad.
nan lägenhet, läckage på ventilationsrör
läcker frånluft över till tilluften. Detta före­
mens) familj vara ledamot eller suppleant
eller i värmeväxlare.
kommer endast i system med mekanisk till-
men bara om familjemedlemmen bor i
Kåbe Original
Enligt förslaget ska även godtas
om ändrade regler för andrahandsupplåtelse av bostadsrätter. Förslaget,
som hade kritiserats hårt av förenings-
Om någon boende installerar en tryck-
och frånluft. Då drabbas samtliga lägen-
föreningens hus. Bosättningskravet gäller
havaren vill bereda annan
ande köksfläkt med inbyggd fläktmotor så
­heter som får tilluft från värmeväxlaren
alltså inte för medlemmar utan endast
kan denna trycka in matos i intilliggande
med läckaget. I detta fall måste ventilations-
för familjemedlemmar som vill vara med
lägenheter. Fläktmotorn skapar så pass
entreprenör tillkallas för översyn.
i styrelsen, utan att vara medlemmar i
Kåbe Originalmatta är en
kombination
skrapgaller och
spekulativaav
förvärv
Rent
torkmatta i ett för inom- och utomhusbruk. De vågformade
ellerfrån
innehav
av av
bostadsrätter
gummikurvorna böjs lätt
trycket
foten när man
ska intetillbaks
heller imed
framtiden
passerar mattan och fjädrar
kraft när trycket
minskar igen vilket görgynnas
att grus,
sand, smuts
och väta sveps
av reglerna
om andrabort från skorna bara genom att man går över mattan.
andra bostadsrättsorganisationer,
innebar att bostadsrättshavaren skulle
ha rätt att upplåta sin lägenhet i andra
hand utan angivande av skäl.
Regeringen har nu lagt fram ett nytt
suppleant oavsett var denna är bosatt.
som skäl att bostadsrätts-
Svensk originalprodukt
i mer än 60 år!
närstående en bostad.
styrelser liksom av Riksbyggen och
Om ventilationssystemet har roterande
handsupplåtelse. Enbart en
Henrik Albrecht
mycket övertryck att matoset inte går ut
föreningen.
den normala vägen utan matoset går även
Avslutningsvis kan nämnas att man
i bostadsrättslagens mening kan vara
blem förekommer främst i ventilations-
Kan styrelsemedlem vara folkbokförd på annan ort?
fel väg in i grannlägenheter. Detta pro-
bosatt på mer än ett ställe. Detta kan vara
förslag om ändrade regler för andrahandsupplåtelse. Det nya för-
vilja att tillgodogöra sig en hyra för lägenheten ska inte utgö ra skäl
system av självdragstyp och mekanisk
I våra stadgar står det ”Valbar till uppdrag
fallet t.ex. om man arbetar på en ort, har
slaget har regeringen arbetat fram tillsammans med Riksbyggen,
att upplåta den i andra hand.
frånluftsventilation.
som styrelseledamot eller suppleant är
sin familj på en annan ort och har boende
myndig person som är medlem eller tillhör
på båda orterna. Man kan dock bara vara
HSB och Bostadsrätterna. Regeringen har lyssnat på och tagit till
sig våra synpunkter och förslaget baseras till stor del på dessa.
Tidsfaktorn ska liksom i dag vägas in. Skälen för upplåtelsen
Det förekommer att boende vid köks-
ska anses väga lättare ju längre tiden går. Vidare ska liksom i dag
renoveringar inte tänker på att sätta in en
bostadsrättshavares familjehushåll och som
folkbokförd på ett ställe. Därmed kan man
föreningens situation beaktas genom att bostadsrättshavarens
köksfläkt eller kökskåpa av rätt typ. Det är
är bosatt i föreningens hus”. Är det då
i bostadsrättsliga sammanhang anses
Vad innebär då det nya förslaget i sak?
intresse av att få upplåta sin lägenhet i andra hand ska vägas mot
därför angeläget att bostadsrättsföreningen
möjligt att välja en ordinarie i styrelsen som
bosatt på ett ställe trots att man inte är
De grundläggande principerna att bostadsrättshavaren måste
föreningens intresse av att så inte sker.
låter besikta kök där renoveringar har
är folkbokförd på annan ort?
folkbokförd där.
ansöka om tillstånd för andrahandsupplåtelse, att bostadsrätts-
Kåbe Original Kulör
I förslaget klargörs också att en förening kan anta egna regler
föreningen prövar om andrahandsupplåtelse ska tillåtas eller inte,
om andrahandsupplåtelse. Föreningen kan, utan att det strider
någon renovering skett, kan man besikta
liksom att överprövning av nekat tillstånd kan begäras av hyres-
mot bostadsrättslagen, ge tillstånd till andrahandsupplåtelse även
samtliga kök i en trappuppgång för att
nämnden behålls.
i fall då hyresnämnden inte skulle göra så. Däremot kan inte
säkerställa att ventilationen är korrekt.
...vi har lösningarna!
När det gäller under vilka förutsättningar andrahandsupp-
låtelse ska tillåtas innebär förslaget en något mer generös syn än
vad som gäller i dag. Språkligt kommer det till uttryck genom att
Finns i grått och rött!
Nu finns Kåbe Originalmatta med gummi i grått eller rött
som ett alternativ till Kåbe Originalmatta med svart gummi.
egna regler. Funktionen är lika god men nya designmöjligheter.
föreningen inskränka rätten till andrahandsupplåtelse genom
Avslutningsvis föreslår regeringen att föreningarna ska få
läcka genom till exempel otätheter vid
radiator- eller avloppsrör. Luften med
skäl utan endast skäl för upplåtelsen.
i andra hand. Avgiften per år ska högst få uppgå till tio procent av
matoset går då till lägenheten med lägst
prisbasbeloppet, 4 450 kr i dagsläget. Rätten till och grunden för
lufttryck från lägenheten med högst luft-
tid inte avser nyttja sin lägenhet, men har ett rimligt behov av att
avgiften ska anges i stadgarna. Föreningar som vill ha möjlighet att
tryck. Otätheter mellan lägenheter kan
behålla den, i normalfallet ska anses ha godtagbart skäl att upplåta
ta ut en sådan avgift om förslaget genomförs måste alltså införa en
undersökas med hjälp av spårrök. Denna
den i andra hand. Som exempel anges studier eller anställning på
bestämmelse om avgiften i sina stadgar.
sätts i det kök varifrån matoset misstänks
av anhörig.
I de fall det redan vid upplåtelsen står klart att bostadsrättshavaren inte avser att använda lägenheten mer ska dennes skäl
normalt väga lättare. En något mer generös hållning än vad som
gäller i dag förordas dock. Andrahandsupplåtelse bör till exempel
Kåbe-Mattan AB • Sågverksvägen 10A • SE-716 93 Fjugesta
Tel. 0585-255 50 • Fax. 0585-255 59
| 10 |
[email protected] • www.kabe-mattan.se
Varför sprids det
matos mellan
lägenheterna?
komma. För att undvika problem med
Kåbe Kombi
Där trafik
från tyngre vagnar ej kan undvikas!
Läs mer
på www.riksbyggen.se
Se ”Nyheter
ochKombi
press” är
ochden
”Riksbyggen
tycker”.
Kåbe
damklacksvänliga,
slitstarka och rull-
bara entrémattan som är ett bra alternativ till Kåbe
Originalmatta. Kåbe Kombi förses med inlägg av borst,
textil eller gummi. Dessa kan även kombineras med varandra i samma matta.
Camilla Alm-Eriksson
två intilliggande lägenheter så kan matos
möjlighet att ta ut en årlig avgift av den som upplåter sin lägenhet
annan ort, vistelse utomlands eller på annan ort i landet eller vård
Om tryckförhållandena skiljer sig i
bostadsrättshavaren inte längre ska behöva anföra beaktansvärda
Utgångspunkten är att en bostadsrättshavare som under en
Norrskenet
gjorts. Om föreningen inte känner till att
olika tryckförhållanden ska lägen­heternas
tilluftsventiler alltid vara öppna.
Läckage kan uppstå på ventilationsrör,
så kallade spirorör. Detta kan ske vid
| 11 |
Gor
det
sjalv
Fin förvaring
Text och idé: Tesa Spetz Foto: Janne Hansson
1
1 Det här behöver du
Tyg
Papperslåda
Vävlim (Vävlim är bättre till det här än textillim som gulnar)
Rollerset (slät roller)
Måttband
Sax
Tänk på att tyget ska vara hyfsat tätt, men inte för tjockt och att
lådan, till exempel en skokartong, inte ska vara för sladdrig.
2 Mät lådans höjd och omkrets
Lägg till 5 cm på höjden för att kunna vika in och under lådan.
Lägg till 3 cm till omkretsen. Klipp till remsan. Rolla sedan lådans
sidor, en åt gången.
2
3
3 Börja med att lägga tygremsan så att
den går 2 cm över ett hörn
På så vis överlappar ändarna varandra när du kommer till sista
sidan. Se till att det finns vikmån både under och över kanten.
Släta ut tyget på lådans sida. Fortsätt med de övriga 3 sidorna.
4 Vik in tyget i slutändan
När du kommer till sista sidan så vik in tyget i slutändan. Limma
ihop invikningen innan den limmas fast på kartongen.
4
En lite lyxigare form av förvaringslådor är tygklädda boxar. De kan kosta en rejäl slant att
köpa, men är enkla att göra själv och blir så fina att man gärna ställer fram dem. Med lite
tur kanske du har lådor och tyg hemma. Leta annars bland stuvbitar och på loppis.
| 12 |
5
5 Rolla på lim ett par centimeter ner på
lådans insida och undersida
Vik ner tyget över insidan och under lådans undersida. Släta ut
tyget. Det gör inget om limmet går lite utanför de vikta kanterna,
limmet torkar och håller lösa trådar på plats. Limma extra vid
hörnorna på undersidan och vik in som ett paket.
»
Med hela sverige
soM arbetsfält
RadgaRage – CaRpoRt – Miljöhus
– FöRRåd – gaRagepoRtsbyten
6 Mät locket
Mät lockets längd inklusive de två kanterna och mät lådans
bredd inklusive de två kanterna. Lägg till 4 cm för invikning av
tyget till insidan.
7 Klipp ur trekanter vid hörnorna
Klipp inte ända in till hörnet, så att det inte blir så tjockt när tyget
allt MontageaRbete skeR Med egen peRsonal.
Vi eRbjudeR både standaRd oCh kundanpassade
pRodukteR. tillVeRkningen skeR i en ModeRn
oCh Funktionell anläggning.
allt MateRial FöRVaRas inoMhus.
viks. Rolla lockets ovansida samt långsidorna. Lägg på tyget,
släta ut det. Rolla insidan av lockets långsidor och limma fast
vi utför även totalentreprenader.
invikningen. Det blir en liten snibb över i vardera hörna, limma
fast dem på kortsidorna.
6
Med öVeR 40 åR
i bRansChen
8 Limma och vik in tyget
eRFaRenhet geR
Vet Vi Vad Vi talaR oM
tRygghet
på kortsidorna
Det invikta tyget ska gå i linje med hörnan. Rolla kortsidornas
kanter invändigt och utvändigt. Tryck fast tyget och släta ut.
Klart!
7
Modulbyggen Normstahl AB
Box 5
341 21 Ljungby
Hemsida: www.modulbyggen.se
Telefon: 0372-656 96
Telefon: 0413-55 77 90
E-post: [email protected]
Hemsida: www.normalstahl.se
Ska du by ta
t
säkerhetsd ill
ö
Kolla upp de rr?
t här!
Är dörrrre
en bran
andklass
s ad
d för att
stå e
em
mot fulltt utv
vec
e kl
kla
ad
d brand
i min
insst 30 min
i utter?
Är den bra
r nd
dga
asttätt och
h bra
andgastätthe
h tsklassssa
ad (k
(klasss S )?
m
Är den
e tes
e tad, klla
ass
ssad
d och
certifierad fö
r ljlju
ud och
c inbrott
t?
Är för
ö et
e agett ISO
S -cce
errt
r ti
tifi
ifi
fie
errat
a , 90 01
occh 14001
0
(k
kva
vallilite
et oc
o h milj
iljljö
ö))?
Elller köp en
Daloc.
8
Numera
mera är det lag (Boverkets Byggregler 5:534)
på att alla nyinstallerade dörrar mot trapphus ska
vara
brandgastäthetsklassade.
ra både brand- och brandgastäthetsklassade
Ytterst handlar det om att rädda liv. Är du
fastighetsägare eller sitter med i en styrelse
i en bostadsrättsförening är det dessutom ditt
ansvar att dörrarna i trapphuset uppfyller
kraven enligt lagen.
unika
h
c
o
nliga ckså
o
s
r
e
P
kan o lägga
r
a
x
o
b
att
a
rt.
r
o
b
b
a
e
s
g
pas er i och
nt
prese
Gor
det
sjalv
Balkonger & Inglasning
för påbyggnad och nyproduktion
www.tbo-haglinds.se | 0589-866 00
| 14 |
Köper du din Daloc Säkerhetsdörr av Secor
behöver du inte bekymra dig om någonting.
Alla våra säkerhetsdörrar är provade,
typgodkända och certifierade och uppfyller
Boverkets alla krav. Läs mer på secor.se.
Tips till hushåll
Släng skräpet i en papperskorg
Tamponger, hår, tops och annat badrumsskräp hör hemma i de brännbara
hushållssoporna. Ha alltid en papperskorg i badrummet.
Lämna till apotek och miljöstation
Överblivna mediciner och kvicksilvertermometrar lämnas till apoteket,
medan lacknafta, målarfärg och andra kemikalier hör hemma på miljö­
stationen.
Sug upp dammråttorna
Damm drar till sig skadliga kemikalier från till exempel elektronik och
plast. Dammsug golv och andra ytor. Om du verkligen behöver våttorka
så dammsug eller torrdamma först. Damma med mikrofiberduk eller ett
fuktigt papper. Dammet från mikrofiberduken avlägsnas med dammsugare
eller för hand och slängs i hushållssoporna. Skölj inte duken i vasken.
Häll fettet i en flaska
Häll inte ut matolja och annat fett i avloppet.
Små mängder: Torka ur stekpannan med hushållspapper och släng
­pappret i hushållssoporna.
Större mängder: Om du vill bli av med större mängder matolja ska du hälla
oljan i en flaska, dunk eller liknande och lämna den till en miljöstation.
Dosera rätt i tvättstugan
Ju renare vi blir, desto smutsigare blir miljön. Dosera enligt lägsta dosering,
vare sig du tvättar hår, kläder eller golv.
Från smutsigt
till rent
Allt som spolas ner i avloppet hamnar så småningom på ett reningsverk – tops, tamponger,
kondomer, rakhyvlar, våtservetter … Ja, precis allting! Lyckligtvis kan reningsverken på ett
effektivt sätt rengöra vårt avloppsvatten. Öppet hus träffade Kristina Svinhufvud på
reningsverket Käppala i Stockholm och pratade avlopp, skräp och miljö.
Text: Jenny Lindgren Foto: Kristian Pohl
– Många hushåll verkar inte veta vad man kan och inte kan slänga i
Käppalatunneln sträcker sig från norra Storstockholm
med östlig riktning 6,5 mil och avloppsvatten från en halv
miljon människor renas slutligen längst ut på Lidingö
i reningsverket.
avloppet. Skräp och fett sköljs ner och sätter igen ledningarna, och
kemikalier kan försvåra reningsprocessen och skada miljön, säger
Kristina Svinhufvud, uppströmschef på Käppalaverket.
Det är kostsamt att skilja avloppsvatten från fett och avfall. Det
kommer in cirka sjutton ton skräp i veckan – och det bara till Käppalaverket. En del av skräpet fastnar dock på vägen och orsakar
stopp i ledningarna. Reningsverken tar gärna emot avloppsvatten
från toaletter, duschar, disk- och tvättmaskiner, men inte fett och
skräp som ju ska sorteras till miljö- och återvinningsstationer.
– De flesta känner till att man inte ska spola ner tops, tamponger, bindor och bomullsrondeller i toaletten, säger Kristina
och fortsätter:
– Ändå flyter det in tonvis med skräp. Värst är det med våtservetter. Det kommer in hur mycket som helst! De här slitstarka
trasorna är jättesvåra att dra sönder och ställer till väldigt mycket
besvär rent maskinellt. Vi misstänker att våtservetterna är en stor
orsak till stoppen i ledningarna eftersom de inte luckras upp på
samma sätt som toalettpapper.
”Det är kostsamt att skilja
avloppsvatten från fett och avfall.
Det kommer in cirka sjutton ton
skräp i veckan.”
Bildtext
| 16 |
”Fettkakor” i rören
Något som man kanske inte heller tänker på är att stekfett och
matolja som hälls direkt i diskhon också skadar och täpper igen
rören. Fett som härdats är väldigt svårt att bryta loss.
– Fettet stelnar och blir som en hård kaka i ledningarna. En
kommun kan ha en halv upp till en miljon kronor i kostnader
varje år för att rensa och spola rent ledningar från fett. I slutänden är det VA-kollektivet, fastighetsägare och bostadsrättshavare, det vill säga hushållen själva, som står för den kostnaden,
berättar Kristina.
För 2,5 år sedan fick Käppala problem vid inloppet till
reningsverket. Det visade sig att det hade bildats en ”fettkaka” i
motsvarande storlek som en långtradare i inloppskanalen som
”Det är viktigt att fortsätta informera
hushållen om vilka skador som
åsamkas av skräp, fett och kemikalier.
Om hushållen inte känner till
konsekvenserna av att använda
toaletten som papperskorg är det svårt
att veta hur och varför man ska göra
annorlunda. Vårt motto är att det ska
vara lätt att göra rätt”, säger Kristina.
Ryds Glas är ett ledande glasmästeri lokaliserat på ett
50 tal orter. Våra glasexperter är oavsett väderlek och
tidpunkt alltid på plats och löser dina problem.
Skaffa serviceavtal
• Jour
• Bättre pris
• Snabbare åtgärd
• Rätt glas rätt monterat
störde flödet och riskerade att helt sätta igen de första reningsstegen. Hela 90 ton fett låg och tryckte på vid inloppet.
– Fettkakan hade lagrats här i säkert över tio år. Vi tvingades
öppna upp golvet och gräva ut fettet från inloppet med grävskopa,
men största jobbet gjordes med muskelkraft i form av spettande
och tusentals spadtag, berättar hon och visar platsen i tunneln där
man grävde.
Fönster
Rening i flera steg
Det var under 1920-talet som man insåg att det fanns en viktig
­hygienfaktor i att ha någon form av vattenrening. Käppalaverket
började byggas på 1950-talet och stod klart tio år senare. I dag
finns det cirka två tusen reningsverk i Sverige, Käppala är det tredje
största.
Förutom det vanliga, som inte heller ska slängas i toan, såsom
tops, tamponger, bindor och våtservetter, spolas det även ner
golfbollar, smycken, bystinlägg, rakhyvlar, glasögon, kondomer,
sköldpaddor – levande dessutom. Sköldpaddorna har dock
tagits om hand och mår i dag bra.
Säkerhet
Kontor
Reningsverket är uppbyggt i olika etapper. Först kommer av-
Alltid beredd
loppsvattnet till grovreningen där papper, tops, bindor och annat
skräp som spolats ner sållas ut. Utöver fett och skräp tar renings-
fluorerade ämnen, kan i princip inte brytas ner. De c­ irkulerar runt
verken bort näringsämnen från vattnet innan det släpps ut i sjön
i kretsloppet. Fluorerade ämnen kan finnas överallt – i möbler,
igen. Vattnet går igenom olika reningssteg för att inte belasta sjön
kläder, hygienprodukter, elektronik, plast och bilar, säger Kristina.
negativt. Restprodukterna återanvänds och blir till fordonsgas eller
växtnäring till åkermark.
– Om vi inte lyckas fasa ut dessa ämnen blir de kvar i ekosystemet och vi vet ännu inte hur det kommer påverka framtida
Butiksfönster
Entrépartier
generationer. Om man skulle dubblera eller tredubbla kostnaden
Nya utmaningar
för att rena avloppsvattnet skulle man på sikt även kunna ta bort
– Om man tittar trettio år tillbaka på vattenkvalitén är det mycket
läkemedelsrester. Det handlar om var vi i samhället lägger ribban,
som har hänt på miljösidan.
vad vi är villiga att betala. Man får inte glömma att vattnet går i
Man kan säga att reningsverken är samhällets backspegel. ­
Käppalaverket är en underjordisk
anläggning. Mekanisk, biologisk och
kemisk rening sker i flera steg och tar ett
till två dygn. Därefter släpps vattnet ut i
Östersjön och återgår till naturens eget
kretslopp. En del restprodukter kan efter
kvalitetskontroll användas som gödsel i
jordbruk eller som biogas.
Vi kan se vilka ämnen vi omger oss med genom kvalitetsmätningar
på avloppsvattnet.
kretslopp och att vi ska dricka det igen en dag.
Vill du också teckna ett fördelaktigt serviceavtal?
Till exempel var blyhalten i vattnet högre fram till 1980-talet,
men finns bara i mycket låg, knappt mätbar, halt i dag tack vare
reglering. Likaså gäller för kvicksilver.
– Vi har nya utmaningar i dag. Kemiska ämnen som inte
syns, såsom vatten- och smutsavvisande produkter, så kallade
Kontakta oss!
020-80 80 00
www.rydsglas.se
studentbostäder i andra länder till bostadsfinansiering, regional
utveckling och fastighetsägarperspektivet.
– Det har varit otroligt lärorikt och givande att träffa andra som
är engagerade och höra hur de arbetar med bostadsfrågorna, säger
Med fokus på
ungas boende
Hanna Begler.
Teo Strömdahl Östberg är ordförande för Stockholms student-
Organisationer som
deltagit i Bopinion:
Arkitektstudenterna, Förbundet Unga Rörelsehindrade, Global Utmaning, Grön
Ungdom, jagvillhabostad.
nu, Stockholms studentkårers centralorganisation,
SSU, Sveriges Byggindustrier,
Unga Feminister, UngBo samt
Urbanisma och YIMBY, båda
nätverk för stadsvänner.
Vill du veta mer om Bopinion,
kolla www.bopinion.se
eller Bopinion på Twitter,
Instagram och Facebook.
”Hur bor du?” är ofta första frågan när unga träffas. Att bo i egen lägenhet
med förstahandskontrakt är undantag i storstad. Många, många fler bor
inneboende, i tredje hand, hos kompisar eller kvar hemma. Men var finns
hindren? Och vad kan man göra åt det? Det vill Riksbyggen ta reda på.
kårers centralorganisation.
– För oss är det viktigt att inte se studentbostadsbristen som en
del av bostadspolitiken utan som en del av utbildningspolitiken.
Det är att kasta pengarna i sjön om man satsar miljarder på fri
utbildning men inte satsar på grundläggande infrastruktur för att
alla ska kunna ta del av den fria utbildningen.
Han ser det också som en rättvisefråga att högre utbildning ska
vara tillgänglig för alla.
– Konsekvensen blir att unga som är uppvuxna i Stockholm
med möjligheten att bo kvar hemma, har större möjligheter att få
högre utbildning än unga i resten av landet.
Rapport till civilutskottet
– Strax före jul kunde vi använda nätverkets styrka och bredd när
vi fick träffa civilutskottets representanter för S och MP, säger Teo.
Då överlämnades rapporten ”Unga på bostadsmarknaden
– konflikter på flera fronter” med utmaningar och hinder som
Text: Kia Roman
diskuterats fram i Bopinion. Inför mötet med civilutskottet formulerades även ett antal förslag som deltagarna gemensamt hade
Hundratusentals unga människor står och stampar i farstun för
En plattform för opinionsbildning
Bopinion ingår i Riksbyggens satsning att lyfta upp bostadsfrågor
att få ta första klivet mot en egen bostad. I storstäderna händer det
Cattis Carlén har varit projektledare och beskriver Bopinion dels
för unga vuxna, såväl för att påverka hur Riksbyggen nyproducerar
att bostadsbristen blir ett hinder för att tacka ja till ett jobb eller en
som en plattform där unga vuxna kan lyfta bostadsfrågan brett,
som att väcka opinion för en bostadspolitik för unga.
studieplats.
dels en satsning för Riksbyggen att stärka den egna organisationen
– Djupt orättvist, enligt Teo Strömdahl Östberg, ordförande för
och lära sig mer om ungas utmaningar på bostadsmarknaden.
– Men bra bostäder för unga är absolut ingen ny fråga för
Stockholmsstudenterna.
– Ett samhällsekonomiskt problem, enligt Hanna Begler från
tankesmedjan Global utmaning.
Båda har, tillsammans med ett antal andra organisationer,
I korthet
• Upphöja bostadsbyggande till ett riksintresse.
Lärorikt att dela erfarenheter
Cattis Carlén skickade ut inbjudan till ett stort antal organisationer
• Högre kvalitet i (stads)byggandet, exempelvis
bättre anpassning av bullerreglerna.
Riksbyggen, poängterar Cattis Carlén och berättar att både på
som med olika infallsvinklar arbetar för att fler unga ska få bostad.
• Förslag på infrastruktur- och bostadsberedning.
60-talet och 80-talet hade man ungdomsråd där unga bjöds in för
12 organisationer, föreningar och politiska ungdomspartier nappade.
• Utreda effekterna av amorteringskrav, bolånetak,
Projektet har finansierats av Riksbyggen men varit fristående
att diskutera bostadsbristen.
Ett antal statliga åtgärder har under åren tagits fram för att
ingått i Riksbyggens nätverk Bopinion. Projektets syfte har varit att
lyfta fram ungas situation på bostadsmarknaden och komma med
hjälpa unga att kunna efterfråga en bostad, till exempel hyresgaran-
förslag till hur trösklarna till en egen bostad ska bli lägre.
tier och bostadsbidrag. För dem ger Cattis Carlén inte mycket.
”Blygsamma statliga åtgärder som
hyresgarantier och bostadsbidrag.”
kommit fram till.
och drivit egna frågor.
– Det finns all anledning för Riksbyggen att bygga kontakter
möjligt bospar med mera.
• Synkronisera villkoren mellan arbets- och bostadsmarknad.
med människor som redan som unga är engagerade i bostads-
• Demokratisera överklagandeprocessen.
– De har inte fungerat alls i den utsträckning som var tänkt.
frågan. Bland dem finns morgondagens makthavare, säger Cattis
• Neutralisera villkoren mellan upplåtelseformerna.
När Leif Linde, med bakgrund som bland annat generaldirek-
Carlén.
tör för Ungdomsstyrelsen, blev vd för Riksbyggen i slutet av 2012,
bestämde han sig för att det var dags att ruska liv i frågan igen.
Under året har Bopinionarna haft ett flertal träffar, ofta med inbjudna föreläsare. Det har handlat om allt från bostadshistoria och
Hela rapporten finns att ladda ner på Riksbyggens webbplats.
Där finns även en handbok med bostadspolitiska termer.
Vid årsskiftet avslutades projektet men både Teo och Hanna
hoppas på en fortsättning.
– Vi vill fortsätta att träffas och utveckla nätverket Bopinion
Teo Strömdahl Östberg,
ordförande för Stockholms
studentkårers central­
organisation
Hanna Begler,
Global utmaning
”Som infödd stockholmare skrev
jag in mig i bostadskön så fort
jag fyllt 18. När jag efter flera år
utomlands sedan flyttade tillbaka
till Stockholm hade jag hunnit stå
i bostadskön i cirka åtta år och
fick ett förstahandskontrakt där
jag fortfarande bor. Lägenheten är
relativt liten, 23 kvm.”
”Jag bor sedan december 2014 i
Tensta med ett förstahandskontrakt
som jag fick tack vare att mina
föräldrar ställde mig i SKB:s kö 1991.
Före det bodde jag i en studentlägenhet tillsammans med tre andra unga
vuxna.”
| 20 |
Cattis Carlén,
projektledare/samordnare
för nätverket Bopinion.
”Jag är inneboende hos min
sambo. Jag fick inte stå med på
kontraktet eftersom jag studerade
när vi flyttade in.”
och ser gärna att även de borgerliga ungdomsförbunden kommer
med. Det partipolitiska perspektivet har varit nyttigt för oss som
inte har den ingången i frågan, säger Teo.
– Bäst av allt är att man pratar med oss unga, inte om oss, säger
Hanna.
Cattis Carlén säger att Bopinion kommer att leva kvar som ett
nätverk för kunskapsutbyte. Hon kommer att ta tillvara de lärdomar hon fått i projektet och ta fram ett koncept som ska ligga till
grund för hur Riksbyggen ska jobba vidare med frågan.
Vilken roll kommer bostaden ha om 75 år?
Hur kommer vi att bo år 2090? Dela med dig
av dina tankar om framtidens boende.
Läs mer på nästa uppslag.
Funktion eller
identitet
bostadens roll förändras
För 75 år sedan bildades Riksbyggen.
Hur tänkte man när man planerade
nya områden 1940? Och hur kommer
bostadsområdena att se ut om 75 år?
bröt ut i Europa höll tillbaka utvecklingen. Trots bostadsbrist gick
Text: Anna-Maria Engqvist Foto: Shutterstock, Riksbyggen
har vi lyckats bra med det, säger Anna Braide Eriksson.
Öppet hus har frågat arkitekten Anna Braide Eriksson från Chal-
Noggranna beräkningar höjde standarden
mers och universitetslektor Björn Andersson från institutionen för
På 40-talet fick vi ett mått på trångboddhet, vilket var fler än två
socialt arbete vid Göteborgs universitet vad som påverkar hur våra
personer per rum. En familj på fyra personer i två rum och kök
bostäder ser ut och vad de tror kommer att vara viktigt i framtiden.
räknades alltså inte som trångbodda. På 60-talet ändrades det till
byggnadsarbetare arbetslösa. 1940 bestämde sig byggfacken därför
för att bilda byggherreföretaget Riksbyggen. Det första huset med
142 små lägenheter stod klart 1942 i Göteborg.
– I Sverige har vi sedan den här tiden haft stort fokus på att
människor ska bo bra och i jämförelse med många andra länder
– Planeringsidealen som vi har haft under olika årtionden har
att en familj på fyra personer bör ha tre rum och kök.
påverkats av de omständigheter vi lever under, såsom bostads-
– Storleken på rummen planerades utifrån funktion och utifrån
brist, miljöproblem, materialtillgång, tekniska uppfinningar och
kärnfamiljen. Ett stort föräldrarum och två mindre rum till barnen
samhällsförändringar, säger Björn Andersson.
blev standard så småningom. Tanken på kärnfamiljen präglar
– För hundra år sedan var boendestandarden en hälsofråga.
fortfarande vårt byggande, trots att många familjer inte ser ut så i
Industrialiseringen bidrog till att människor sökte sig till städerna
dag, säger Anna Braide Eriksson.
för att få jobb och trängde ihop sig i bostäder som knappt var
Byggnormer och standardiseringar höjde successivt kvaliteten
människovärda. Sjukdomar uppstod lätt och spred sig snabbt i
på våra bostäder. På 30-talet började en standard för köken att
trångboddheten, berättar Anna Braide Eriksson.
utformas. Syftet var att rationalisera tillverkningen och underlätta
kvinnors arbete i hemmet. Noggranna uträkningar angav lämplig
Drömmen om ljusare tider
höjd och djup på diskbänken och hur långa avstånden mellan
Ur människors drömmar om mer praktiska bostäder föddes
spis, kyl och vask skulle vara. 1950 antogs en svensk köksstandard,
funktionalismen som fick genomslag på 30-talet. Ljusa lägenheter
som blev känd även internationellt. Allt fler bostäder fick fullt
med moderna badrum var långt ifrån de äldre hus med toalett på
utrustade kök, vilket har fått följden att vi inte tar med oss vitvaror
gården som många bodde i. Men lågkonjunkturen och kriget som
när vi flyttar.
Björn Andersson
Anna Braide Eriksson
Universitetslektor vid institutionen
för socialt arbete vid Göteborgs
universitet samt delaktig i Riks­
byggens forskningsprojekt Positive
Footprint Housing.
Arkitekt vid Chalmers tekniska högskola
samt delaktig i Riksbyggens forsknings­
projekt Positive Footprint Housing.
| 23 |
Arkitekterna, som tog ut
svängarna när det gällde
form och färg, fick själva måla
fasaderna, eftersom målarna
ansåg att hus inte kunde se ut hur
som helst.
Planerad gemenskap
Idén om grannskapsenheter växte fram 1940-talet. Allt för det
dagliga livet såsom butiker, skolor och kultur skulle finnas i grannskapet. Demokratin skulle växa på torgen där människor spontant kunde träffas. I mitten av 40-talet presenterade Riksbyggen
planerna på Årsta centrum i södra Stockholm, utifrån tanken om
grannskapsenhet. Byggnader för service, handel, teater, bio, Folkets hus med mera skulle uppföras kring ett torg. Idén väckte upp-
kostnader ska vara rimliga är en viktig del av hållbarheten, förklarar Björn Andersson.
– Man kan till exempel planera entréer och
gemensamma ytor så att man möts. Och vi skulle i större
En annan utmaning är att våra behov förändras under livet.
grad kunna utnyttja det faktum att vi lever tillsammans och dela
– Med tanke på att vi blir allt fler äldre och att familjer allt mer
på bilar, cyklar, verktyg och annat, säger Björn Andersson.
sällan är typiska kärnfamiljer kanske bostäderna behöver bli flexiblare i framtiden, säger Anna Braide Eriksson.
– Tänk om storleken på rummen eller till och med på lägen-
– Jag tror inte att man ska trafikseparera stora områden, det blir
mer levande om man blandar gångtrafikanter, kollektivtrafik och
bilister med bostäder och handel. Jag tror också att det kommer en
heten skulle kunna öka eller minska efter behov, då skulle man
reaktion mot att mindre städers stadskärnor dör ut till förmån för
märksamhet, men alla jublade inte. Kritiska röster var tveksamma
kunna bo kvar när livet förändras och den sociala hållbarheten
stora handelsplatser i ringleder runt staden. Man blir anonym i
till att lägga service utanför stadskärnan. Arkitekterna, som tog ut
skulle öka, säger Björn Andersson.
stora köpcentrum. Jag tror att ungdomarna kommer att ta tillbaka
svängarna när det gällde form och färg, fick själva måla fasaderna,
Björn Andersson menar att vår inställning till bostaden har
eftersom målarna ansåg att hus inte kunde se ut hur som helst.
Årsta centrum invigdes i början av 50-talet som ett exempel på att
boendet är mer än en bostad.
förändrats.
Riksbyggens ambition är att ligga i framkant när det gäller
– I dag ska bostaden i större utsträckning än tidigare avspegla
vår identitet. Vi vill ha egna lösningar på kök och badrum till
stad och funderar på möjligheterna att blanda in mer natur i de täta
storstäderna.
projekt i samarbete med Johanneberg Science Park, Chalmers, Gö-
exempel. Därför har den inre delen av bostaden blivit viktig, säger
teborgs universitet och Göteborg Energi. Forskningen genomförs
Björn Andersson.
gårdar, trafikseparering och ett förortscentrum i närheten. Men
parallellt med ett bostadsprojekt så att resultaten kan utvärderas
storskaligheten gjorde att närhetskänslan ibland gick förlorad,
i ett fullskalelaboratorium. Både Anna Braide Eriksson och Björn
Täta eller utdöda stadskärnor?
säger Björn Andersson.
Andersson är involverade i projektet ”Positive Footprint Housing”.
– Att vi förflyttar oss enkelt med bil eller kollektivtrafik och att vi
– Vårt klimat har tvingat oss att tänka om när det gäller hur vi
Flexibla bostäder i framtiden?
bygger, hur vi förflyttar oss och hur vi lever. Men hållbarhet inne-
Några faktorer som påverkar bostäderna och bostadsområdena i
bär även social och ekonomisk hållbarhet, som vi också tittar på i
dag är teknisk utveckling, demografin, miljöhot och vår inställning
projektet, säger Anna Braide Eriksson.
till bostaden.
– Man kommer inte runt frågan om mångfalden. Att boendets
Hur tror du att vi kommer
att leva och bo år 2090?
Riksbyggen har funnits i 75 år och utvecklat såväl bostadsrätter som
hyresrätter och hela bostadsområden. Men hur kommer vi bo om ytter­
ligare 75 år, det vill säga år 2090? Kommer vi att bo tätare eller glesare?
Bygger vi på höjden, på bredden – eller kanske på djupet? Vilka tekniska
innovationer och tjänster använder vi? Hur ser det ut runt omkring våra
bostäder i framtiden och hur tar vi oss till och från våra hem? På vilket
sätt påverkar klimatförändringarna utformningen av vårt boende? Vilka
trender och behov kommer att förstärkas eller försvagas?
Vi vill veta vad du tror om framtidens boende!
Det kan vara alltifrån mindre detaljer till utförliga förslag om hur hus och
bostadsområden kommer att se ut. Det kan vara såväl önskedrömmar
som spådomar. Berätta med ord eller bifoga en egen skiss. Under vårt
jubileumsår 2015 kommer några av idéerna som kommer in att presen­
teras i Riksbyggens tidning Öppet hus och i våra sociala mediekanaler.
Dela med dig av dina tankar om framtidens boende via
Facebook: www.facebook.com/Riksbyggen eller via
e-post: [email protected]
På 60- och 70-talen byggdes stora
bilfria områden och rejäla gårdar
med plats för umgänge.
I storstäderna råder däremot det motsatta, en förtätning. Anna
Braide Eriksson tror att vi har behov av naturupplevelser även i en tät
hållbara boendemiljöer. Därför driver Riksbyggen ett forsknings-
70-talen planerades med en social inriktning med sina stora
– Även de så kallade miljonprogramsområdena på 60- och
stadskärnorna igen, säger Anna Braide Eriksson.
Vi förbehåller oss rätten att publicera idéer och förslag, i sin helhet eller
utvalda detaljer, eller på annat sätt använda bidragen som kommer in.
Glöm inte att uppge ditt namn!
| 24 |
– Jag hoppas att vi kommer att få se nya spännande idéer fram­
över om hur vi ska bo i framtiden, säger Anna Braide Eriksson.
beställer allt fler varor via datorn i hemmet påverkar utbud och
service i närheten, säger Björn Andersson.
Han tror ändå att behovet av vardagliga möten mellan grannar
kommer att finns kvar och att det är en förutsättning för att positiva saker ska hända i området.
”Jag tror inte att man ska
trafikseparera stora områden”,
säger Anna Braide Eriksson.
Årsta centrum i södra Stockholm är ett tidigt exempel på en grannskapsenhet där allt skulle finnas nära bostaden.
Fasaderna fick arkitekterna måla själva, eftersom målarna ansåg att husen inte kunde se ut hur som helst.
Öppet hus i samarbete med Råd & Rön
Hörlurar
Vad säger tabellen?
Testet är utfört av Råd & Rön i samarbete med andra internationella
konsumenttidskrifter som är medlemmar i International Consumer Research
& Testing, ICRT.
Prisspann: Priserna har hämtats från Pricerunner i januari 2015.
Råd & Rön har testat åtta hörlurar vars kåpor omsluter öronen i prisklassen
1 000 till 2 500 kronor. Sju av modellerna kan användas som headset till mobiltelefon.
De två modellerna med högst samlat betyg, Sennheiser Urbanite I XL och Sony
MDR-1R, får båda utmärkta betyg för ljudkvalitet och komfort. Lägst samlat betyg får
Sennheiser Momentum, främst för att bygeln klämmer åt alldeles för hårt.
Samlat betyg: Anges på en 100-gradig skala, där 1 är sämst och
100 bäst.
Ljudkvalitet: Anges på en 9-gradig skala, där 1 är sämst och 9 bäst.
Komfort: Samlat betyg bland annat för hur sköna lurarna är att ha på
sig, hur enkla de är att använda, om ljudet påverkas när man kommer åt
sladden, hur enkelt det är att särskilja höger och vänster kåpa.
Ljudfunktioner: Samlat betyg bland annat för hur mycket ljud som
sipprar ut från hörlurarna, kvaliteten på eventuell aktiv brusreducering,
hur användbara hörlurarna är när eventuellt batteri är slut.
Text och Foto: Råd & Rön
Vi har testat åtta hörlurar av storlek större. De har rejäla byglar och
vadderade kåpor som omsluter hela örat. Matchvikten ligger på
säger Råd & Röns testprojektledare Sofia Börjeskog.
bastanta 311 gram för den tyngsta luren. Visserligen är de flesta
hörlurar från Sennheiser och Sony. Vår testpanel var mycket nöjd
med mindre kåpor eller öronsnäckor gör. Även prislapparna är
med såväl passform som ljudkvalitet. För övriga lurar spretar där­
väl tilltagna, testets snittpris är drygt 1 500 kronor. Allra dyrast är
emot testresultaten och priserna står inte i relation till produk-
lurarna med högst samlat betyg, Sennheiser Urbanite I XL, som
ternas samlade betyg. Jumbon tillverkas av Sennheiser som alltså
kostar 2 200 kronor.
också gör en av testvinnarna.
Sony
Bose
Urbanite I XL
2 190–2 190 kr 81
Omsluter örat
8
8
9
5
8
311 g
115 cm
Modell
Pris
Samlat betyg
Hörlurstyp
Ljudkvalitet
Komfort
Ljudfunktioner
Mångsidighet
Hållbarhet
Vikt
Sladdlängd
Testet
Testet i sin helhet finns att köpa på www.radron.se
Beats by Dr. Dre
Bästa
ljud
Modell
Pris
Samlat betyg
Hörlurstyp
Ljudkvalitet
Komfort
Ljudfunktioner
Mångsidighet
Hållbarhet
Vikt
Sladdlängd
Hållbarhet: Anges på en 9-gradig skala, där 1 är sämst och 9 bäst.
I testets topp hittar vi mycket riktigt två sköna och välljudande
modeller vikbara, men de slinker inte ner i fickan som hörlurar
Sennheiser
Mångsidighet: Samlat betyg för hur många funktioner och tillbehör som
hörlurarna är utrustade med.
– Komfort och kvalitet är viktigast i den här kategorin hörlurar,
Bose
Skullcandy
Sol Republic
Tar bort
oljud
Modell
Pris
Samlat betyg
Hörlurstyp
Ljudkvalitet
Komfort
Ljudfunktioner
Mångsidighet
Hållbarhet
Vikt
Sladdlängd
MDR-1R
1 790–2 803 kr 81
Omsluter örat
9
8
8
5
9
258 g
120 cm
| 26 |
AE2
1 189–1 399 kr 70
Omsluter örat
7
8
5
3
6
150 g
173 cm
Modell
Pris
Samlat betyg
Hörlurstyp
Ljudkvalitet
Komfort
Ljudfunktioner
Mångsidighet
Hållbarhet
Vikt
Sladdlängd
Sennheiser
Klämmer åt
Studio
1 872–2 990 kr 65
Omsluter örat
6
7
8
7
7
279 g
135 cm
Modell
Pris
Samlat betyg
Hörlurstyp
Ljudkvalitet
Komfort
Ljudfunktioner
Mångsidighet
Hållbarhet
Vikt
Sladdlängd
SoundTrue AE
1 480–2 390 kr 62
Omsluter örat
5
7
9
5
8
158 g
170 cm
Modell
Pris
Samlat betyg
Hörlurstyp
Ljudkvalitet
Komfort
Ljudfunktioner
Mångsidighet
Hållbarhet
Vikt
Sladdlängd
Aviator
899–1 599 kr 60
Omsluter örat
6
5
8
5
6
213 g
120 cm
Modell
Pris
Samlat betyg
Hörlurstyp
Ljudkvalitet
Komfort
Ljudfunktioner
Mångsidighet
Hållbarhet
Vikt
Sladdlängd
| 27 |
Master Tracks
1 490–1 990 kr 60
Omsluter örat
7
5
7
4
6
255 g
120 cm
Modell
Pris
Samlat betyg
Hörlurstyp
Ljudkvalitet
Komfort
Ljudfunktioner
Mångsidighet
Hållbarhet
Vikt
Sladdlängd
Momentum
1 990–2 699 kr 53
Omsluter örat
6
3
8
5
8
203 g
135 cm
Förbättrad inomhusmiljö med
Välj en BioZone luftrenare som passar
för ditt behov och för lokalens storlek.
På vår hemsida ser du alla våra produkter.
www.biozone.se
BioZone tar bort besvärande
lukter i soprum, källare,
kontor, offentliga toaletter,
hem, sommarstugor
och andra lokaler.
Oönskade lukter elimineras med BioZone
luftrenare oavsett om lukten kommer från
bakterier, mögel, rök, husdjur eller kemiska
gaser. Dessutom renar vi luften från virus,
partiklar och allergener.
Hål i huvudet!
Alltså klipper jag mig med
hårklippningsmaskinen men ser
inte röken av varken pilsner eller
geléhallon. Dessutom klipper jag
mig själv. Jag ställer in trimmern
När jag var yngre hade jag väldigt mycket hår. Och
på lämplig längd (en centimeter) och kör sedan runt skallen tills
det hår jag hade var dessutom väldigt lockigt. Det innebar att mitt
clownen Manne sakta tynar bort från min spegelbild.
hår inte blev längre som andras hår. Mitt hår blev högre. Och i viss
mån bredare.
Och för en tid sedan stod jag i badrummet och friserade mig
Detta är nu ganska länge sedan, och med åren har min hårväxt
själv glatt sjungande ”När månen vandrar på fästet blå”. Små spre­
tiga hårtussar dansade mot golvet ackompanjerade av trimmerns
förändrats ganska radikalt. Håret högst uppe på skallen har trillat
av, men kransen från tinning till tinning växer och frodas fort­
milda surr, och allt var frid och fröjd. Men så plötsligt hände något.
farande. (Och håret i näsa och öron växer sedan några år tillbaka
Det liksom fräste till i maskinen och jag körde fast någonstans bak
som nysådd smörgåskrasse!)
i nacken. Det kändes precis som när man klipper alldeles för högt
gräs med en gräsklippare och det liksom tar tvärstopp och blir tyst.
Ren luft överallt
BioZone Scandinavia AB
Smedbyvägen 4, Åkersberga. [email protected]
Tel: 08-540 640 48, 08-540 640 45
I dag är jag 40 plus (plus 9 för att vara ärlig) och riskerar, om
Vid en närmare granskning av trimmern visade det sig att det var
jag låter håret växa, att få en frisyr à la clownen Manne, inte minst
ganska exakt det som hade hänt. Den lilla plastkammen som håller
med tanke på att färgen på kvarvarande strån är röd. Därför har
avståndet mellan skallen och knivarna hade spruckit och avstån­
jag sedan ett antal år tillbaka klippt mig ordentligt kort med en
det från skalle till knivar var plötsligt noll centimeter. Och det satt
hårklippningsmaskin. Trimmer kallas det om det är hundar som
en rejäl tuva rödgrå kalufs i käftarna på maskinen. Jag trevade för­
klipps. Jag var ivrigt påhejad av min fru inför investeringen i denna
siktigt med handen i nacken och kände att det nog var lite kortare
maskin. Dels förstås på grund av att hon inte vill vara gift med
längs en rand på höger baksida av skallen, men eftersom man inte
clownen Manne, dels också av ekonomiska skäl. En hårtrimmer
är någon Staffan Olsson på vänster sida heller, så lät jag det bero.
Två dagar senare var jag konferencier på en stor välgörenhets­
kostar ju bara några hundralappar och håller i flera år, och detta
innebar, enligt min kära hustrus ekonomiska logik, att familjens
gala i Uppsala. Det var fullspikat i salongen, och publik och artister
gemensamma frisörkonto plötsligt fick pengar över så att hon
var på strålande humör. Möjligen grunnade en del av åskådarna på
därmed kunde gå till frissan mycket oftare än förut. Jag replikerade
varför konferencieren kom in på scenen från bakdörren, presen­
då att man förstås också kunde se det som så att MITT frisörkonto
terade nästa artist och sedan av okänd anledning backade ut från
gick ned och att jag därför i konsekvensens namn borde få köpa
scenen igen …
Min kära fru försökte förstås (när hon efter tre timmar slutat
geléhallon och pilsner för pengarna, men på det örat ville den
skratta och peka och flämta och slå sig på knäna) jämna till det
hårfagra hustrun inte höra.
en del där bak, men hon kunde ju inte raka bort alltihop, vilket
definitivt hade krävts för att få min frisyr helt jämn. Därför hade
jag även vid galatillfället en saftig fåra i bakhuvudet där trimmern
löpt amok.
Sedan dess har jag inte vågat klippa mig. Jag sitter hemma och
äter geléhallon och dricker pilsner. Och inte har jag fått något nytt
förtroende som konferencier heller. Möjligen kan jag hoppas på att
vid tillfälle få vikariera för clownen Manne.
»Om jag låter håret växa
riskerar jag att få en frisyr à la
clownen Manne.»
ista Sverige AB
Tel 08-684 098 80
[email protected]
www.ista.se
Jacke Sjödin, krönikör, fembarnspappa och undermålig hantverkare,
kåserar i Öppet hus.
| 29 |
moisture ruin
your plans
Nyheter från Riksbyggen
1
Om årsredovisningen för
Bostadsrättsföreningen Modell
Bättre (org nr 700000-0000)
Idéskrift
Idéer och tankar
om åtgärder för att
göra en bostadsrättsförenings årsredovisning mer
relevant och
läsvärd.
Tips för bättre
årsredovisningar
Nu finns det en skrift med konkreta tips om hur man kan göra
Ta hand om er
mest värdefulla
tillgång -Polygon löser
era fuktproblem
årsredovisningar i bostadsrättsföreningar mer informativa
och bättre som beslutsunderlag, inom ramen för nuvarande
lagstiftning och normgivning. Det är Riksbyggen, FAR,
Bostads­rätterna, HSB och SBC som tillsammans har tagit fram
den. Bakgrunden till skriften är debatten om redovisningen i
bostadsrättsföreningar och bokföringsnämndens beslut att inte
tillåta progressiva avskrivningar vid tillämpning av redovisningsregelverket K2.
Skriften finns på Riksbyggens kundwebb
SKRIFTEN ÄR FRAMTAGEN AV FAR I SAMARBETE MED BOSTADSRÄTTERNA, HSB, RIKSBYGGEN OCH SBC.
Riksbyggen
tar över
förvaltning
av 72 butiker
Ekonomisk
hållbarhet utforskas
Ett 5-årigt samarbetsavtal med ICA Fastigheter Sverige ger
Riksbyggen ansvar för teknisk driftentreprenad (yttre och inre
skötsel) av 72 ICA-butiker, allt från Maxi ICA Stormarknad och
ICA Kvantum, till ICA Supermarket och ICA Nära, från Kiruna i
I ett nytt samarbete mellan Riksbyggen och
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet ska de
ekonomiska aspekterna av hållbarhetsbegreppet
utforskas grundligare.
norr till Trelleborg i syd.
Redan sedan tidigare har Riksbyggen ansvarat för förvaltning
av ett stort antal ICA-butiker inom koncernens olika segment.
Med det nya avtalet fördjupas samarbetet.
– Vi är väldigt glada över förtroendet att få sköta den
tekniska driften av så många av ICA:s marknadsplatser, säger
Hållbarhet är ett begrepp som rymmer flera delar: miljö, sociala frågor och ekonomi.
– Ekonomisk hållbarhet handlar om att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt, säger Charlotta Szczepanowski, hållbarhetschef på Riksbyggen.
Samarbetet syftar till att utveckla kunskap om vad ekonomisk hållbarhet är för affärsdrivande verksamheter som bygger och förvaltar bostadsrätter. Arbetet ska vara färdigt
senast i slutet av 2015. Redan tidigare har Riksbyggen ett samarbete med Göteborgs
Michael Bernzon, chef för företagskunder och offentliga kunder
ICAbutiker
inom Riksbyggen Fastighetsförvaltning. God fastighetsförvaltning
tar inte bara hänsyn till huset utan även till verksamheten och
människorna i det. Oavsett vad fastigheten används till, för att
bo, handla, äta, parkera, födas eller bli gammal i, måste den tas
Vi vet att bostadsrättsföreningens fastighet är
er mest värdefulla tillgång. Därför erbjuder vi
ett flertal tjänster för att förebygga och lösa
fuktproblem och vattenskador.
En fuktstatusbesiktning av bostadsrätternas badrum
och kök visar var det finns fukt- eller vattenskador
och var det finns risk för framtida skador. På så sätt
kan problemen åtgärdas innan skadan blir värre eller
redan innan den uppstår.
När en fukt- eller vattenskada inträffar innebär det
både kostnader och en olägenhet för den boende
som får sitt liv upp och nedvänt. Med hjälp av vår
ledande teknik kan vi på ett miljöriktigt sätt påskynda
uttorkningen och begränsa följdskador vilket innebär
att den boende snabbare kan återgå till sin vardag.
Med över 40 års erfarenhet av fuktproblem och
vattenskador kan du lita på att Polygon tar väl hand
om er mest värdefulla tillgång.
Kontakta oss
24h Jour 020-235 235
E-post: [email protected]
Web: www.polygongroup.se
om hand för att kunna användas på rätt sätt under lång tid. Med
universitet, Chalmers, Johanneberg Science Park och Göteborgs stad i ett bostads- och
75 års erfarenheter, kunskaper och helhetstänk i ryggen kan vi
forskningsprojekt med helhetstänkande kring hållbar bostads- och stadsutveckling.
ge ICA Fastigheter Sverige bästa tänkbara service och stöd.
4303 POLY-SE - Housing Assoc Ad Campaign 2014 Oppethus.indd 1
23/04/2014 10:04
Semesterboende i Italien
VATTENKRAN
42.370:-
25%
ORD.PRIS 2.500:-
Oj vilken billig vattenkran. Fyndet monterar
sedan du eller en kompis på tvättstället, utan
en tanke på om armaturen klarar svenskt
vattentryck eller om kopplingarna håller tätt.
Det börjar droppa. Många små droppar blir
till sist en omfattande vattenskada. Men när
försäkringsbolagen konstaterat att installationen
inte är fackmässigt utförd, då sjunker
ersättningen eller också får du betala allt själv.
Som kund, bosparare eller anställd hos Riksbyggen har du 25 procents rabatt när du bokar
lägenhet i den svenskägda stugbyn La Serra
Holiday & Beach Resort. Den har ett fantastiskt
läge direkt vid havet i Gaetabukten mellan Rom
och Neapel. Det är mycket barnvänligt med
privat strand och mängder av aktiviteter, exempelvis vindsurfing, kanot, tennis och barnklubb.
La Serra Holiday & Beach Resort erbjuder god
mat, sol och bad, möjlighet att göra utflykter
till kända turistattraktioner som Capri, Ischia,
Vesuvio, Pompeji, Amalfi och mycket mer.
För information och bokning:
måndag–fredag kl 09.00–16.00
e-post: [email protected]
Tel: 08–21 47 43 Skype: rivaserra
www.rivaserra.info/boka.html
Anlita ett auktoriserat VVS-företag. Det finns
fler än 1 600 över hela landet. Du hittar alla
på säkervatten.se.
SLUTA TA RISKER MED VATTNET! www.säkervatten.se
Bygg in lite extra
trygghet i bostaden!
Unika tvättmaskiner
från
Komplettera bostadsägandet med juridiska dokument som
samboavtal och testamente. Skapa lite extra trygghet för
dig och din familj om det oförutsedda skulle hända.
Duo
Både tvättar och torkar!
Endast 0,3 m2 golvyta
Energieffektiv
Kompakt format. Perfekt i badrummet
eller smidig kombination i fritidshuset.
Passar överallt!
46 cm
68 cm
Euronova 1000
familjensjurist.se | 010-458 08 00
Störst i Sverige inom familjejuridisk rådgivning
Marknadens minsta
tvättmaskin!
Unika mått
Se även www.kenny.se
Ring 08-714 98 98 för närmaste
återförsäljare.
FÖNS TER M ED KOM M A ND E
G ENERATI ONER I SI KTE
Bestä
vår bro ll
sc
gratis v hyr
ia vår
hemsid
a!
Westcoast Windows fönster och
skjutdörrar består av en yttre del av
elegant aluminium, som står emot
tuffa väderförhållanden och en inre del
av trä, som ger en varm
inbjudande känsla.
Kombinationen av trä och aluminium samt den
unika täta konstruktionen ger maximal livslängd
och minimalt underhåll, ej att förväxla med så
kallade ”alu-beklädda” träfönster. Ibland kommer
skönheten både inifrån och utifrån!
Genom att låta kvalitet och energi gå
hand i hand skapar vi fönster som
dessutom bidrar till att hålla nere
dina energikostnader.
Släpp in ljuset i livet!
0520-47 17 00
WESTCOASTWINDOWS.SE
r
a
p
S
o
B
ger
förtur
Bostadstorget
Vad tjänar du
på att vara
först i kön?
Genom att bospara hos Riksbyggen får du förtur till nybyggda
bostäder över hela landet. Dessutom får du löpande information
om spännande projekt via våra bostadsmagasin flera gånger
om året. Det är inget krav att bospara för att få köpa en bostad
av Riksbyggen, men det är ett klokt sätt att börja förverkliga
drömmen om en ny bostad. Läs mer om hur BoSpar fungerar på
riksbyggen.se/bospar eller ring oss på 020-45 45 45.
r
BoSpa
ger
förtur
Riksbyggen satsar
i norra Sverige
Riksbyggen har redan en stark ställning
i norra Sverige, som största aktör inom
nyproduktion av bostäder i Umeå. Nu ser
Riksbyggen potentialen att satsa på fler
orter i Sveriges största landsdel.
”Vi är långsiktiga i vårt tänkande redan
från början”, säger Roland Askebrand.
Riksbyggen är en väletablerad aktör inom förvaltning i många
Norrlandskommuner och tar hand om skötslen av såväl bostäder som
Text: Anna-Maria Engqvist
kommersiella fastigheter.
I Luleå planeras 50 nya bostadsrätter per år från och med 2017. Man
– Det är vår styrka att vi både utvecklar nya bostäder och tar hand
tittar även på möjligheterna att utveckla bostadsområden i Skellefteå,
om förvaltningen. Vi är långsiktiga i vårt tänkande redan från början,
Östersund, Sundsvall, Borlänge, Falun och Gävle. I Kiruna och Malm-
säger Roland Askebrand.
berget finns ambitionen att bidra till stadsutvecklingen.
Flera kommuner har även visat intresse för Riksbyggens koncept
– Det är otroligt roligt att Riksbyggen väljer att vara offensiva i
Riksbyggen utvecklar, förvaltar
och förbättrar rummen som du
bor och arbetar i.
kooperativa hyresrätter för äldre.
norra Sverige, säger Roland Askebrand. Som affärsutvecklare får jag
– Konceptet är perfekt för de kommuner som vill ha ett alternativ
chansen att vara med och utveckla Riksbyggen i kommuner där vi
till kommunalt fastighetsförvaltande, men samtidigt möta ett ökande
ännu inte är helt etablerade. Jag bor själv i Luleå och jag vet att vi har
vård- och omsorgsbehov utan att använda medel ur den kommunala
produkter som fungerar bra här.
investeringsbudgeten, säger Roland Askebrand.
I natursköna Stensjön
Ställ rätt krav på din
våtrumsentreprenör
MÖLNDAL, STENSJÖGÅRDEN
Här bygger vi radhus som kommer att ligga ett stenkast från både
förskola och grundskola. Ett perfekt område för barnfamiljen som
söker ett lugnt och tryggt boende. Bada vid strandpromenaden,
fiska, paddla kanot, jogga, läsa en bok under ett träd, ta en skogspromenad med hunden, fika vid Gunnebo Slott, klättra i träd – eller
bara vara. Att bo här öppnar möjligheter som inte finns överallt.
Det börjar redan utanför dörren. Riktigt nära kommunikationer och
centrum men ändå väldigt barnvänligt.
GVK ställer krav på både företag och montörer att följa branschreglerna för
att säkerställa fackmässiga våtrumsinstallationer.
Fotolegitimation gör det lätt för beställaren att kontrollera om montören
tillhör ett GVK-auktoriserat företag och har rätt behörighet för installationen.
Samtliga GVK-auktoriserade företag finns på www.gvk.se
STATUS: Planerad säljstart april 2015
BOSTÄDER: 40 st radhus, ca 110 och 120 kvm
PRIS: Ej fastställt
Nicklas Almsätter 031-704 56 05, [email protected]
www.riksbyggen.se/stensjogarden
| 35 |
Haninges nya utsikt: Globen
Där det nya och gamla möts
HANINGE, HANINGETERRASSEN
HELSINGBORG, BRF FISKELYCKAN
STATUS: Säljstart maj 2015
BOSTÄDER: 85
PRIS/AVGIFT: från 1 200 000 kr
STATUS: Försäljning pågår
BOSTÄDER: 67 bostadsrätter, 1–4 rum
PRIS: 995 000–3 480 000 kr
AVGIFT: 2 283–4 639 kr
Stefan Nilsson 08-553 635 88
[email protected]
www.riksbyggen.se/haninge
Joakim Bengtsson 042-18 66 19
[email protected]
www.riksbyggen.se/fiskelyckan
För dig som tänker lite längre
Din första bostadsrätt?
Nu är det dags igen, vi planerar att bygga vidare på omtyckta Kapellgärdsallén. I nästa etapp har vi,
om möjligt, tänkt ännu lite längre. Huset får en kaxig identitet med oregelbunden arkitektur som
förstärks av en lustfylld färgsättning. Strax intill grönskar Kapellgärdsparken med skateramp och
klätternät för alla barn som inte bara tänker lite längre utan också lite högre.
Är det dags att köpa din första bostadsrätt? Då är Brf Nyckeln någonting för dig. Bostäderna ingår i
Riksbyggens koncept ”StegEtt” med smart planerade ytor. Det finns även tillval som gör att lägenheten
kan utformas precis som du vill ha den. Det centrala läget gör att du har allt du kan tänkas behöva runt
husknuten. Ställ dig i kö redan nu. Som bosparare i Riksbyggen har du förtur.
STATUS: Planerad säljstart mars 2015
BOSTÄDER: 82 lgh, 2–4 rok
PRIS: 1 250 000–3 625 000 kr
STATUS: Säljstart maj 2015
ANTAL BOSTÄDER: 55
UPPSALA, BRF SKOGSFALKEN
KALMAR, BRF NYCKELN
Nina Thorkelsson 048057848, [email protected], www.riksbyggen.se/nyckeln
Sara Wretling 018-18 97 49, [email protected], www.riksbyggen.se/skogsfalken
Natursköna Ormesta
ÖREBRO, BRF ENKELBECKASINEN
Plats för gemenskap
STATUS: Planerad säljstart maj/juni 2015
BOSTÄDER: 29 lgh, 2–4 rok, 60–85kvm
PRIS: Ej fastställt
AVGIFT: Ej fastställt
HJÄRUP, BRF NAFNES GÅRD,
BONUM SENIORBOENDE
STATUS: Försäljning pågår
BOSTÄDER: 48 bostadsrätter, 2–4 rum
PRIS: 1 295 000–2 895 000 kr
AVGIFT: 3 650–5 466 kr
Jeanette Skåhl 021-10 32 55
[email protected]
www.riksbyggen.se/norraormesta
Camilla Lundström 040-10 94 57
[email protected]
www.bonumseniorboende.se/hjarup
Utsikt mot Mälaren
Stenunge Strands sista pusselbit
Brf Sjökortet byggs längs med Lillåuddsallén och alla lägenheter får generösa inglasade balkonger
och sjöutsikt mot Mälaren. Standarden i lägenheterna är hög med fina materialval som ger en sval,
modern skandinavisk känsla. Det kommer att finnas en gemensamhetslokal med övernattningsmöjligheter och föreningen får även en stor gemensam gård med plats för härligt umgänge.
Brf Stenunge Park är sista etappen som binder ihop området Stenunge Strand och gör att husen
bildar en harmonisk helhet. Närheten till vattnet, torget och bra kommunikationer gör att området
är ett av det bästa i Stenungsund. Alla lägenheter har en stor inglasad balkong eller uteplats.
VÄSTERÅS, BRF SJÖKORTET
Nya bekväma hem
– i en klass för sig
UDDEVALLA, SÖDERGÅRDEN
– BRF GULDSTJÄRNAN, BONUM SENIORBOENDE
STATUS: Säljstart våren 2015
BOSTÄDER: 57 bostadsrätter, 2–4 rok
STORLEKAR: 55–130 kvm
Karin Ekström 0522-65 44 55
[email protected]
www.bonumseniorboende.se/guldstjarnan
STATUS: Försäljning pågår
BOSTÄDER: 28, 2–4 rok. 62–107 kvm
PRIS: från 1 550 000–3 950 000 kr
AVGIFT: 3 462–5 365 kr
STENUNGSUND, BRF STENUNGE PARK
STATUS: Planerad säljstart feb–mars 2015
BOSTÄDER: 39 bostadsrätter, 1–4 rum
Petra Höglund 031-704 56 19, [email protected], www.riksbyggen.se/stenungepark
UMEÅ, BRF MARIESTRAND 5
STATUS: Planerad säljstart sommaren, 2015
BOSTÄDER: ca 40 lgh, 1–3 rok
PRIS: Ej fastställt
AVGIFT: Ej fastställt
Elin Forsberg 090-15 96 13
[email protected]
www.riksbyggen.se/mariestrand5
Jeanette Skåhl 021-10 32 55, [email protected], www.riksbyggen.se/sjokortet
| 36 |
Sista etappen på Mariestrand
| 37 |
Min intresseanmälan
Kryssa för och skicka in sidan till Riksbyggen BoSpar, 728 05 Västerås. Skriv ”Frisvar” på kuvertet så slipper du
betala porto. Eller faxa till 021-408 540. För mer information om nya bostäder, besök www.riksbyggen.se
=
Dessa finns presenterade på föregående uppslag. NORR
GÄVLE, Villastaden, brf Liljan. 47 lgh. Plan. säljstart
UMEÅ
Dragonfältet. Ca 38 lgh. Prel. säljstart -16.
ariestrand etapp 5, vid Mariehems centrum. 40 lgh.
M
Plan. säljstart sommaren -15.
M
almen, brf Nyckeln. 55 lgh. StegEtt-boende. Plan.
säljstart maj. -15.
Brf Monte Cavallo, Bonum, som ligger under planering.
LINKÖPING, brf Vasalunden. 44 lgh. Försäljn. pågår.
18 vån. Plan. säljstart maj -15.
Viksjö centrum, brf Ängshöjden. Bonum seniorboende.
Försäljn. pågår.
Viksjö, brf Södra Ängen, 51 lgh. Plan. säljstart våren -15.
L illåudden, brf Sjökortet. 28 lgh. Försäljn. pågår.
Brf Kummeln, 36 lgh, 2–4(5) rok, 61–133 kvm,
Planerad säljstart maj -15.
Ö
REBRO, Norra Ormesta, 29 lgh, 2–4 rok, 60-85
kvm, Plan. säljstart maj/juni -15.
STOCKHOLM
Beckomberga, brf Granngården, 89 lgh. Försäljn.
pågår. Inflyttn. -15.
Beckomberga, Bonum seniorboende, brf Borggården, 42 lgh. Försäljn. pågår. Inflyttn. -15.
SUNDBYBERG, Ursviks parker, brf Jubilaren. 141 lgh,
1–5 rok. Säljstart kv. 1. -15.
VÄST
BORÅS
Brf Bikupan, 40 lgh planeras. Plan. säljstart -16. Plan.
inflyttn. -17/-18.
Brf Ljuspunkten StegEttboende, 81 lgh, planeras.
Plan. säljstart -16. Plan. inflyttni. -17/-18.
Brf Orangeriet, Bonum seniorboende 40 lgh. Säljstart
-16. Plan. inflytt -17/-18.
UPPSALA
Gränby backe, brf Solskenet, etapp 1. 60 lgh.
2–4 rok. Försäljn. pågår.
Gränby backe, brf Solgläntan, etapp 2. 92 lgh, 2–4
rok. Försäljn. pågår.
Kapellgärdsallén, brf Jaktfalken. Etapp 2, 65 lgh.
1–5 rok. Försäljn. pågår. Inflyttning pågår.
K
apellgärdsallén, brf Skogsfalken. Etapp 4, 82 lgh,
1–4 rok. Säljstart mars -15.
K
apellgärdsallén. Bonum seniorboende, brf Pilgrimsfalken, etapp 3. 53 lgh med bostadsrätt, 2–4 rok.
Försäljn. pågår. Inflyttn. pågår.
VALLENTUNA
Nyby.
35 villor med äganderätt. Försäljn. pågår.
Åby
ängar, brf Ängsnyckeln. 91 lgh, 1–5 rok.
Säljstart kv. 1. -15.
UDDEVALLA
S ödergården, brf Guldstjärnan. Bonum senior­
boende, ca 57 lgh. Säljstart våren -15.
S ödergården, etapp 2. 45 lgh. Säljstart ej fastställd.
S ödergården, etapp 3. 35 lgh. Säljstart ej fastställd.
SYD
DALBY, brf Anemonen. Bonum seniorboende. 41
lgh. Försäljn. pågår.
JÖNKÖPING
B
rf Aspholmen, Bonum seniorboende, 45 lgh,
65–114 kvm. Försäljn. pågår.
Brf Disponenten. 46 bostäder. Prel. säljstart våren -15.
HELSINGBORG
R
ingstorp, brf Alba, Bonum seniorboende, 29 lgh.
Försäljn. pågår.
R
ingstorp, brf Celciana, 39 lgh. Försäljn. pågår.
R
åå vid Lussebäcken, egh Fiskebodarna, 12 mark­
bostäder med loft. Plan. säljstart våren -15.
R
åå vid Lussebäcken, brf Fiskelyckan, 67 lgh.
Försäljn. pågår.
GÖTEBORG
Dr Allards gata, Positive Footprint Housing forsk-
nings- och bostadsprojekt. Brf Viva, ca 100 lgh,
59–94 kvm. Säljstart ej fastställd.
Munkebäck, brf Munkebäcksäng, ca 75 lgh. Säljstart
-15/-16.
Munkebäck, brf Munkebäckslund, Bonum seniorboende, ca 50 lgh. Säljstart hösten -15.
Sannegårdshamnen, brf Akterspegeln. 85 lgh.
Försäljn. pågår. Inflyttn. sommaren -15.
Sannegården, brf Kajutan. 22 lgh, 53–90 kvm. Prel.
säljstart vintern -14/-15.
Tuve centrum, brf Ljuspunkten, 60 lgh. Prel. säljstart
vintern -15.
Tuve centrum, brf Ljusglimten, Bonum seniorboende,
ca 45 lgh. Prel. säljstart sommaren -15.
Västra Frölunda, Slottsberget 2. 40 lgh. Försäljn. pågår.
H
ALMSTAD, StegEttboende Nissastrand Prel.
säljstart -16.
UPPLANDS VÄSBY
MÖLNDAL
M
ölndal, innerstad. 150 nya bostäder med centralt
läge. Prel. säljstart kv. 1. -16.
B
rf Stensjöberget, 100 lgh. Säljstart våren -15.
S tensjövillan, etapp 1. 13 friköpta villor i två olika
utföranden. Försäljn. pågår.
B
rf Stensjögården, 40 radhus. Säljstart april -15.
ARTILLE, brf Kronhöjden, Partille centrum, 70 lgh,
P
prel. säljstart kv. 1. -16.
TENUNGSUND, brf Stenunge park. Ca 39 lgh.
S
Säljstart våren -15.
Centrum Bonum seniorboende, 33 lgh. Plan. säljstart
hösten -15.
Sjögläntan 2, 31 st. par-/radhus. Försäljn. pågår.
TÄBY
Brf Flanören. Bonum seniorboende. 43 lgh. Säljstart
maj -14. Plan. inflyttn. hösten -16.
Täby centrum, brf Downtown, 47 lgh med bostadsrätt, 1–5 rok. Försäljn. pågår. Inflyttn. klara lgh.
NORRKÖPING
Brf Månstenen, Bonum seniorboende, 29 lgh.
VÄSTERÅS
Lillåudden, brf Kummeln. 36 lgh. Plan. säljstart maj -15.
KARLSTAD
Hammarö, Anneberg. 20 tomter styckesäljes.
Försäljn. pågår.
Södra Sommarro 3. Villor med äganderätt.
Försäljn. pågår.
K
UNGÄLV, Kongahälla, etapp 1, 81 lgh. Plan.
säljstart åreskiftet -15/-16.
Försäljn. pågår.
Brf Polstjärnan, 29 lgh. Försäljn. pågår.
ISBY, Brf Solberga Änge, 28 lgh. Försäljning pågår.
V
VÄSTERVIK, brf Hamnmagasinet, 26 lgh. Försäljn.
pågår.
NACKA
K
varnholmen, brf Silo III, 41 lgh. Försäljn. pågår.
Kvarnholmen, brf Qvarnen I Nacka. 122 lgh. Försäljn.
pågår.
SIGTUNA, Bonum seniorboende. Trollbacken. 38
lgh, 2–4 rok. Förs. pågår.
VÄRMDÖ
ÖST
KALMAR
Malmen, brf Norrgård. 28 lgh. Försäljn. pågår.
STOCKHOLM/UPPLAND
H
ANINGE, Haningeterrassen, brf Blicken. 85 lgh,
JÄRFÄLLA
Öppet hus #1, 2015
Gustavsberg. Bonum brf Blå Blom, 53 lgh. Försäljn.
pågår. sommaren -15.
Här hittar
du också
våra nya
bostäder
LUND
B
rf Källby Dal, ca 45 lgh. Beräkn. säljstart våren -15.
L inero, brf Musslan, 24 lgh i 2 punkthus. Försäljn.
pågår.
MALMÖ
G
yllins trädgård, brf Rödeken. Bonum senior-
boende. 24 lgh. Försäljn. pågår. Inflyttn. dec. -14.
H
olma, brf Guldspiran, 21 lgh. Försäljn. pågår.
H
åkanstorp, Kungsliljan, Bonum Seniorboende, 40
lgh. Beräknad säljstart hösten 2015.
L imhamns läge, brf Kakelugnen, Bonum senior­
boende. 50 lgh. Plan. säljstart hösten -15.
Limhamns läge, brf Våghuset, Bonum seniorboende.
46 lgh. Försäljn. pågår. Inflyttn. våren -15.
V
ästra hamnen, brf Livbojen. Ca 40 lgh. Prel.
säljstart -15. StegEttboende!
TAFFANSTORP, Hjärup centrum, brf Nafnes gård.
S
Bonum seniorboende. 48 lgh. Försäljn. pågår.
Tips från isolerproffsen:
Behagligt inomhusklimat
Tilläggsisolering ökar boendekomforten
och spar pengar året om.
Boka en
kostnadsfri
besiktning och
besparingskalkyl.
Med tilläggsisolering av lösull får du varmt och skönt inomhus på
vintern samtidigt som det är svalt under varma sommardagar.
Du minskar dina uppvärmningskostnader och din energiförbrukning, vilket är bra för både plånboken och miljön.
Kontakta oss för en kostnadsfri besiktning, besparingskalkyl och en
bekymmersfri entreprenad.
NAMN*
PERSONNR*
ADRESS*
ORT*
POSTNR*
E-POST
TELEFON DAG*
–
FEAB-ABIS Isolerproffs AB
Tel 08-94 04 05, 0418-121 05 • www.isolerproffs.se
TELEFON KVÄLL
| 38 |
Läsarnas bästa tips för hemmet!
Har du ett bra inredningstips,
hushållstips eller miljötips?
dina
Återanvänd or!
nylonstrump
Mejla till: [email protected] och berätta om dina bästa tips. Skriv Läsarnas tips
i ämnesraden. Bifoga gärna en bild. Publicerade bidrag belönas med en trisslott.
Halkfria skor
Sätt stora och breda gummiband runt skorna när du går ut och det är halt ute. Det
minskar risken för att halka. Man kan även gnida undersidan av sulorna med lite sandpapper för att de ska bli mindre hala. PROSTITUTION I NORRLAND!
Dammtrasor
Prostitution i Norrland, kärleksdrama i Karlskrona,
ungdomar som fastnar i våldsspiraler och brott.
Utslitna nylontights och nylonstrumpor fungerar utmärkt som dammtrasor.
Tanten
Bettan
Bot mot snedhängda tavlor
För att tavlorna ska hänga rakt på väggen, brukar jag klistra på en
Läs om spännande
öden mitt i den
svenska vardagen!
Boktips!
remsa skumgummi (sådana man tätar fönstren med) bakpå tavlan
längst ned. Det förhindrar att tavlan glider och man slipper irritera
sig på snedhängda tavlor.
Inga Olsson
Finns på Adlibris, Bokus och i övrig nätbokhandel, både som häftad och e-bok.
Provläs gärna på www.andersobrink.se
PRO_90x58.indd 1
Nu gäller nya
regler vid montering
av garageportar
2014-12-05 15:24:01
Finn &Vinn En kokbok
med glöd
I den här omgången av Finn & Vinn har du chansen att vinna We Effects
Garageportexperten kan ta hand om allt annat som omger dina portbyten. Vi är först med att kvalificera alla montörer i enlighet med de
kokbok ”Glöd – mat med mening”. Boken innehåller spännande recept
nya reglerna. Vi erbjuder Sveriges bredaste sortiment och all hjälp
och reportage från fyra världsdelar. Vi lottar ut fem kokböcker bland dem
du behöver. Så har du några frågor kan du alltid vända dig till oss.
som hittar följande mening i tidningen:
Vi gör det lätt!
Köp till
marknadens
bästa
försäkring!
Tycker du dom
verkar krångliga,
kontakta oss,
en trygg & pålitlig
partner!
”Ett exempel är de frivilliga
trädgårdskvällarna.”
Skriv vilken sida du fann meningen på
Eller mejla till:
Det rätta svaret i förra Finn & Vinn var sidan 17.
samt namn och adress och skicka till:
[email protected]
Vi gratulerar följande vinnare:
Öppet hus
Skriv Finn & Vinn i ämnesraden.
Kjell Berggren, Helsingborg, Inger Jacobsson, Gävle,
Finn & Vinn
Vi vill ha ditt svar senast den 10 april.
Thomas Nyberg, Årsta, Ingrid Ahlberg, Visby,
106 18 Stockholm
Lycka till!
Christina V Svanberg, Luleå
| 41 |
HINDRAR
FRAMFART
HINDRAR
FRAMFART
Varför skrapa och måla fasaden?!
Med Marmoroc fasadsten kan Du glömma dyr, tråkig och tidskrävande målning
Marmoroc fasadsten är underhållsfri
- långt in i framtiden
• Enkel montering
• Ventilerad fasad
• Klimatsäker
BROTTSJÖ
?
BROTTSJÖ
?
LUGN
GÅR PÅ
GRUND?
LUGN
GÅR PÅ
GRUND?
KARLOSKARBROR
KARLOSKARBROR
HÄCK
OCH
STAV
HÄCK
OCH
STAV
BOM
SVINDEL
DRÄNGAR
SLÅR
1
STARTKLAR
FIN TITEL
STARTKLAR
FYKER
•
•
•
•
•
JAN PÅ
ÖLAND
Monteras på en kvart
Utdragbart - även runt hörn
2,3 meter långt, 60 cm högt
Skyddas inrullad i kassett
Många färger • 2 års garanti
Kindgrensg. 3, 554 74 Jönköping Tel 036-12 13 70, fax 036-12 00 48
Är Era brunnar säkra?
Glasa in din balkong!
www.nika.se
ÄR 8
STOPPAD
8
STÅR I
BACKAR
STÅR I
BACKAR
HYSER
NOTISER
REKLAMHYSER
SLAG
NOTISER
REKLAMSLAG
JAN PÅ
ÖLAND
FRISTÅENDE
IVÄG
FRISTÅENDE
IVÄG 4
HÄMNDENS
GUDINNA
HÄMN3 DENS
HAR
GUDINNA
AGENTER
3
HAR
AGENTER
4
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
OM OLJA
BADFLICKA
OM
OLJA
BADFLICKA
MÅNE
VARDAGSMAT
S
P
F E
L
A
R U
T
O
M
T A
T
TAR
MARK
SLAG
UR
SLAG
SLÅS I
JÄRN?
LOV
A
R
Y
T
M
I
3
ÖVERDÅD
SNABELA
SNÅLT
TÅGA
GER
UT VI
TÅGA
UTSUGARE
SPELDEL
UTSUGARE
SPELDEL
KRÄVER
VASSA
EGGAR
KRÄVER
VASSA
EGGAR
FLAK
FLAK
LEVER
I SRI
LANKA
LEVER
I SRI
LANKA
KÖR
ELBIL
GÖR EN
SOM ÄT
UPPÅT
GÖR EN
SOM ÄT
UPPÅT
6
SKER I
HEMLIGHET
SKER I
HEMLIGHET
HORN
6
TVÅ
DELAR
BERN
TVÅ
DELAR
BERN
HARSPÅR
KAN SES
I AKTERN
©
BENSON
X
1
VIRKE
BLANKT
AVSLAG
GLAPP
DRESSIN
TAL I TAL
SLÅR
HUVUDET
PÅ SPIKEN
DÅLIGT
HOJTA
OHOJ
A
N
R
O
S P
P A
KAN MAN
HOBBY
VALSA
2
MÅLGÖRARE
KALLLAR PÅ
MAKTEN
INTAKT
KURBAD
2
E
N N K
I E
X
L
T I
S R E
N A
I L L
C
K L Ö
A J
R U B
E G E
A R
ÖKÄND
KONSTIG
KAPREDSKAP
8
BUR
KORT
DATOR
MITT I
ÖSREGN
HORN
T
T Ä
N
D
V
K Ä
T
S S
S K
A
O
P L
L A
O N
C K
K E
A S
D
E P
I
INSPIRATION
?
DRAMATIKER
5
SLAG
UR LAG
6
FIN
SMAK
3
4
5
6
F
A K
M Y
Ö S
S
N
O D
A
K O
S
N
B A
L
O M
MUNMÖTE
5
MORSGRIS
VAR SEM
SLÄTT PÅ
VISS NIVÅ
12
PÅ
NÄSLJUDET
FLOR
ÄMNESÄMNE
I KARKORN
DISKMEDEL?
7
8
FORUM
ÅNGARE
KUPÉKOMFORT
ÄR GÄSS
STUNDOM
SÅLTS
ÖBO
9
BUSSAR
I EKEN
DRYGT
TRE
HINDRAR
MARKIS
9
10
SIVMAN
KAMPSPORT
A-F
FÅ
IHOP
KORTSYN
13
GUTTAPERKA
TON
LIGA FÖR
LÅNGA
SPARKSKYDD
PUTIN
KRANSMATERIAL
EUÖ
SPRIDER
OS
11
UPPSLAGSORD
NÄS
ÄGNAR
UNGA
TID
TYSKT
VITT?
TYSK
KRIGARE
14
1
SES PÅ
LISTA
PERIODEN
KASTA
ÄLDRE
AFFÄR
4
I ETT
NAFS
FÖR
HÖGLAND
7
11
12
13
BLI BLEK
GLÖD
BLI BLEK
GLÖD
BILAGEMITT
14
VI GRATULERAR FÖLJANDE
PRISTAGARE I KRYSSET NR 4 2014:
Christina Nilsson, Uppsala
Kjell Lärnestrand, Sundsvall
Ulla-Britt Eklund, Visby
Kerstin Nordgren Lund, Nässjö
Leif Hesselgren, Gävle
Sofia Gustafsson, Linköping
Annita Larsson, Järfälla
Roland Svensson, Göteborg
Mina Karlsson, Uppsala
Solweig Nilsson, Frösön
7
7
BÄR
RING
SES MED
HARPA FÖRPACKNING
LITEN
MÄNGD
FÖRPACKNING
NERIKES
ALLEHANDA
NERIKES
ALLEHANDA
©
BLIR
BENSON LÅTEN
UTAN ORD
X
©
BLIR
BENSON LÅTEN
UTAN ORD
X
SES MED
HARPA
LITEN
MÄNGD
SOM ETT
BREV
FRÅN
POSTEN
SOM
ETT
BREV
FRÅN
POSTEN
RÅKOPIA
2
RÅKOPIA
2
9
9
ADRESS .......................................................................................................................................................................................................
SÄND DIN LÖSNING SENAST DEN 10 APRIL TILL:
Öppet hus, Riksbyggen, 106 18 Stockholm och märk kuvertet ”Krysset”.
Eller mejla ditt svar till [email protected] Skriv ”Krysset” i ämnesraden.
De 10 först öppnade rätta lösningarna belönas med två trisslotter var. Lycka till!
POSTADRESS ............................................................................................................................................................................................
Om inte, montera fallskydd och Ni har en säker brunn.
Ordningslagen kräver säkra brunnar.
Vi ger oss inte förrän alla brunnar är säkrade.
Tel 016-962 71 / 070-665 89 33
www.isp-prod.com
ADRESSÄNDRING för bosparare: 020-45 45 45,
för boende i Riksbyggen: 0771-860 860
ADRESS Öppet hus, Riksbyggen,
106 18 Stockholm, växel: 0771-860 860
WEBBSIDA www.riksbyggen.se
CHEFREDAKTÖR Anna-Maria Engqvist,
tel 08-698 42 23,
[email protected]
ANSVARIG UTGIVARE Mårten Lilja
GRAFISK FORM Done
REPRO Done
TRYCK V-TAB Vimmerby
ANNONSER Media Promotion AB,
tel 08-10 95 85
OMSLAGSBILD Kari Kohvakka
För insänt, ej beställt, material ansvaras ej.
Nästa nummer kommer i maj 2015.
15
I N F L Y G N I N G S D A G S
SLANGFISK
SLANGFISK
15 MONOPOLSTART
STRÖ
BETECKNING
DET
SÄTTS
FÖRST
SPILLNING
S
T Y
S
N T
A E
M M
N B
R
V O
L T
A T
D
I D
M A
I T
R A
S
I P
B E
L
LANGNING
T T B E
O R E N
R A B A
V Y
K
G U
O R G
M E T
O
O L
C
M A
K U R S
A T Å
E D
G E R
A R
H
M I
E
A L E N
S L
V
O
T I
N S Y N
BÄR
RING
SLÅS
FAST
SLÅS
FAST
SLUTORD
ÄR VÄL BARNEN ÄN
SINA FÖRÄLDRAR
GER
UT VI
KÄND
GRUVKARL I
FALUN
KÄND
GRUVKARL I
FALUN
ÄR
STOPPAD
TAR
TRAPPA5
MITT I
SLAG ÖSREGN
UR LAG
NAMN ..........................................................................................................................................................................................................
Med en inglasad uteplats eller
balkong kan du utnyttja den
under hela året.
NIKA-inglasning är ett tryggt val.
Välkommen att kontakta oss så
berättar vi mer.
Kostnadsfritt hembesök för uppmätning och anbud.
BORST
SMYGARNA
SMYGARNA
Gå in på vår hemsida för information om
närmaste återförsäljare eller kontakta oss.
NIKA Inglasning AB
Girovägen 11,
175 62 JÄRFÄLLA
tel 08–410 417 63
INSTÄLLNING
BORST
LASTPLATS?
NÖT
LASTPLATS?
NÖT
TON
TA SNED- KULTURSTEG
BELÄST
ÄR VÄL BARNEN ÄN
SINA FÖRÄLDRAR
SNÅLT
FÖRFALLEN
FÖRFALLEN
KLAPPA
RIDDARE DÄR SES
INGEN
KLAPPA
FARA
DÄR
SES
9
RIDDARE
INGEN
FARA
9
INSTÄLLNING
Vind & Insynsskydd
för Balkonger
FIN TITEL
JÄTTE
SOM STAL
MJÖLNER
JÄTTE
SOM STAL
MJÖLNER
FYKER
Maxi Balkongskydd
SES
BEHAGFULL
SES
BEHAGFULL
STENVAPEN
TALAR
STENVAPEN
TALAR
DRÄNGAR
SLUTORD
ANSTÄNDIG
SLÅR
1
TAR
TRAPPA
DVS
GAMLE HALSSVARTEN HUGGER
BOM
TA SNED- KULTURSTEG
BELÄST
DVS
VATTEN
PUND
GAMLE HALSSVARTEN HUGGER
SVINDEL
LÖSNING TILL KRYSS NR 4 2014
TON
VATTEN
VÅG
PUND
Telefon 0221-36600
www.marmoroc.se
www.balkongskydd.com
KRAFT
OMBORD
HAR
EN
NÄRA
SLÄKHAR
TING
EN
I NÄRA
VISENT
SLÄKTING
I VISENT
VÅG
Tilläggsisolera och spara pengar
och miljö
- vi har tekniken
®
KRAFT
OMBORD
KONTROLLERAD TS-UPPLAGA 186 100 ex.
ISSN 1104-5337 Miljömärkt trycksak lic nr. 314 189
!
10
G
Å
SLOGS
TILL
SLANT
T
I
A
KULTINGEN
N
A
S
S
E
N
REPA
UPP
N
Y
S
T
A
POSTTIDNING B
Satsa på en energisnål och
miljösmart tvättstuga!
Sänkta kostnader med värmepumpsteknik
Mieles kompakta värmepumpstorktumlare PT 7137WP har upp till
53 % lägre energiförbrukning än konventionella torktumlare. Det
gör den både mer ekonomisk och miljövänlig. Den är dessutom
enkel att installera jämfört med en frånluftstorktumlare som kräver
en evakueringskanal, eller en kondenstorktumlare som förutsätter
en mycket god allmänventilation.